Témata
Reklama

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Současná průmyslová výroba pomalu, ale jistě kráčí po cestě kompletní digitalizace k využití umělé inteligence a autonomního řízení. Jak dalekou cestu už urazila vaše vlastní výroba a jaké budou vaše příští kroky?

Reklama
Reklama

Petr Čáp, Ceratizit Česká republika, vedoucí skupiny Industry Solution

V digitalizaci sledování obráběcího procesu vidíme budoucnost pro nejbližší léta. K velkým vývojovým skokům v oblasti nástrojů již nedochází, a tak se snahy o zlepšení procesu přesouvají od technického vylepšování nástrojů k hodnocení jejich vytížení a rentability. Klasická „papírová metoda“, při níž výkon nástroje hodnotíme zpětně po ukončení procesu, je dnes již nedostatečná. Je nutné sledovat nástroj během celého procesu. A jelikož to je za hranicí lidských smyslů, otevírá se cesta digitalizaci.

Komet Group, dnes již Ceratizit Group, vyvinul a úspěšně nasazuje systém ToolScope pro sledování obráběcího procesu. Cílem blízké budoucnosti je, aby tento proces syntetizoval sledování procesu, nástrojů, obrobků i práce operátorů a předseřízení do komplexního pohledu na výrobu s obráběním. Za zmínku stojí, že celá výroba Kometu byla osazena a je hlídána právě těmito zařízeními.

František Plánička, Gühring, vedoucí výzkumu a vývoje

Naše výroba precizních rotačních nástrojů a upínačů má charakter kusové a malosériové produkce. Nové závody pro malosériové výroby jsou již koncipovány s ohledem na moderní trendy. Výrobní stroje jsou vybaveny robotickými zakladači, přepravu zakázek realizují inteligentní vozíky včetně výrobní dokumentace, polotovarů i seřízených nástrojů pro obrábění. Starší provozy pro kusovou výrobu se pro zvyšování produktivity orientují spíše na modernizaci a obměnu strojního parku. Největší znaky digitalizace a autonomního řízení vykazuje naše skladové hospodářství hotových výrobků.

Tomáš Sojka, Hiwin, vedoucí oddělení polohovacích systémů

Úspory lidských zdrojů a automatizace výroby u nás vedly například k pořízení plně automatizovaného skladu nebo plně automatizované pily na řezání kolejnic. Primární je však přidaná hodnota, která spočívá v lidské kreativitě při navrhování a dodávkách ucelených řešení na míru a v individuálním přístupu k zákazníkovi. To není možné nahradit umělou inteligencí. Ale! Produkty Hiwin jsou součástí nastupující automatizace a robotizace. Dodáváme vlastně „hardware“ s maximální spolehlivostí a přesností tak, aby mohl spolupracovat s umělou inteligencí a autonomním řízením. Aktuálně jsou v naší nabídce řešení pro robotické dráhy a pojezdy, řešení pro automatizované manipulátory i polohovací jednotky, tedy nástroje, bez kterých se průmyslová automatizace a robotizace neobejde.

Petr Zahálka, Mitutoyo Česko, jednatel a výkonný ředitel

Firma Mitutoyo patří již dlouhá léta k propagátorům digitalizace přesné měřicí techniky. Většina našich měřidel je digitálních s jednotným datovým výstupem a právě tento fakt poskytuje našim zákazníkům možnost zavádět do oblasti řízení kvality plnou digitalizaci. Řízení kvality pomocí sledování procesů je jedním z důležitých kroků na cestě k dosažení autonomního řízení výrobního procesu.

Jan Andrýs, Kovosvit MAS Machine Tools, ředitel divize MAS Automation

Naše společnost má velmi specifický výrobní program, ne zcela vhodný pro rozkvět automatizace ve vlastní výrobě. Digitalizace pak u nás bují především ve zpracování dat, plánování výroby, skladech či monitoringu strojů. Kovosvit MAS se však kromě výroby obráběcích strojů zabývá i tvorbou zakázkové automatizace. K tomu je přímo vyčleněna divize MAS Automation. Trend nárůstu automatizace v průmyslové výrobě tak můžeme potvrdit mnohými realizacemi u našich zákazníků. Stále častěji řešíme kontrolu jakosti a zvyšování kvality, např. automatizované měření obrobků a přenos korekcí nástrojů zpět do procesu obrábění. Na tomto je vidět, že se firmy přiklánějí ke stále složitějším řešením s ohledem na co největší navýšení efektivity výroby.

David Pechar, Mahr, vedoucí distribuce

Snažíme se na současný trend digitalizace dívat očima našich zákazníků a při vývoji nových produktů zohledňovat jejich požadavky a potřeby. Výsledkem tohoto přístupu jsou naše inovativní, tzv. smahrt produkty, které splňují požadavky Průmyslu 4.0 a nabízíme je v celém spektru našich výrobků. Jedná se například o jednoduchá ruční měřidla (mikrometry, posuvná měřítka nebo úchylkoměry) s integrovaným bezdrátovým vysílačem pro přenos naměřené hodnoty včetně sériového čísla měřidla nebo mobilní drsnoměr MarSurf PS10 s dotekovým displejem a intuitivním ovládáním. Příkladem může být i plně automatická měřicí stanice kombinující měřicí přístroje s robotickým zakládáním měřených dílců, která navíc dokáže komunikovat s výrobními stroji a autonomně regulovat výrobní proces podle naměřených výsledků a požadovaných tolerancí.

Vladimír Trojáček, Micro-Epsilon, pověřenec vedení pro kvalitu

Je nám známo, že technické kapacity pro rozvoj virtuálního světa budou muset několikanásobně vzrůst. Micro-Epsilon je dnes na absolutní světové špičce v jednom z nejpodstatnějších odvětví digitálního světa – v ukládání maximálního objemu dat na minimálním prostoru, konkrétně ve zdokonalení litografické techniky a ve vývoji zařízení na výrobu polovodičů v ultravysokém vakuu. Budoucnost patří jednoznačně odborníkům, kteří odolali přebytku a negativnímu vlivu virtuálního světa, jenž na ně od dětství působil. Skokově se tak rozevřely nůžky mezi těmi, kteří obrovskou masu digitálních informací kladně využili, a těmi, kteří se virtuálním světem nechali pasivně pohltit. Pokud jde o první skupinu, tak nárůstem populace a tím i její tvůrčí a produktivní složky vzroste i u ní soupeření o zdroje. Nyní budou profitovat ti, kteří dokážou na hranicích mezi často i zcela rozdílnými obory najít ještě „prázdná místa“ a využít je jako další příležitosti a šance. Tento prostor s vývojem společnosti dále poroste.

Pavel Škoch, Rittal Czech, systémový konzultant

Firma Rittal poskytuje svým zákazníkům možnost přejít od manuálního vyzbrojování rozváděčů k poloautomatizované a v budoucnu až automatizované výrobě zapojených rozváděčů. Základem pro tuto změnu je virtuální 3D model zapojeného rozváděče. Od vyráběného rozváděče pak jsou k dispozici všechna důležitá technická data: velikost skříně, umístění otvorů na montážní desce, délky vodičů a jejich ukončení a další. Tyto informace jsou následně ve správných formátech automaticky přenášeny ke strojům, automatům a poloautomatům firmy Rittal (RAS). A jaké jsou hlavní výhody? Jednoznačně jde o efektivnější výrobu rozváděčů, odpadá složitá papírová komunikace napříč jednotlivými pracovišti, změny v projektu se objeví okamžitě na všech pracovištích, snazší je kontrola rozpracovanosti projektu a další. Již dnes se Rittal také věnuje vývoji robotického pracoviště pro zapojování rozváděčů.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit