Témata

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Takto vypadal loňský ročník konference, který, na rozdíl od toho letošního, proběhl „na živo“. (Zdroj: ČSJ)

Výrobci automobilů a jejich početní dodavatelé jsou stále, a nejen v ČR, mimořádně důležitou oporou hospodářství. EU patří k největším výrobcům motorových vozidel na světě a automobilový průmysl má pro prosperitu Evropy zásadní význam. Zaměstnává obrovské množství kvalifikovaných lidí a je hybnou silou v rozvoji znalostí a inovací. Díky dlouholeté průmyslové tradici a schopnosti konkurovat na globální úrovni se v naší zemi nachází jedna z největších koncentrací automobilové výroby, designu, výzkumu a vývoje na světě.

Poskytování vysoce kvalitních a bezpečných výrobků a služeb, plnění potřeb a přání zákazníků, dodržování právních předpisů týkajících se kvality, bezpečnosti a životního prostředí a další požadavky zainteresovaných stran – to by mělo být součástí života každé organizace, která chce na trhu uspět. Mezi obory, které systematicky zajišťují kvalitu, patří především automobilový průmysl, neboť je zde úzká souvislost mezi kvalitou a bezpečností pro zákazníka.

Management kvality

Jeden z nejpoužívanějších mezinárodních standardů pro systémy managementu kvality v automobilovém průmyslu je IATF 16949:2016. Tato norma je určena pro ta pracoviště dodavatelů, kde se vyrábějí díly pro sériovou výrobu, náhradní díly nebo příslušenství dle požadavků zákazníka, ale taky zahrnuje požadavky na systém managementu kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu, a pokud je to relevantní, taky pro montáž, instalaci a servis produktů v automobilovém průmyslu, včetně produktů se zabudovaným softwarem. Normu IATF 16949 však nelze považovat za samostatnou normu systému managementu kvality, ale je třeba ji chápat jako dodatek k ISO 9001, která tvoří její základ a spolu s touto normou ji pak používat. Pokud se chcete stát dodavatelem do automobilového průmyslu, má pro vás zásadní význam bez ohledu na to, kterému výrobci automobilů budete dodávat.

Systémy managementu kvality v automobilovém průmyslu kladou velké požadavky na využívání standardizovaných postupů a metod při řešení konkrétních úkolů spojených se zajišťováním kvality. Užití metod je z části povinné a vychází ze specifikovaných požadavků výše uvedených norem managementu kvality, druhým zdrojem požadavku na užívání metod vychází ze specifických požadavků zákazníka a třetím zdrojem je vlastní rozhodnutí organizace využívat konkrétní metody při zajišťování a zlepšování kvality produktů a procesů.

Uvedená problematika je významnou součástí pravidelné listopadové Mezinárodní konference kvality, kterou v letošním roce nahradila online podoba ve formě webináře zaměřeného na automobilový průmysl. Součástí programu bylo představení novinek a aplikací metod a nástrojů managementu kvality a téma specifické požadavky (CSR) vybraných výrobců v dodavatelském řetězci.

Umělá inteligence

Hovořilo se také o možnostech využití umělé inteligence v kontrole kvality produktů. O tom velmi zajímavě mluvil Martin Hriško ze společnosti 24VS. Mimo jiné řekl: „Umělá inteligence v principu myslí jako člověk, ale pracuje jako stroj. Dosahuje tak 99% spolehlivosti, kdežto člověk je významně méně spolehlivý.“ Současně ve své prezentaci uvedl, že bez umělé inteligence to v „pocovidové“ době rozhodně nepůjde, a také zmínil význam sběru dat z výroby v reálném čase.
Dále byla v rámci webináře představena certifikace ověřující informační bezpečnost v dodavatelských sítích a snižující míru kyberrizika s názvem Tisax, která se stává standardem nejen u automobilek koncernu WV, ale i pro dodavatele koncernu Bosch. O Tisaxu konkrétně promluvil Daniel Kardoš, poradce a auditor. Mimo jiné uvedl: „V současné době mezi výrobci a jejich dodavateli v automobilovém průmyslu významně rostou požadavky na důvěrnost, integritu a dostupnost dat, stejně tak jako jejich autentizaci, autorizaci a autenticitu.“

Hodnocení

Významná část programu každoročně patří domácí automobilce Škoda Auto, která tuto platformu využívá pro seznámení dodavatelů s novinkami v oblasti řízení kvality. Pro oblast hodnocení dodavatelů byla představena zástupci této společnosti Projektová analýza (PAN) – nový typ auditů pro rozvoj systémů managementu kvality dodavatelů. Dnešní automobily si nevystačí jen s kvalitně vyrobenými komponenty a díly, jako součást moderních vozů čím dál tím větší roli hraje software, který se stal již nedílnou součástí. Proto i automobilky musí řídit kvalitu v této oblasti. Ve Škoda Auto již delší dobu pracují mimo jiné s Automotive Spice. Tento standard je souborem požadavků na všechny procesy, které mají vliv na kvalitu vyvíjeného softwaru.

Na konferenci za Škoda Auto vystoupil Marek Bělka, který posluchače seznámil s hodnoticími aktivitami v průběhu životního cyklu výrobku. „Hodnotí se mnoho aspektů,“ řekl. „V roce 2020 bylo v naší společnosti zatím provedeno 60 auditových aktivit s hodnocením.“

Další část webináře byla koncipována jako kulatý stůl věnující se Specifickým požadavkům zákazníků. Diskuze byla zaměřena na požadavky firmy na ESD (Electrostatic Discharge) v automobilovém průmyslu v souvislosti s aktualizovanou normou VW 80132 a jejím využitím v praxi. Kromě koncernových požadavků byly účastníci seznámeni i s aktuálními požadavky BMW, Mercedes a Bosch.

Téma kvality v automobilovém průmyslu je více než široké, a pokud se firma chce stát ověřeným dodavatelem pro automobilový průmysl, neobejde se bez zavedených a fungujících systémů řízení a nástrojů kvality, které pomáhají úspěšně proniknout na trh. Stejně tak Česká společnost pro jakost (ČSJ) může být jejím partnerem pro dosahování úspěšnosti v oblastech systémů managementu nejen pro oblast automobilového průmyslu.
Ing. Petr Koten

Česká společnost pro jakost

Vydání #11&12
Kód článku: 201128
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Servis / Konference a semináře
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit