Témata
Zdroj: archiv autora

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Tento článek je součástí seriálu:
Na cestě ke zrození stroje
Díly
Michal Rosecký

Pochází ze Žďáru nad Sázavou, kde absolvoval Strojní průmyslovou školu. Následovalo studium na VUT v Brně na Ústavu výrobních strojů a robotů. Již během studia pracoval na zkrácený úvazek jako konstruktér výrobních strojů. Tomuto oboru se výlučně věnuje dodnes. Účastnil se odborné stáže v Německu, u výrobce těžkých tvářecích strojů. Z oboru ho nejvíce zajímají tvářecí stroje, avšak v praxi se setkává převážně s obráběcími. Za svoji zaměstnaneckou kariéru pracoval ve firmě vyrábějící vertikální soustruhy, kde začínal jako brigádník a končil jako technický ředitel. Nyní v oblasti konstrukce strojů podniká.

Reklama

Obor výrobních strojů je z velké části kusovou výrobou, a ta ne každého technika láká, snad pro vysokou míru zodpovědnosti za konstrukční nápady. I přes obsáhlé portfolio modifikovaných řad strojů se neustále pracuje na vývoji další generace, a vede se tak nekonečný závod mezi výrobci strojů a nástrojů. Složitost úspěchu kusové výroby však spočívá i v dalších aspektech, které technici pro svůj úzký racionální pohled na svět nevidí a které jsou ještě daleko před první skicou.

Reklama
Reklama
Reklama

Management technického úseku je aktivně interesován na zakázce už ve chvíli, kdy má zákazníka, který od něj chce stroj a má zájem se o tom bavit. Klíčový je správný výběr týmu, jenž se vydá za zákazníkem a zjistí jeho reálnou potřebu. Reálnou proto, že není ničím neobvyklým po prohlídce závodu a zjištění zákazníkových potřeb navrhnout jiné řešení, než bylo na začátku poptáváno. Často se předpokládá, že zákazník ví, co chce, pravda je to ale jen někdy. Není to však tak prosté. Konstruktér jistě hravě pochopí, čeho chce zákazník docílit, ale tým, který na takové jednání pošlete, musí věci rozumět, ale současně i reprezentovat úroveň vaší společnosti.

Častým problémem, který jsem za svoji praxi řešil, byl postoj obchodníků, kteří slíbili zákazníkům přímo nesmysly nebo něco, co výrazně negativně ovlivnilo rentabilitu zakázky. Proto je dobré nenechávat jednání plynout, ale stanovit si dva tři milníky, přičemž úvodní, předem naučené, slovo patří obchodníkovi a po přechodu k technické stránce věci jej předá někomu jinému. Dialog musí mít logickou návaznost a samozřejmě je dobré se na něj připravit. Musím říct, že jsem se setkal i s velmi schopnými obchodníky, kteří se svými vědomostmi rovnali technikům. Uměli to, protože pracovali v jedné firmě celý život, a někteří dokonce přišli do obchodu z konstrukce. Stálo by za úvahu změnit tak často používaný provizní systém odměňování obchodníků za uzavřenou zakázku bez ohledu na okolnosti, které jsou s uzavřením spjaté.

Reklama

Před ukončením jednání je nutné se ujistit, že si obě strany vzájemně rozumějí. Důležité je ověřit si i zástavbové možnosti, u nichž bývají nejpalčivějším limitem maximální výšky kvůli jeřábům, jejich tonáž a cesta stěhování stroje. Když je představa o zákazníkově potřebě jasná, je ideální navrhnout něco navíc. Tedy, měl by přijít vizionář, který je tichým posluchačem a během jednání přemýšlí o inovaci a o způsobu, jak ji podá. Bez ohledu na to, jestli se nakonec uskuteční, nebo ne, utvrdíte zákazníka v tom, že jste profesionálové a dokážete se dívat za roh, z čehož můžete těžit nejen neprodleně, ale můžete být vyhledáváni opakovaně při dalších investicích. Jak se vše podá, je stejně důležité, protože to zpravidla implikuje zdražení. Pokud budete praktikovat tuto taktiku, brzy objevíte fungující fráze. Díky štědrosti evropských dotací jsou i zdánlivě malé firmy ochotné investovat velké částky do inovativních projektů, ale vy musíte tyto nápady funkčně a spolehlivě zrealizovat, takže doporučuji chrlit nápady v rozumné míře. Zažil jsem i projekt, který byl na vysoké technické úrovni, ale vývoj a výroba „toho navíc“ spolkla celý zisk. Proto, co není předem připraveno, to doporučuji neříkat. Není žádná ostuda přislíbit zaslání nové nabídky s přidanou hodnotou do týdne.

Málokdy potenciální zákazník bezhlavě souhlasí. To, co ho přesvědčí, je reference. Referenčního zákazníka navštíví a na podobný stroj se podívá. Vypozoroval jsem, že mezi vykonaným dojmem a velikostí samotného stroje je přímá úměra. Doporučuji u takové návštěvy vždy mít i někoho z podniku výrobce, a to zkrátka proto, abyste věděli, jak návštěva dopadla a co bylo řečeno. Mnohem jistější je návštěva a představení podobného stroje přímo u výrobce. Pokud bude stroj něčím unikátní, je dobré si návrh připravit alespoň ve virtuálním prostoru. Ukážete svoji technickou úroveň, ale zároveň si inovaci podrobněji promyslíte a při návštěvě prodiskutujete možná úskalí.


Příště: Tvorba konceptu stroje

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Na cestě ke zrození stroje, část 7: Realizace

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje,
část 2: Koncepce

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit