Témata
Reklama

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Dagmar Smrčinová
ředitelka pro firemní strategii, FIT Eurazio

FIT Eurazio se snaží na eliminaci energetické náročnosti strojů myslet. A je pravdou, že v posledním roce je to téma také pro zákazníky. U současných laserů a frézek řešíme úspory energie kvalitou nastavení strojů a efektivnosti výroby. Zde jsou poměrně velké možnosti úspor, pokud obsluha stroje dokáže všechny funkce a nastavení správně využívat. A zároveň jsme v testovací fázi vývoje zcela nového typu vláknového řezacího laseru, u kterého je snižování energetické náročnosti a celkových nákladů provozu jedním z důležitých kritérií.


Filip Bergmann
obchodně-technický manažer, KM CNC

S požadavky zákazníků na úsporu energií se setkáváme opravdu často. Jednou z výhod vláknových laserů Kimla je právě jejich nízká energetická náročnost. Je to dáno především vlastními lineárními pohony, které Kimla používá, a to v kombinaci s efektivním řízením stroje (vlastní řídicí systém), dále pak využitím laserových zdrojů IPG. Jako celek je laser Kimla natolik produktivní, že dokáže výrobky zhotovit rychleji, a tím pádem s menší spotřebou elektrické energie. Díky použití nejnovější generace vláknových laserů a pohonům, které umožňují rekuperaci energie při brzdění, si řezací lasery Kimla s výkonem 6 kW vystačí s příkonem 25 kW. Oproti tomu průměrná spotřeba energie během provozu je pouze 16 kW – což je pravděpodobně světový rekord v úsporách.


Vladimír Maier
country sales manager, Beko Technologies

Ano, stlačený vzduch je v průmyslu velmi drahé médium. Významná je výměna studeně regenerovaných sušiček stlačeného vzduchu (s vlastní spotřebou 15–18 % vyrobeného stlačeného vzduchu) za teplem regenerované bezztrátové sušičky. Návratnost investice je v řádech jednotek měsíců. Dále stoupá poptávka po měření průtoku stlačeného vzduchu a vyhodnocení spotřeby pro jednotlivé technologie a jeho kvality. Také po vyhledávání úniků stlačeného vzduchu a tlakových ztrát. Naše mateřská společnost v Německu se při vývoji nových výrobků zaměřuje stále více na energetickou efektivitu (např. snížení tlakových ztrát všech výrobků, kterými prochází stlačený vzduch, snížení spotřeby elektrické energie) a ekologii (např. u kondenzačních sušiček použití chladiva s nižším Global Warming Potential).


Michal Runtág
obchodní zástupce, Walter CZ

Nemohu mluvit za všechny zákazníky, ale již jsme měli zkušenost u konkrétního zákazníka s tím, že jsme díky přepracované technologii dodali úsporu i v této oblasti. Nahradili jsme jím používané vyměnitelné břitové destičky s velkým řezným odporem destičkami s ostřejší geometrií, a tím jsme dosáhli vyšší řezivosti, výrazně nižšího zatížení stroje, a tím pádem i nižší energetické náročnosti výroby. Jelikož je aplikace v nepřetržitém provozu na osmi strojích, tak energetická úspora hraje jednu z důležitých rolí v celkové ekonomice výroby. Z těchto zkušeností tedy vím, že jsme schopni zákazníkům pomoci i v těchto oblastech, a to hned v několika ohledech. Tedy nejen nástroji, ale i technickými znalostmi, a tím navázanou úsporou.


Petr Šmérek
manažer výzkumu a vývoje, Edwards

Pro nás i naše zákazníky jsou požadavky na udržitelnost našich produktů, a tedy i jejich energetickou efektivitu, klíčové nejen pro vývoj nových produktů, ale i pro zlepšování parametrů těch stávajících. V posledních pěti letech jsme v našem závodě vyvinuli či inovovali vakuové vývěvy, u kterých jsme dosáhli snížení spotřeby elektrické energie při provozu od 5 % oproti jejich předchozí generaci až po neuvěřitelných 40 % oproti konkurenci u úplně nového druhu produktu, který v Lutíně vyrábíme. V Edwards se však nezaměřujeme jen na přímou spotřebu našich produktů, ale i na energetickou náročnost našich výrobních i nevýrobních procesů, nevyjímaje externí u našich dodavatelů, jako je mnohdy podceňovaná výroba balení nebo doprava produktu k zákazníkovi.


Oproti Jiří Švec
jednatel, Micro-Epsilon Czech Republic

Nabízíme řešení přímo pro zákazníky. Naše senzory pro bezdotykové měření teploty či kamery mají minimální spotřebu, umí ale vyřešit celou řadu aplikací na energetické úspory. Zákazník získá ze senzoru přesné hodnoty, s nimiž může lépe řídit svoji výrobu. V případě kamer lze získat záznam o 2D teplotním poli. Pomocí nastavení sledování průměrné teploty, maximální nebo minimální hodnoty či dalších parametrů lze získat mnoho užitečných informací pro monitorování výroby. To vede ke snížení spotřeby elektrické energie a ke zvýšení kvality výrobku. Jedná se o aplikace v metalurgii, sklářství, hutnictví či při výrobě plastů. Pomocí snímačů pro měření vzdálenosti pak můžeme nabídnout také správné dávkování a spotřebu materiálu, a tím docílit dalších úspor.


Související články
MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Související články
Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Jaderná energetika: Liga přestárlých

Kam nemůže slunce, tam musí lékař, praví staré přísloví. I ten si ovšem může na ledacos v těle posvítit – třeba pomocí radionuklidů v injekční stříkačce. Výroba nejpoužívanějších radiofarmak na bázi metastabilního izotopu technecia 99mTc, s nímž se provádí více než tři čtvrtiny vyšetření, je přitom závislá na několika dosluhujících reaktorech. A přestože v Česku podobné radionuklidy umíme vyrobit také, zatím stále marně čekáme, zda se na trhu naskytne další šance. V našem seriále o využití štěpení jádra pro civilní účely se tentokráte vypravíme do prostředí, které je nám všem blízké – lékařství a medicíny.

Jaderná energetika: Reaktor do každé kapsy

Postavit velkou jadernou elektrárnu je projekt na celé desetiletí, ve kterém se investice počítají na miliardy dolarů a délka použitých trubek a kabelů na tisíce kilometrů. Náklady i rozměrné technologie lze přitom už dnes srazit do téměř "kapesních" formátů, aniž by konstruktéři museli ustoupit od výroby energie postavené na jaderném štěpení.

Jaderná energetika: Indové chtějí zlevnit jádro

K nejvíce ekologickému způsobu výroby elektrické energie bezesporu patří jaderná energetika. Podle statistik světové nukleární asociace WNA bylo v loňském roce ve třiceti zemích světa v provozu přes 430 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou cca 372 tisíc MW, což představuje produkci 13 % celosvětové elektřiny. Nyní se staví 68 reaktorů v plánu je výstavba dalších 162.

Energetický management v průmyslové praxi

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme opět zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit