Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

25. 06. 2019

Zvyšování výkonů při současné miniaturizaci patří k dlouhodobým trendům snad ve všech oblastech průmyslu, hydrauliku a pneumatiku nevyjímaje. Můžete uvést produkt z vašeho portfolia, který se vyznačuje na svůj výkon nezvykle malými rozměry? Čím je to umožněno?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Zvyšování výkonů při současné miniaturizaci patří k dlouhodobým trendům snad ve všech oblastech průmyslu, hydrauliku a pneumatiku nevyjímaje. Můžete uvést produkt z vašeho portfolia, který se vyznačuje na svůj výkon nezvykle malými rozměry? Čím je to umožněno?

Reklama
Reklama
Reklama

Zdeněk Haumer, vedoucí technického odděleni, Festo

Pneumatické pohony zdánlivě není možné nijak zmenšovat, průměr pístu a zdvih určují základní objem. Přesto se cesta najde. Příkladem budiž kompaktní válce ADN-S, pravděpodobně nejkratší na trhu. Zkrácení, tolik potřebné pro stále větší koncentraci technologií na malém prostoru, není dáno nějakým spásným nápadem, nýbrž mnoha dlouhodobými faktory. Například použitím nových materiálů, pokrokovými metodami při výrobě pístu apod.

Zmenšuje se i mnoho jiných výrobků – například pohony s vedením DGST zase uspoří tím, že se všechno příslušenství vejde do obrysu výrobku a nevyčnívá, přestože je k němu pohodlný přístup z jednoho směru. Úspora prostoru je značná, i když jaksi druhotně – konstruktér nemusí počítat s přístupností například při oživování či údržbě.

Radim Olšovský, vedoucí školicího centra, Chvalis

Myslím si, že nejde ani tak o konkrétní produkt, ale o trend, který je v posledních letech patrný napříč portfoliem hydraulických prvků. Tímto trendem je zvyšování výkonové hustoty, to znamená, že menší a lehčí komponenty dokážou generovat větší hydraulické výkony, především pak vyšší pracovní tlaky. Díky moderním simulačním a optimalizačním SW nástrojům, rozsáhlejšímu využití dříve pro hydraulické aplikace nedosažitelných materiálů a výrobních technologií včetně 3D tisku například v mobilních aplikacích nyní běžně používáme hydrogenerátory s hmotností o 10–15 % nižší než před pěti lety při současném nárůstu pracovního tlaku o 20–30 %. A jsem přesvědčen, že tento směr skýtá ještě další potenciál.

Petr Mejsnar, vedoucí vývoje hydraulických prvků, Argo-Hytos

Představitelem výrobku z výrobkového portfolia naší společnosti, který umožňuje ve vztahu k jeho zástavbovým rozměrům řídit vysoké hydraulické výkony, je proporcionální, nepřímo řízený rozváděč řady PRM8-06 v modulovém provedení s připojovacím obrazcem CETOP03. K dosažení velmi vysokých přenášených výkonů se zde využívá část tlakové energie vlastního hydraulického systému. Technicky se jedná o využití funkčního servomechanismu, kdy je poloha hlavního akčního členu determinována polohou řídicího členu a v případě působení vnějších vlivů (typicky hydrodynamických sil) má tento sytém tendenci tuto regulační odchylku automaticky eliminovat.

Tento produkt vznikl na základě přímého požadavku specifického segmentu našich zákazníků, kde poměr velikosti zástavby a řízeného výkonu hrál dominantní roli.

Vladimir Maier, obchodní manažer, Beko Technologies

Membránová sušička stlačeného vzduchu Drypoint M v provedení „eco control“ umožňuje při velmi malých rozměrech a s minimem spotřeby energie zajistit stabilní požadovaný tlakový rosný bod (TRB) oproti klasickým membránovým sušičkám, u kterých výstupní TRB závisí na vstupním TRB. To bylo umožněno miniaturizací senzoru, elektroniky a mechanické části. I membrána má díky speciálnímu způsobu vinutí minimální rozměry. Koncový uživatel ocení zaručenou stabilitu TRB, miniaturní rozměry, velmi dlouhou životnost, snadnou obsluhu, příznivou cenu a snadné umístění sušičky v technologickém procesu. Tato sušička se hodí pro TRB do –26 °C , resp. Δ 50 kelvinů.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Valné shromáždění evropské komise fluidní techniky

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se v Českém Krumlově konalo Valné shromáždění Evropské komise pro fluidní techniku CETOP, jehož hostitelem byla Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP), člen organizace CETOP. Účastníky setkání uvítal prezident CAHP Bohdan Gajdušek.

Související články
Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Valve World Expo 2014 je vyprodaný

Výstavní místa na veletrhu Valve World Expo, který se bude konat letos již potřetí v německém Düsseldorfu od 2. do 4. prosince 2014 jsou již nyní vyprodány. Zájem vystavovatelů je tak veliký, že se organizátoři rozhodli oproti minulým ročníkům rozšířit výstavní prostory o další výstavní halu.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Digitalizací k efektivitě

Pokud bychom hledali nejvíce skloňované téma současné doby ve vztahu k průmyslu, jednoznačně se shodneme, že je to oblast kyberneticko-fyzických systémů zosobněných v německé iniciativě Industrie 4.0. Její autoři s tímto konceptem na hannoverský průmyslový veletrh přišli a od té doby uplynulo pět let, které se na této strategii podepsaly – probíhající revoluce se vztyčenou zástavou s vyobrazením digitalizace průmyslové výroby a s pokročilou automatizací a robotizací.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit