Témata

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Zásadním problémem, kterému od začátku pandemie covid-19 ve firmě čelíme, je pokles objednávek v segmentu obráběcích strojů. Řešíme to intenzivním hledáním nových příležitostí v jiných segmentech a také vývojem vlastních produktů. Díky těmto krokům jsme dosáhli zmírnění poklesu tržeb v loňském roce a postupně navyšujeme obrat v roce letošním. Aktuálně se potýkáme s nedostatečnou personálně zabezpečenou výrobní kapacitou zapříčiněnou jak přímo karanténou našich zaměstnanců, tak nepřímo zavřením mateřských a základních škol. Tento problém řešíme náborem nových zaměstnanců, využíváním přesčasové práce či kapacitními kooperacemi.


Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

V oboru naší působnosti zaznamenáváme od závěru roku silné oživení poptávky u tradičních i nových zákazníků, a tak „práce“ máme po delší době opět dost. Trend je však bohužel provázen extrémním nárůstem ceny hutních materiálů, a v poslední době i dalších materiálů a služeb. To se snažíme řešit dle možností úpravou cen, zvyšováním produktivity, ale částečně to má dopad do ziskovosti. Kromě toho stále přetrvává nedostatek výrobních dělníků. A aby toho nebylo málo, řešíme opatření (testování, trasování, hygienická opatření…) za stát, který svoji absolutní neschopnost přehazuje na firmy a jako „podporu“ přidá hrozbu pokut a sankcí za nesplnění toho, co měl sám přes rok řešit se všemi nástroji, které měl a má k dispozici.


Jiří Rosenfeld, předseda správní rady, Slovácké strojírny

Mezi zásadní problémy patří zejména zakázková náplň jako základ, kolem kterého se točí vše ostatní – cash flow, dostatek pracovníků pro jejich realizaci, nynější/odložené investice, a to všechno dohromady současně se situací a náladami ve společnosti je „dobrým stresovým mixem“ pro každého vedoucího pracovníka. Naše zakázková náplň se odvíjí od investičních záměrů našich zákazníků především mimo tuzemský trh. Začínáme vidět nějaký pohyb. Pokud budou zakázky, narážíme na kvalitu, ale i kvantitu pracovní síly. Máme před dokončením některých nových výrobků, které by mohly najít uplatnění i na našem trhu. Zásadní bude rozhodnutí, zda vůbec a případně do čeho investovat. Současná koronavirová krize zásadně mění a změní potřeby a strukturu tradičních strojírenských výrob a výrobků, na kterých byla postavena naše strojírenská základna a odbyt. Je to problém a výzva současně.


Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

V důsledku pandemie jsme řešili složitou situaci například se zabezpečením některých nakupovaných dílů. Vše se však ve spolupráci s příslušnými odděleními podařilo zvládnout. Mimo jiné, aktuálně v našem závodě zavádíme dle platných vládních opatření povinné testování zaměstnanců na covid-19. Plošné testování považujeme spolu s preventivními opatřeními za zásadní faktor k zachování zdraví našich zaměstnanců. Kvůli pandemii jsme také výrazně omezili osobní kontakt zaměstnanců, např. zákazem kouření v závodě. Ve výrobě byly navíc zavedeny 20minutové pauzy. Využíváme ve velkém rozsahu práci z domova a jednání probíhají online. Vývoj současné situace pečlivě sledujeme a snažíme se udělat maximum pro zajištění chodu společnosti s ohledem na zdraví našich zaměstnanců.


Vojtěch Toul, generální ředitel, Toshulin

Jsme výrazně exportní firmou s výrobky investičního charakteru, a tak čelíme problémům naprosto zásadním. Stroje naší velikosti se neprodávají přes e-shop. Je tedy nutná přímá osobní komunikace se zákazníky po celém světě, která je teď někde více, jinde méně znemožněna, a to buď restrikcemi na úrovni státní, nebo i často přímo firemní. Musíme také dostát svým závazkům montážním a servisním. Zákazníci nebudou se zprovozněním čekat, až pandemie pomine. Pokud je karanténa v dané zemi tři týdny, pak jistě každý chápe, co to pro nás znamená. V minulosti naprosto rutinní práce se zajištěním víz, letenek, případně i ubytování je nyní denní výzkumnou činností odpovědných lidí, kteří vyhodnocují překotně se měnící podmínky a omezení. Toto je bohužel v současnosti cesta, jak se dostat dál. Být výrazně aktivní, operativní a kreativní.       

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum děkanů strojních fakult

Dnešní otázka je v podobném duchu jako ta z minulého vydání, ale tentokráte míří do rezortu Ministerstva průmyslu. Pokud byste byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit