Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Jednou z odpovědí na požadavky zvyšování produktivity a přesnosti obrábění jsou multifunkční obráběcí stroje. Jedná se o technicky náročná řešení, která mají své přednosti, ale i nedostatky. Co si myslíte o slučování více výrobních technologií do jednoho zařízení? Je to podle vás již zcela zvládnutá disciplína? V čem vidíte její omezení a jaké by mohlo být jejich řešení?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Jiří Macháček, jednatel, Stroje JMK

Dnes je možné na obráběcích strojích kombinovat nejen operace frézování, soustružení či broušení, ale i například obrábění laserem či 3D měření. Díky problému s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil je stále více výrobců, kteří se tímto směrem zaměřují, a je to jeden z důležitých trendů současnosti. Naši dodavatelé nabízejí technologie pro výrobu extrémně přesných dílců nebo výrobky s vysokým optickým leskem frézováním či broušením, kde je kombinace různých technologií nutností a přináší velkou úsporu vedlejších časů i minimalizaci nepřesností při manipulaci s obrobky. Tento systém je podmíněn úzkou spoluprací výrobců strojů a softwaru pro řízení i programování, kteří jsou dle našich zkušeností na tento úkol připraveni a zvládají to velmi dobře.

Reklama
Reklama

Ondřej Svoboda, jednatel, Misan

Multifunkční obráběcí stroje jsou v průmyslové výrobě nasazeny již několik desetiletí (vždyť i soustruh s poháněnými nástroji je multifunkční stroj) a našly si svoje uplatnění. Zúžíme-li okruh na soustružnicko-frézovací stroje s pěti a více řízenými osami, potom účelné nasazení těchto strojů vidím v malo- až středněsériové výrobě dílců složitějších tvarů obsahující jak rotačně symetrické, tak prizmatické geometrické prvky, případně prvky obecných tvarů. Z konstrukčního hlediska jde o složité stroje, kde je vždy několik strojních os poskládáno na sobě. Důsledkem je omezená mechanická tuhost a obecně vyšší citlivost z hlediska geometrické přesnosti na pečlivé seřízení stroje. Rozumné řešení této problematiky nevidím, neboť se vždy bude jednat o mnohaosé stroje a pokusy s nekonvenčními kinematickými strukturami (například paralelní kinematiky) skončily v minulosti výrazným neúspěchem. Další omezení představuje složitost programování těchto strojů odehrávající se dnes převážně v prostředí externích CAM softwarů. Správné sladění nastavení CAM softwaru s konkrétním strojem je často kamenem úrazu. Zde bych apeloval na výrobce strojů, aby se více věnovali vývoji a nasazení vlastních programovacích prostředků se zaručenou funkčností. Každopádně doporučuji uvažovat o nasazení multifunkčního obráběcího stroje pouze tehdy, pokud je k dispozici odborně erudovaný a zkušený personál.

Miroslav Chmelka, jednatel, MRM-Machinery

Rozvoj multifunkčního obrábění je trendem již několik let a významní výrobci mají multifunkční stroje už ve svém portfoliu. Výhodou je zvýšení přesnosti a produktivity, kdy není potřeba obrobek upínat na více strojů, čímž se zkrátí vedlejší časy procesu obrábění. De facto jedním strojem se nahradí 2 až 3 stroje a tím se ušetří pořizovací investice, místo v hale, stavební úpravy, spotřeba energií i počet operátorů. Je to vhodné zejména pro větší obrobky při kusové výrobě. Námi zastupovaní výrobci obráběcích strojů mají multifukční stroje na velmi vysoké technické úrovni. To stejné si dovolím tvrdit i o evropské a japonské konkurenci. Omezení přináší především vyšší technická náročnost požadavků na operátora proti klasickým strojům. Řešení vidím v doškolení šikovných operátorů a v nástupu mladé generace.

Jan Hruška, manažer marketingu, Kovosvit MAS

Kovosvit MAS má multifunkční stroje ve své nabídce už zhruba deset let. Jde o pětiosá vertikální obráběcí centra produktové řady MCU a multifunkční soustružnicko-frézovací centra Multicut. Tyto stroje dělají Kovosvitu dobré jméno, daří se nám je dodávat na vyspělé trhy do zahraničí. Uplatňují se například v leteckém průmyslu, kde je velký tlak na přesnost obrábění, a naše reference dokazují, že tuto oblast máme v Kovosvitu dobře zvládnutou. Jediným omezením je vyšší pořizovací cena stroje, která je však vzhledem k technickému řešení daná a je na zákazníkovi a charakteru jeho výroby, jestli ji akceptuje. Na druhé straně získávají zákazníci s multifunkčními stroji od Kovosvitu nadstandardní nonstop servisní služby. Omezení představují těžko obrobitelné dílce (např. s vnitřními kanálky). K vyřešení těchto problémů jsme v Kovosvitu vyvinuli patentovanou technologii WeldPrint, kombinující 3D tisk s obráběním.

Pavel Němeček, obchodní zástupce, Maschinenfabrik Berthold Hermle

Multifunkční obrábění přináší velkou řadu výhod. Jsou jimi přesnost, možnost obrobit kompletní díl na jedno upnutí, rychlost výroby dílů a také zkrácení nevýrobních časů stroje. Výroba složitých dílů je na multifunkčních strojích možná bez použití mnoha přípravků nutných v případě běžných obráběcích strojů. Většinu dílů lze na těchto strojích obrábět snadněji. Stále se ještě setkáváme s názorem některých firem, které považují tyto stroje za velmi složité a náročné na programování a domnívají se, že jejich funkce ne zcela využijí. Opak je však pravdou. Pětiosé obrábění není totiž pouze souvislé obrábění dílů, používané např. při výrobě kompresorových jednotek. Nejpoužívanější metodou je indexované obrábění, které umožňuje obrábět díl ze všech stran a pod jakýmkoliv úhlem na jedno nebo maximálně na dvě upnutí.

Vlastimil Hlavatý, technický ředitel, Škoda Machine Tool

Naše firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem těžkých obráběcích strojů. Během nabídkového řízení se stále častěji setkáváme s požadavky na komplexní řešení opracování obrobku včetně návrhu technologické studie. Požadavky zákazníků nás donutily vyvinout těžký multifunkční stroj určený převážně pro rotační obrobky. Hlavní výhodou tohoto stroje je komplexní opracování včetně měřicích operací při jednom upnutí obrobku, zkrácení vedlejších časů, zvýšení výrobní produktivity a kvality konečného produktu. Dalším přínosem je nižší počet obráběcích strojů pro různé technologické operace. Samozřejmě využití multifunkčního stroje klade vysoké nároky na celkovou technologickou přípravu výroby včetně vyšších odborných nároků na obsluhu.

Gabriela Jedličková

Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Související články
Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Ochrana před teplem, zářením a jiskrami

Společnost Mewa vyvinula třetí variantu ochranného oblečení pro svařování. Nová bezpečná řada z kolekce Mewa Dynamic nabízí volnost pohybu, pohodlí a slušivý vzhled i při náročné práci.

Výměnný systém pro automatizaci obrábění

Hlavice Robot point je novinkou české strojírenské firmy v-tech a je dalším produktem, který jde cestou filozofie Průmysl 4.0.

Zkušenosti získávané více než sto let

První den letošního mezinárodního strojírenského veletrhu si zvolila pro setkání se svými zákazníky společnost Škoda Machine Tools (ŠMT), tradiční výrobce těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, těžkých soustruhů, otočných stolů, speciálního příslušenství a mnoha dalších produktů. Společenská akce proběhla v moderní přednáškové budově, umístěné v rozlehlé zahradě u funkcionalistické brněnské vily Stiassni. Tu mohli hosté obdivovat během společné prohlídky.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit