Témata

Ženy u kormidla:
Budovat i pomáhat

Ačkoli vystudovala humanitní obory, stala se v roce 2008 zakladatelkou a jednatelkou strojírenské firmy, která, navzdory nelehkým obdobím, po celou dobu prosperuje a expanduje. Žena, která se v životě nejen vyrovnala mužům, ale mnohé suverénně předčila, se jmenuje Kateřina Beránková a jejím „profesním dítětem“ je společnost Awec.

Tento článek je součástí seriálu:
Ženy u kormidla
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

„Už od vysoké školy jsem se pohybovala kolem byznysu,“ vzpomíná. „Během studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem začala pracovat pro rakouskou gastronomickou firmu, kde jsem brzy dostala na starost marketing, a později se stala i prokuristkou firmy.“

Při jednom z obchodních jednání přišla Kateřina do kontaktu s českou firmou dodávající díly pro automobilky. Lidé z jejího vedení rychle rozpoznali výjimečný manažerský talent a zeptali se mladé ženy, zda by jim nechtěla pomoci řídit přesun výroby z Liberce do Brna.

„Dobrý šéf by měl umět své lidi ocenit za dobré výsledky, a to nejen finančně, ale i jinými způsoby – třeba poděkováním před ostatními kolegy nebo nějakou firemní oslavou,“ říká Kateřina Beránková. (Zdroj: Awec)

„Půl roku jsem bydlela v penzionu vedle fabriky a vše se učila. Pak jsem začala shánět lidi a organizačně vše zajišťovala. To byl asi klíčový okamžik, který rozhodl, že budu podnikat,“ vypráví Kateřina Beránková a dodává: „Na humanitní témata jsem ale nikdy nezanevřela, a proto se po celou svoji pracovní kariéru snažím věnovat i společensky přínosným aktivitám.“

Reklama
Reklama
Reklama

Být „tak trochu střelec“

V roce 2008 nastala ekonomická krize, která stála existenci mnoho firem, často z oblasti automotive, včetně té, v níž pracovala paní Beránková.

„Využila jsem příležitost a zužitkovala především nabyté zkušenosti, a založila jsem firmu Awec,“ vzpomíná. „Vydala jsem se na svoji první vlastní služební cestu do Vietnamu, abych uzavřela obchodní dohodu s jednou z dodavatelských firem svého bývalého zaměstnavatele.“

Začátky rozhodně nebyly lehké, ale – jak Kateřina říká – roli sehrála i skutečnost, že je „tak trochu střelec“. Strávila několik týdnů v Ho Či Minově Městě, nastavovala podmínky spolupráce a systém fungování a kvality.

Na zdejších lidech lze pozorovat, že pracovní prostředí a firemní kultura jsou pro ně velmi důležité. (Zdroj: Awec)

Posléze krizi vystřídala konjunktura a nová firma, zatím bez vybudovaného obchodního oddělení, najednou nestačila dodávat. Mezi klíčovými okamžiky v její historii dnes jako ten základní uvádí objednání prvního kontejneru, kterým mělo být převezeno zboží z Vietnamu do Evropy.

Dalším důležitým momentem byl jednoznačně start vlastní výroby v České republice. Společnost Awec byla totiž původně koncipovaná jako obchodní. Kvůli dlouhodobé negativní zkušenosti s výkyvem kurzu, který jí často znatelně snižoval zisk, se však paní Beránková s kolegy z vedení po nějaké době rozhodli přesunout výrobu do Česka. Dnes má firma závody po celé republice – v Hostimi u Znojma zpracovává plechy, závody pro zakázkovou a malosériovou výrobu sídlí v Brně a hlavní výroba přesných strojírenských dílů, především jader do silentbloků pro automobilové nápravy, probíhá na severu i na jihu Čech.

Firma se původně zaměřovala pouze na přesné strojírenské díly, na řezání a obrábění velkých sérií právě pro automobilový průmysl – například silentbloky a tlumiče. Během let se její záběr rozšířil a v současné době má například i divizi na krytování strojů. Současně se zde začali věnovat středně velkým sériím a prototypování a nyní Awec spolupracuje například s jednou z nejvýznamnější českých firem v oblasti kosmického průmyslu Sab Aerospace.

Většina jejích zákazníků je ze zahraničí, především z Německa, neboť zde také sídlí mnoho automobilek. Jde převážně o evropské automobilky, zejména BMW, Audi a Volkswagen. V ostatních státech pak firma často spolupracuje s jejich dceřinými společnostmi, přičemž nejdále dováží do Mexika a do Číny.

Důležitým momentem v historii společnosti Awec byl start vlastní výroby v České republice. (Zdroj: Awec)

Dokázat se učit

Za úspěchem každého člověka stojí jednak jeho talent a vůle, a jednak i lidé, kteří jej provázejí jeho životem. Výjimkou není ani Kateřina Beránková.

„Jsem člověk, který se rád a pořád něco učí,“ říká. „A mám to štěstí, že celý život jsou kolem mě lidé, kteří mě inspirují a od kterých se učit mohu.“

K jejímu štěstí byla takových lidí celá řada – rodiče, kamarádi, obchodní partneři, dodavatelé, kolegové i zákazníci. Ale nejen ti, které jí do cesty přihrál osud, ale i ti, s nimiž setkání bylo cílené.

I díky všem těmto inspirativním osobnostem se utvářely manažerské přístupy a principy Kateřiny Beránkové. Například, že při řízení lidí je nejdůležitější důvěra. Snaží se proto do své firmy vybírat lidi, kterým může věřit – bez oboustranné důvěry si nedovede řízení firmy představit.

Většina zákazníků firma Awec je ze zahraničí, především z Německa, neboť zde také sídlí mnoho automobilek. (Zdroj: Awec)

„Dobrý šéf by však také měl umět lidi ocenit za dobré výsledky, a to nejen finančně, ale i jinými způsoby – třeba poděkováním před ostatními kolegy nebo nějakou firemní oslavou,“ zamýšlí se Kateřina Beránková a dodává: „Také se snažím dávat prostor a odpovědnost, pokud si o to lidé dokážou říct. Na druhou stranu jsem však kdykoli připravená pomoci či poradit. Ale já osobně se vidím spíše v roli stratéga než manažera.“

Přes všechny tyto v praxi dodržované principy se ani s firmou Awec dnešní tvrdá ruka trhu práce nijak nemazlí. Schopných a důvěryhodných lidí rozhodně není nazbyt a jejich hledání není nikterak snadné.

„Vidím to posledních pár měsíců, kdy se snažíme ve firmě vybudovat obchodní tým,“ říká paní Beránková. „Beru to jako alchymii vybrat správné lidi do firmy, kteří budou mít zdravého obchodního ducha a zároveň zapadnou do naší neformální firemní kultury. Navíc, budou chtít budovat a rozvíjet obchod ve strojírenské firmě, stále ještě specializované na odvětví automotive.“

Na otázku, jak se liší manažerský přístup žen a mužů, odpovídá Kateřina Beránková:
„Celý život pracuji v prostředí mužů, prakticky jsem u obchodních jednání nenarazila na ženy. A i já jsem pod tlakem, abych fungovala jako muži. Rozdíly v přístupu k řízení mezi muži a ženami se ale vzájemně doplňují, proto se v případě sestavování týmu vyplatí určitá vyváženost, která pak vede k efektivní spolupráci. Zatímco muži umí tvořit cíle a vize, ženy zase dokážou najít cestu a způsob, jakým je realizovat.”

Nicméně když se správní lidé najdou, pak ve zdejší firmě také vydrží. Vládne zde totiž neformální, přátelská, až rodinná atmosféra. Na zdejších lidech lze pozorovat, že pracovní prostředí a firemní kultura jsou pro ně velmi důležité. A vedení se snaží motivační aktivity stále vylepšovat – například právě nyní zde pro zaměstnance buduje malé fitness. Za zmínku stojí i fakt, že pravidelně organizuje společné firemní večírky.

Optimalizovat a zefektivnit

„Zlomem v naší historii byla koronavirová pandemie. Kvůli ní jsme museli kompletně restrukturalizovat firmu, což se nám díky úsilí všech mých kolegů podařilo a krizi jsme zvládli,“ uvažuje Kateřina Beránková a dodává: „Pandemie se na nás, stejně jako na spoustě dalších firem nejen v našem oboru, podepsala zásadním způsobem. Museli jsme pružně reagovat na poklesy poptávek od našich zákazníků, kteří omezovali nebo přerušovali výrobu. Vzhledem k tomu, že je jednou z mých priorit stabilita firmy, museli jsme hodně optimalizovat a zefektivňovat naše fungování, abychom situaci zvládli.“

Ne vše však šlo samozřejmě hladce. Když vypukla první vlna pandemie, iniciovala Kateřina Beránková nový projekt.

Firma se původně zaměřovala pouze na přesné strojírenské díly, na řezání a obrábění velkých sérií právě pro automobilový průmysl. Během let se její záběr rozšířil. (Zdroj: Awec)

„Abychom udrželi v chodu výrobu a lidi, a navíc udělali něco prospěšného ke zvládnutí situace, rozjeli jsme výrobu dezinfekčních stojanů pod vlastní značkou,“ vypráví. „Zpočátku to byl jen nápad, neměli jsme žádnou obchodní ani marketingovou strategii. Sami jsme si navrhli design, na stávajících strojích a z dostupného materiálu začali vyrábět. Než se nám podařilo dostat výrobek na trh, bylo kolem nás spousta další firem s podobným produktem, často výrazně horší kvality, ale za nižší cenu. Chodili jsme doslova dům od domu, firmu od firmy, a nabízeli kvalitní český výrobek, navíc s drahou, ale bezpečnou, kvalitní a účinnou německou dezinfekcí. I tak jsme neprorazili podle původních plánů. Byla to pro mě velká lekce.“

Podle jejích slov však pandemie přinesla i pozitivní efekty – například pomohla urychlit digitalizaci firmy.

„A já jsem mohla trochu zpomalit a najít si čas na bilancování a přemýšlení – o tom, kam bych chtěla firmu směrovat v budoucnosti a co mě na ní nejvíce baví. Díky tomu jsme v našem týmu začali připravovat dlouhodobou strategii, rozjeli jsme projekt interní transformace a začali budovat nový obchodní tým, díky kterému budeme moci expandovat – do jiných oborů i destinací,“ objasňuje Beránková.

Podle Kateřiny Beránkové je při řízení lidí je nejdůležitější důvěra. (Zdroj: Awec)

Myslet na lidi

Aby se paní Beránková snad nenudila, kromě své práce ve firmě založila a vede organizaci Společně Brno a nejen to…

„Jsem jedním ze tří zakládajících členů,“ vysvětluje. „Já jsem velký patriot, i když miluju cestování. Přestože jsem za svůj život procestovala desítky zemí, vždy jsem se těšila domů. A osud Česka mi nikdy nebyl lhostejný, ostatně mnoho mých aktivit mimo podnikání je v neziskovém sektoru. I proto jsem spoluzaložila neziskovou organizaci Společně Brno a aktivně působila ve spolku Milion chvilek pro demokracii. Extrémně mi záleží na budoucnosti naší země, na dodržování demokratických principů a obraně hodnot a hrdosti každého občana České republiky. Snažím se zvládat vše, jak nejlépe dovedu. Je to o prioritách, správném rozplánování času a spolehnutí se na lidi kolem sebe.“

Nejdůležitější bude zvládnout rozkolísanou ekonomickou situaci v Evropě. A až válka skončí, navázat na stávající dodavatelsko-odběratelské řetězce a udělat všechno pro to, aby Awec uspokojil veškeré jejich poptávky včas a v té nejvyšší kvalitě, na kterou jsou od něj zvyklí.

Pro nejbližší budoucnost plánuje Kateřina Beránková maximální zapojení do humanitárních aktivit na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

„Ti lidé se dostali do tragické situace a bez pomoci to dle mého lze těžko zvládnout,“ říká.

Ruská agrese však nenastolila jen otázku uprchlíků, ale i nutnost řešit velké ekonomické problémy.

„Pro naši firmu vidím v letošním roce hned několik výzev,“ říká Kateřina Beránková. „Nejdůležitější bude zvládnout rozkolísanou ekonomickou situaci v Evropě, a až válka skončí a vše se uklidní, navázat na naše dodavatelsko-odběratelské řetězce. Musíme udělat všechno pro to, abychom uspokojili veškeré poptávky našich stávajících zákazníků, a to včas a v té nejvyšší kvalitě, na kterou jsou od nás zvyklí. Mimoto se však v současné době opět vrhám do gastroprůmyslu.“

Při své práci i dalších aktivitách si však paní Beránková dokáže najít čas i na relaxaci. Jak sama říká, ráda cestuje a tráví čas s dcerou nebo přáteli.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Svět zpoza volantu zatraceně rychlého náklaďáku

Sednout za volant, nastartovat, přidat plyn a ten držet na podlaze, pokud to jde. Šílená rychlost, mraky prachu za autem, to jsou atributy závodění, jak jej vidí spousta příznivců Rallye Dakar. V něm drží nepřehlédnutelnou roli klan Lopraisů. Ti starší si budou pamatovat na Karla Lopraise, Monsignora Dakar, který výrazně vstoupil do davu kamionů a dokázal pokořit i firemní flotily.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dělejte to, co chcete vy, a nenechte se řídit blbci!

Paní Markéta Šichtařová je ředitelkou společnosti Next Finance, ve které spolupracuje se svým mužem Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance, například na tvorbě ucelených zpráv pro odběratele jejich denního zpravodajství.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Stavme na pozitivním a fungujícím

Česko patřilo ke konci roku 2023 k zemím, jejichž ekonomika stále nedosáhla předcovidové úrovně. Hospodářský růst bude podle většiny ekonomů i v tomto roce velmi pomalý. Situaci komplikují nepříliš optimistické faktory, jako je nestabilita veřejných financí, výroba postavená na subdodávkách, nedostatečná infrastruktura a další. Když k tomu připočteme vnější geopolitické okolnosti, není situace příliš příznivá. A o tom, jak toto vše ovlivňuje automobilový průmysl a jak se zbavit stigmatu subdodavatelské země, jsme hovořili s Petrem Knapem, odborníkem společnosti EY pro automobilový průmysl.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit