Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Promluvy Štefana Kassaye: Co člověk potřebuje ke kvalitnímu životu?

Až v těch nejhlubších úvahách si teprve dokážeme uvědomit fakt, že být obdarován i sebemenším kouskem štěstí není tak samozřejmé. Štěstí nám nespadne do klína jen tak samo od sebe. Není to snadné. Závist neustupuje, ba naopak, stále roste, a často až do takových závratných výšek, o kterých jsme si až dosud mysleli, že ani dosaženy být nemohou.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama

Zdrojem závisti bývá majetek a pochybnosti o legálnosti jeho nabytí. To stačí k růstu nenávisti, šeptanda nahrazuje legitimitu a vše směřuje k velkým rozporům, hádkám a nespokojenosti i mezi nejbližšími členy rodiny. Dumá se, kdo kolik vydělává a o kolik se podělí s tím či oním, se svými nejbližšími v rodině. A má-li něco navíc, případně i se svými přáteli či souputníky vlastního života.

V případech známých a úspěšných podnikatelů je to ještě složitější, protože informace o jejich příjmech se zpřístupňují, dokonce i ve výročních zprávách podniků. Podnikatelé se stávají veřejně známými osobnostmi, a tedy i terčem, do kterého si může dovolit kdokoliv trefovat se ostrými šípy. Dokonce závist a nenávist může kde koho navést nejen k odplivnutí si, ale i k sáhnutí na život navenek úspěšnějšího člověka.

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

V nejedné společnosti vedou vlastníci či akcionáři na toto téma vášnivé diskuze. Sám jsem prošel vytrvalostním závodem na horké půdě, kdy mohli uspět pouze manažeři upřednostňující znalost své profese. Lidé, kteří se nebáli a zapojili se do běhu na dlouhou trať, kteří si uvědomili, že nikdo cizí, jen my sami svými znalostmi a pracovními výkony táhneme i méně zdatné, ale vytrvalé tvůrce nových idejí a cílů. Tato cesta směřuje k růstu a postupnému získávání autorit na bázi tvrdé konkurence na mezinárodních trzích. Tito lidé včas pochopili teze vrcholových manažerů, kteří hledali progres nejen v přijímání nových úkolů, ale především v růstu znalostí a jejich využití v tvůrčích, ale i produkčních obchodních postupech. Stejně tak v podnikové diplomacii a v jejím propojení na společenské přínosy zakotvené v programech vlády, v odborných materiálech, v aplikacích nových patentů, vynálezů a v jejich mnohočetném šíření i do nadnárodního prostoru ekonomické diplomacie.

Reklama
Reklama
Reklama

Úspěšný začátek spočívá v poučení se z minulosti. Poučit se, co je podstatné pro budoucnost, a pochopitelně svými aktivitami zároveň posilovat svoji vlastní tvořivě realizační pozici v podniku i v širším sociálním okolí. Hlavním kritériem úsilí by mělo být nikoliv dlouhodobé přežívání, ale efektivita tohoto žití pro všechny relevantní síly spojené s podnikem. Rozhodl jsem se, že tohle je můj smysl života, že tímto směrem budu pokračovat. Jenže, snadno se to řekne. Hůře však uskuteční! Na druhou stranu, z titulu celoživotního vzdělávání masově šířenými artefakty dochází u množství příjemců k získání hodnot k dalšímu zhodnocování, a to jak ve vzdělávání, tak i v podnikatelské praxi. Avšak snít nestačí. Je třeba jednat, a to i v regulích světových poměrů s ohledem na předpoklad jejich vývoje s dopadem na naše životní podmínky. Jednat v rámci možností, pomáhat v rámci společnosti tvůrčím skupinám i jednotlivcům, vnímat realitu a usilovat o pokrok pro všechny. Přeorat hluboké brázdy minulosti pro lepší úrodu, pro zvyšování progresu.

Uvědomme si ale také názorovou proměnlivost v čase. Je nutná reflexe univerza, a to i v našem každodenním životě, a z ní odvozené součásti naší vlastní existence a našich vlastních rozhodnutí. Zvolili jsme si novou vládu, a následně i prezidenta Slovenska. Je zde nový start, nové příležitosti. Zapomeňme na nevoli, na spory a nespravedlnost zděděnou z minulosti! Vymažme z našeho vědomí pocity minulých nespravedlností, i z nich vanoucí nenávisti. Pracujme a zvelebujme! Mysleme na budoucnost našich dětí, jejich rodičů a prarodičů. Usilujme o lepší svět!


Vydání #6
Kód článku: 240613
Datum: 03. 06. 2024
Rubrika: Servis / Názory
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Prof. David Tuček, UTB Zlín

Smyslem nové série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali profesora Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit