Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

25. 06. 2019

Zvyšování výkonů při současné miniaturizaci patří k dlouhodobým trendům snad ve všech oblastech průmyslu, hydrauliku a pneumatiku nevyjímaje. Můžete uvést produkt z vašeho portfolia, který se vyznačuje na svůj výkon nezvykle malými rozměry? Čím je to umožněno?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Zvyšování výkonů při současné miniaturizaci patří k dlouhodobým trendům snad ve všech oblastech průmyslu, hydrauliku a pneumatiku nevyjímaje. Můžete uvést produkt z vašeho portfolia, který se vyznačuje na svůj výkon nezvykle malými rozměry? Čím je to umožněno?

Reklama
Reklama

Zdeněk Haumer, vedoucí technického odděleni, Festo

Pneumatické pohony zdánlivě není možné nijak zmenšovat, průměr pístu a zdvih určují základní objem. Přesto se cesta najde. Příkladem budiž kompaktní válce ADN-S, pravděpodobně nejkratší na trhu. Zkrácení, tolik potřebné pro stále větší koncentraci technologií na malém prostoru, není dáno nějakým spásným nápadem, nýbrž mnoha dlouhodobými faktory. Například použitím nových materiálů, pokrokovými metodami při výrobě pístu apod.

Zmenšuje se i mnoho jiných výrobků – například pohony s vedením DGST zase uspoří tím, že se všechno příslušenství vejde do obrysu výrobku a nevyčnívá, přestože je k němu pohodlný přístup z jednoho směru. Úspora prostoru je značná, i když jaksi druhotně – konstruktér nemusí počítat s přístupností například při oživování či údržbě.

Radim Olšovský, vedoucí školicího centra, Chvalis

Myslím si, že nejde ani tak o konkrétní produkt, ale o trend, který je v posledních letech patrný napříč portfoliem hydraulických prvků. Tímto trendem je zvyšování výkonové hustoty, to znamená, že menší a lehčí komponenty dokážou generovat větší hydraulické výkony, především pak vyšší pracovní tlaky. Díky moderním simulačním a optimalizačním SW nástrojům, rozsáhlejšímu využití dříve pro hydraulické aplikace nedosažitelných materiálů a výrobních technologií včetně 3D tisku například v mobilních aplikacích nyní běžně používáme hydrogenerátory s hmotností o 10–15 % nižší než před pěti lety při současném nárůstu pracovního tlaku o 20–30 %. A jsem přesvědčen, že tento směr skýtá ještě další potenciál.

Petr Mejsnar, vedoucí vývoje hydraulických prvků, Argo-Hytos

Představitelem výrobku z výrobkového portfolia naší společnosti, který umožňuje ve vztahu k jeho zástavbovým rozměrům řídit vysoké hydraulické výkony, je proporcionální, nepřímo řízený rozváděč řady PRM8-06 v modulovém provedení s připojovacím obrazcem CETOP03. K dosažení velmi vysokých přenášených výkonů se zde využívá část tlakové energie vlastního hydraulického systému. Technicky se jedná o využití funkčního servomechanismu, kdy je poloha hlavního akčního členu determinována polohou řídicího členu a v případě působení vnějších vlivů (typicky hydrodynamických sil) má tento sytém tendenci tuto regulační odchylku automaticky eliminovat.

Tento produkt vznikl na základě přímého požadavku specifického segmentu našich zákazníků, kde poměr velikosti zástavby a řízeného výkonu hrál dominantní roli.

Vladimir Maier, obchodní manažer, Beko Technologies

Membránová sušička stlačeného vzduchu Drypoint M v provedení „eco control“ umožňuje při velmi malých rozměrech a s minimem spotřeby energie zajistit stabilní požadovaný tlakový rosný bod (TRB) oproti klasickým membránovým sušičkám, u kterých výstupní TRB závisí na vstupním TRB. To bylo umožněno miniaturizací senzoru, elektroniky a mechanické části. I membrána má díky speciálnímu způsobu vinutí minimální rozměry. Koncový uživatel ocení zaručenou stabilitu TRB, miniaturní rozměry, velmi dlouhou životnost, snadnou obsluhu, příznivou cenu a snadné umístění sušičky v technologickém procesu. Tato sušička se hodí pro TRB do –26 °C , resp. Δ 50 kelvinů.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Valné shromáždění evropské komise fluidní techniky

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se v Českém Krumlově konalo Valné shromáždění Evropské komise pro fluidní techniku CETOP, jehož hostitelem byla Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP), člen organizace CETOP. Účastníky setkání uvítal prezident CAHP Bohdan Gajdušek.

Související články
Aby zákazník na vlastní oči viděl…

Produkty a systémy, jež pracují s kyslíkem, podléhají vysokým bezpečnostním pravidlům, neboť kyslík podporuje hoření. Ta zařízení, která pracují s kyslíkem a jsou určená pro medicínské účely, se navíc musejí vedle vysoké funkčnosti a bezpečnosti vykazovat také vysokou čistotou. Nejen výrobu ventilů určených pro medicínské účely si přijeli dva významní čeští zákazníci společnosti Camozzi prohlédnout do jejích italských výrobních závodů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě k autonomním dopravním prostředkům

Ve Stockholmu se bude konat na začátku června globální summit o veřejné dopravě UITP 2019, který pokrývá všechny městské a regionální druhy dopravy po celém světě, kombinuje různorodý program přednášek, workshopů, zasedání a expozic a zůstává největší světovou akcí zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Neustále se vyvíjející veřejná doprava je definována potřebami měst a neobejde se bez odborníků, kteří se dívají do budoucnosti. Summitu se účastní ministři dopravy, starostové a zástupci městských dopravních podniků, provozovatelé veřejné dopravy, generální ředitelé průmyslu, výrobci dopravních prostředků, operační a síťoví manažeři, vývojáři a mnoho dalších odborníků v segmentu veřejné dopravy.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Výrobní stroje a komponenty na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Valve World Expo 2014 je vyprodaný

Výstavní místa na veletrhu Valve World Expo, který se bude konat letos již potřetí v německém Düsseldorfu od 2. do 4. prosince 2014 jsou již nyní vyprodány. Zájem vystavovatelů je tak veliký, že se organizátoři rozhodli oproti minulým ročníkům rozšířit výstavní prostory o další výstavní halu.

Hydraulika a pneumatika 2013

Ke konci října se konala 22. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2013 v budově České strojnické společnosti na Novotného lávce. Jedná se o konferenci pořádanou Českou asociací pro hydrauliku a pneumatiku.

Hydraulika a pneumatika u nás

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (dále CAHP) byla založena v roce 1977 jako sdružení výrobců a dodavatelů fluidní techniky na domácí trh. V témže roce byla asociace také přijata do mezinárodní organizace CETOP, která sdružuje evropské národní organizace.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit