Témata
Reklama

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Zásadním problémem, kterému od začátku pandemie covid-19 ve firmě čelíme, je pokles objednávek v segmentu obráběcích strojů. Řešíme to intenzivním hledáním nových příležitostí v jiných segmentech a také vývojem vlastních produktů. Díky těmto krokům jsme dosáhli zmírnění poklesu tržeb v loňském roce a postupně navyšujeme obrat v roce letošním. Aktuálně se potýkáme s nedostatečnou personálně zabezpečenou výrobní kapacitou zapříčiněnou jak přímo karanténou našich zaměstnanců, tak nepřímo zavřením mateřských a základních škol. Tento problém řešíme náborem nových zaměstnanců, využíváním přesčasové práce či kapacitními kooperacemi.


Martin Belza, generální ředitel, Strojírny Prostějov

V oboru naší působnosti zaznamenáváme od závěru roku silné oživení poptávky u tradičních i nových zákazníků, a tak „práce“ máme po delší době opět dost. Trend je však bohužel provázen extrémním nárůstem ceny hutních materiálů, a v poslední době i dalších materiálů a služeb. To se snažíme řešit dle možností úpravou cen, zvyšováním produktivity, ale částečně to má dopad do ziskovosti. Kromě toho stále přetrvává nedostatek výrobních dělníků. A aby toho nebylo málo, řešíme opatření (testování, trasování, hygienická opatření…) za stát, který svoji absolutní neschopnost přehazuje na firmy a jako „podporu“ přidá hrozbu pokut a sankcí za nesplnění toho, co měl sám přes rok řešit se všemi nástroji, které měl a má k dispozici.


Jiří Rosenfeld, předseda správní rady, Slovácké strojírny

Mezi zásadní problémy patří zejména zakázková náplň jako základ, kolem kterého se točí vše ostatní – cash flow, dostatek pracovníků pro jejich realizaci, nynější/odložené investice, a to všechno dohromady současně se situací a náladami ve společnosti je „dobrým stresovým mixem“ pro každého vedoucího pracovníka. Naše zakázková náplň se odvíjí od investičních záměrů našich zákazníků především mimo tuzemský trh. Začínáme vidět nějaký pohyb. Pokud budou zakázky, narážíme na kvalitu, ale i kvantitu pracovní síly. Máme před dokončením některých nových výrobků, které by mohly najít uplatnění i na našem trhu. Zásadní bude rozhodnutí, zda vůbec a případně do čeho investovat. Současná koronavirová krize zásadně mění a změní potřeby a strukturu tradičních strojírenských výrob a výrobků, na kterých byla postavena naše strojírenská základna a odbyt. Je to problém a výzva současně.


Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

V důsledku pandemie jsme řešili složitou situaci například se zabezpečením některých nakupovaných dílů. Vše se však ve spolupráci s příslušnými odděleními podařilo zvládnout. Mimo jiné, aktuálně v našem závodě zavádíme dle platných vládních opatření povinné testování zaměstnanců na covid-19. Plošné testování považujeme spolu s preventivními opatřeními za zásadní faktor k zachování zdraví našich zaměstnanců. Kvůli pandemii jsme také výrazně omezili osobní kontakt zaměstnanců, např. zákazem kouření v závodě. Ve výrobě byly navíc zavedeny 20minutové pauzy. Využíváme ve velkém rozsahu práci z domova a jednání probíhají online. Vývoj současné situace pečlivě sledujeme a snažíme se udělat maximum pro zajištění chodu společnosti s ohledem na zdraví našich zaměstnanců.


Vojtěch Toul, generální ředitel, Toshulin

Jsme výrazně exportní firmou s výrobky investičního charakteru, a tak čelíme problémům naprosto zásadním. Stroje naší velikosti se neprodávají přes e-shop. Je tedy nutná přímá osobní komunikace se zákazníky po celém světě, která je teď někde více, jinde méně znemožněna, a to buď restrikcemi na úrovni státní, nebo i často přímo firemní. Musíme také dostát svým závazkům montážním a servisním. Zákazníci nebudou se zprovozněním čekat, až pandemie pomine. Pokud je karanténa v dané zemi tři týdny, pak jistě každý chápe, co to pro nás znamená. V minulosti naprosto rutinní práce se zajištěním víz, letenek, případně i ubytování je nyní denní výzkumnou činností odpovědných lidí, kteří vyhodnocují překotně se měnící podmínky a omezení. Toto je bohužel v současnosti cesta, jak se dostat dál. Být výrazně aktivní, operativní a kreativní.       

Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit