Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme opět zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Tomáš Langer
project manager, Kaletech

Loňský rok mnohé z nás pořádně vystrašil skokovým nárůstem cen energií, takže takové požadavky dobře známe. Švýcarský Robatech, jehož zařízení na aplikaci lepidel dodáváme a servisujeme, na energetické úspory myslí už přes 20 let. V našem oboru ukazuje směr, takže máme řešení už dávno připravená. Abychom je dostali do povědomí zákazníků, právě teď spouštíme informační akci k projektu GreenSaver, jehož náplní je takový malý audit výrobních linek, kde se používá lepení. Jeho výsledkem je nalezení skutečných úspor/zlepšení a diskuze konkrétních návrhů řešení, včetně návratnosti. Zákazník nakonec obdrží nabídku na inovaci, ve které jsou použita právě ta zařízení a komponenty, u kterých garantujeme snížení spotřeby energií.


Marco Mastroianni
jednatel, ALT fiber

Samozřejmě. Laserové dělení materiálů je energeticky náročné a každé uspořené procento energie přináší značné úspory na straně nákladů. Snížení nákladů výrazně zvyšuje konkurenceschopnost našich zákazníků. Zadání je dosáhnout požadované kvality řezu za co nejméně peněz. Kouzlo číslo jedna je ve správné volbě typu a parametrů laserového generátoru. Základ je zvolit správnou vlnovou délku – barvu záření. Jde o to, aby řezaný materiál co nejméně energie odrazil a co nejvíce absorboval – využil pro požadovaný účel. Volbou vlnové délky lze ovlivnit šířku řezné spáry – tedy množství materiálu, který je potřeba roztavit nebo odpařit. Optimální výkon laseru vede k minimální energetické náročnosti a nejlepší kvalitě řezu. Při nízkém výkonu je potřeba řezat pomalu a dochází k přehřívání okolí řezu, výsledný řez je drahý a nehezký.


Slavoj Musílek
člen představenstva, Central European Automation Holding, jednatel, Automa CZ

Přínosy automatizace v oblasti energetické efektivity jsou naprosto nesporné, a proto je důležité využívat moderní technologie a postupy k maximalizaci úspor energie a minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Například v průmyslových provozech mohou být použity automatizované řídicí systémy, které dokážou regulovat spotřebu energie v reálném čase a optimalizovat procesy tak, aby byly co nejúspornější, samozřejmě při zachování požadované produktivity výroby. Firmy by tedy měly být otevřeny novým technologiím a přístupům, které mohou pomoci zlepšit energetickou efektivitu a snížit náklady na energie, respektive optimalizovat jejich spotřebu. Při vývoji nebo realizaci nových automatizačních řešení naše firmy Automa CZ, Auware Engineering a Antra ID samozřejmě berou v úvahu také tyto aspekty, a jednoznačně preferujeme takové komponenty, které díky své charakteristice podporují optimalizaci energetické náročnosti při budoucím provozu našich řešení.


Cyril Svozil jr.
ředitel, AERS

Energetické úspory jsou pro naše zákazníky zásadním důvodem, proč se na nás obracejí. Nabízíme totiž průmyslová bateriová úložiště SAS, která, v kombinaci s FVE, pomáhají snižovat odběry ze sítě, rezervovanou kapacitu, pokrývat mikrovýpadky a využívat výhod spotových cen elektřiny. Náš software neustále upgradujeme právě v souvislosti s požadavky trhu a našich zákazníků.


Roman Švábek
jednatel, IPG Photonics (Czech Republic)

S tím, jak postupně narůstají nároky uživatelů laserových technologií na produktivitu procesů, rostou také požadavky na stále vyšší výstupní výkony laserových zdrojů. V kombinaci s aktuálními cenami energií tak zajímá téma energetické efektivity naše zákazníky víc než kdy dříve. Vláknové lasery IPG disponují nejvyšší energetickou účinností (WPE) mezi všemi průmyslovými lasery na trhu. U modelů řady ECO dosahuje WPE dokonce více než 50 %. To je hodnota, která je na absolutní světové špičce. Mimo jiné díky tomu, že společnost IPG problematiku energetické efektivity sleduje již dlouhodobě – mezi lety 2011 až 2018 bylo v porovnání s jinými typy laserů díky použití vysoce účinných vláknových laserů IPG vyprodukováno o 18 milionů tun emisí CO2 méně.


Vydání #5
Firmy
Kaletech

Dodavatel technologie průmyslového lepení, servis, půjčovna, převíjení navinutých materiálů, školení.

Číst dál
AERS

Společnost byla založena v roce 2016 strategickým investorem v oboru elektrického vytápění Fenix Group a podnikateli z oboru akumulace energie a jejího následného využívání. Firma AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužících k akumulaci elektrické energie (s využitím energie získané z distribuční sítě i z OZE) a řízeným využíváním vlastní spotřeby. Firma AERS je výrobcem akumulačních stanic a výkonové elektroniky v nich obsažené. Je nositelem know-how a tvůrcem hardwarových a softwarových částí akumulačních stanic. Nosným produktem společnosti jsou domácí akumulační stanice AES a HES a kompaktní kontejnerová úložiště DES, nabízí však také velkokapacitní průmyslová bateriová úložiště SAS.

Číst dál
IPG Photonics

Společnost IPG Photonics je největším světovým výrobcem vláknových laserů a technologickým leaderem tohoto oboru. Díky univerzálním vlastnostem a snadné škálovatelnosti mají lasery IPG nejširší možnosti použití pro řadu strojírenských aplikací.

Číst dál
Central European Automation Holding (CEAH)

Strategický projekt založený společností Oriens Investment Management (Oriens), aby se stal regionálním lídrem v oblasti průmyslové automatizace. CEAH je portfolio vzájemně se doplňujících společností, které jsou uznávanými lídry na trhu v oblastech svého zaměření. Tyto společnosti nabízejí komplexní řadu řešení, služeb a schopností, včetně strojírenství, inženýrských služeb, průmyslových služeb, služeb dostupnosti výroby a služeb optimalizace procesů.
Členy holdingu jsou společnosti Automa CZ (český výrobce jednoúčelových strojů, výrobních linek a robotických pracovišť), Antra ID (maďarský poskytovatel řešení pro automatizaci sledování a sledování a intralogistiky) a Auware Engineering (maďarský poskytovatel profesionálních služeb a řešení v oblasti designu, programování, projektů modernizace a strategického poradenství, zaměřený na Průmysl 4.0 a průmyslovou automatizaci).

Číst dál
ALT fiber

Výhradní dodavatel vláknových laserů firmy Nukon pro Českou republiku a Slovensko. Zajišťuje dovoz, instalaci, servis a údržbu řezacích fiber laserů Nukon. Poskytuje předprodejní asistenci a záruční i pozáruční servis na nejvyšší úrovni. Spolupráci se zákazníky zakládá na otevřené komunikaci, férovém jednání a odborném a rychlém servisu.

Číst dál
Související články
Světelné technologie - budoucnost společnosti

Předposlední červnový týden byl v německém Mnichově věnován světelným technologiím. Mnichovské veletrhy hostí tento největší evropský veletrh Laser World of Photonics každé dva roky již od roku 1973 a tato akce se těší stále většímu úspěchu i návštěvnosti – letos se přišlo podívat více než 30 000 lidí. Narůstající počet vystavovatelů – letos jich bylo 1 227 – vedl k rozšíření veletrhu o pátou vystavovací halu. Současně s největší evropskou výstavou laserové a fotonické techniky probíhal také mezinárodní kongres World of Photonics Congress 2015 s osmi vědeckými konferencemi, s více než 2 700 přednášejícími a s přibližně 3 500 zúčastněnými.

Flexibilita ručního laserového svařování

Kromě běžných svařovacích metod TIG a MIG je v současné době možné využít také čím dál dokonalejší technologii svařování laserem. Vyznačuje se značnou přesností a flexibilitou; lze ji využít i pro hliník, měď či další barevné kovy. Specifickou oblastí jsou pak systémy ručního laserového svařování, které se krom stabilně vysoké kvality svaru vyznačují i snadným ovládáním a instalací.

Automatizované laserové svařování hliníku

Několik zemí už oznámilo plány na postupné ukončení výroby automobilů se spalovacími motory ve prospěch elektromobilů. Stejně jako u každé nové technologie jsou však i zde několikerá úskalí. Jedním z nich jsou vysoké náklady na výrobu baterií. Akumulátor je jednou z nejdražších součástí pohonného ústrojí elektromobilu. Ke snížení celkových nákladů je zapotřebí co nejúčinnější výrobní technologie.

Související články
Efektivní laserové svařování konektorů

Neustálý nárůst elektrifikace v automobilovém průmyslu výrazně zvyšuje spotřebu kvalitních konektorů mnoha různých typů. To klade vysoké nároky na spolehlivou a pružnou výrobu s minimální dobou seřizování a nastavování výrobních strojů. Požadavkům na snadnou integraci, kompaktnost a vysokou produktivitu odpovídá technologie vláknových laserů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Laserové svařování pro Průmysl 4.0

Vláknové lasery jsou významným nástrojem pro svařovací aplikace, které slouží mnoha zavedeným odvětvím i novým rychle rostoucím oborům. Pro progresivní výrobce, kteří již výhod laserového svařování využívají, zůstává otázkou, jak dále zlepšit efektivitu procesu a být krok napřed oproti konkurenci. Optimalizace jakéhokoli průmyslového procesu pro inteligentní výrobu vyžaduje vysoce kvalitní on-line sběr dat. Stále roste potřeba technologií, které pomohou lépe monitorovat proces laserového svařování.

Kompaktní laserová pracovní stanice

Laserové zpracování kovů, které bylo kdysi vyhrazeno pro drahé letecké a medicínské technologie, se postupem času stalo běžnou technologií v mnoha průmyslových odvětvích. Ve srovnání s tradičními laserovými zdroji, které vyžadují drahý spotřební materiál a pravidelnou údržbu optických součástí, jsou dnešní vláknové lasery v podstatě bezúdržbové. Kromě velmi vysoké technické úrovně a sofistikovanosti, které tyto lasery nabízejí, jsou nyní mimořádně cenově konkurenceschopné. Náklady na laserové diody se v posledních letech snížily o více než 80 , a proto se stroje používající vláknové lasery staly mimořádně cenově efektivním řešením pro mnoho aplikací zpracování materiálu.

Svařování mědi vysokovýkonnými vláknovými lasery

Přesné strojírenství, automobilový průmysl a spotřební elektronika stojí za stále výraznějším rozšiřováním mědi a jejích slitin do různých výrobků a strojních součástí. S vývojem nových technologií baterií a zvyšováním jejich kapacit rostou požadavky na kvalitu a produktivitu spojování těchto materiálů. Pro spoje v oblasti spotřební elektroniky je stále nejpoužívanější technologie pájení, v aplikacích náročnějších na mechanické namáhání nebo přenos větších proudů je nutno přistoupit k procesu svařování.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Zajímavosti ze světa 3D tisku

3D tisk nabízí stále nové možnosti uplatnění, ať už jde o vlastnosti nebo rozměry finálního výrobku, nebo o zcela nové aplikační oblasti. Jednou ze zajímavých novinek je 3D tiskárna na desky plošných spojů, která umožňuje výrobu prototypu nebo malé série během několika hodin. Nebo z jiného soudku - v největších výrobních systémech lze vytisknout plastové díly s rozměry kolem 900 mm. Pokud máte za to, že se vám investice do takového zařízení nevyplatí, není třeba zoufat, neboť technologie jsou dostupné i formou služby.

Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit