Témata
Reklama

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generální ředitel, Žďas

Výrobní park společnosti Žďas se skládá ze širokého spektra strojů. Od klasických konvenčních až po moderní CNC stroje. A právě periférie těchto strojů nám umožňuje jejich dálkovou diagnostiku, monitorování jejich provozu a sběr klíčových dat, které podrobujeme následné analýze. Co se týče námi produkovaných strojů, v návaznosti na koncept Průmyslu 4.0 monitorujeme všechny dostupné spínače a jistící prvky, sběr a zpracování všech dat od řízených pohonů, dále provádíme měření a správu energií, vibrodiagnostiku a další sofistikované správy dat včetně databázových aplikací vyšších úrovní řízení.

Reklama
Reklama
Reklama

Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Průběžný monitoring, sběr a vyhodnocování dat z provozu provádíme u vybraných strojních zařízení. Jedná se o rozhodující stroje z hlediska přesnosti výroby, plánovaných kapacit těchto strojů a jejich skutečného využití. Výběr strojů je aktualizován s ohledem na výrobní sortiment a jeho předpokládaný vývoj. Při vlastním monitoringu je využíván SW vlastních strojů (zejména u nových NC/CNC obráběcích a tvářecích strojů), dále kombinace procesu vlastní údržby strojního zařízení – sběr a vyhodnocování parametrů z preventivních prohlídek a oprav. Výstupy z monitoringu: Nastavení lhůt preventivních prohlídek, zařazení strojů dle přesností, plánování externí údržby, zajištění náhradních dílů pro opravy.

Otto Daněk, Předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Provoz svých strojů samozřejmě monitorujeme a postupně se snažíme získávat více a více informací. Zatímco ještě před několika lety stačilo vědět, zda stroj pracuje, či nečinně stojí, dnes se snažíme získávat nejen data o jeho provozu, ale i informace týkající se příčin poruch, délce odstávky a připravujeme i sběr dat potřebných pro preventivní kontrolu a v neposlední řadě i informace o době používání nástrojů, abychom předcházeli produkci neshodných výrobků. Rovněž sbíráme i data o obsluze a vyhodnocujeme jak produktivitu práce konkrétních zaměstnanců, tak i jejich podíl neshodných výrobků na celkové produkci.

Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

Pro společnost PBS Velká Bíteš je právě tato otázka velice aktuální. Ve své výrobě máme různé typy strojů či technologií, které jsou zapojené do interní sítě. Jedná se však pouze o správu (přenos) samotných CNC programů. Do oblasti monitoringu provozu klíčových CNC strojů a technologií plánujeme provést investici v krátké době. Očekáváme od ní lepší přehled o vytížení strojů a informace o neproduktivních časech, které ovlivňují produktivitu celé výroby. Víme, že kroky ke zlepšení vytížení strojů není možné provést bez monitoringu provozu a je nutné využít analýzu dat z monitoringu

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Tímto trendem se zabýváme a první stroje jsou již na síť a dálkovou správu napojeny. Tyto aplikace nám pomáhají rychleji identifikovat poruchový stav stroje i příčinu poruchy. Mnohé závady lze díky těmto propojením odstranit i na dálku. Minimalizujeme tak prostoje strojů a navazující výroby. Je to důležitý prvek při zvyšování produktivity práce i řešení nedostatku pracovníků. Zaměstnanci, resp. odborné firmy, nám takto spravují stroje z domova a na dálku. Důležitým faktorem je ale odborná zdatnost obsluhy. Dnes má však každý stroj své specifické napojení do sítě i dálkovou obsluhu. Cílem je tato dálková ovládání sjednotit, usnadnit obsluhu a údržbu strojů a více využívat tyto aplikace k řízení výroby.

Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

Ve Vrchlabí vyrábíme automatické dvouspojkové převodovky. V posledních letech jsme zvýšili výrobu z 1 000 na 2 200 převodovek denně a při tom nám také pomohlo několik systémů pro monitorování kritických situací u strojů a zařízení. Jeden ze systémů je „Transparentní továrna“ s modulem pro přehledné znázornění aktuálního stavu strojů a zařízení ve výrobě, na který navazuje „Mobilní údržba“ pro rychlou a efektivní údržbu. Máme i specifické monitorování stavu vybraných stanic montážní linky, která pracuje v taktu 32 sekund. Při monitoringu získáváme data jako např.: lokalita výpadku, doba výpadku, doba opravy nebo procento využitelnosti zařízení. Dále zavádíme i pilotní projekty on-line prediktivní analýzy poruch.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS

Výrobní park naší firmy se z velké částí skládá z vlastních vyráběných produktů různých typových řad strojů od starších až po nejnověji vyvinutá obráběcí centra. V naší výrobě dochází k postupnému „dosíťování“ CNC výrobních strojů s cílem zajistit rychlé a operativní změny technologických programů, dálkovou správu a korekci nástrojů a v neposlední řadě efektivní plánování výroby. Nové stroje disponují možnostmi sledováním provozních stavů, které jsme v minulosti například využili pro měření a vyhodnocení energetické náročnosti v reálném provozu. To vše s dálkovým přístupem a možností vyhodnocení přes webové rozhraní. Aplikace se ukázaly jako cenný zdroj informací a nyní jsme schopni je nabídnout svým zákazníkům jako opce.

Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Stroje ve výrobě máme integrovány do sítě s umožněním externího sledování činnosti strojů. Provoz monitorujeme zejména na strojích s právě probíhající sériovou výrobou velmi často bez přítomnosti obsluh. Monitoring tedy probíhá pro zjištění a odstranění nevýrobních časů. Získáváme hlavně data o životnosti aktivních nástrojů, o slabých místech, jako jsou např. závitníky, podávání materiálu, nedostatku provozních kapalin. Můžeme z dat stanovit hodnotu času, po kterou není nutná přítomnost obsluhy, a odstraňujeme tím její nadbytečnou přítomnost. U kusové výroby monitorujeme hlavně stav procesu výroby, jako je velikost zatížení při obrábění.

Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Do sítě máme zapojeny všechny CNC stroje. Provoz monitorujeme prozatím na dvou nejnovějších strojích, které byly pro tento účel vybaveny rozhraním MTConnect. Zapojení dalších strojů je v plánu na letošní rok. Získáváme informace především o využití strojů a ztrátových časech, což umožňuje analýzu a nápravná opatření pro vyšší efektivitu. Důležitost monitoringu bude růst v návaznosti na vyšší stupeň automatizace výrobního procesu. Očekávám od něj možnost plánování odstávek kvůli preventivní údržbě i servisu, další zvýšení využití strojů a snížení výrobních nákladů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmkspektrum.com

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit