Témata
Reklama

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Takto vypadal loňský ročník konference, který, na rozdíl od toho letošního, proběhl „na živo“. (Zdroj: ČSJ)

Výrobci automobilů a jejich početní dodavatelé jsou stále, a nejen v ČR, mimořádně důležitou oporou hospodářství. EU patří k největším výrobcům motorových vozidel na světě a automobilový průmysl má pro prosperitu Evropy zásadní význam. Zaměstnává obrovské množství kvalifikovaných lidí a je hybnou silou v rozvoji znalostí a inovací. Díky dlouholeté průmyslové tradici a schopnosti konkurovat na globální úrovni se v naší zemi nachází jedna z největších koncentrací automobilové výroby, designu, výzkumu a vývoje na světě.

Poskytování vysoce kvalitních a bezpečných výrobků a služeb, plnění potřeb a přání zákazníků, dodržování právních předpisů týkajících se kvality, bezpečnosti a životního prostředí a další požadavky zainteresovaných stran – to by mělo být součástí života každé organizace, která chce na trhu uspět. Mezi obory, které systematicky zajišťují kvalitu, patří především automobilový průmysl, neboť je zde úzká souvislost mezi kvalitou a bezpečností pro zákazníka.

Reklama
Reklama
Reklama

Management kvality

Jeden z nejpoužívanějších mezinárodních standardů pro systémy managementu kvality v automobilovém průmyslu je IATF 16949:2016. Tato norma je určena pro ta pracoviště dodavatelů, kde se vyrábějí díly pro sériovou výrobu, náhradní díly nebo příslušenství dle požadavků zákazníka, ale taky zahrnuje požadavky na systém managementu kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu, a pokud je to relevantní, taky pro montáž, instalaci a servis produktů v automobilovém průmyslu, včetně produktů se zabudovaným softwarem. Normu IATF 16949 však nelze považovat za samostatnou normu systému managementu kvality, ale je třeba ji chápat jako dodatek k ISO 9001, která tvoří její základ a spolu s touto normou ji pak používat. Pokud se chcete stát dodavatelem do automobilového průmyslu, má pro vás zásadní význam bez ohledu na to, kterému výrobci automobilů budete dodávat.

Systémy managementu kvality v automobilovém průmyslu kladou velké požadavky na využívání standardizovaných postupů a metod při řešení konkrétních úkolů spojených se zajišťováním kvality. Užití metod je z části povinné a vychází ze specifikovaných požadavků výše uvedených norem managementu kvality, druhým zdrojem požadavku na užívání metod vychází ze specifických požadavků zákazníka a třetím zdrojem je vlastní rozhodnutí organizace využívat konkrétní metody při zajišťování a zlepšování kvality produktů a procesů.

Uvedená problematika je významnou součástí pravidelné listopadové Mezinárodní konference kvality, kterou v letošním roce nahradila online podoba ve formě webináře zaměřeného na automobilový průmysl. Součástí programu bylo představení novinek a aplikací metod a nástrojů managementu kvality a téma specifické požadavky (CSR) vybraných výrobců v dodavatelském řetězci.

Umělá inteligence

Hovořilo se také o možnostech využití umělé inteligence v kontrole kvality produktů. O tom velmi zajímavě mluvil Martin Hriško ze společnosti 24VS. Mimo jiné řekl: „Umělá inteligence v principu myslí jako člověk, ale pracuje jako stroj. Dosahuje tak 99% spolehlivosti, kdežto člověk je významně méně spolehlivý.“ Současně ve své prezentaci uvedl, že bez umělé inteligence to v „pocovidové“ době rozhodně nepůjde, a také zmínil význam sběru dat z výroby v reálném čase.
Dále byla v rámci webináře představena certifikace ověřující informační bezpečnost v dodavatelských sítích a snižující míru kyberrizika s názvem Tisax, která se stává standardem nejen u automobilek koncernu WV, ale i pro dodavatele koncernu Bosch. O Tisaxu konkrétně promluvil Daniel Kardoš, poradce a auditor. Mimo jiné uvedl: „V současné době mezi výrobci a jejich dodavateli v automobilovém průmyslu významně rostou požadavky na důvěrnost, integritu a dostupnost dat, stejně tak jako jejich autentizaci, autorizaci a autenticitu.“

Hodnocení

Významná část programu každoročně patří domácí automobilce Škoda Auto, která tuto platformu využívá pro seznámení dodavatelů s novinkami v oblasti řízení kvality. Pro oblast hodnocení dodavatelů byla představena zástupci této společnosti Projektová analýza (PAN) – nový typ auditů pro rozvoj systémů managementu kvality dodavatelů. Dnešní automobily si nevystačí jen s kvalitně vyrobenými komponenty a díly, jako součást moderních vozů čím dál tím větší roli hraje software, který se stal již nedílnou součástí. Proto i automobilky musí řídit kvalitu v této oblasti. Ve Škoda Auto již delší dobu pracují mimo jiné s Automotive Spice. Tento standard je souborem požadavků na všechny procesy, které mají vliv na kvalitu vyvíjeného softwaru.

Na konferenci za Škoda Auto vystoupil Marek Bělka, který posluchače seznámil s hodnoticími aktivitami v průběhu životního cyklu výrobku. „Hodnotí se mnoho aspektů,“ řekl. „V roce 2020 bylo v naší společnosti zatím provedeno 60 auditových aktivit s hodnocením.“

Další část webináře byla koncipována jako kulatý stůl věnující se Specifickým požadavkům zákazníků. Diskuze byla zaměřena na požadavky firmy na ESD (Electrostatic Discharge) v automobilovém průmyslu v souvislosti s aktualizovanou normou VW 80132 a jejím využitím v praxi. Kromě koncernových požadavků byly účastníci seznámeni i s aktuálními požadavky BMW, Mercedes a Bosch.

Téma kvality v automobilovém průmyslu je více než široké, a pokud se firma chce stát ověřeným dodavatelem pro automobilový průmysl, neobejde se bez zavedených a fungujících systémů řízení a nástrojů kvality, které pomáhají úspěšně proniknout na trh. Stejně tak Česká společnost pro jakost (ČSJ) může být jejím partnerem pro dosahování úspěšnosti v oblastech systémů managementu nejen pro oblast automobilového průmyslu.
Ing. Petr Koten

Česká společnost pro jakost

Reklama
Vydání #11&12
Kód článku: 201128
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Servis / Konference a semináře
Autor:
Firmy
Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Související články
Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Dělejte to, co chcete vy, a nenechte se řídit blbci!

Paní Markéta Šichtařová je ředitelkou společnosti Next Finance, ve které spolupracuje se svým mužem Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance, například na tvorbě ucelených zpráv pro odběratele jejich denního zpravodajství.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pojištění pro řízení rizik strojírenských firem

Strojírenství je velmi široký obor, který má v Česku dlouhodobou tradici. Nachází se u nás podniky zabývající se výrobou obrovských součástí lodních motorů i ty, které vyrábějí součásti velmi jemné mechaniky a elektroniky. Naprosto specifickou oblastí strojírenství je pak automobilový průmysl.

Zabezpečení kvality výroby

Kontrola kvality je základním kritériem zabezpečení jakosti výrobku, jeho funkčnosti a životnosti. Řízení kvality zahrnuje téměř všechny firemní procesy. Je to především snaha o neustálé zlepšování, jehož výsledkem jsou efektivnější procesy, které vedou ke snižování nákladů a zvyšování produktivity.

Promluvy Štefana Kassaye: Co člověk potřebuje ke kvalitnímu životu?

Až v těch nejhlubších úvahách si teprve dokážeme uvědomit fakt, že být obdarován i sebemenším kouskem štěstí není tak samozřejmé. Štěstí nám nespadne do klína jen tak samo od sebe. Není to snadné. Závist neustupuje, ba naopak, stále roste, a často až do takových závratných výšek, o kterých jsme si až dosud mysleli, že ani dosaženy být nemohou.

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Promluvy Štefana Kassaye: Devalvace vědy vědeckou komunikací?

Užívání cizích slov v běžné řeči ještě nikoho neudělá vědcem ani to nepovýší jeho společenskou úroveň. Přesto má člověk, kromě běžné výměny názorů, svůj záměr, kterému odpovídá i příslušný komunikační styl. Pochopitelně, že vysoce uznávaná osobnost chce mít možnost být šiřitelem svých vlastních názorů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit