Témata
Reklama

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Ještě v květnu loňského roku bych si nemyslela, že strojírenský průmysl může vzhledem k okolnostem šlapat tak dobře, jako nyní šlape. K zamyšlení ale je, kam se to nyní bude posouvat. Už sami cítíme, jak se navyšují ceny komodit, a nevíme, jak se budou vyvíjet v druhé polovině roku. Myslím si, že vlivem navyšování cen se zákazníci v našem dodavatelském řetězci předzásobují a už nespoléhají na dodávky „just in time“. Na druhé straně jsou dodavatelské řetězce po celém světě narušeny výpadky ve výrobě. Kvůli pandemii se hodně uvolnily finanční trhy, což povede k dražším penězům. Sama nedokážu odhadnout, jakým směrem se to bude vyvíjet. Myslím si, že se ceny nezastaví, a proto i my budeme muset přistoupit k navyšování cen našich služeb. Klíčovou otázkou je, zda nárůst cen nepovede ke zpomalení ekonomiky.


Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

V průběhu pandemie jsme byli nuceni projít několika fázemi vývoje. Nejdříve byly zakázky, ale nebyli zaměstnanci. Potom byli zakázky i zaměstnanci, ale nebyly komponenty. A pak byli zaměstnanci i komponenty, ale nebyly zakázky. V této době je zatím zakázek nad úroveň kapacit, komponenty jsou, ale chybí zaměstnanci. Situaci intenzivně ovlivňuje drakonický růst cen zejména komodit a odsouvání již potvrzených dodávek komponent. Cena už není na programu dne, všichni jsou rádi, když dostanou to, co si objednali. Ale dle mého názoru ten hlavní problém nás teprve čeká. Cena mědi a plechů ve 4. kvartálu bude 2x vyšší, než byla letos v prvním kvartále, hliník bude dražší o 30–40 %. Ale hlavně, ani za tyto ceny nedostaneme vše, co budeme potřebovat. Dopravní kapacity mezi Evropou a Asií jsou už teď nedostatečné. Takže procházka růžovou zahradou to nebude.


Petr Novák, jednatel společnosti, Koyo Bearings Česká republika

Tržby naší společnosti se momentálně drží na rekordní předcovidové úrovni. Je to dáno silnou poptávkou od OEM zákazníků a také diversifikací mimo EU. Další měsíce očekáváme spíše stagnaci, neboť automobilový průmysl je saturovaný a potenciál k dalšímu růstu je limitovaný. Ziskovost společnosti se drží na předcovidové úrovni, neboť jsme minimalizovali všechny zbytné náklady. Hrozby z pohledu nákladů jsou rapidně rostoucí vstupní ceny materiálu, pro nás ocele a plastů. Automotive je dále ovlivněn nedostatkem polovodičových čipů, kdy jsou automobilky nuceny měnit sortiment výroby dle dostupnosti čipů, nebo v krajním případě i zastavovat výrobu. Po zbytek roku 2021 se očekává pokračující napjatá situace s pozvolným zlepšením až v následujících letech.


Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace

Naše firma je specifická. Jsme z poloviny závislí na leteckém průmyslu, a z hlediska potřeby náhradních dílů i na leteckém provozu. V loňském roce to byl obrovský propad, který ale ještě pokračuje a rychlá změna se nedá předpokládat. Z tohoto pohledu i druhá polovina roku 2021 bude obdobná. Naštěstí důležitou část našeho obratu tvoří vesmírný průmysl, a ten i přes všechna rizika přímo pandemií covid-19 ovlivněn nebyl. I jiná odvětví, kam dodáváme, byla přibrzděna. Z pohledu subdodávek a jejich cen jsme žádné dopady nezaznamenali. Co se ale změnilo, je způsob komunikace. To „šklebení“ se do počítače moc efektivní není. Bere to mnoho času a jedna telekonference stíhá druhou a velmi často se dvě až tři překrývají. Nic jiného se sice dělat nedá, ale těším se, až nastane normální způsob komunikace a budu moci obchodním partnerům opět podat ruku. Ne online!


Libor Witassek, jednatel a majitel, Strojcar

Ve společnosti jsme za poslední rok obměnili 95 % našich zákazníků, protože letecký průmysl se ocitl v hluboké recesi a nevidíme žádný větší potenciál ani v roce 2021. Tato změna přinesla nemalé náklady, které budeme muset splácet. Jako druhý pilíř jsme zahájili vývoj a prodej vlastních výrobků, jak v oblasti měrových přípravků, řešení dezinfekce a rovněž designové produkty pro segment B2C. Vývoj nových produktů je záležitost minimálně roku až dvou, proto i ve druhé polovině roku 2021 budeme v této činnosti pokračovat. Klíčovým slovem je pro nás kvalita, dosáhli jsme nejvyšší certifikace v našem oboru a budeme i nadále posilovat naše technologické a konstrukční kapacity, protože kvalita se musí budovat od počátku procesu, začíná již ve vlastním vývoji.


Vydání #6
Seriál
Firmy
Související články
E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Související články
Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit