Témata

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generální ředitel, Žďas

Výrobní park společnosti Žďas se skládá ze širokého spektra strojů. Od klasických konvenčních až po moderní CNC stroje. A právě periférie těchto strojů nám umožňuje jejich dálkovou diagnostiku, monitorování jejich provozu a sběr klíčových dat, které podrobujeme následné analýze. Co se týče námi produkovaných strojů, v návaznosti na koncept Průmyslu 4.0 monitorujeme všechny dostupné spínače a jistící prvky, sběr a zpracování všech dat od řízených pohonů, dále provádíme měření a správu energií, vibrodiagnostiku a další sofistikované správy dat včetně databázových aplikací vyšších úrovní řízení.

Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Průběžný monitoring, sběr a vyhodnocování dat z provozu provádíme u vybraných strojních zařízení. Jedná se o rozhodující stroje z hlediska přesnosti výroby, plánovaných kapacit těchto strojů a jejich skutečného využití. Výběr strojů je aktualizován s ohledem na výrobní sortiment a jeho předpokládaný vývoj. Při vlastním monitoringu je využíván SW vlastních strojů (zejména u nových NC/CNC obráběcích a tvářecích strojů), dále kombinace procesu vlastní údržby strojního zařízení – sběr a vyhodnocování parametrů z preventivních prohlídek a oprav. Výstupy z monitoringu: Nastavení lhůt preventivních prohlídek, zařazení strojů dle přesností, plánování externí údržby, zajištění náhradních dílů pro opravy.

Otto Daněk, Předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Provoz svých strojů samozřejmě monitorujeme a postupně se snažíme získávat více a více informací. Zatímco ještě před několika lety stačilo vědět, zda stroj pracuje, či nečinně stojí, dnes se snažíme získávat nejen data o jeho provozu, ale i informace týkající se příčin poruch, délce odstávky a připravujeme i sběr dat potřebných pro preventivní kontrolu a v neposlední řadě i informace o době používání nástrojů, abychom předcházeli produkci neshodných výrobků. Rovněž sbíráme i data o obsluze a vyhodnocujeme jak produktivitu práce konkrétních zaměstnanců, tak i jejich podíl neshodných výrobků na celkové produkci.

Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

Pro společnost PBS Velká Bíteš je právě tato otázka velice aktuální. Ve své výrobě máme různé typy strojů či technologií, které jsou zapojené do interní sítě. Jedná se však pouze o správu (přenos) samotných CNC programů. Do oblasti monitoringu provozu klíčových CNC strojů a technologií plánujeme provést investici v krátké době. Očekáváme od ní lepší přehled o vytížení strojů a informace o neproduktivních časech, které ovlivňují produktivitu celé výroby. Víme, že kroky ke zlepšení vytížení strojů není možné provést bez monitoringu provozu a je nutné využít analýzu dat z monitoringu

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Tímto trendem se zabýváme a první stroje jsou již na síť a dálkovou správu napojeny. Tyto aplikace nám pomáhají rychleji identifikovat poruchový stav stroje i příčinu poruchy. Mnohé závady lze díky těmto propojením odstranit i na dálku. Minimalizujeme tak prostoje strojů a navazující výroby. Je to důležitý prvek při zvyšování produktivity práce i řešení nedostatku pracovníků. Zaměstnanci, resp. odborné firmy, nám takto spravují stroje z domova a na dálku. Důležitým faktorem je ale odborná zdatnost obsluhy. Dnes má však každý stroj své specifické napojení do sítě i dálkovou obsluhu. Cílem je tato dálková ovládání sjednotit, usnadnit obsluhu a údržbu strojů a více využívat tyto aplikace k řízení výroby.

Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

Ve Vrchlabí vyrábíme automatické dvouspojkové převodovky. V posledních letech jsme zvýšili výrobu z 1 000 na 2 200 převodovek denně a při tom nám také pomohlo několik systémů pro monitorování kritických situací u strojů a zařízení. Jeden ze systémů je „Transparentní továrna“ s modulem pro přehledné znázornění aktuálního stavu strojů a zařízení ve výrobě, na který navazuje „Mobilní údržba“ pro rychlou a efektivní údržbu. Máme i specifické monitorování stavu vybraných stanic montážní linky, která pracuje v taktu 32 sekund. Při monitoringu získáváme data jako např.: lokalita výpadku, doba výpadku, doba opravy nebo procento využitelnosti zařízení. Dále zavádíme i pilotní projekty on-line prediktivní analýzy poruch.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

Výrobní park naší firmy se z velké částí skládá z vlastních vyráběných produktů různých typových řad strojů od starších až po nejnověji vyvinutá obráběcí centra. V naší výrobě dochází k postupnému „dosíťování“ CNC výrobních strojů s cílem zajistit rychlé a operativní změny technologických programů, dálkovou správu a korekci nástrojů a v neposlední řadě efektivní plánování výroby. Nové stroje disponují možnostmi sledováním provozních stavů, které jsme v minulosti například využili pro měření a vyhodnocení energetické náročnosti v reálném provozu. To vše s dálkovým přístupem a možností vyhodnocení přes webové rozhraní. Aplikace se ukázaly jako cenný zdroj informací a nyní jsme schopni je nabídnout svým zákazníkům jako opce.

Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Stroje ve výrobě máme integrovány do sítě s umožněním externího sledování činnosti strojů. Provoz monitorujeme zejména na strojích s právě probíhající sériovou výrobou velmi často bez přítomnosti obsluh. Monitoring tedy probíhá pro zjištění a odstranění nevýrobních časů. Získáváme hlavně data o životnosti aktivních nástrojů, o slabých místech, jako jsou např. závitníky, podávání materiálu, nedostatku provozních kapalin. Můžeme z dat stanovit hodnotu času, po kterou není nutná přítomnost obsluhy, a odstraňujeme tím její nadbytečnou přítomnost. U kusové výroby monitorujeme hlavně stav procesu výroby, jako je velikost zatížení při obrábění.

Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Do sítě máme zapojeny všechny CNC stroje. Provoz monitorujeme prozatím na dvou nejnovějších strojích, které byly pro tento účel vybaveny rozhraním MTConnect. Zapojení dalších strojů je v plánu na letošní rok. Získáváme informace především o využití strojů a ztrátových časech, což umožňuje analýzu a nápravná opatření pro vyšší efektivitu. Důležitost monitoringu bude růst v návaznosti na vyšší stupeň automatizace výrobního procesu. Očekávám od něj možnost plánování odstávek kvůli preventivní údržbě i servisu, další zvýšení využití strojů a snížení výrobních nákladů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmkspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit