Témata
Reklama

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

V posledních letech výrazně narostlo povědomí o kultuře na pracovišti na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců, a také míra jejího vlivu. Kultura je „osobností“ firmy, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interakce lidí, již v ní pracují. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším bodem, který uchazeči zvažují při výběru svého zaměstnání.

Reklama
Reklama
Reklama

Kultura na pracovišti je ovlivněna různými faktory. Demografické posuny, iniciativy v oblasti rozmanitosti a začlenění, nedostatek opravdových talentů, automatizace, vyvíjející se technologie a nápor digitálních dat se navzájem prolínají a jsou příčinou mnoha změn. Je třeba mít na paměti, že špatné praktiky ve firemní kultuře přispívají k „psychické újmě a stresu“ zaměstnanců.

K trendům ovlivňujícím nejen kulturu pracovního života lidí neoddiskutovatelně patří podle Knight Frank rostoucí počet coworkingových prostorů a hledání možností jejich efektivního vytížení. KPMG zaznamenává sílící význam agility jako dominantního faktoru úspěchu a podle BCG se jedná o obrovskou obchodní příležitost související s cirkulární bioekonomikou. Poskytuje řešení pro největší environmentální problémy, jako jsou změny klimatu, nedostatek zdrojů, ztráty potravin a plýtvání, změny ve využívání půdy a ztráta biologické rozmanitosti.

Geopolitická neshoda, obchodní války, rychlé tempo změn vyvolané technologickým a digitálním narušením a naše pozice v pozdním hospodářském cyklu přispívají ke zvýšení nejistoty. Uprostřed této nejistoty je navíc zřejmá další věc: rozevírající se nůžky mezi společnostmi na stejné úrovni a ostatními, vznikla tak mezera, která neustále roste.

Podle analýzy EY vytvořené v roce 2019 investoři odměňují hlavně firmy, které si budují odolnost prostřednictvím silného vedení, udržení marží a posílení peněžních toků. Na druhé straně této mezery je neúspěch trestán rychleji a přísněji. Stále silnější místo má také aktivističtější zelený kapitál.

Vzhledem k obavám z recese nastal čas, kdy generální ředitelé musí připravit své organizace, aby prosperovaly za různých podmínek. Při vytváření sebeudržitelných podniků mohou vůdci zvolit přístup založený na třech zásadách:

  • přizpůsobivé a odolné myšlení;
  • vytvoření platformy pro přetvoření organizace;
  • obratnost, schopnost rychle se přizpůsobit.

Podle prof. Zeleného je základním principem přizpůsobivého a odolného myšlení, přežití a prosperity v jakémkoli prostředí spolupráce (nikoliv solidarita) částí za účelem udržení celku, s tím, že chování celku zpětně ovlivňuje chování částí, celek a jeho části jsou neoddělitelné. Evoluce života je kreativní proces, protože vytváří realitu samotnou. Svět, ve kterém existujeme, je výsledkem kolektivní tvorby života a jeho složek – jak je dnes plně a silně demonstrováno u lidského druhu. Život je prostě výrazem specifické, sebeudržitelné rovnováhy mezi součástmi a celkem.

V současnosti podle prof. Zeleného spolupráce doplňuje a nahrazuje skomírající konkurenci nebo Evropskou unií prosazovanou solidaritu. Podniky v síti či alianci spolupracují, konkurují si až jejich sítě. Žádný podnik není ostrůvkem. Relokalizovaná síť užití zdrojů posiluje dlouhodobé vztahy a návaznosti doplňujících se podniků: kdo nespolupracuje, je odsouzen k izolaci a solidaritě.

Spolupráce doplňujících se entit je efektivnější. Když všichni dělají totéž, vzniká pouze dočasná konkurence. Účelem benchmarkingu je rozšíření diferenciace, ne homogenizace. Kopírování tzv. „nejlepších praktik“ vede ke stejnosti a inovačnímu útlumu, tak jako státní „udržitelnost“ eliminuje žádoucí autonomii sebeudržitelnosti.
Velké firmy se již rozkládají do sítí doplňujících se zdrojů, strojů, lidí a znalostí. Dělali to Baťové a dnes to například dělá Siemens. Malé firmy se sdružují do „klastrů“, aliancí, partnerství a sítí spolupráce, jako je například adaptivní organizace – Nadace ZET prof. Milana Zeleného. Pochopili, co se děje a proč. Tradiční firma se tak transformuje v pružnou, spoluvytvářející a rychle se měnící, obzvláště v lokálních kontextech. Právě v lokálních kontextech totiž lidé dokážou žít v souladu s přírodou, implementovat a provozovat řešení typické pro cirkulární bioekonomiku. Nejlepším důkazem v lokálním kontextu je energeticky soběstačná česká obec Kněžice.
Autor je expertem na adaptivní organizaci, management a prostředí.

Ing. Adrián Podskľan, Ph.D

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 200107
Datum: 05. 02. 2020
Rubrika: Servis / Management a řízení
Autor:
Firmy
Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 1. Úvod

Před třemi lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra publikovali osmidílný seriál zabývající se potřebami maximálního zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment). Tento materiál se ze strany čtenářů – především z výrobních firem, na které právě cílil – setkal s nevídaným zájmem. V redakci jsme obdrželi velké množství reakcí s převážně společným jmenovatelem: potřebu zhodnocování kapitálu si zástupci firem uvědomují, avšak z nedostatku informací jí nevěnují potřebnou, ale často bohužel pouze mizivou pozornost.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Řízení podniku podle ROI, Část 8. závěrečná - Znalostní výzva

Seriál článků v tomto časopise, který jsme v loňském roce věnovali řízení podniku podle ROI, vyvolal mnoho ohlasů z různých podniků a několik i z akademické sféry. Nejvíc reakcí z praxe se týkalo tristní situace v plánování výroby podle ERP systémů. Na články reagovali i pracovníci finančních útvarů.

Řízení podniku podle ROI, 7. část - architektura informačního systému PPROI

Švýcar Le Corbusier, považovaný za největšího architekta 20. století, charakterizoval architekturu jako „umění a praxi budování struktur“. To je aktuální i pro architekturu podnikových informačních systémů, kterou určují záměry jejích tvůrců a schopnosti je prakticky ztvárnit. Limitováni existující architekturou tvůrci IS nejsou – mohou „stavět na zelené louce“. Struktury architektury ERP systémů, vztahující se k výrobním procesům, zčásti 50 let, zčásti 100 let staré, jsou velkou brzdou rozvoje podniků. Pro podstatné zkvalitnění řízení a zvýšení výkonnosti podniků nestačí ani nadstavby nad touto základnou. Nutná je architektura s novými základními struktruami, do nichže se promítají treny vědy třetího milénia.

Ve svém životě bych nic neměnil

Tuto charakteristiku nám sdělil na závěr našeho rozhovoru Zdeněk Pelc, šéf GZ v Loděnicích, který je další osobností našeho seriálu podnikatelských příběhů. Byl dlouhá léta ředitelem Gramofonových závodů, po Sametové revoluci pak pokračoval jako ředitel společnosti GZ Media, které se roku 2007 stal většinovým vlastníkem.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Dělejte to, co chcete vy, a nenechte se řídit blbci!

Paní Markéta Šichtařová je ředitelkou společnosti Next Finance, ve které spolupracuje se svým mužem Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance, například na tvorbě ucelených zpráv pro odběratele jejich denního zpravodajství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit