Témata

Dnešní téma ankety se týká otázky bezpečnosti práce. Jaký byl ve vaší firmě rok 2019, co se týče úrazů s pracovní neschopností, a jaká opatření pro zlepšení stavu a realizaci případného auditu zavádíte pro letošní rok?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

V roce 2019 jsme se snažili jít spíše cestou prevence. Kladli jsme velký důraz na dodržování předpisů ohledně ochrany zdraví při práci, abychom předcházeli úrazům v provozu. Ten je u nás hodně fyzicky náročný, proto jsme již v roce 2018 zavedli program Zdraví, jehož cílem je nejen zlepšovat fyzickou kondici zaměstnanců a obecně zvyšovat osvětu v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, ale také zaměstnance učit, jak dělat danou práci správně z hlediska námahy lidského těla. Spolupracujeme v této oblasti s nejlepším českým strongmanem Čestmírem Šímou, který přesně ví, o čem velká fyzická námaha je. Další opatření, které u nás funguje, je zahrnutí ukazatele úrazovosti/neúrazovosti do hodnocení vedoucích pracovníků. V tomto duchu budeme pokračovat i v roce 2020.

Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

V roce 2019 jsme měli pouze tři lehčí pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností, což je v naší firmě historicky nejlepší výsledek (pozn.: Jedná se o středně těžkou strojírenskou výrobu, s cca 190 pracovníky, včetně agenturních). Cílem pro příští rok je udržení tohoto stavu. Cestou je obezřetnost všech pracovníků, neustálý systematický tlak ze strany vedení na dodržování dohodnutých pravidel a desítky drobných i zásadnějších opatření, plynoucí z komunikace a podnětů pracovníků.

Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Rok 2019 byl v kontextu bezpečnosti práce, ochrany zdraví, úrazů a pracovní neschopnosti součástí pozitivního trendu za posledních pět let. A to i přes skutečnost nárůstu celkového počtu zaměstnanců přibližně o 13 %. Budu-li konkrétní, co se počtu pracovních úrazů týče, v roce 2015 jich bylo sedm, 2016 též sedm, 2017 poklesl na tři, v roce 2018 vykazoval dokonce nulu a v roce 2019 pak dva. Jako všechno ostatní i tato disciplína nefunguje sama bez příslušné pozornosti vedoucích pracovníků a samotného vedení společnosti. Kromě pravidelných auditů děláme tzv. namátkové akce, které nemají primárně za cíl trestat zaměstnance, ale především předcházet možným úrazům. Troufám si tvrdit, že se postupně podařilo a stále daří zaměstnancům vysvětlovat, že ochranné pomůcky nutné pro jejich práci (brýle, rukavice, boty, špunty do uší…) nenosí kvůli řediteli společnosti, ale především kvůli ochraně svého vlastního zdraví.

Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Pro náš závod byl rok 2019 rokem bez úrazu s pracovní neschopností, stejně tak jako ty předchozí. Konkrétně jsme se ještě více zaměřili na prevenci za pomoci individuálního školení. To probíhá v našem školicím středisku, které se neustále rozšiřuje a vylepšuje. Například v roce 2019 jsme zavedli školení oblasti výroby také přes virtuální realitu. Rok 2020 bude ve znamení přípravy a recertifikace systému Bezpečný podnik. Proces získání ocenění (v našem případě obhájení certifikátu z roku 2017) je náročný a zabere několik měsíců. Dále se zaměříme na zlepšení pracovních podmínek, především snížení hladiny hluku a zlepšení ergonomických podmínek.

Jiří Rosenfeld, předsedav představenstva, Slovácké strojírny

Rok 2019 se v oblasti pracovních úrazů nelišil od jiných let a registrovali jsme jich 23. Pro jejich snížení zintenzivňujeme a zpřísňujeme dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů, zejména se strany mistrů, a dále se pak soustředíme na operativní odstraňování nedostatků, které zjistí kdokoliv z mých spolupracovníků. Zapojujeme do toho všechny zaměstnance. Samostatným problémem se stává pracovní neschopnost z důvodu jakékoliv nemoci. Ta u nás v roce 2019 činila celkem 151 911 pracovních hodin, což představuje, při ročním fondu pracovní doby 2096 hodin/pracovníka (včetně svátků), výpadek cca 72,5 pracovníků za rok. Je to „zdroj“ pracovní síly, který ztrácíme, resp. nám chybí. Navíc po dlouhé době, kdy nebyly hrazeny první tři dny nemoci, se nám v posledním období opět začíná zvyšovat procento krátkodobé pracovní neschopnosti čili situace se dále zhoršuje. Je to záležitost, se kterou nemůžeme v rámci platných zákonů a předpisů nic dělat, kromě osvěty. Heslo odborářů je: Máme zájem o zdravé pracovníky. Tak možná jsou pracovníci zdraví, ale v pracovním procesu je jich čím dál méně. Domnívám se, že je to problém, který nevyřešíme jen v rámci výrobních organizací.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit