Témata
Reklama

V tomto vydání MM Průmyslového spektra jsme zaměřili anketní otázku na téma energetické efektivity.
Setkáváte se u svých zákazníků s požadavky na zvýšení energetické efektivity vámi dodávaných produktů a služeb? Jak tyto požadavky při vývoji svých produktů zohledňujete?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Dagmar Smrčinová
ředitelka pro firemní strategii, FIT Eurazio

FIT Eurazio se snaží na eliminaci energetické náročnosti strojů myslet. A je pravdou, že v posledním roce je to téma také pro zákazníky. U současných laserů a frézek řešíme úspory energie kvalitou nastavení strojů a efektivnosti výroby. Zde jsou poměrně velké možnosti úspor, pokud obsluha stroje dokáže všechny funkce a nastavení správně využívat. A zároveň jsme v testovací fázi vývoje zcela nového typu vláknového řezacího laseru, u kterého je snižování energetické náročnosti a celkových nákladů provozu jedním z důležitých kritérií.


Filip Bergmann
obchodně-technický manažer, KM CNC

S požadavky zákazníků na úsporu energií se setkáváme opravdu často. Jednou z výhod vláknových laserů Kimla je právě jejich nízká energetická náročnost. Je to dáno především vlastními lineárními pohony, které Kimla používá, a to v kombinaci s efektivním řízením stroje (vlastní řídicí systém), dále pak využitím laserových zdrojů IPG. Jako celek je laser Kimla natolik produktivní, že dokáže výrobky zhotovit rychleji, a tím pádem s menší spotřebou elektrické energie. Díky použití nejnovější generace vláknových laserů a pohonům, které umožňují rekuperaci energie při brzdění, si řezací lasery Kimla s výkonem 6 kW vystačí s příkonem 25 kW. Oproti tomu průměrná spotřeba energie během provozu je pouze 16 kW – což je pravděpodobně světový rekord v úsporách.


Vladimír Maier
country sales manager, Beko Technologies

Ano, stlačený vzduch je v průmyslu velmi drahé médium. Významná je výměna studeně regenerovaných sušiček stlačeného vzduchu (s vlastní spotřebou 15–18 % vyrobeného stlačeného vzduchu) za teplem regenerované bezztrátové sušičky. Návratnost investice je v řádech jednotek měsíců. Dále stoupá poptávka po měření průtoku stlačeného vzduchu a vyhodnocení spotřeby pro jednotlivé technologie a jeho kvality. Také po vyhledávání úniků stlačeného vzduchu a tlakových ztrát. Naše mateřská společnost v Německu se při vývoji nových výrobků zaměřuje stále více na energetickou efektivitu (např. snížení tlakových ztrát všech výrobků, kterými prochází stlačený vzduch, snížení spotřeby elektrické energie) a ekologii (např. u kondenzačních sušiček použití chladiva s nižším Global Warming Potential).


Michal Runtág
obchodní zástupce, Walter CZ

Nemohu mluvit za všechny zákazníky, ale již jsme měli zkušenost u konkrétního zákazníka s tím, že jsme díky přepracované technologii dodali úsporu i v této oblasti. Nahradili jsme jím používané vyměnitelné břitové destičky s velkým řezným odporem destičkami s ostřejší geometrií, a tím jsme dosáhli vyšší řezivosti, výrazně nižšího zatížení stroje, a tím pádem i nižší energetické náročnosti výroby. Jelikož je aplikace v nepřetržitém provozu na osmi strojích, tak energetická úspora hraje jednu z důležitých rolí v celkové ekonomice výroby. Z těchto zkušeností tedy vím, že jsme schopni zákazníkům pomoci i v těchto oblastech, a to hned v několika ohledech. Tedy nejen nástroji, ale i technickými znalostmi, a tím navázanou úsporou.


Petr Šmérek
manažer výzkumu a vývoje, Edwards

Pro nás i naše zákazníky jsou požadavky na udržitelnost našich produktů, a tedy i jejich energetickou efektivitu, klíčové nejen pro vývoj nových produktů, ale i pro zlepšování parametrů těch stávajících. V posledních pěti letech jsme v našem závodě vyvinuli či inovovali vakuové vývěvy, u kterých jsme dosáhli snížení spotřeby elektrické energie při provozu od 5 % oproti jejich předchozí generaci až po neuvěřitelných 40 % oproti konkurenci u úplně nového druhu produktu, který v Lutíně vyrábíme. V Edwards se však nezaměřujeme jen na přímou spotřebu našich produktů, ale i na energetickou náročnost našich výrobních i nevýrobních procesů, nevyjímaje externí u našich dodavatelů, jako je mnohdy podceňovaná výroba balení nebo doprava produktu k zákazníkovi.


Oproti Jiří Švec
jednatel, Micro-Epsilon Czech Republic

Nabízíme řešení přímo pro zákazníky. Naše senzory pro bezdotykové měření teploty či kamery mají minimální spotřebu, umí ale vyřešit celou řadu aplikací na energetické úspory. Zákazník získá ze senzoru přesné hodnoty, s nimiž může lépe řídit svoji výrobu. V případě kamer lze získat záznam o 2D teplotním poli. Pomocí nastavení sledování průměrné teploty, maximální nebo minimální hodnoty či dalších parametrů lze získat mnoho užitečných informací pro monitorování výroby. To vede ke snížení spotřeby elektrické energie a ke zvýšení kvality výrobku. Jedná se o aplikace v metalurgii, sklářství, hutnictví či při výrobě plastů. Pomocí snímačů pro měření vzdálenosti pak můžeme nabídnout také správné dávkování a spotřebu materiálu, a tím docílit dalších úspor.


Vydání #4
Kód článku: 230403
Datum: 05. 04. 2023
Rubrika: Redakce / Názory
Firmy
KM CNC

Kimla je jediná společnost v Polsku, která vyvíjí a vyrábí výjimečně výkonné, rychlé, stabilní a uživatelsky přátelské CNC obráběcí stroje. Svého vedoucího postavení dosáhla díky kreativnímu přístupu, efektivitě a působivé dynamice ve vývoji. Základní charakteristikou společnosti je neustálý vlastní výzkum a vývoj nových řešení a implementace těch nejvyspělejších technologií do vyráběných zařízení. Ve vlastních výrobních halách v Čenstochové blízko hranic s Českou republikou už firma vyrobila a posléze instalovala více než 3 500 strojů, přičemž většina komponentů strojů včetně lineárních motorů pochází z vlastní produkce. V České republice tohoto výrobce zastupuje společnost KM CNC se sídlem v Brně.

Číst dál
Beko Technologies

Společnost patří mezi středně velké soukromě vlastněné společnosti v Německu (Neuss /Düsseldorf). Byla založena před 40 lety (1982) panem Bertoldem Kochem. Prvním výrobkem byl automatický bezztrátový odvaděč kondenzátu ze stlačeného vzduchu, Bekomat, první svého druhu na světě. Těch bylo dodnes vyrobeno (i pod jinými značkami) více než 6 milionů. Dalšími výrobky byly separátory voda/ olej z kondenzátu, filtry stlačeného vzduchu apod. V současné době má Beko Technologies přes 500 zaměstnanců a pobočky ve 14 zemích světa. Zaměřuje na energeticky efektivní úpravu stlačeného vzduchu a měření parametrů stlačeného vzduchu. Pokrývá vše, co je za kompresorem.

Číst dál
Walter CZ

Společnost Walter zastřešuje a spojuje pět kvalifikovaných značek: Walter, Walter Titex, Walter Prototyp, Walter Valenite a Walter Multiply. Díky výrobnímu sortimentu více než 49 000 katalogových nástrojů k frézování, vrtání, soustružení a výrobě závitů je společnost Walter komplexním dodavatelem v oblasti obrábění kovů.

Číst dál
FIT Eurazio

Specialisté na lasery a frézky. Společnost je výhradním dodavatelem vláknových laserů firmy HSG pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Německo a Pobaltí. Svým klientům pomáhá vybrat optimální parametry nového přístroje, případně jej opraví podle vašich požadavků. V září 2018 společnost otevřela největší showroom laserových a CNC strojů ve střední a východní Evropě, Eurazio Center.

Číst dál
Edwards

Edwards je světovým výrobcem vakuových vývěv. Společnost byla založena v Londýně v roce 1919 a v roce 2014 se stala součástí švédské skupiny Atlas Copco Group. Před více než 20 lety se výroba přesunula z Velké Británie do České republiky a výrobní závod v Lutíně u Olomouce je největším výrobním závodem v rámci vědecké divize vakuové techniky Atlas Copco Group. V Lutíně se také nachází špičkové vývojové centrum Edwards. Společnost Edwards, s. r. o. se v roce 2022 stala Ambasadorem kvality České republiky v podnikatelském sektoru.

Číst dál
Micro-Epsilon Czech Republic

Tato středně velká rodinná firma hraje hlavní roli v měřicí technice. Již více než 50 let nabízí spolehlivá a jedinečná řešení, zejména když je potřeba při měření a kontrole vysoká přesnost. Nabízí snímače pro měření vzdálenosti, polohy a profilu, infračervené teploměry a kamery pro bezdotykové měření povrchové teploty, snímače pro detekci barev, průmyslové endoskopy, stejně jako systémy pro měření rozměrů a zjištění vad.
Inovativní produkty, které poskytují tu nejvyšší úroveň přesnosti, jsou vytvořeny pomocí intenzivního výzkumu a vývoje, unikátního know-how a široké síti spolupracujících firem, které jsou nezbytné pro takto vysoce přesné měřicí systémy. Firma velice úzce spolupracuje s obchodními partnery. Její produkty často poskytují zákazníkům skutečnou konkurenční a technickou výhodu.

Číst dál
Související články
MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Šetří lasery energii? Jak je to s lasery, ekologií a ekonomií?

Ekologie v průmyslu je téma, které se dnes velmi často probírá. Jedná se o mimořádně širokou problematiku, zahrnující úspory energií, eliminaci či alespoň snížení vzniku zdraví ohrožujících zplodin či omezení potřeby nebezpečných chemikálií v oblasti průmyslové výroby. V dnešním článku se na tuto problematiku podíváme z hlediska výhod a nevýhod jednotlivých laserových technologií, které se díky klesající ceně při zachování dobrých technických parametrů a nízkých provozních nákladů dostávají i do podniků s menším obratem a nižším počtem zaměstnanců.

Související články
Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Jaderná energetika: Liga přestárlých

Kam nemůže slunce, tam musí lékař, praví staré přísloví. I ten si ovšem může na ledacos v těle posvítit – třeba pomocí radionuklidů v injekční stříkačce. Výroba nejpoužívanějších radiofarmak na bázi metastabilního izotopu technecia 99mTc, s nímž se provádí více než tři čtvrtiny vyšetření, je přitom závislá na několika dosluhujících reaktorech. A přestože v Česku podobné radionuklidy umíme vyrobit také, zatím stále marně čekáme, zda se na trhu naskytne další šance. V našem seriále o využití štěpení jádra pro civilní účely se tentokráte vypravíme do prostředí, které je nám všem blízké – lékařství a medicíny.

Investice pro budoucí expanzi

Ve svém výrobním závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí společnost Edwards špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. Aby byla schopna pokrýt poptávku po svých produktech i realizovat zamýšlené projekty, navyšuje Edwards výrobní kapacity lutínského závodu a připravuje další výrobní prostory pro nové produkty. O plánovaných investicích na rok 2024 jsme hovořili s Janem Večeřou, generálním ředitelem lutínského závodu.

MM Glosa: Eine große Katastrophe

V Německu to stále vře. Vedle obav z politických iniciativ a churavějící ekonomiky řeší naši západní sousedé i otázky rasismu. Skupina vědců, jejichž úkolem bylo zkoumat, jak kdysi dávno žili dinosauři, se raději zabývá otázkou, zda jména dinosaurů odpovídají dnešnímu duchu doby. Zatímco dinosauři kdysi obývali Zemi bez zájmu o politickou korektnost, jejich jména jsou nyní předmětem vášnivých debat, zdali nejsou rasistická nebo sexistická…

MM Podcast: Glosa - Nároková ekonomika

Aplikovaný výzkum musí ekonomiku primárně posouvat k vyšší přidané hodnotě. Je však třeba stávající přístup hodnocení změnit optikou dlouhodobé efektivity a rentability investovaných prostředků, a to jak účelově, tak do místa určení. Mám tím na mysli například tvorbu dopravní, energetické či digitální infrastruktury nebo transformaci hospodářství na nízkouhlíkové. Bez dotací se totiž firmy na zelenou ekonomiku nepřetransformují.

MM Podcast: Glosa - Tschüss Kernenergie

Zelené Německo nás intenzivnějším spalováním uhlí, substituujícím bezjadernou výrobu elektřiny pro uspokojení rostoucích direktivně nastavených požadavků na provoz elektromobilů, může v následujícím období dostihnout, a přiblížit se tak naší produkci 500 gramů emisí CO2 na jednu spotřebovanou kWh, tedy např. 20násobku objemu produkce Švédska, které naopak svoji energetickou koncepci zaměřuje na jádro.

MM Podcast: Glosa - Made in Germany: Richtig oder falsch?

Proč stále není slyšet o problémech průmyslových firem, do kterých se kvůli souběhu všech krizí dostaly? Obecně, ať se jedná o jedince, či instituci, vždy máme obavy přiznat určité potíže. V momentu, kdy majitel firmy či management pustí do éteru první negativní zprávu, přestane být podnik důvěryhodný pro zákazníky, banky a zaměstnance, jak současné, tak i potenciální. Proto to všichni zatím drží pod pokličkou a vyčkávají do doby, kdy situace již bude neudržitelná či na stav upozorní okolí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit