Témata

Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generální ředitel, Žďas

Do obnovy technologií postupně investujeme. Letos jsme například nahradili stávající používaný model 3D obrábění pětiosým modulem pro programování, který značně zrychlí a zproduktivní výrobní časy. Pořídili jsme také nový elektroerozivní řezací stroj od firmy Fanuc, který zvýší produktivitu řezání o 25 %, a nové střední obráběcí centrum Trimill vybavené otočným a sklopným stolem pro možnost obrábění v 5 osách, které zvýší stávající produktivitu těchto strojů o cca 30 %. Průběžně modernizujeme konvenční horizontální vyvrtávačky, které budou nově vybaveny řídicím systémem Sinumeric a osazeny novými vřeteníky, což umožní využití moderního nástrojového vybavení.

Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Aktuálně řešíme změny a zavedení produktivních technologií v oblasti nástrojů a nářadí pro NC a CNC obrábění. Konkrétní řešení těchto produktivních technologií je navrhováno a ověřováno v průběhu realizace výrobních zakázek a s technickou podporou ověřených dodavatelů nástrojů. V procesu svařování, který je pro naši firmu rozhodující, analyzujeme možnosti a vhodnost zavedení automatizovaných procesů (robotizované pracoviště). To se týká zejména svařenců s časově náročnými operacemi a požadavky na zabezpečení trvalé kvality, včetně validace procesu. Na okraji našeho zájmu s cílem útlumu nebo zrušení jsou některé technologie chemicko-tepelného zpracování, a to zejména z pohledu a legislativy ekologie.

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Vzhledem k tomu, že naše akciová společnost se prezentuje jako odborník na výrobu specialit, nemáme příliš možností odstraňovat technologie, které nám tuto solitérní výrobu umožňují vyrábět. Protože naše aktivity jsou zaměřeny převážně na „výklenkové“ zakázky, snažíme se, aby veškerá naše produkce byla ekonomicky efektivní, i když obsahuje velmi vysoký podíl ruční práce.

Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

V současné době je snahou naší společnosti využít všechny dostupné technologie, které máme k dispozici pro zajištění zakázek zákazníků. Jsou však technologie, které skutečně nepovažujeme za klíčové a vyhodnocujeme jejich budoucnost. Jedná se prioritně o technologie spojené s přípravou a dělením materiálu. Je totiž nutné efektivně pracovat s kapacitami společnosti a směřovat tyto kapacity do technologie s vyšší přidanou hodnotou.

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Naše stávající technologie pro nás mají i nadále jak technický, tak i ekonomický význam. O nahrazení jinými technologiemi neuvažujeme, ale doplňujeme je o automatizaci a digitalizaci a internet věcí s cílem zkvalitnění a zefektivnění výroby, a v neposlední řadě také proto, abychom kompenzovali nedostatek personálu umocněný rapidně se zvyšujícími mzdovými náklady.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OSV naší firmě se doposud ve výrobním procesu objevuje hoblování technologických ploch, především zápichů, které je v souladu se současným trendem postupně nahrazováno frézovacími operacemi. Výhodou frézovacích operací je ve většině případů výrazné zvýšení produktivity, a zároveň tím eliminujeme další technologické operace a nezbytné upínání a vyrovnávání obrobku. U vybraných aplikací je také technologicky možné nahradit broušení frézovacími operacemi. Při správné volbě břitových destiček a řezných podmínek je dosažena drsnost povrchu frézované plochy Ra 0,8–1,6, a i zde je dosaženo výrazně vyšší produktivity práce.

Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Během dosavadní tříleté existence naší společnosti jsme postupně pořizovali strojní vybavení a příslušenství vysoké kvality a variability možností jeho využití. Tyto kroky jsme realizovali s rozvahou a ve vizi dlouhodobé užitnosti. V současné době jsme takřka plně vybaveni a řešíme speciální požadavky zákazníků. Jako příklad bych uvedl hluboké vrtání do speciálních materiálů, výrobu vnitřních šestihranů u sériově vyráběných dílů, speciální vzduchové nástroje pro dokončování povrchů při montáži apod. K těmto účelům se dovybavujeme velmi specifickými technologickými pomůckami, a rozšiřujeme tím naše možnosti. Doba nahrazování nás jistě čeká v budoucnu, protože tomu se při současné rychlosti vývoje a posunu nelze vyhnout.

Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

Od startu výroby naší automatické převodovky používáme náročné technologie broušení a honování ozubení převodového ústrojí. Při technologii broušení v mnoha případech měníme klasické brusné kotouče na materiál z umělých diamantů Cubitron II, který zlepšuje kvalitu, produktivitu i náklady na nářadí. Při honování nasazujeme místo pevných orovnávacích nástrojů novou technologii Vario Speed Dressing, která nejenom skokově snižuje výrobní náklady, ale umožňuje podstatné zrychlení optimalizace akustiky ozubení při náběhu převodovek pro nové modely našich koncernových značek. Obě tyto změny vyžadovaly v posledních letech stovky hodin zkoušek a změn v našich procesech, ale výrazně přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho závodu.

Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

V poslední době se čím dál více zaměřujeme na technologicky složité výrobky, u kterých se ukazuje nutnost integrace výrobních procesů do jednoho stroje. Dá se tedy říci, že se částečně odkláníme od soustruhů a frézovacích center směrem k soustružnicko-frézovacím strojům, které zajistí výrobu „done in one“. Již nyní uvažujeme o robotickém pracovišti, ale i 3D tisku pro možnost velmi rychlé výroby prototypů nebo kusových výrobních dávek.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit