Témata
Reklama

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Aktivity projektu jsou, v souladu s cíli IA ČR, zaměřeny na podporu účasti českých vědeckovýzkumných institucí, vědců a odborníků z technických oborů v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a mezinárodní výzkumné spolupráci. Toho bylo dosahováno skrze propojení české vědeckovýzkumné sféry s mezinárodními vědeckými a výzkumnými subjekty za využití znalostí IA ČR o výzkumném a inženýrském prostředí v České republice a dlouhodobě budovaných kontaktů a významného postavení Inženýrské akademie České republiky v mezinárodních vědeckovýzkumných a inženýrských infrastrukturách. Tím je myšleno zejména členství IA ČR ve světovém sdružení Inženýrských a vědeckých organizací CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) a v Řídícím výboru evropského sdružení Inženýrských akademií Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering), které poskytuje IA ČR a jeho řešitelskému týmu zajímavý zdroj přímých osobních kontaktů na širokou škálu odborníků a na členy ostatních Inženýrských akademií nejen v Evropě, ale i dalších částech světa. Projektové aktivity byly zaměřeny také a přenos relevantních informací do českého vědecko-výzkumného prostředí a na propagaci českého výzkumu v zahraničí a další stimulaci zapojení českých subjektů do projektů se zahraničním zastoupením. Projektový tým také pracoval s konkrétními evropskými i tuzemskými nástroji na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce.


Jedním z těchto nástrojů, který řešitelé projektu využili, je největší mezinárodní síť podporující vědecko-výzkumnou a technologickou spolupráci, Enterprise Europe Network. Inženýrská akademie má s touto sítí podepsané Memorandum o spolupráci a využívá její služby zaměřené na rozvoj aktivit podporujících mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a hledání vhodných partnerů pro tuto spolupráci.

Členové řešitelského týmu se z důvodů získávání relevantních informací a kontaktů účastnili mezinárodních konferencí a domácích i zahraničních kooperačních setkání. Jednalo se zejména o identifikaci obecně přijímaných trendů v současném technologickém výzkumu, vývoji a inovacích na mezinárodní úrovni, přenos těchto informací do České republiky a navázání kontaktů se zajímavými mezinárodními experty z oblasti VaVaI. Nejčastěji se jednalo o akce soustředěné do sektorů jako ICT, biotechnologie, pokročilé strojírenství nebo energetika. Typickými příklady této aktivity jsou například: kooperační setkání českých a arménských firem a výzkumných institucí „ICT European Expedition: Auto Rally across Europe 2015“, „ICT-Nano-Bio Brokerage Event 2015“ v Ostravě, nebo mezinárodní kooperační setkání v čínském Chengdu „EU-China Business & Technology Cooperation Fair“.

Další aktivitou řešitelského týmu projektu byla aktivní účast na veletrzích FOR Industry a FOR Surface v Praze, kde IA ČR nabídla svůj výstavní prostor ústavům Akademie věd ČR, aby jejich zástupci mohli prezentovat výsledky svého výzkumu, představit svou spolupráci s průmyslem a nabídnout účast české Akademie věd v dalších projektech. Že se jedná o stěžejní aktivitu projektu, dokládá i fakt, že podpora kooperačních setkání vedla k navázání pěti mezinárodních spoluprací mezi českými výzkumnými institucemi a firmami se zahraničními partnery v sektorech ICT, strojírenství a energetiky.

Projekt se zabýval také naprosto zásadním tématem dalšího inženýrského vzdělávání v ČR. Je nepopiratelným faktem, že nízký počet inženýrů a techniků v českých průmyslových subjektech může mít za následek pokles technického inovačního potenciálu v technologicky vyspělé výrobě. Řešitelský tým ve spolupráci s externími partnery zpracoval studie „Technické vzdělávání v ČR“ a „Inženýrský výzkum a vývoj – publikační a patentová aktivita v ČR“, které posloužily mimo jiné jako podklady pro výměnu zkušeností s technickým vzděláváním v ČR a na Taiwanu na semináři v roce 2016.

Závěrem je vhodné zmínit, že řešitelé projektu věří, že i v následujícím období budou moci dále pracovat na výše zmíněných tématech pomocí návazného projektu. V případě zájmu ze strany čtenářů o mezinárodní spolupráci v inženýrském výzkumu, identifikování vhodných partnerů pro mezinárodní spolupráci nebo účast na kooperačním setkání firem a výzkumných institucí neváhejte kontaktovat autory článku, kteří setkání s každým takovým zájemcem velmi uvítají.

Za členy řešitelského týmu

Ing. Petr Hladík, Ph.D., FEng.
hladik@tc.cz

Ing. Jiří Janošec, Ph.D., FEng.
janosec@tc.cz

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Firmy
Související články
Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Související články
Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Úspěšná implementace směrnice ErP

White paper / Bílá kniha ke stažení

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit