Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Promluvy Štefana Kassaye: Období ekonomické nestability

Budoucnost nedokážeme dokonale předvídat, ale získanými zkušenostmi jsme schopni rozpoznávat akceptovatelné, a naopak pro budoucnost nežádoucí, a orientovat se na jejich rozhraní. Můžeme přinášet nové podněty, můžeme se poučit ze světového bohatství, nových objevů, vynálezů a jejich aplikací pro lepší budoucnost. To samé predikuje možnosti zapojovat se do projektů mezinárodního vzdělávacího systému, který v různých profesionálních seskupeních představují prominentní lektoři, vědci a odborníci z praxe.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama


Člověk se ve vrcholové pozici musí vypořádat s aktuálními otázkami dneška a současně připravovat budoucnost, rozvoj a růst, a to v podmínkách nebývalého urychlování společenských i produkčních procesů. Celkem logicky z toho vyplývá potřeba integrace zkušeností starších manažerů, jejich intuice vycházející z nepřenositelných získaných zkušeností a vitality mladých, vysoce inteligentních manažerů, disponujících znalostmi teorie řízení a dovednostmi v ovládání komunikačních a informačních technologií. Veškeré definice jsou k ničemu, pokud v reálném životě všechna možná hlediska poctivosti a slušnosti k jiným zůstanou pouze poplatná době daného zanícení. Pochopitelně, lehce se řekne, že je třeba si stát za svým přesvědčením, ale ve skutečnosti to již tak lehké není.

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

V čase neskutečné akcelerace změn a podmínek vyžadovaných v produkčních procesech, doprovázených i změnami v kultuře práce a chování, dochází k velkému přetížení. Přestože se okolnosti nejčastěji vyvinou v návalu nervozity a duševního tlaku, otevřenost a pravdomluvnost se mohou jevit jako hřích a neschopnost. Osobitý problém nastává při fúzi dvou podniků či institucí. Dodnes „návykové“ postupy přetrvávají a vyvolávají nedobrou atmosféru. Mám s tím mnoho osobních zkušeností, kdy v důsledku svérázného chování přijímají vrcholoví manažeři obou fúzovaných podniků navenek impulzy od akcionářů, ale konají podle sebe. Není zvláštností ani to, že jeden z podniků může být přitahován kulturou druhého podniku a postupně asimiluje jeho praktiky. Podniková kultura však vždy úzce souvisí s představami, přístupy a hodnotami. I ostatní skutečnosti, jako je styl řízení, podniková struktura, symboly a rituály, jsou antagonistické a brzdí vývoj. Praktická stránka teoretického rozboru je ve skutečnosti nepolapitelná, protože právě teď, v tento okamžik, vznikají miliony dobrých i špatných rozhodnutí.

Svět událostí je ve věčném pohybu a formuje vnímání kolem nás. Pokud se zaposloucháme do denního zpravodajství, máme co dělat, abychom se zorientovali v otázce týkající se společenské odpovědnosti, a zvláště etiky podnikání. Svět je jakoby „vzhůru nohama“. Jak můžeme plně porozumět výše uvedeným úvahám? Jak žít, co nás čeká, a jsme vůbec schopni uspořádat věci, byť jen v rámci jednoho podniku či instituce? V podnicích je zvláště potřebné řešit otázku tvorby zisku. Ale jaká je současná perspektiva, co jen vidíme v našem blízkém okolí? Na jedné straně podniky dělají, tzv. co mohou, na straně druhé výsledné poznání v daném oboru téměř nemá šanci si udržet to nové v podobě uplatnění výsledku vlastního úsilí, které se stává v záplavě novinek zároveň dosud nepoznanou realitou, a doslova bere naději i na existenci dnešního dne.

Reklama

Všechno má své příčiny v bahně chamtivosti a věčných tužeb po blahobytu, i když trpí syndromem nicnedělání. Jiná je situace, kdy nejvyšší představitelé podniku prosazují za každou cenu své představy ignorací všeobecně známých pravidel řízení podniku a za každou cenu chtějí být pokrokoví a jedineční.

Zvyšování výkonnosti v podnikání není totiž závislé na totalitě v řízení, ale závisí na harmonii zkušeností, aplikací teorií řízení, vnímání okolí a chápání jeho problémů a starostí. Právě proto se odlišují dobří a méně dobří manažeři v reálném životě. Symbióza teorie a praxe totiž nejvíce vystihuje nezbytnou potřebu v různých oblastech, zejména v nové, reálné situaci společenských proměn a vypořádání se s denními otázkami vyžadujícími odpověď na dilema „ano/ne“.


Související články
Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Související články
Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Promluvy Štefana Kassaye: Moudrost života

Podstata názoru uvedeného v tomto titulku se v různých souvislostech a za rozličných okolností opakuje od brzkého rána až do pozdních nočních hodin. Pro mnoho z nás je to nejen téma konverzací na způsob „aby řeč nestála“, ale je to i náplň naší práce.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Príhovor Štefana Kassaya:
Úsilie o nápravu terajšieho systému je zbytočné

Spravidla ak človeka podrobia až neľudskej kritike, aktívni ľudia potom iba nastavia chrbát na bičovanie za skutky, ktoré nespáchali osobne, hoci zväčša ten systém, dnes už nevýkonný a hlavne vo vzťahu ku skutočným potrebám nefunkčný, pestovali. Jeho nefunkčnosť vznikla postupne „nabaľovaním“ obsahu výučby nie na základe spoločenských potrieb, ale na základe okruhu znalostí či špecializácie jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Fórum výrobních manažerů

Podělte se s našimi čtenáři o něco pozitivního, co vám v tomto roce udělalo velkou radost a pomohlo alespoň na chvíli zapomenout na denní problémy, které současná doba přináší? Co nám všem přejete do roku 2023?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Je migrační vlna ukrajinského obyvatelstva, která je důsledkem neskutečné tragédie válečného konfliktu, případným řešením vašeho nedostatku jak odborného, tak i běžného pracovního personálu? Pokud ano, činíte již konkrétní kroky v jeho případném náboru, zaškolení? Jedná se dle vás o stabilní pracovní sílu, nebo lze očekávat po skončení konfliktu její návrat domů?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit