Témata
Reklama

Dnešní téma ankety se týká otázky bezpečnosti práce. Jaký byl ve vaší firmě rok 2019, co se týče úrazů s pracovní neschopností, a jaká opatření pro zlepšení stavu a realizaci případného auditu zavádíte pro letošní rok?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

V roce 2019 jsme se snažili jít spíše cestou prevence. Kladli jsme velký důraz na dodržování předpisů ohledně ochrany zdraví při práci, abychom předcházeli úrazům v provozu. Ten je u nás hodně fyzicky náročný, proto jsme již v roce 2018 zavedli program Zdraví, jehož cílem je nejen zlepšovat fyzickou kondici zaměstnanců a obecně zvyšovat osvětu v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, ale také zaměstnance učit, jak dělat danou práci správně z hlediska námahy lidského těla. Spolupracujeme v této oblasti s nejlepším českým strongmanem Čestmírem Šímou, který přesně ví, o čem velká fyzická námaha je. Další opatření, které u nás funguje, je zahrnutí ukazatele úrazovosti/neúrazovosti do hodnocení vedoucích pracovníků. V tomto duchu budeme pokračovat i v roce 2020.

Reklama
Reklama
Reklama

Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

V roce 2019 jsme měli pouze tři lehčí pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností, což je v naší firmě historicky nejlepší výsledek (pozn.: Jedná se o středně těžkou strojírenskou výrobu, s cca 190 pracovníky, včetně agenturních). Cílem pro příští rok je udržení tohoto stavu. Cestou je obezřetnost všech pracovníků, neustálý systematický tlak ze strany vedení na dodržování dohodnutých pravidel a desítky drobných i zásadnějších opatření, plynoucí z komunikace a podnětů pracovníků.

Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan

Rok 2019 byl v kontextu bezpečnosti práce, ochrany zdraví, úrazů a pracovní neschopnosti součástí pozitivního trendu za posledních pět let. A to i přes skutečnost nárůstu celkového počtu zaměstnanců přibližně o 13 %. Budu-li konkrétní, co se počtu pracovních úrazů týče, v roce 2015 jich bylo sedm, 2016 též sedm, 2017 poklesl na tři, v roce 2018 vykazoval dokonce nulu a v roce 2019 pak dva. Jako všechno ostatní i tato disciplína nefunguje sama bez příslušné pozornosti vedoucích pracovníků a samotného vedení společnosti. Kromě pravidelných auditů děláme tzv. namátkové akce, které nemají primárně za cíl trestat zaměstnance, ale především předcházet možným úrazům. Troufám si tvrdit, že se postupně podařilo a stále daří zaměstnancům vysvětlovat, že ochranné pomůcky nutné pro jejich práci (brýle, rukavice, boty, špunty do uší…) nenosí kvůli řediteli společnosti, ale především kvůli ochraně svého vlastního zdraví.

Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Pro náš závod byl rok 2019 rokem bez úrazu s pracovní neschopností, stejně tak jako ty předchozí. Konkrétně jsme se ještě více zaměřili na prevenci za pomoci individuálního školení. To probíhá v našem školicím středisku, které se neustále rozšiřuje a vylepšuje. Například v roce 2019 jsme zavedli školení oblasti výroby také přes virtuální realitu. Rok 2020 bude ve znamení přípravy a recertifikace systému Bezpečný podnik. Proces získání ocenění (v našem případě obhájení certifikátu z roku 2017) je náročný a zabere několik měsíců. Dále se zaměříme na zlepšení pracovních podmínek, především snížení hladiny hluku a zlepšení ergonomických podmínek.

Jiří Rosenfeld, předsedav představenstva, Slovácké strojírny

Rok 2019 se v oblasti pracovních úrazů nelišil od jiných let a registrovali jsme jich 23. Pro jejich snížení zintenzivňujeme a zpřísňujeme dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů, zejména se strany mistrů, a dále se pak soustředíme na operativní odstraňování nedostatků, které zjistí kdokoliv z mých spolupracovníků. Zapojujeme do toho všechny zaměstnance. Samostatným problémem se stává pracovní neschopnost z důvodu jakékoliv nemoci. Ta u nás v roce 2019 činila celkem 151 911 pracovních hodin, což představuje, při ročním fondu pracovní doby 2096 hodin/pracovníka (včetně svátků), výpadek cca 72,5 pracovníků za rok. Je to „zdroj“ pracovní síly, který ztrácíme, resp. nám chybí. Navíc po dlouhé době, kdy nebyly hrazeny první tři dny nemoci, se nám v posledním období opět začíná zvyšovat procento krátkodobé pracovní neschopnosti čili situace se dále zhoršuje. Je to záležitost, se kterou nemůžeme v rámci platných zákonů a předpisů nic dělat, kromě osvěty. Heslo odborářů je: Máme zájem o zdravé pracovníky. Tak možná jsou pracovníci zdraví, ale v pracovním procesu je jich čím dál méně. Domnívám se, že je to problém, který nevyřešíme jen v rámci výrobních organizací.

Reklama
Vydání #1,2
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Související články
Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit