Témata
Zdroj: Wemac

V každé situaci stojíme za zákazníkem

„Naší profesí je péče o vaše pracovní prostředí.“ To je motto společnosti Wemac, jejíž sídlo najdete v malebné části Prahy – Březiněvsi. A tato věta do puntíku vystihuje, čím se firma zabývá – jí dodávané produkty dokážou odsát a dokonale profiltrovat olejovou mlhu, emulzní aerosol a prach, vznikající při obrábění nebo obrábění grafitu. Umí své zákazníky zbavit též chemických výparů, zplodin z pájení, laserového a elektroerozivního obrábění a dalších zdraví škodlivých látek. Nejen o tom jsme měli možnost si povídat s nově jmenovanou ředitelkou společnosti, paní Pavlínou Pánkovou.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Paní ředitelko, řeknete nám něco o svých začátcích ve firmě Wemac a cestě až k samotné pozici CEO?

P. Pánková: Po vysoké škole jsem tři roky pracovala jako učitelka na gymnáziu a můj první kontakt se společností Wemac proběhl právě díky mé znalosti cizích jazyků – začala jsem zde některé zaměstnance učit německy. Postupně jsem se začala nořit i do různých překladů technických materiálů, návodů apod. Do týmu Wemac jsem nastoupila v srpnu 2008 jako manažerka back office. V té době nás zde bylo pouze pět. Byla to malá rodinná firma, všichni se znali a dělali všechno, i co se týče administrativy. Vlastně jsem kromě samotné instalace filtračních jednotek zastávala ve firmě opravdu všechny pozice. Technické znalosti jsem získávala postupně díky školením v zahraničí, návštěvám výstav a veletrhů, i díky osobním návštěvám přímo v provozech. Velmi mi pomohli zkušení technicky zaměření kolegové, kteří mi byli v začátcích nápomocni, a díky nim mám dnes velmi detailní znalosti oboru. Postupně jsem začala komunikovat s dodavateli v zahraničí a navštěvovat je, a tím jsem získávala obchodní znalosti i osobní kontakty.

Po několika letech, kdy se společnost začala rozvíjet a bylo potřeba přijmout další zaměstnance na administrativní pozice, jsem se stala obchodní ředitelkou. Orientovala jsem se na zahraniční partnery a také jsem řídila obchodní administrativu.

Na začátku každé spolupráce se snažíme udělat velmi důslednou technickou analýzu. Pracujeme s daty, která jsou nezbytná pro správné posouzení technického řešení. Proto je při vstupním jednání velmi důležitá otevřenost a férovost zejména v technické oblasti,“ říká Pavlína Pánková. (Foto: J. Hrdý)

V letech 2016–2021 jsem odešla na mateřskou dovolenou. I během této doby jsem však byla s firmou v neustálém kontaktu, učila jsem se a občas jsem se zúčastnila firemních akcí, jako jsou veletrhy, představení novinek apod. Po návratu v roce 2021 jsem se opět plně zapojila do chodu firmy a v roce 2022 jsem s velkou úctou a pokorou přijala nabídku majitele firmy, pana Davida Kratochvíla, stát se ředitelkou společnosti.

MM: Co pro vás bylo na pozici CEO ze začátku nejtěžší?

P. Pánková: Nejtěžší určitě bylo vůbec rozhodnout se, zda nabídku přijmout. Je to velká výzva a zodpovědnost za vedení celého týmu. Zároveň bylo potřeba to dobře promyslet v rámci fungování rodiny – mám dvě malé děti, které maminku potřebují. Velký dík patří mé rodině, rodičům, a hlavně manželovi. Bez jejich pomoci a podpory bych se do toho vůbec neodvážila jít. Také pan Kratochvíl, který sice rád říká, že už je jednou nohou v důchodu, nad firmou stále bdí a spoustu věcí s ním mohu i nadále konzultovat. Pořád funguje jako podpora a na řízení firmy se podílí nejen dobrým slovem. Přece jen je to jeho dítě, to on z firmy udělal, čím je dnes, a ve vedení strávil dlouhé roky.

Sídlo společnosti Wemac najdete v malebné části Prahy – Březiněvsi. (Zdroj: Wemac)

Další výzvou bylo se sžít s novou rolí v rámci našeho týmu. Najednou jste na druhé straně, kolegové, kteří se za ta léta stali vašimi přáteli, na vás začnou pohlížet trochu jinak. Najednou jste to vy, kdo je vede, kdo rozhoduje a dává rady, a jejich očekávání jsou veliká. Na druhou stranu jsem člověk, který má výzvy rád, a v životě jsem si už s ledasčím poradila, takže i s touto změnou jsme se, troufám si říct, společně vypořádali.

A ještě jedno spíše úsměvné zjištění – najednou si uvědomíte, že věci, které se vám do té doby zdají tak nějak automatické, se zase tak automaticky nedějí. Přirovnala bych to k jablkům ve sklepě. Jako malé dítě jste zvyklá, že když dostanete chuť na jablka, jsou vždycky v bedně ve sklepě. A když jste potom starší, najednou si uvědomíte, že to není samo sebou. Někdo je musí natrhat, uložit do bedny a tu bednu dát do sklepa. No a najednou tyto kroky musíte dělat vy. Je za tím spousta mravenčí práce, která udržuje firmu v chodu, ale která není pro ostatní lehce rozpoznatelná.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Jistě sledujete aktuální trendy v oboru. Které to nyní jsou a jak na ně reaguje vaše společnost?

P. Pánková: Naší největší oblastí působnosti je automobilový průmysl. V posledních letech dochází v tomto odvětví k obrovské revoluci, kdy se od tradiční výroby klasických motorových vozidel přechází k výrobě elektro vozů. Spousta našich zákazníků, kteří byli napojeni na automobilový průmysl, dnes hledá jiné oblasti, kde by mohli být aktivní. A vzhledem k tomu, že my nejsme firma výrobní, ale firma, která dodává komplexní řešení, řekněme jako doplněk do výrobních procesů, plujeme logicky s našimi partnery a zákazníky. Nicméně automobilový průmysl je pro nás stále hlavním oborem. Dlouhodobě se však snažíme proniknout i do jiných oborů, aktuálně je to oblast slévárenství, což je v České republice poměrně silné průmyslové odvětví. Chceme dokázat, že umíme dodat vysoce sofistikované a kvalitní filtrační zařízení pro tlakové lití neželezných kovů.

Dalším oborem, kde jsme již úspěšně realizovali některé projekty, je potravinářský průmysl. Tady si bohužel stále ještě většina firem myslí, že filtrace znamená ventilátor, potrubí a vyvést mimo halu. Narážíme na to, že kvalitní filtrace v potravinářském průmyslu je bohužel poměrně drahá záležitost, protože jsou zde zvýšené požadavky na speciální provedení a povrchovou úpravu jak samotného filtračního zařízení, tak i potrubního systému. Snažíme se zákazníkům vždy technicky vysvětlit naše řešení a princip kvalitní filtrace.

Nová jednotka A•erity od firmy Absolent. (Zdroj: Wemac)

Setkáváme se i s poptávkami z kosmetického nebo farmaceutického průmyslu. To jsou nové oblasti, kam přešli právě někteří naši zákazníci z automobilového průmyslu, a my se podílíme na jejich úspěších.

Podařilo se nám také získat na svoji stranu velmi významné výrobce a dodavatele laserových zařízení a celých výrobních linek, takže pracujeme na zajímavých společných projektech, kdy dodáváme odsávání k laserovým procesům všeho druhu. Oblast laserového obrábění je něco, co má budoucnost, a tady se snažíme být v poslední době velmi aktivní.

Obecně lze říci, že naší snahou je udržet se na špici mezi dodavateli filtračních technologií a pokračovat v budování dobrého jména naší společnosti jako silné a spolehlivé firmy, která je skvělým partnerem při hledání a realizaci komplexních řešení v oblasti odsávání a filtrace.

Odlučovač olejové mlhy Filtermist FX na stroji Mazak. (Zdroj: Wemac)

MM: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak v tuto chvíli pro vás nastává přelomová doba?

P. Pánková: Máte pravdu. Spousta firem nyní vyčkává, co přijde. Souvisí to s aktuální situací v Evropě, s různými nařízeními z EU, trendy, kam směřují evropské výrobní procesy. Chceme být připraveni na změny, které nás čekají, a dynamicky na ně reagovat.

MM: Co je podle vás největší hodnotou firmy Wemac? V čem se liší od konkurence?

P. Pánková: Jsme rodinná firma, založená na korektních vztazích. Jsme dobrým partnerem pro zahraniční dodavatele i oporou pro české výrobce, pro naše OEM partnery i zákazníky. Dbáme na to, aby všichni naši zaměstnanci, ať už v oblasti technické, administrativní, nebo obchodní, přistupovali k zákazníkům profesionálně, jednali vstřícně a férově. Slušnost, která se v poslední době vytrácí napříč obory, je pro nás velmi důležitá. Co je pro nás velmi charakteristické, je, že stojíme v každé situaci za zákazníkem. Může se stát, že řešení, které jsme dodali, nějakým způsobem neodpovídá představám a potřebám zákazníka, i když ho třeba na začátku požadoval. V tu chvíli děláme vše pro to, abychom problém napravili ke spokojenosti zákazníka. Nenecháme ho na holičkách ani v situaci, kdy byla třeba chyba na jeho straně. Víme, že takové jednání se nám dlouhodobě vyplácí a zákazník se leckdy vrátí zpět. Ví totiž, že se ho snažíme podpořit od začátku do konce, případné problémy vyřešíme a dostane se mu u nás komplexní péče.

Jednotka LAS 800 od firmy ULT slouží k odsávání laserových dýmů. (Zdroj: Wemac)

S tím úzce souvisí to, že se na začátku každé spolupráce snažíme udělat velmi důslednou technickou analýzu. Pracujeme s daty, která nám sdělí zákazník, i s těmi, která si sami zjistíme. Jsou nezbytná pro správné posouzení technického řešení. Proto je při vstupním jednání velmi důležitá otevřenost a férovost zejména v technické oblasti. Čím více vstupních dat, analýz, naměřených hodnot a rozborů máme, tím lepší řešení zvolíme a můžeme pak garantovat funkčnost a poskytovat záruky.

MM: Co je pro vás důležité při výběru zaměstnanců?

P. Pánková: Tím, že jsme menší rodinná firma, výběr zaměstnanců probíhá trochu jinak než v korporaci. Dříve jsme dali na doporučení známých a využívali jsme osobních kontaktů.

V současnosti již výběr svěřujeme do rukou personální agentury, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Vedle profesní zdatnosti je pro nás důležité, aby uchazeč o práci zapadl do našeho týmu. Dáváme důraz na to, abychom si rozuměli jak po profesní, tak po lidské stránce, protože příjemné pracovní prostředí je nepostradatelné pro špičkový pracovní výkon. Přejeme si, aby naši zaměstnanci cítili pevné zázemí stabilní společnosti, a za to očekáváme loajalitu, pracovní nadšení a stoprocentní nasazení. Nehledáme nikoho, kdo pouze potřebuje práci. Hledáme člověka, který je slušný, vstřícný, se zapálením pro obor, má chuť s námi vytvářet velké věci a budovat naši značku. Do týmu rádi přivítáme i čerstvé absolventy a mladé lidi. Jsme připraveni jim poskytnout potřebná technická školení, dlouhodobé pracovní stáže u našich zahraničních dodavatelů, cizojazyčné kurzy apod.

Nahradit: Filtrační věž A•mist200T od firmy Absolent, sestava pro sedm strojů Liebherr. (Zdroj: Wemac)

MM: Jak hodnotíte uplynulé roky a jaké jsou vaše vize a přání pro příštích několik let?

P. Pánková: Naše firma je na trhu už skoro tři desítky let a zažila už ledacos – roky lepší i horší. Bohužel jsme stále v nejisté době – dopady války na Ukrajině tu budou ještě dlouho. Ovlivňují nás energetická krize, nepopulární ekonomická opatření naší vlády, stále ještě doznívá i covidová pandemie. Doba je těžká pro všechny, je však potřeba se s tím vyrovnat, dělat to, co umíme nejlépe, a vytrvat. Jsme silná, stabilní firma, máme velmi dobré partnery mezi českými výrobci. Pro to, abychom přestáli výkyvy, které se nás dotýkají, máme dobré zázemí.

Reklama

MM: Co je v byznysu vaší největší motivací? Co vás pohání kupředu?

P. Pánková: Když se podíváme na význam slova motivace, je to vlastně soubor pohnutek a podnětů k tomu, abychom vykonávali určitou činnost pro dosažení nějakého cíle. Moje vnitřní pohnutky jsou pocit dobře vykonané práce. Když dělám práci, která má smysl, a vidím výsledky, je to něco, co mě pohání dál a velmi uspokojuje. Mojí vnější motivací je setkávání s lidmi, ať už jsou to v rámci České republiky OEM dodavatelé, nebo partneři, kteří jsou významnými hráči na poli české ekonomiky. A v neposlední řadě i koncoví zákazníci, kteří mě motivují k osobnímu i profesnímu rozvoji. Setkávám se se spoustou zahraničních partnerů a dodavatelů, kteří se za ty roky stali už spíše přáteli, a vždy je ráda vidím. Naše pracovní setkání se tak nesou ve velmi uvolněném, až rodinném duchu.

Odlučovače olejové mlhy, série FX a S od firmy Filtermist. (Zdroj: Wemac)

MM: Co ráda děláte, když zrovna nekormidlujete Wemac?

P. Pánková: Věnuji se rodině. Mám dva malé syny, takže když jsem doma, chci být pro ně maminkou, která se jim věnuje na sto procent. Naši synové jsou velmi sportovně založení, takže jsme neustále v pohybu. Starší z nich se aktivně věnuje hokeji a fotbalu, náš čas se rozděluje mezi tréninky a zápasy. Ten mladší mu zatím dělá jakéhosi osobního kouče a spíše zpovzdálí pozoruje.

Filtrační systémy od firmy ULT pro separaci prachu a grafitového pachu, chemických výparů, zplodin z pájení, laserového a EDM obrábění. (Zdroj: Wemac)

A když je víc času, rádi vyrazíme na chalupu do Krkonoš, kde chodíme do lesa a podnikáme výlety do přírody. Snažíme se s manželem dělat vše, aby byly naše děti spokojené, a když jsou spokojené děti, jsou spokojení i rodiče.

Co se týče mých vlastních aktivit, tak na ně teď úplně čas není, nicméně ráda se podívám na hezký film, dám si skleničku dobrého vína a dobré jídlo. Takže o víkendu, když je čas, posedíme s přáteli, něco si ugrilujeme, a tím se alespoň na chvíli odpoutám od svého pracovního já.

MM: Můžete nám na závěr prozradit, kde se s vaší firmou budeme mít možnost v nejbližší době potkat?

P. Pánková: Letos jsme se hodně zaměřili na oblast propagace firmy. Již jsme absolvovali několikero zákaznických dnů a open days našich OEM. Ještě nás na konci května čeká den otevřených dveří dalšího našeho partnera, firmy Teximp, tady v Praze. Bude to velká akce, kde se představíme jako partner pro odsávání na jimi dodávané stroje.

Jsme rodinná firma, založená na korektních vztazích. Jsme dobrým partnerem pro zahraniční dodavatele i oporou pro české výrobce, pro naše OEM partnery i zákazníky,“ vysvětluje Pavlína Pánková. (Foto: J. Hrdý)

Ale naší hlavní letošní akcí bude MSV v Brně, jehož se pravidelně účastníme po celou dobu fungování naší firmy. Již nyní připravujeme novou expozici, včetně novinek z oblasti odsávání a filtrace, které tam chceme představit širší veřejnosti. Některé máme již v prodeji, jako je nová jednotka A•erity od našeho předního dodavatele, firmy Absolent, zatímco další novinka od našeho dalšího dodavatele, společnosti ULT, bude poprvé představena až na veletrhu Laser World of Photonics 2023 v Mnichově, konaném před MSV. O co konkrétně jde, je však zatím ještě tajné, takže se návštěvníci mají opravdu na co těšit.

Související články
Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Související články
Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma ankety se týká otázky bezpečnosti práce. Jaký byl ve vaší firmě rok 2019, co se týče úrazů s pracovní neschopností, a jaká opatření pro zlepšení stavu a realizaci případného auditu zavádíte pro letošní rok?

Cestu k odškodnění komplikují i mýty

Zpracovatelský průmysl, do něhož spadá i strojírenství, je nejrizikovějším oborem z hlediska pracovních úrazů. Podle Českého statistického úřadu se v něm v roce 2022 stalo 16 848 případů, více než třetina všech pracovních úrazů v Česku. Poškození mají nárok na odškodnění. Co vlastně mají firmy i zaměstnanci dělat, jakmile se v práci podobná nehoda stane? Kdo kompenzaci vyplácí? O tom jsme si povídali s Tomášem Beckem ze společnosti Vindicia, která se na odškodnění specializuje.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Zásady pro řízení a zvládnutí rizik složitých technologických zařízení

Diskutovaným tématem odborných konferencí se zaměřením na bezpečnost je práce s riziky na základě požadavků na technologická zařízení. Velká technologická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek – jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů, tzv. systém systémů SoS, který se nachází v dynamicky proměnném světě.

Odsávání a filtrace v průmyslu

Při procesech obrábění je často téměř nezbytné používání chladicí emulze či oleje. Chladicí kapalina je obvykle přiváděna pod velkým tlakem a to vede ke vzniku emulzní nebo olejové mlhoviny, jejíž vliv je negativní. Negativně se podepisuje na životnosti elektronických přístrojů, ale také výrazně ohrožuje zdraví pracovníků. Proto je potřeba při instalaci obráběcího centra zvolit i vhodné odsávání.

Kdo se nestará o budoucnost, ten ji nemá

Pavla Kafku znám jako nositele prestižního titulu Manažer roku 2005, jímž byl oceněn ve funkci CEO firmy Siemens, následně z jeho dlouholetého působení v České manažerské asociaci, a zejména pak, již ve funkci prezidenta ČMA, z organizování v paláci Žofín právě oceňované soutěže Manažer roku. V roce 2018 stál za organizací jubilejního 25. ročníku této akce ve Španělském sále Pražského hradu za účasti premiéra a vybraných ministrů.

Vezměme rozum do hrsti a bojujme

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

Začneme u sebe. Co má pro nás smysl?

Václava Cílka lákají všechny průsečíky humanitních a přírodovědných oborů. Ukazuje se, že hledání nových oborových souvislostí má smysl a že jako jediné dokáže dát odpověď na otázky, které před člověka klade komplikovaná, někdy nepředvídatelná, turbulentní doba. Vždycky dokázal skoro šokovat tím, kolik toho o světě věděl a ví. Kde všude byl a co všechno přečetl. Díky tomu, že se nikdy nespokojil s jednooborovým přístupem ke skutečnosti a snažil se ji zřít celostně jako za časů J. A. Komenského, měl navzdory názorům některých současných profesorů nesporně pravdu. Zastává názor, že expert v oblasti přírodních věd nemůže být spokojen sám se sebou, dokud nemá hluboké znalosti z historie, filozofie, antropologie, sociologie a dalších humanitních věd. Tvrdí, že znalost dějin pomáhá číst krajinu, a naopak, znalost přírodních věd pomáhá k pochopení toho, co se v minulosti dělo.

Stavme na pozitivním a fungujícím

Česko patřilo ke konci roku 2023 k zemím, jejichž ekonomika stále nedosáhla předcovidové úrovně. Hospodářský růst bude podle většiny ekonomů i v tomto roce velmi pomalý. Situaci komplikují nepříliš optimistické faktory, jako je nestabilita veřejných financí, výroba postavená na subdodávkách, nedostatečná infrastruktura a další. Když k tomu připočteme vnější geopolitické okolnosti, není situace příliš příznivá. A o tom, jak toto vše ovlivňuje automobilový průmysl a jak se zbavit stigmatu subdodavatelské země, jsme hovořili s Petrem Knapem, odborníkem společnosti EY pro automobilový průmysl.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit