Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Rozvoj elektromobility přinese do automobilového průmyslu řadu změn, a to nejen v konstrukci, ale i v používaných výrobních technologiích a materiálech. Jak se v souvislosti se zahájením hromadné výroby elektromobilů změní požadavky na technologie obrábění a na řezné nástroje? Můžeme očekávat zásadní změny?

Reklama
Reklama

Jan Jersák, vedoucí katedry obrábění a montáže, TU v Liberci

Málokdo si uvědomuje, jak významná je souvislost mezi technickou úrovní dnešní společnosti a inovacemi, které vedly k tomu, že se pro obrábění místo nástrojů z uhlíkových ocelí používají moderní řezné nástroje s nesrovnatelně lepšími parametry. To se projevuje také u pohonných jednotek automobilů, kde např. spalovací motory a převodovky jsou vyráběny převážně technologiemi třískového obrábění. Z řady důvodů lze očekávat, že tyto pohony automobilů přestanou být dominantní a pravděpodobně dojde k diverzifikaci pohonných jednotek, kdy se pro dopravu ve městech uplatní zejména elektromobily s podstatně menším podílem obráběcích technologií a pro mimoměstskou dopravu např. vozidla s hybridním pohonem. Požadavky na technologie obrábění se proto změní směrem ke snižování sériovosti a zvyšování flexibility.

Robert Čep, proděkan katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie, FS VŠB-TU Ostrava

Já bych zásadní změny v technologii obrábění neočekával. Obrábění se vyvíjí celou řadu let a reaguje na požadavky nejen automobilového průmyslu tím, že umí nebo se naučí obrobit nové, tvrdší, pevnější materiály, různé kompozity, superslitiny apod. Stroje jsou tužší a přesnější, nástroje sofistikovanějších tvarů a s vyšší trvanlivostí břitu, ale podstata obrábění je stále stejná. Spíše můžeme narazit na omezení, že už nebudeme schopni vyrobit navržený tvar nebo řešení klasickými technologiemi – a od toho tu máme 3D tisk, který se dere do popředí. Budoucnost bych tedy viděl v aditivní výrobě, i když i ta má svá úskalí a omezení.
Osobně si však nejsem jistý, že elektromobilita je ten nejlepší a nejsprávnější směr automobilového průmyslu.

František Plánička, vedoucí výzkumu a vývoje, Gühring

Výrobci precizních řezných nástrojů se na sériových výrobách v elektromobilitě podílejí už několik let. S příchodem hybridních automobilů již dochází k pomalému přechodu k tomuto novému oboru. Tato vozidla mají jak spalovací motor, tak veškerou motorickou a řídicí výbavu elektromobilu a také baterie. Inovace nástrojů pro nové obory obrábění jiných, dnes méně obvyklých materiálů, například kadmia a jeho slitin, jsou řešeny okamžitě v souladu s požadavky uživatelů. Nástrojové portfolio se bude měnit ve smyslu zvětšování podílu řezných nástrojů s polykrystalickým diamantem, pokud nebude vynalezen nový, progresivnější řezný materiál – třeba na kompozitní bázi.

Petr Čáp, vedoucí skupiny Industry Solution, Ceratizit Česká republika,

Z pohledu dnešního dne není obrábění elektromotorů žádnou novinkou. Nabídka technologie, procesů i nářadí je známá, u nás, na straně dodavatelů, probíhá jistý vývoj k uzpůsobení požadavkům z výroby pro automotive. Ze střednědobého pohledu, pro dalších 15 let, se plánuje velké rozšíření hybridních aut, která mají jak elektromotor, tak klasický spalovací. Obrábění u obou bude potřebné, nejvíce v dokončovacích operacích, a to zejména ve slitinách hliníku, v tvrdých materiálech a časem i v kompozitních dílcích. A dlouhodobě? Nové konstrukčními materiály, nové technologie a nové způsoby zpracování určitě přijdou, ale stane se tak i bez elektromobility. Z našeho oboru a portfolia Ceratizit Group bude perspektivní obrábění velmi pevných, odolných a velmi lehkých materiálů, jako jsou různé druhy speciálních slitin a kompozitů.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit