Témata
Reklama

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas


Rozhodně ano, produktivita a efektivita vnitrofiremních procesů jsou klíčem k úspěchu firmy. V konstrukci využíváme SW nástroje pro simulace navržených procesů a k vytváření virtuálních strojů zprovozněných pomocí virtuálních nebo reálných řídicích systémů. Samozřejmostí je standardizace, optimalizace, vývojové SW navzájem spolupracující a integrované do firemních informačních systémů. Projektujeme a vyrábíme zakázkově podle individuálního přání zákazníka. Aplikace digitalizace a robotizace v našem typu výroby zvýší kvalitu a efektivitu, ale chybějící pracovní sílu nám nenahradí. Naopak, klade ještě vyšší nároky na kvalifikovaný personál.

Reklama
Reklama
Reklama

Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Naše výrobní procesy nejsou v převážné většině opakované. Z tohoto hlediska v současné době řešíme možnost využití a nákup pouze svařovacího robota, který by nám zefektivnil a zpřesnil konkrétní svařovací postupy. Technologické oddělení využívá přímé propojení se stroji. Snažíme se minimalizovat neproduktivní časy a digitalizace nám přináší objektivnější pohledy pro naše strategické rozhodování. Osobní operativní porady budou vždy nenahraditelné, ale digitalizace přispívá k rychlejšímu rozhodování. Především v naší firmě, kde vyrábíme vyfukovací automaty a extrudéry dle konkrétních požadavků zákazníků, je nutné kombinovat přímé manažerské řízení s informačními technologiemi. Záměrem je zefektivnit výrobu a také dlouhodobě řešit pracovní pozici v oblastech, kde není nutná operativní invence lidí.

Radovan Karas, výrobní ředitel, Al Invest Břidličná

Cestu digitalizace a robotizace jsme zahájili, o dopadech do vyšší produktivity není pochyb. Využíváme poradců, otevírá nám to oči. Mapujeme procesy, abychom správně digitalizovali a robotizovali ty správné. Pracujeme s jasným cílem dostat efekty do čísel a obhájit je. Nejdůležitější je následná práce se získanými daty. Technologická, operativní, obchodní. Zde vidíme rezervy. Až tady se může projevit přínos v produktivitě a ekonomice, ale i rychlosti zakázky. V jistých oblastech výroby lze scházející operátory nahradit efektem těchto disciplín, v případě procesů vyžadujících zkušenosti a know-how je to složitější. Fenomén digitálního přerodu je však tady a se zápalem s ním pracujeme.

Vojtěch Pražma,finanční a strategický ředitel, Modelárna Liaz

Jsme společností se zakázkovou výrobou zpracovávající až 120 hi-tech projektů měsíčně. Řídit takto složitou výrobu nelze bez kompletní digitalizace a integrace systémů s cílem maximálního využití zdrojů společnosti. Zavedení těchto prvků Průmyslu 4.0 nám nesnížilo počet pracovníků, ale umožnilo zvýšení efektivity a kvality a donutilo nás k zavedení odpovídajících procesů. Hlavní problém není v nákupu příslušných softwarových balíků, ale donutit jednotlivé zaměstnance překonat implementací systémů vytvořené nepohodlí s cílem dosáhnout strategických cílů společnosti.

Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

V posledních letech jsme v našem závodě ve Vrchlabí zavedli desítky automatizačních a digitalizačních projektů. V citlivé hi-tech výrobě mechatronických jednotek pro automatickou převodovku s přímým řazením namontovali kooperující roboty téměř šest milionů pístů, které před pár lety montovali lidé. Naše flotila automatických transportních vozíků najezdila již přes 100 tisíc kilometrů bez lidské obsluhy. Denně distribuujeme do výroby více než 600 tisíc dílů a informace o tom, kdy je potřeba přemístit daný díl na jedno ze stovek míst ve výrobě, zabezpečuje naše digitální logistická síť se stovkami chytrých IoT senzorů. Další digitální projekt Transparentní továrna odstranil stovky stran papíru denně, ušetřil čas mistrům a zprůhlednil operativní řízení našeho závodu s více než 1000 zaměstnanci. Naše projekty slouží jako pilotní projekty nejenom pro všechny závody Škoda Auto, ale i pro desítky závodů koncernu VW po celém světě.

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Digitalizace a následná robotizace je jedna z mála reálných možností, jak zejména u složitější výroby řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly a zvyšující se nároky stávajících zaměstnanců. Zavádění těchto prvků však s sebou nese nejen zvýšenou míru investic, ale také nutnost změny interních procesů. Těchto všech aspektů jsme si ve společnosti Hestego plně vědomi a při implementaci prvků smart factory do předvýrobních a výrobních procesů je plně ctíme. Nabyté zkušenosti pak přenášíme i do svých produktů, aby zákazníkům přinesly co nejvyšší míru efektivity.

Patrik Vook, vedoucí technického úseku, Buzuluk


V Buzuluku je silně zákaznicky orientovaná kusová výroba. U výrobků, které zde vyrábíme, nelze dopředu plánovat s konkrétním konstrukčním provedením ani odhadovat jeho množství. Nelze výrobky „předvyrábět“ ani shlukovat výrobu. Vyšší efektivitu do výroby a montáže nám digitalizace a robotizace nepřinese. V podstatě nelze smysluplně zavést. Potřebujeme spíše univerzální výrobu a stroje, dále lepší využívání nástrojů na plánování a sledování výroby, nástroje skladového hospodářství, kvalitnější TPV atd. Na druhou stranu mohu o některých našich výrobcích říci, že jsou zařazovány do automatických linek, které se právě snaží nahradit scházející pracovní sílu.

Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Podle mého názoru je vliv digitalizace a robotizace v jednotlivých firmách různý, v závislosti na velikosti výrobních dávek, technologické náročnosti a v neposlední řadě i velikosti výrobků. V naší firmě využíváme ERP, včetně výrobních modulů, již osm let a bez automatizace (robotizace) některých procesů bychom se nemohli dále rozvíjet. V současné době se spíše než na digitalizaci zaměřujeme na využití stávajících informací pro případné změny a vylepšování již zautomatizovaných procesů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Ve svém životě bych nic neměnil

Tuto charakteristiku nám sdělil na závěr našeho rozhovoru Zdeněk Pelc, šéf GZ v Loděnicích, který je další osobností našeho seriálu podnikatelských příběhů. Byl dlouhá léta ředitelem Gramofonových závodů, po Sametové revoluci pak pokračoval jako ředitel společnosti GZ Media, které se roku 2007 stal většinovým vlastníkem.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit