Témata
Reklama

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Současná průmyslová výroba pomalu, ale jistě kráčí po cestě kompletní digitalizace k využití umělé inteligence a autonomního řízení. Jak dalekou cestu už urazila vaše vlastní výroba a jaké budou vaše příští kroky?

Reklama
Reklama

Petr Čáp, Ceratizit Česká republika, vedoucí skupiny Industry Solution

V digitalizaci sledování obráběcího procesu vidíme budoucnost pro nejbližší léta. K velkým vývojovým skokům v oblasti nástrojů již nedochází, a tak se snahy o zlepšení procesu přesouvají od technického vylepšování nástrojů k hodnocení jejich vytížení a rentability. Klasická „papírová metoda“, při níž výkon nástroje hodnotíme zpětně po ukončení procesu, je dnes již nedostatečná. Je nutné sledovat nástroj během celého procesu. A jelikož to je za hranicí lidských smyslů, otevírá se cesta digitalizaci.

Komet Group, dnes již Ceratizit Group, vyvinul a úspěšně nasazuje systém ToolScope pro sledování obráběcího procesu. Cílem blízké budoucnosti je, aby tento proces syntetizoval sledování procesu, nástrojů, obrobků i práce operátorů a předseřízení do komplexního pohledu na výrobu s obráběním. Za zmínku stojí, že celá výroba Kometu byla osazena a je hlídána právě těmito zařízeními.

František Plánička, Gühring, vedoucí výzkumu a vývoje

Naše výroba precizních rotačních nástrojů a upínačů má charakter kusové a malosériové produkce. Nové závody pro malosériové výroby jsou již koncipovány s ohledem na moderní trendy. Výrobní stroje jsou vybaveny robotickými zakladači, přepravu zakázek realizují inteligentní vozíky včetně výrobní dokumentace, polotovarů i seřízených nástrojů pro obrábění. Starší provozy pro kusovou výrobu se pro zvyšování produktivity orientují spíše na modernizaci a obměnu strojního parku. Největší znaky digitalizace a autonomního řízení vykazuje naše skladové hospodářství hotových výrobků.

Tomáš Sojka, Hiwin, vedoucí oddělení polohovacích systémů

Úspory lidských zdrojů a automatizace výroby u nás vedly například k pořízení plně automatizovaného skladu nebo plně automatizované pily na řezání kolejnic. Primární je však přidaná hodnota, která spočívá v lidské kreativitě při navrhování a dodávkách ucelených řešení na míru a v individuálním přístupu k zákazníkovi. To není možné nahradit umělou inteligencí. Ale! Produkty Hiwin jsou součástí nastupující automatizace a robotizace. Dodáváme vlastně „hardware“ s maximální spolehlivostí a přesností tak, aby mohl spolupracovat s umělou inteligencí a autonomním řízením. Aktuálně jsou v naší nabídce řešení pro robotické dráhy a pojezdy, řešení pro automatizované manipulátory i polohovací jednotky, tedy nástroje, bez kterých se průmyslová automatizace a robotizace neobejde.

Petr Zahálka, Mitutoyo Česko, jednatel a výkonný ředitel

Firma Mitutoyo patří již dlouhá léta k propagátorům digitalizace přesné měřicí techniky. Většina našich měřidel je digitálních s jednotným datovým výstupem a právě tento fakt poskytuje našim zákazníkům možnost zavádět do oblasti řízení kvality plnou digitalizaci. Řízení kvality pomocí sledování procesů je jedním z důležitých kroků na cestě k dosažení autonomního řízení výrobního procesu.

Jan Andrýs, Kovosvit MAS Machine Tools, ředitel divize MAS Automation

Naše společnost má velmi specifický výrobní program, ne zcela vhodný pro rozkvět automatizace ve vlastní výrobě. Digitalizace pak u nás bují především ve zpracování dat, plánování výroby, skladech či monitoringu strojů. Kovosvit MAS se však kromě výroby obráběcích strojů zabývá i tvorbou zakázkové automatizace. K tomu je přímo vyčleněna divize MAS Automation. Trend nárůstu automatizace v průmyslové výrobě tak můžeme potvrdit mnohými realizacemi u našich zákazníků. Stále častěji řešíme kontrolu jakosti a zvyšování kvality, např. automatizované měření obrobků a přenos korekcí nástrojů zpět do procesu obrábění. Na tomto je vidět, že se firmy přiklánějí ke stále složitějším řešením s ohledem na co největší navýšení efektivity výroby.

David Pechar, Mahr, vedoucí distribuce

Snažíme se na současný trend digitalizace dívat očima našich zákazníků a při vývoji nových produktů zohledňovat jejich požadavky a potřeby. Výsledkem tohoto přístupu jsou naše inovativní, tzv. smahrt produkty, které splňují požadavky Průmyslu 4.0 a nabízíme je v celém spektru našich výrobků. Jedná se například o jednoduchá ruční měřidla (mikrometry, posuvná měřítka nebo úchylkoměry) s integrovaným bezdrátovým vysílačem pro přenos naměřené hodnoty včetně sériového čísla měřidla nebo mobilní drsnoměr MarSurf PS10 s dotekovým displejem a intuitivním ovládáním. Příkladem může být i plně automatická měřicí stanice kombinující měřicí přístroje s robotickým zakládáním měřených dílců, která navíc dokáže komunikovat s výrobními stroji a autonomně regulovat výrobní proces podle naměřených výsledků a požadovaných tolerancí.

Vladimír Trojáček, Micro-Epsilon, pověřenec vedení pro kvalitu

Je nám známo, že technické kapacity pro rozvoj virtuálního světa budou muset několikanásobně vzrůst. Micro-Epsilon je dnes na absolutní světové špičce v jednom z nejpodstatnějších odvětví digitálního světa – v ukládání maximálního objemu dat na minimálním prostoru, konkrétně ve zdokonalení litografické techniky a ve vývoji zařízení na výrobu polovodičů v ultravysokém vakuu. Budoucnost patří jednoznačně odborníkům, kteří odolali přebytku a negativnímu vlivu virtuálního světa, jenž na ně od dětství působil. Skokově se tak rozevřely nůžky mezi těmi, kteří obrovskou masu digitálních informací kladně využili, a těmi, kteří se virtuálním světem nechali pasivně pohltit. Pokud jde o první skupinu, tak nárůstem populace a tím i její tvůrčí a produktivní složky vzroste i u ní soupeření o zdroje. Nyní budou profitovat ti, kteří dokážou na hranicích mezi často i zcela rozdílnými obory najít ještě „prázdná místa“ a využít je jako další příležitosti a šance. Tento prostor s vývojem společnosti dále poroste.

Pavel Škoch, Rittal Czech, systémový konzultant

Firma Rittal poskytuje svým zákazníkům možnost přejít od manuálního vyzbrojování rozváděčů k poloautomatizované a v budoucnu až automatizované výrobě zapojených rozváděčů. Základem pro tuto změnu je virtuální 3D model zapojeného rozváděče. Od vyráběného rozváděče pak jsou k dispozici všechna důležitá technická data: velikost skříně, umístění otvorů na montážní desce, délky vodičů a jejich ukončení a další. Tyto informace jsou následně ve správných formátech automaticky přenášeny ke strojům, automatům a poloautomatům firmy Rittal (RAS). A jaké jsou hlavní výhody? Jednoznačně jde o efektivnější výrobu rozváděčů, odpadá složitá papírová komunikace napříč jednotlivými pracovišti, změny v projektu se objeví okamžitě na všech pracovištích, snazší je kontrola rozpracovanosti projektu a další. Již dnes se Rittal také věnuje vývoji robotického pracoviště pro zapojování rozváděčů.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit