Témata
Zdroj: Wemac

Partnerství založené na společných hodnotách

Firmy Lintech a Wemac spolupracují už dlouho. Lintech vyrábí a dodává laserová zařízení, k nimž Wemac dodává jednotky na odsávání a filtraci nečistot. Na podrobnosti této spolupráce jsme se ptali ředitelů obou zmíněných firem – paní Pavlíny Pánkové z firmy Wemac a pana Karla Kubra z firmy Lintech.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

MM: Kdy a jak začala spolupráce vašich firem a v čem spočívá?

P. Pánková: Jak to tak s dobrým partnerstvím bývá, nestane se silným přes noc. Obě firmy byly založeny zhruba ve stejnou dobu a naše spolupráce trvá již řadu let. I když naše firma netvořila s Lintechem partnerství po celou dobu existence, obě firmy o sobě věděly a jejich představitelé se vzájemně potkávali na různých akcích. Za ta léta tyto firmy vedle sebe vyrostly, překonaly nesčetně překážek a výzev a vzájemně se obohatily o spoustu zkušeností, rad i nezbytných neúspěchů.

Pro silné partnerství jsou důležité společné hodnoty,“ říká ředitelka společnosti Wemac Pavlína Pánková. (Zdroj: Wemac)

Pro firmu Lintech v současné době dodáváme odsávání pro její laserovací stanice a ty společně s naší filtrační jednotkou odcházejí ke koncovým zákazníkům. Převážná většina je od našeho předního dodavatele, německé firmy ULT, která je pověstná svojí německou precizností a profesionalitou a specializuje se právě na odsávání laserových technologií. Když se ohlédnu na úplný začátek, byla to právě firma ULT, která obě firmy na jednom z veletrhů vzájemně představila a poukázala na možnost přínosné spolupráce.

Spolupráce s firmou Wemac je pro nás především partnerství založené na vzájemném respektu,“ říká ředitel společnosti Lintech Karel Kubr. (Zdroj: Lintech)

K. Kubr: I když nejsme partnery od samého začátku, naše cesty se pravidelně křížily na různých událostech a akcích, což nám umožnilo postupně se poznávat. Nejužší spolupráce v současné chvíli probíhá v rámci našeho automatizačního střediska. To má v kompetenci mimo jiné konstrukci jednoúčelových strojů a menších kompletů výrobních linek, které jako celek vyrábíme u nás ve firmě. Odsávací jednotky integrujeme do zařízení, která dodáváme, neboť jsou ve většině případů jejich nezbytnou součástí.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Čeho si na partnerovi nejvíce ceníte a jaké benefity pro vás tato spolupráce přináší?

P. Pánková: Řekla bych, že základem naší spolupráce je vzájemný respekt a uznání. Jsme si plně vědomi vzájemných přínosů, které tato spolupráce přináší. Jsme přesvědčeni, že spojením našich sil dosahujeme větší efektivity a úspěchu, což je pro obě firmy zásadní. Spolupráce mezi našimi firmami směřuje k dosažení synergií a vzájemného obohacení. Věříme, že sdílením zkušeností, zdrojů a know-how dosahujeme dalších inovativních řešení a posilujeme naše postavení na trhu. Navíc se nám prostřednictvím spolupráce otevírají nové obchodní příležitosti a rozšiřuje se naše působení, což přináší pro obě firmy dlouhodobý a trvalý prospěch.

Firmu Wemac založili v roce 1995 pan David Kratochvíl a jeho sestra paní Iva Kočová. Již téměř třicet let nabízí tato firma výrobky prvotřídní kvality na odsávání olejových aerosolů, mlhovin a prachu.

Z malé firmy o dvou zaměstnancích se postupně stala solidní a dobře fungující společnost s vedoucím postavením na trhu v oblasti filtrace a odsávání v kovoprůmyslu a k dnešnímu dni má za sebou přes šestnáct tisíc instalací různých filtračních jednotek. Její doménou je řešení malých lokálních instalací, stejně jako systémová řešení velmi složitých případů. Firma dodává kompaktní, vysoce účinné a maximálně bezúdržbové systémy s vlastní správou elektrické energie. V současné době zahrnuje její sortiment téměř úplné portfolio produktů pro filtraci vlhkých a suchých procesů v kovoprůmyslu, a to produktů např. od firem Absolent, Filtermist Limited, ULT a Oskar Air. Firma nabízí rovněž pravidelný servis instalovaných jednotek.

Společnost se sídlem v Praze-Březiněvsi je vedena jako rodinná firma – zakládá si na velmi dobrých a přátelských vztazích, stejně jako na vysoké míře profesionality. Vztahy se zákazníky jsou budovány na základě důvěry a vzájemné úcty a jsou jedním z hlavních pilířů úspěšné spolupráce.

Přinášíme komplexní řešení na míru potřeb zákazníka,“ říká majitel firmy David Kratochvíl – ředitelka Pavlína Pánková dodává: „V každé situaci stojíme za zákazníkem.

A jak jsem již zmiňovala, pro silné partnerství jsou podle mě důležité i společné hodnoty. A u nás je určitě takovou společnou hodnotou vědomí důležitosti a nenahraditelnosti našich zaměstnanců. Někteří z nich jsou s námi již od začátku, ceníme si jejich znalostí a loajálnosti, stali se z nás za ta léta přátelé a mají lví podíl na úspěchu celé firmy. Zvláště v dnešní době, kdy najít kvalitní spolupracovníky je problém napříč obory, si dáváme záležet, aby naše firma poskytovala příjemné, inspirativní zázemí jak pro starší, zkušené matadory, tak pro mladé, nadějné talenty.

Společnost Lintech vyvíjí a vyrábí jednoúčelové stroje zahrnující laserové technologie. Velkou část těchto strojů vybavuje filtračními zařízeními od firmy Wemac – zde jde o filtrační jednotku ULT. (Zdroj: Lintech)

K. Kubr: S firmou Wemac úspěšně spolupracujeme již několik let. Za klíčové považuji především to, že sdílí stejné hodnoty jako naše firma. Pro nás tato spolupráce znamená především partnerství založené na vzájemném respektu. Nejvíce si ceníme otevřeného a transparentního přístupu firmy Wemac. Zároveň jsme si vědomi hodnoty, kterou si přinášíme navzájem, a věříme, že sdílením zkušeností dosahujeme větší efektivity. Jelikož se specializujeme na laserové technologie, odsávače jsou často součástí našich řešení. Víme, že se můžeme spolehnout na kvalitu filtračních zařízení, a proto můžeme našim zákazníkům garantovat kvalitu dodávaných zařízení. Firma Wemac je pro nás spolehlivým partnerem. Vážíme si její technické podpory, dostupnosti náhradních dílů a strojů a rychlých reakcí na naše požadavky. V úzké spolupráci zajišťujeme, aby naše zařízení splňovala veškeré bezpečnostní parametry.

Společnost Lintech, konstrukční a vývojová kancelář pro oblast jednoúčelových strojů, integrátor a dodavatel laserových technologií, vznikla v roce 1993. Zahrnuje tři divize výroby – středisko automatizace, středisko zakázkové výroby, středisko zakázkové montáže – a aplikační laboratoř. Jako dlouhodobou vizi si společnost vytyčila vlastní vývoj v oblasti laserových aplikací, stavbu jednoúčelových strojů pro tuzemský i zahraniční trh, automatizaci a služby spojené s kovovýrobou a montážními pracemi. Od založení firma pracuje v oblasti laserové techniky, mechanického značení a automatizační techniky. Od konce roku 1993 nabízí také služby z oblasti zakázkového značení výrobků a dílů, výrobu razidel, razníků, identifikačních a výrobních štítků a výrobu ovládacích panelů.

Na přelomu let 2003 a 2004 firma rozšířila portfolio nabízených služeb o montáž elektrotechnických dílů pro automobilový průmysl a pro telekomunikace.

Cílem společnosti Lintech není jen hledání řešení průmyslových aplikací, ale i posouvání hranic výzkumu laserových technologií. „Abychom zůstali konkurenceschopní, léta spolupracujeme s výzkumnými centry HiLASE a NTC. Zároveň průběžně investujeme nemalé částky do nového technického vybavení. Jako příklad bych uvedl vlastní aplikační laboratoř, v níž svým zákazníkům na prototypech demonstrujeme celý proces integrace technologií a funkčnost a efektivitu připravovaného stroje. Zároveň nabízíme širokou škálu zkoušek pro ověření užitných vlastností různých materiálů,“ říká ředitel společnosti Karel Kubr.

MM: Můžete stručně představit konkrétní projekt z poslední doby, který jste společně realizovali?

K. Kubr: Odsávací jednotky jsou nezbytnou součástí většiny laserových zařízení. Do zařízení, která jsme zkonstruovali, ve většině případů integrujeme odsávače LAS 260 nebo LAS 300; ty plně postačují při laserovém značení, gravírování, svařování plastů apod. Samozřejmě se plně přizpůsobujeme přání svých zákazníků. Zajímavých projektů jsme za dobu oboustranné spolupráce realizovali dlouhou řadu. Měli jsme zajímavý projekt v oboru šperkařství, stavěli jsme unikátní stroj na značení ložisek velikých rozměrů, realizovali jsme několik unikátních strojů na svařování plastů i se sofistikovanými přídavnými zařízeními a ovládacím softwarem vyvinutým v naší firmě. Díky našemu konstrukčnímu týmu a kolegům programátorům jsou svým způsobem všechny projekty unikátní. To je jedna z našich předností.

Tým zástupců obou firem v expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2023. Zleva: Petr Pikman a Pavlína Pánková (oba ze společnosti Wemac); Klára Velíšková a Karel Kubr (oba ze společnosti Lintech). (Zdroj: Wemac)

MM: Čím jsou z pohledu dodavatele filtračních zařízení specifické laserové stroje? Vyžadují nějaké speciální řešení a jak své produkty těmto požadavkům přizpůsobujete?

P. Pánková: Velikost částic vznikajících při laserových procesech se může lišit v závislosti na konkrétním typu laserového zařízení a materiálu, který se zpracovává. Obecně však mohou být částice vytvořené při laserových procesech velmi jemné, často v řádu mikrometrů, nebo dokonce nanometrů. Jemné částice vznikající při laserových procesech představují velké riziko pro zdraví, zejména pokud jsou vdechovány nebo pronikají do dýchacího ústrojí. Tyto částice mohou obsahovat škodlivé látky, jako jsou těžké kovy nebo chemické látky zpracovávaného materiálu, a mohou způsobit respirační problémy, podráždění očí, kůže nebo sliznic a dlouhodobě vést k vážnějším zdravotním komplikacím. Proto je velmi důležité mít efektivní filtrační systémy, které minimalizují expozici pracovníků těmto nebezpečným částicím a zajišťují bezpečné pracovní prostředí. Produkty od firmy ULT jsou speciálně navrženy tak, aby dokázaly účinně zadržovat a filtrovat částice vznikající při práci s laserovými stroji. Vývoj jde neustále dopředu a zařízení přizpůsobujeme novým technologiím a požadavkům trhu, abychom mohli poskytnout zákazníkům nejefektivnější a nejbezpečnější filtrační řešení vytvořené na míru.

Reklama
V rámci expozice firmy Wemac na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2023 byl představen nový filtrační systém LAS 260.1 od firmy ULT společně s laserovým zařízením od společnosti Lintech. (Zdroj: Wemac)

MM: Používáte odsávací a filtrační zařízení od společnosti Wemac ve vlastním provozu, nebo jimi vybavujete stroje, jež navrhujete a dodáváte svým zákazníkům? Která zařízení to jsou a proč jste zvolili právě tyto modely?

K. Kubr: Filtračními zařízeními od firmy Wemac vybavujeme velkou část námi navržených a zkonstruovaných strojů, které zahrnují lasery. Zároveň využíváme filtrační zařízení i v provozu naší firmy, a to ve středisku zakázkové výroby a v aplikační laboratoři. Naše aplikační laboratoř je vybavena velkou škálou laserových zdrojů různých výkonů a typů. Zároveň disponujeme bohatě vybavenou nástrojárnou ve středisku zakázkové výroby – sami tedy máme pro filtrační jednotky využití. V provozu využíváme velkou filtrační jednotku LAS 500 u laseru určeného k řezání a menší model LAS 300 u laserů určených k popisu. Tyto modely jsme vybrali pro jejich vhodnost pro naše konkrétní potřeby a pro jejich schopnost poskytnout vysokou úroveň filtrace a ochrany před nebezpečnými částicemi a výpary.

Zástupci společností Lintech a Wemac se na řadě akcí potkávají i v současné době. Aktuálně obě firmy připravují svou účast na Zákaznických dnech společnosti Tajmac-ZPS, jež se konají 18.–19. dubna.

Vydání #4
Kód článku: 240417
Datum: 03. 04. 2024
Rubrika: Redakce / Rozhovor
Firmy
Wemac

Firma byla založena v roce 1995 Davidem Kratochvílem a jeho sestrou, paní Ivou Kočovou. Již téměř 30 let nabízí výrobky prvotřídní kvality na odsávání olejových aerosolů, mlhovin a prachu.

Z malé firmy o dvou zaměstnancích se postupně stala solidní a dobře fungující společnost s vedoucím postavením na trhu v oblasti filtrace a odsávání v kovoprůmyslu a k dnešnímu dni má za sebou přes 16 tisíc instalací různých filtračních jednotek. Její doménou je řešení malých lokálních instalací, stejně tak i systémová řešení opravdu složitých případů. Dodává kompaktní, vysoce účinné systémy s vlastní správou elektrické energie a maximálně bezúdržbové. V současné době zahrnuje její sortiment poměrně úplné portfolio produktů pro filtraci vlhkých a suchých procesů v kovoprůmyslu od firem Absolent, Filtermist Limited, Oskar Air, ULT a dalších, a také vysoce účinné průmyslové vysavače od firmy Kerstar.

Společnost je vedena jako rodinná firma, která si zakládá na velmi dobrých a přátelských vztazích, stejně tak jako na vysoké míře profesionality. Vztahy se zákazníky jsou budovány na základě důvěry a vzájemné úcty, a jsou jedním z hlavních pilířů úspěšné spolupráce.

Číst dál
Lintech

Firma se sídlem v Domažlicích byla založena v roce 1993 za účelem vývoje v oblasti laserové technologie, automatizace, stavby jednoúčelových strojů a zakázkové výroby. Od konce roku 1993 společnost Lintech nabízí také službu zakázkového značení výrobků a dílů, výrobu razidel, identifikačních a výrobních štítků včetně výroby ovládacích panelů. Na přelomu roku 2003 a 2004 rozšířila portfolio nabízených služeb také o montáž elektrotechnických dílů pro automobilový průmysl. Od roku 2009 se firma Lintech stala partnerem centra laserových a automatizačních technologií, jehož cílem je řešit současné problémy průmyslových subjektů a aplikovat výsledky výzkumu a vývoje v oblasti laserových technologií v průmyslu. Nově pracuje na rozšíření nástrojárny. V současné době pracuje ve firmě cca 100 zaměstnanců.

Číst dál
Související články
Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Obrábění laserem pro všechna odvětví

Od doby, kdy byl objeven a vyroben první laser roku 1960, se uplatnění laserů rozšířilo téměř do všech oborů lidské činnosti. Dnes se s lasery setkáváme téměř všude ? ve zdravotnictví, potravinářství, stavebnictví a logicky i ve strojírenství. Velice často se lasery uplatňují v procesech zpracování a obrábění materiálů jako výrobní nástroje. Oblibu si získaly díky svým schopnostem rychlého procesu obrábění, minimální hlučnosti, vysoké flexibilitě, minimálnímu tepelnému ovlivnění okolního materiálu a dalším.

V každé situaci stojíme za zákazníkem

„Naší profesí je péče o vaše pracovní prostředí.“ To je motto společnosti Wemac, jejíž sídlo najdete v malebné části Prahy – Březiněvsi. A tato věta do puntíku vystihuje, čím se firma zabývá – jí dodávané produkty dokážou odsát a dokonale profiltrovat olejovou mlhu, emulzní aerosol a prach, vznikající při obrábění nebo obrábění grafitu. Umí své zákazníky zbavit též chemických výparů, zplodin z pájení, laserového a elektroerozivního obrábění a dalších zdraví škodlivých látek. Nejen o tom jsme měli možnost si povídat s nově jmenovanou ředitelkou společnosti, paní Pavlínou Pánkovou.

Související články
Moderní výukové systémy a laboratoře

O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Modulární a flexibilní ochranné zábrany

S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit