Témata
Reklama

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Zásadním problémem, kterému od začátku pandemie covid-19 ve firmě čelíme, je pokles objednávek v segmentu obráběcích strojů. Řešíme to intenzivním hledáním nových příležitostí v jiných segmentech a také vývojem vlastních produktů. Díky těmto krokům jsme dosáhli zmírnění poklesu tržeb v loňském roce a postupně navyšujeme obrat v roce letošním. Aktuálně se potýkáme s nedostatečnou personálně zabezpečenou výrobní kapacitou zapříčiněnou jak přímo karanténou našich zaměstnanců, tak nepřímo zavřením mateřských a základních škol. Tento problém řešíme náborem nových zaměstnanců, využíváním přesčasové práce či kapacitními kooperacemi.


Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

V oboru naší působnosti zaznamenáváme od závěru roku silné oživení poptávky u tradičních i nových zákazníků, a tak „práce“ máme po delší době opět dost. Trend je však bohužel provázen extrémním nárůstem ceny hutních materiálů, a v poslední době i dalších materiálů a služeb. To se snažíme řešit dle možností úpravou cen, zvyšováním produktivity, ale částečně to má dopad do ziskovosti. Kromě toho stále přetrvává nedostatek výrobních dělníků. A aby toho nebylo málo, řešíme opatření (testování, trasování, hygienická opatření…) za stát, který svoji absolutní neschopnost přehazuje na firmy a jako „podporu“ přidá hrozbu pokut a sankcí za nesplnění toho, co měl sám přes rok řešit se všemi nástroji, které měl a má k dispozici.


Jiří Rosenfeld, předseda správní rady, Slovácké strojírny

Mezi zásadní problémy patří zejména zakázková náplň jako základ, kolem kterého se točí vše ostatní – cash flow, dostatek pracovníků pro jejich realizaci, nynější/odložené investice, a to všechno dohromady současně se situací a náladami ve společnosti je „dobrým stresovým mixem“ pro každého vedoucího pracovníka. Naše zakázková náplň se odvíjí od investičních záměrů našich zákazníků především mimo tuzemský trh. Začínáme vidět nějaký pohyb. Pokud budou zakázky, narážíme na kvalitu, ale i kvantitu pracovní síly. Máme před dokončením některých nových výrobků, které by mohly najít uplatnění i na našem trhu. Zásadní bude rozhodnutí, zda vůbec a případně do čeho investovat. Současná koronavirová krize zásadně mění a změní potřeby a strukturu tradičních strojírenských výrob a výrobků, na kterých byla postavena naše strojírenská základna a odbyt. Je to problém a výzva současně.


Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

V důsledku pandemie jsme řešili složitou situaci například se zabezpečením některých nakupovaných dílů. Vše se však ve spolupráci s příslušnými odděleními podařilo zvládnout. Mimo jiné, aktuálně v našem závodě zavádíme dle platných vládních opatření povinné testování zaměstnanců na covid-19. Plošné testování považujeme spolu s preventivními opatřeními za zásadní faktor k zachování zdraví našich zaměstnanců. Kvůli pandemii jsme také výrazně omezili osobní kontakt zaměstnanců, např. zákazem kouření v závodě. Ve výrobě byly navíc zavedeny 20minutové pauzy. Využíváme ve velkém rozsahu práci z domova a jednání probíhají online. Vývoj současné situace pečlivě sledujeme a snažíme se udělat maximum pro zajištění chodu společnosti s ohledem na zdraví našich zaměstnanců.


Vojtěch Toul, generální ředitel, Toshulin

Jsme výrazně exportní firmou s výrobky investičního charakteru, a tak čelíme problémům naprosto zásadním. Stroje naší velikosti se neprodávají přes e-shop. Je tedy nutná přímá osobní komunikace se zákazníky po celém světě, která je teď někde více, jinde méně znemožněna, a to buď restrikcemi na úrovni státní, nebo i často přímo firemní. Musíme také dostát svým závazkům montážním a servisním. Zákazníci nebudou se zprovozněním čekat, až pandemie pomine. Pokud je karanténa v dané zemi tři týdny, pak jistě každý chápe, co to pro nás znamená. V minulosti naprosto rutinní práce se zajištěním víz, letenek, případně i ubytování je nyní denní výzkumnou činností odpovědných lidí, kteří vyhodnocují překotně se měnící podmínky a omezení. Toto je bohužel v současnosti cesta, jak se dostat dál. Být výrazně aktivní, operativní a kreativní.       

Seriál
Firmy
Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit