Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme opět zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Tomáš Langer
project manager, Kaletech

Loňský rok mnohé z nás pořádně vystrašil skokovým nárůstem cen energií, takže takové požadavky dobře známe. Švýcarský Robatech, jehož zařízení na aplikaci lepidel dodáváme a servisujeme, na energetické úspory myslí už přes 20 let. V našem oboru ukazuje směr, takže máme řešení už dávno připravená. Abychom je dostali do povědomí zákazníků, právě teď spouštíme informační akci k projektu GreenSaver, jehož náplní je takový malý audit výrobních linek, kde se používá lepení. Jeho výsledkem je nalezení skutečných úspor/zlepšení a diskuze konkrétních návrhů řešení, včetně návratnosti. Zákazník nakonec obdrží nabídku na inovaci, ve které jsou použita právě ta zařízení a komponenty, u kterých garantujeme snížení spotřeby energií.


Marco Mastroianni
jednatel, ALT fiber

Samozřejmě. Laserové dělení materiálů je energeticky náročné a každé uspořené procento energie přináší značné úspory na straně nákladů. Snížení nákladů výrazně zvyšuje konkurenceschopnost našich zákazníků. Zadání je dosáhnout požadované kvality řezu za co nejméně peněz. Kouzlo číslo jedna je ve správné volbě typu a parametrů laserového generátoru. Základ je zvolit správnou vlnovou délku – barvu záření. Jde o to, aby řezaný materiál co nejméně energie odrazil a co nejvíce absorboval – využil pro požadovaný účel. Volbou vlnové délky lze ovlivnit šířku řezné spáry – tedy množství materiálu, který je potřeba roztavit nebo odpařit. Optimální výkon laseru vede k minimální energetické náročnosti a nejlepší kvalitě řezu. Při nízkém výkonu je potřeba řezat pomalu a dochází k přehřívání okolí řezu, výsledný řez je drahý a nehezký.


Slavoj Musílek
člen představenstva, Central European Automation Holding, jednatel, Automa CZ

Přínosy automatizace v oblasti energetické efektivity jsou naprosto nesporné, a proto je důležité využívat moderní technologie a postupy k maximalizaci úspor energie a minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Například v průmyslových provozech mohou být použity automatizované řídicí systémy, které dokážou regulovat spotřebu energie v reálném čase a optimalizovat procesy tak, aby byly co nejúspornější, samozřejmě při zachování požadované produktivity výroby. Firmy by tedy měly být otevřeny novým technologiím a přístupům, které mohou pomoci zlepšit energetickou efektivitu a snížit náklady na energie, respektive optimalizovat jejich spotřebu. Při vývoji nebo realizaci nových automatizačních řešení naše firmy Automa CZ, Auware Engineering a Antra ID samozřejmě berou v úvahu také tyto aspekty, a jednoznačně preferujeme takové komponenty, které díky své charakteristice podporují optimalizaci energetické náročnosti při budoucím provozu našich řešení.


Cyril Svozil jr.
ředitel, AERS

Energetické úspory jsou pro naše zákazníky zásadním důvodem, proč se na nás obracejí. Nabízíme totiž průmyslová bateriová úložiště SAS, která, v kombinaci s FVE, pomáhají snižovat odběry ze sítě, rezervovanou kapacitu, pokrývat mikrovýpadky a využívat výhod spotových cen elektřiny. Náš software neustále upgradujeme právě v souvislosti s požadavky trhu a našich zákazníků.


Roman Švábek
jednatel, IPG Photonics (Czech Republic)

S tím, jak postupně narůstají nároky uživatelů laserových technologií na produktivitu procesů, rostou také požadavky na stále vyšší výstupní výkony laserových zdrojů. V kombinaci s aktuálními cenami energií tak zajímá téma energetické efektivity naše zákazníky víc než kdy dříve. Vláknové lasery IPG disponují nejvyšší energetickou účinností (WPE) mezi všemi průmyslovými lasery na trhu. U modelů řady ECO dosahuje WPE dokonce více než 50 %. To je hodnota, která je na absolutní světové špičce. Mimo jiné díky tomu, že společnost IPG problematiku energetické efektivity sleduje již dlouhodobě – mezi lety 2011 až 2018 bylo v porovnání s jinými typy laserů díky použití vysoce účinných vláknových laserů IPG vyprodukováno o 18 milionů tun emisí CO2 méně.


Související články
Světelné technologie - budoucnost společnosti

Předposlední červnový týden byl v německém Mnichově věnován světelným technologiím. Mnichovské veletrhy hostí tento největší evropský veletrh Laser World of Photonics každé dva roky již od roku 1973 a tato akce se těší stále většímu úspěchu i návštěvnosti – letos se přišlo podívat více než 30 000 lidí. Narůstající počet vystavovatelů – letos jich bylo 1 227 – vedl k rozšíření veletrhu o pátou vystavovací halu. Současně s největší evropskou výstavou laserové a fotonické techniky probíhal také mezinárodní kongres World of Photonics Congress 2015 s osmi vědeckými konferencemi, s více než 2 700 přednášejícími a s přibližně 3 500 zúčastněnými.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Názorové fórum odborníků

Využití laserů v průmyslu a logistice se neustále rozšiřuje. Je možné jimi například řezat, značit, navařovat, měřit, skenovat a mnoho dalšího.
K jaké činnosti využívá lasery ve výrobě vaše společnost? Případně, jaká laserová řešení nabízíte svým zákazníkům?

Související články
Názorové fórum odborníků

Energetická náročnost výrobních provozů zvláště v oblasti tváření, svařování či v oblasti zpracování plechů a profilů je důležitým kritériem pro udržitelnou výrobu. Jakou roli hrají úvahy o energetické náročnosti a budoucí udržitelnosti provozu při vývoji nových zařízení?

Jaká je energetická náročnost vámi vyráběných strojů a zařízení ve srovnání s jejich předchozími generacemi? Jakým způsobem bylo případné snížení spotřeby energií dosaženo?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Fotonika - klíč k technologickému rozvoji

Vynález laseru, optických vláken a polovodičových optických součástek výrazně zvýšil význam využití optiky pro moderní technologie. Byl to také impulz pro rozvoj mladého vědního oboru – fotoniky –, který se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů. Místem, kde si odborníci z těchto tří na sobě závislých oborů – optika, elektronika a fotonika – sdělují svá know-how a sdílejí své úspěchy, se každoročně stává nejvýznamnější světový veletrh optických a laserových technologií Laser World of Photonics. I letos jej koncem června na mnichovském výstavišti doprovázel světový kongres World of Photonics congress.

Pokročilé metody laserového svařování

V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. Podstatou nových metod je laserová hlava obsahující systém dvou vychylovacích zrcadel doplněných speciální optikou. Díky tomu lze laserovým paprskem velice rychle přebíhat v dané ploše. Svařování s touto hlavou se nazývá skenerové svařování. V provedeném experimentu byla demonstrována významná časová úspora při využití této metody oproti svařování běžnou svařovací hlavou vedenou robotem. Druhou metodou, opět využívající vychylování laserového svazku zrcadly, je svařování s rozmítaným svazkem. U této metody dochází kromě posuvové rychlosti k mikropohybu laserového svazku podél svařované trajektorie. Řízením parametrů mikropohybu můžeme měnit jak šířku závaru, tak i mikrostrukturu svaru, jak je opět předvedeno v rámci několika experimentů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit