Témata
Reklama

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery, tak i příp. s představiteli státu, diskutovat?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Naše společnost prošla letos velkými změnami, které nám umožní opět zkvalitnit služby pro naše zákazníky. Velkou pozornost jsme věnovali automatizaci a robotizaci části výroby, změnili jsme systém zpracování výkresové dokumentace a implementovali jsme nový ERP systém. Portfolio produktů jsme rozšířili o vlastní výrobu měchů a v oblasti služeb se můžeme chlubit novinkou „Fast truck“ pro servis krytů. Chceme své zákazníky na veletržním stánku o všech novinkách informovat a pozvat je na návštěvu firmy, kde si vše budou moci prohlédnout. Můžeme jim nabídnout mnoho nových možností spolupráce a těšíme se na to.

Reklama
Reklama

Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika
Průmysl 4.0, kterému je věnován letošní MSV, je žhavým tématem každé výrobní společnosti. Zaměření se na digitalizaci, automatizaci a robotizaci je jedinou možnou cestou, jak zůstat konkurenceschopný a pozitivně vybalancovat neustálé tlaky na navyšování cen, včetně mezd. Účast na MSV bude velmi inspirativní pro mnoho firem, které s aplikací Průmyslu 4.0 teprve začínají, ale také pro firmy, kde je automatizace, robotizace a digitalizace již v pokročilém stavu. Je to skvělá příležitost k předání či výměně zkušeností.

Jiří Rosenfeld, předsedav představenstva, Slovácké strojírny


Od veletrhu očekávám možnost srovnání českých výrobních technologií a perspektivních vývojových trendů v oblasti kusové strojírenské výroby. Bude mě zajímat, zda se technickou vybaveností přibližujeme, či vzdalujeme světovým trendům. V neposlední řadě mě bude zajímat možnost automatizace a robotizace našich vybraných pracovišť. Rovněž bych chtěl posoudit, zda vystavovatelé prezentují svou techniku na stejné úrovni jako na výstavách v zahraničí.

Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace


Každý veletrh přináší novinky a v posledních letech se toto tempo zvyšuje. Rozhodně bude velmi zajímavý vývoj v oblasti automatizace výrobních procesů. Toto téma musí zajímat každou strojírenskou firmu, protože se jedná a udržení konkurenceschopnosti. Také téma nedostatku pracovních sil a nedostatku profesně zdatných lidí schopných spolehlivě podávat odpovídající pracovní výkon v požadované kvalitě nás strojaře nutí k zamyšlení, jak tuto problematiku řešit. Snad na MSV nalezneme několik odpovědí na tyto otázky. Osobně se těším na to, že bude možné uvidět další posun ve strojírenských technologiích, včetně hodně diskutovaného 3D tisku.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

Na MSV do Brna letos přijedou zástupci firmy TOS Kuřim-OS a ČKD Blansko-OS pouze jako návštěvníci. Prioritu dostal veletrh EMO konaný v Hannoveru. Nebudeme tedy vystavovat na obou významných akcích, jako tomu bylo v minulosti. I jako návštěvníci však chceme a budeme diskutovat se svými partnery především témata, jako je přímá či nepřímá podpora státu pro strojírenské firmy našeho zaměření, podpora našich zahraničních aktivit, ať již spojená s dceřinými společnostmi, nebo i cílená na vyhledávání nových zákazníků. V rámci jednání s našimi zástupci pak dále analyzovat, v čem můžeme být konkurenceschopnější, kam směřuje další vývoj obráběcích strojů a technologií s tím spojených.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 190948
Datum: 11. 09. 2019
Rubrika: Servis / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Štěstí musíte jít naproti, negativní zkušenost vás nesmí zlomit

Když většina českých studentů po roce 1989 odcházela studovat do Ameriky nebo na Západ, Kateřina Haring byla v té době jediná studentka, která se rozhodla studovat v Rusku. Na znalosti ruského prostředí a mentality si postavila byznys. Dnes její společnost Dynamic Group staví expozice po celém světě. V roce 2016 byla zvolena prezidentkou nejstarší asociace podnikatelek v České republice.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit