Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Promluvy Štefana Kassaye: Moudrost života

Podstata názoru uvedeného v tomto titulku se v různých souvislostech a za rozličných okolností opakuje od brzkého rána až do pozdních nočních hodin. Pro mnoho z nás je to nejen téma konverzací na způsob „aby řeč nestála“, ale je to i náplň naší práce.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama


Dokonce představuje i majestát určité míry zodpovědnosti vůči našim dětem a studentům, ale i zodpovědnosti v rámci profese. Setkáváme se s tím dokonce na nejvyšších stupních institucí v naší zemi nebo na významných vystoupeních na zahraničních konferencích. Přiznám se, že v mém vnímání společenské reality se velmi často setkávám s podobnými jevy. Své názory sdílím s těmi, kteří se tím rovněž intenzivně zabývají. Otázka hledání moudrosti života ale nespočívá pouze ve vědomostech získaných při studiu, ale také v jejich praktickém využívání. Tím spíše, že vzdělání často zaměňujeme s moudrostí. Sami jsme ale svědky toho, že až přílišná moudrost života je přebita moudrostí intelektuálů. Je to jev s hlubokými kořeny velkomožného panstva feudální společnosti, dnes již povýšený na úroveň současné doby. Často se ale stává kořistí na úkor jiných přístupů využívajících vlastní komunikační způsobilosti směřující k manipulacím v co nejširší dimenzi.

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

Vše začíná u intrik vyvolaných neopodstatněnými nadějemi a končí degradací lidských názorů. Osvědčenými nástroji se stávají ideje slibující blahobyt, majetek či neomezený finanční kapitál. V takovém duchu se koncentrují různé komunity, spolky, sdružení, sekty či politické strany. Na nejvyšších příčkách společenského postavení bývají ideoví vůdci, nositelé rozdílných symbolů moci se svým vlastním hierarchickým uspořádáním, které však není opřeno o využitelné znalosti. Každý by měl pochopit, co je pro jeho život a rodinu to nejlepší. Pochopit, ale na základě čeho? Člověk se po staletí nedokázal vyrovnat s otázkou vzniku světa, obává se o svůj život a bojí se nebezpečí číhajícího na každém kroku. Jeho obavy rostou úměrně s množstvím informací o pohromách, neštěstích, událostech, které člověku berou dech. Bojuje se životem, nabírá odvahu a projevuje svoji iniciativu. Ale pak nastane šok! Něco se stane, něco neskutečně negativního, s čím předtím nepočítal a co ho zaskočilo. Co má ale dělat? Jak má dále žít? A tak se upne k modlitbám, v zoufalství hledá naději. Anebo se věci mohou odvíjet úplně opačným směrem. Spřátelí se s alkoholem, svět je mu lhostejný, kašle na všechno, co mu bylo v životě příjemné. Tehdy by za svoji lásku obětoval i vlastní život. Zapomněl ale, že již není sám sebou, ocitl se na okraji společnosti a sahá po tlumicích prostředcích, které by mu již nepřipomínaly nic z toho, co bývalo běžnou součástí jeho života.

Reklama
Reklama

Řešení však často nejsou směřována s vědomím vlastní životní cesty, jejich náročnost si vyžádala důraz na pozornost věnovanou plnějšímu využití známých, ale i nově nabytých vědomostí a skutečných obětí, jakož i prokazovanému zájmu v minulosti laskavých a milovaných lidí, které však již možná zklamal. Avšak oni dokážou odpustit a znovu vytvořit dobré vztahy. Napomohou přerodu nešastného člověka k jeho novému, hodnotnějšímu životu ve vzájemném chápání jako jediné entity na světě, která se nikdy nezopakuje, v jejímž závěru je ale konec pozemského života.

Proto je každý život tak vzácný a je potřeba pomoci jiným, kteří si života váží a dokážou v něm nacházet a konat dobro, avšak nyní se ocitli v těžké chvíli. Zároveň zažívají laskavou odezvu od svých blízkých a dostává se jim uznání za obětavost a vynaložené úsilí, a to často i v celospolečenském rámci.


Související články
Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Príhovor Štefana Kassaya:
Úsilie o nápravu terajšieho systému je zbytočné

Spravidla ak človeka podrobia až neľudskej kritike, aktívni ľudia potom iba nastavia chrbát na bičovanie za skutky, ktoré nespáchali osobne, hoci zväčša ten systém, dnes už nevýkonný a hlavne vo vzťahu ku skutočným potrebám nefunkčný, pestovali. Jeho nefunkčnosť vznikla postupne „nabaľovaním“ obsahu výučby nie na základe spoločenských potrieb, ale na základe okruhu znalostí či špecializácie jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

Související články
Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Promluvy Štefana Kassaye: Pokrok hledejme v invenci a odvaze

Pokrok je stav vizuální či předmětný. Nebo se na něj můžeme dívat v rozmezí časového průběhu změn určité entity posuzované v daném okamžiku jako výsledný stav. Pokrok je tedy nasměrování, zaznamenávání vývojové cesty, ale dost často výmluvným způsobem.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Príhovor Štefana Kassaya: O rok o krok vpred?

Ešte stále prichádzajú do môjho počítača desiatky novoročných želaní, mnohé v tradičnom rúchu, na Novoročnej pohľadnici, s peknými, majstrovsky zvládnutými grafikami. Omeškané novoročné želania človeka vedú k zamysleniu. Sú z úprimného srdca, alebo sú odosielateľom naprogramované v pamäti počítačov? Dnes sa už všetko automatizuje.

Príhovor Štefana Kassaya: Spoveď každodenná

Prezident vzdělávací instituce Intercedu, profesor Štefan Kassay, renomovaný podnikatel, vědec a diplomat připravuje pro čtenáře a posluchače strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum své prihovory, ve kterých se snaží upozorňovat na aspekty současného světa. Každý měsíc k vám promlouvá a nabízí vám svůj pohled na dané téma.

Príhovor Štefana Kassaya: Existuje ideál?

Hypotéza či fantázia mi dovolia zadumať sa nad ideálom. Ideálny človek, ideálne spolužitie, ideálne vzťahy. Konštrukt ideálne fungujúceho mechanizmu, a to v celosvetovom rámci. Na prvý pohľad nemožné. Ale kto určil hranice nemožného? Prečo by som mal čo len dotyk s ideálom jednoznačne zamietnuť?

Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit