Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Jak nastupující internet věcí ovlivní podobu a funkčnost hydraulických a pneumatických komponent?

Reklama
Reklama
Reklama

Radim Olšovský, Parker Hannifin Sales CEE, product training coordinator

Myslím, si, že základní funkcionality zůstanou zachovány a že s příchodem internetu věcí se podstata fungování – základní principy hydraulických a pneumatických komponent – nezmění. Co se zásadním způsobem změní, je pohled na diagnostiku a monitorování provozních stavů a parametrů těchto komponent. Některé změní svoji podobu, tak aby bylo možné je osadit diagnostickými prostředky, které následně budou zpracovávány ve vyšších řídicích systémech. Intenzivní monitoring stavu klíčových hydraulických a pneumatických komponent v systémech, prediktivní údržba a stále se zvyšující kvalita přinesou delší životnost těchto komponent a pro uživatele lepší ekonomiku provozu.

Zdeněk Haumer, Festo, vedoucí technického odděleni

Pohony směřují k vybavení bohatší senzorikou a lze lépe sledovat jejich stav s vazbou na preventivní údržbu. Vyspělé ovládací a řídicí prvky – například ventily a ventilové terminály – mohou regulovat rychlost, sílu či polohu a nejen ve zvýšené míře předávat informace o činnosti a stavu, ale dokonce měnit charakter funkce podle požadavků nadřazených systémů. Prvním příkladem je již existující Motion Terminal Festo, kde softwarové aplikace, tedy digitální svět, určují vlastnosti a charakter práce hardwaru.

Takový hardware ve spojení s IoT a především novou strukturou strojů vykazuje zcela mimořádnou schopnost kdykoliv měnit výrobu či její charakter podle objednávek a přivolat údržbu přesně v okamžiku, kdy je to vhodné.

Argo-Hytos, Jan Vaníček, vedoucí prodeje CZ+SK

Od mobilních i stacionárních strojů vybavených hydraulickými systémy se požadují stále vyšší výkony. Výrobci na tyto trendy reagují. Stroje se stávají obvykle složitějšími, tedy dražšími a každá neplánovaná odstávka je pro uživatele nákladná. Proto i výrobci hydraulických komponent osazují své „železo“ chytrými senzory, které komunikují s řídicím systémem strojů, a dále včas informuje servisní středisko o nutnosti zásahu. Vznik těchto sofistikovanějších komponent a systémů potřebuje ke své činnosti internetové přenosy dat.

Argo-Hytos, Martin Čadan, head of product and project management FMC

Funkčně v oboru hydraulických zařízení je nyní dosaženo vrcholu vývoje v mechanických komponentech, neočekáváme pro další desetiletí radikální vývoj v konstrukcích a funkcionalitě. Vliv však bude mít elektronifikace těchto částí. Například rychlá identifikace komponentu v systému pro logistické a servisní účely, dále rozšířená realita. Tedy zavedení virtuálních kopií skutečného zařízení a komponent, které umožní rychlou práci například při servisních zásazích. A v neposlední řadě prediktivní údržba. Také u standardních hydraulických komponent se očekává jejich schopnost hlásit svůj stav nadřazenému řídicímu systému a předcházet výpadkům či významně prodlužovat dobu mezi servisními intervaly.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Parker Hannifin

Mezinárodní lídr v oblasti technologií a systémů pro řízení pohybu s centrálou v USA už více než sto let dodává zařízení a komponenty pro klimatizaci, elektromechaniku, filtraci, manipulaci s kapalinami a plyny, hydrauliku, pneumatiku, řízení procesů a těsnění a stínění.

Číst dál
Festo

Inovace Festo v pneumatické a elektrické automatizační technologii přinášejí vysokou produktivitu a maximální užitek pro vaši společnost. Nabízí elektrické a pneumatické prvky a řešení pro procesní a průmyslovou automatizaci. Technologie Festo využívá přes 300 000 zákazníků z různých oblastí, jako jsou automobilový, elektrotechnický, papírenský či potravinářský průmysl.

Číst dál
Argo-Hytos

Dodavatel techniky hydraulických systémů v oblasti mobilních strojů a všeobecného strojírenství. Jako středně velký rodinný podnik s více než 1 600 zaměstnanci disponuje společnost Argo-Hytos více než 60letou zkušeností s filtrací a řídicí a regulační technikou v oblasti mobilní a průmyslové hydrauliky. Obzvlášť v mobilní hydraulice se firma vyvinula v jednoho z tvůrců inovací.
Aby mohla svým zákazníkům po celém světě nabídnout jednotnou podporu, vybudovala společnost Argo-Hytos mezinárodní síť výrobních podniků a prodejních společností, které jsou schopny nabízet své zkušenosti a služby přímo v místě působení zákazníka. V této době přicházejí ke slovu systémoví partneři, kteří přemýšlejí komplexně, vnášejí do projektu své dlouholeté odborné zkušenosti a mohou nabídnout řešení ve fluidní technice.

Číst dál
Související články
Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Industry 4.0 potřebuje produkty s chytrým řízením pohybu

Termín Industry 4.0 odkazuje na současný trend digitalizace a s ní související automatizaci výroby. Typicky je popisována jako počítačově řízená výroba nebo, jinými slovy, sloučení tradiční automatizace s informačními technologiemi.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Související články
Appky pronikly do světa pneumatiky

Ač se to na první pohled zdá těžko uvěřitelné, od letošního jara je možné pořídit k pneumatickému systému aplikace podobně jako pro mobilní telefon, pomocí těchto aplikací pneumatický systém řídit a prostřednictvím různých aplikací mu také přiřadit různé funkc

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Digitalizací k efektivitě

Pokud bychom hledali nejvíce skloňované téma současné doby ve vztahu k průmyslu, jednoznačně se shodneme, že je to oblast kyberneticko-fyzických systémů zosobněných v německé iniciativě Industrie 4.0. Její autoři s tímto konceptem na hannoverský průmyslový veletrh přišli a od té doby uplynulo pět let, které se na této strategii podepsaly – probíhající revoluce se vztyčenou zástavou s vyobrazením digitalizace průmyslové výroby a s pokročilou automatizací a robotizací.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Digitalizace, automatizace, digitalizace

Společnost Festo, stejně jako každý rok, uspořádala pro své zákazníky jednodenní letecký zájezd na veletrh do Hannoveru. Ten letos kromě tradičních témat, jako automatizace a pohony, digitální továrna, energetika, dodavatelský řetězec a výzkum, zahrnoval i CeMat, veletrh manipulační techniky. Nicméně středobodem programu zájezdu byla komentovaná prohlídka stánku společnosti Festo, která zde každoročně uvádí své produktové novinky a představuje koncepční řešení v oblasti bioniky a aplikací na bázi supravodivosti.

Komplexní přístup je klíčem k úspěchu

Úspory všeho druhu jsou důležité kdykoliv a kdekoliv. Šetřit se vyplatí tehdy, postupujeme-li komplexně, tedy se zahrnutím všech aspektů. Ten, kdo kupuje nejlevnější věci, obvykle prodělává při jejich využití. V oblasti automatizace to platí jednoznačně – ten, kdo ustrnul a nevnímá integraci digitální techniky do všech procesů kolem nás, nemůže v budoucnosti uspět.

Komunikace hýbe světem

I když se to pohledem ze dne na den nezdá, technika rychle mění náš život. Je až s podivem, jak se nedávné sny stávají skutečností. Naši předkové snili o domluvě na dálku – dnes nás videohovor ani trochu neudivuje. Chytrých zařízení stále přibývá, a i přes jejich pokročilé možnosti je dokáže používat prakticky každý z nás. Změny v průmyslové sféře se nám mohou zdát pomalejší. Jakmile se o ně ale začnete hlouběji zajímat, zjistíte naprostou podobnost se světem civilním. Jak je to s tou komunikací?

Fenomén otáčení

Najít v přírodě cokoliv, co se mechanicky otáčí, je velmi obtížné. Otáčení však hraje roli v celé historii našeho průmyslu. Bez otáčení by nebyl vynalezen soustruh, bez soustruhu by nebyly vyrobeny písty, bez pístů by se nepodařilo spustit parní stroj, bez páry by nezačala éra techniky…

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit