Témata
Reklama

Valné shromáždění evropské komise fluidní techniky

11. 09. 2019

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se v Českém Krumlově konalo Valné shromáždění Evropské komise pro fluidní techniku CETOP, jehož hostitelem byla Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP), člen organizace CETOP. Účastníky setkání uvítal prezident CAHP Bohdan Gajdušek.

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se v Českém Krumlově konalo Valné shromáždění Evropské komise pro fluidní techniku CETOP, jehož hostitelem byla Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP), člen organizace CETOP. Účastníky setkání uvítal prezident CAHP Bohdan Gajdušek.

CETOP je zkratka společnosti Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques, která je evropským sdružením asociací oboru fluidní techniky, hydrauliky a pneumatiky v Evropě a prostřednictvím 18 národních oborových asociací, které jsou členy CETOP a zároveň předními výrobci prvků a systémů a významnými hráči na mezinárodních trzích, zajišťuje sdílení oborových informací v rámci EU a celosvětově. CETOP zastupuje více než tisíc společností – převážně výrobců – s téměř 70 000 zaměstnanci a přibližně 13 miliardami euro tržeb.

Reklama
Reklama

Mapování trendů a prognózy

Program třídenního jednání organizace CETOP zahrnoval řadu setkání pracovních výborů technických, marketingových a komunikačních a vzdělávacích, vč. odborné přípravy, strategie a ekonomiky.

Prezident CAHP Bohdan Gajdušek s viceprezidentem pro marketing Arjanem CoppensemJednou z nejzajímavějších částí setkání byly ekonomické reporty národních asociací mapující trendy vývoje trhu pro období roku 2019–2020. Zejména prezentace a analýzy lokální spotřeby podle regionů, typu produktu a aplikace, prezentace komplexních informací o klíčových faktorech ovlivňujících růst trhu (příležitosti, hnací síly, specifické výzvy a rizika v daném odvětví) či analýza vývoje v segmentu, jako jsou rozšíření a růst významných globálních výrobců, akvizice a fúze na trhu. Obecně bylo možné vysledovat z národních prezentací tendenci ochlazování růstu trhu v rozsahu do 5% poklesu ve srovnání s minulým rokem.
Christopher Buxton, prezident BFPA

Zpráva z komisí

Generální ředitel BFPA Christopher Buxton zodpovědný za vedení komise pro CETOP strategické koncepce přednesl komplexní zprávu o aktivitě a výsledku práce. Mezi další významné body programu patřilo konsolidované stanovisko vzdělávací komise CETOP k vývoji vzdělávacích programů fluidní techniky zohledňující téma mechatroniky a elektroniky.

Nové vedení rady

Účastníci Valného shromáždění CETOP v jednom z bodů programu shromáždění odsouhlasili nové vedení rady prezidia asociace CETOP pro funkční období roku 2019–2022.

Členové rady prezidia:

 • prezident – Stefan König, Danfoss Power Solutions, Německo
 • viceprezident pro ekonomiku – Carlo Vergano, Duplomatic MS, Itálie
 • viceprezident pro vzdělávání – Sten-Ove Claesson, Hydac, Švédsko
 • viceprezident pro marketing a komunikaci – Arjan Coppens, Bosch Rexroth, Nizozemsko
 • technický viceprezident – Stéphane Brière, Poclain Hydraulics Industry, Francie

CETOP spolupracuje s ISC - Mezinárodním statistickým výborem pro globální statistiku oboru fluidních mechanizmů na základě společně dohodnutých definic a nomenklatur. K ISC patří následující asociace: CETOP (Evropa), CHPSA (Čína), FPSI (Indie), JFPA (Japonsko), NFPA (USA) a TFPA (Tchaj-wan).

Hana Valentová

strojspol@csvts.cz

www.strojnicka-spolecnost.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 190956
Datum: 11. 09. 2019
Rubrika: Servis / Konference a semináře
Autor:
Firmy
Související články
25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Související články
Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Valve World Expo 2014 je vyprodaný

Výstavní místa na veletrhu Valve World Expo, který se bude konat letos již potřetí v německém Düsseldorfu od 2. do 4. prosince 2014 jsou již nyní vyprodány. Zájem vystavovatelů je tak veliký, že se organizátoři rozhodli oproti minulým ročníkům rozšířit výstavní prostory o další výstavní halu.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Digitalizací k efektivitě

Pokud bychom hledali nejvíce skloňované téma současné doby ve vztahu k průmyslu, jednoznačně se shodneme, že je to oblast kyberneticko-fyzických systémů zosobněných v německé iniciativě Industrie 4.0. Její autoři s tímto konceptem na hannoverský průmyslový veletrh přišli a od té doby uplynulo pět let, které se na této strategii podepsaly – probíhající revoluce se vztyčenou zástavou s vyobrazením digitalizace průmyslové výroby a s pokročilou automatizací a robotizací.

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Rychlospojky - s plochými čely, bezúkapové, nebo oboustranně uzavíratelné?

Bezúkapové provedení, Clean Break technologie, s plochými čely, oboustranně nebo jednostranně uzavíratelné – to jsou pouze některé z dostupných technologií a možností při výběru rychlospojek. V čem se liší? A jaké výhody pro uživatele jednotlivé technologie přinášejí?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit