Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Vladimír Maixner, vedoucí výzkumu a vývoje, Dormer Pramet
Jako významný výrobce nástrojů pro třískové obrábění sledujeme moderní trendy obrábění a tyto trendy musíme také reflektovat při vývoji našich výrobků. Je to už několik let, co jsme se s pracovištěm RCMT při ČVUT podíleli na výzkumných pracích zjišťujících vliv různých chladicích a mazacích technologií na proces obrábění a na naše výrobky. I systém MQL byl mezi těmito technologiemi. V současné době máme principem MQL vybavenou naši zkušebnu obrábění s možností testovat naše výrobky a vývojové prototypy. Uplatnění MQL vidíme zejména v oblasti vývoje závitníků, přínosy u zákazníků jsou však i v dalších oblastech obrábění.


František Plánička, vedoucí výzkumu a vývoje v ČR, Gühring
Koncern Gühring už dlouhou řadu let patří k vedoucím inovátorům v oboru precizních obráběcích nástrojů a upínací techniky. Dva závody vyvíjejí a vyrábějí tvrdokovové řezné materiály. Také se již přes 40 let věnuje vlastním systémům povlakování. Může se pochlubit světovým prvenstvím, když v roce 1980 zahájil éru depozice tenkých vrstev TiN na sériové HSS vrtáky. Nyní disponuje více než 15 druhy tenkých vrstev – od jednoduchých univerzálních až po speciální nanokompozitní. Gühring také stál od počátku u zrodu aplikace MQL a přes dvacet let tento obor progresívně rozvíjí. Výsledkem je dnes ucelený systém, který obsahuje kompletní program nástrojů, upínačů i měřicí techniky pro obrábění s technologií MQL. Velkou výhodou je, že optimální sladění všech parametrů včetně vývoje vlastních výrobních zařízení probíhá prakticky pod jednou střechou v rámci koncernu.


Reklama
Reklama

David Šourek, zkušební technik pro hliníková kola, Iscar
Nástroje Iscar jsou obecně vhodné pro všechny typy chlazení, tedy i pro metodu MQL. Speciální povlaky nejsou třeba, vše je ve správném nastavení řezných podmínek. Firma Iscar používá chlazení MQL u slitiny AlSi7Mg při výrobě alu kola. Pro operace soustružení používáme plnorádiusové destičky s leštěným čelem a pájeným PCD (ID5) břitem.
Ke kladům MQL patří nižší spotřeba koncentrátu emulze a čistota kolem strojů – manipulační robot vyndává kolo prakticky suché, tudíž emulze nikde nekape a čistější jsou i dopravníky a upínání na robotech. Suché třísky, které obsahují malé procento koncentrátu emulze, jsou tak lépe recyklovatelné.
Za zápory MQL lze označit nutnost hlídání teplot – po vychladnutí obrobku může docházet ke změnám rozměrů. Při obrábění v důsledku vysokých teplot vznikají zplodiny, které se musejí odsávat elektrostatickým odsávačem. V letních měsících při venkovních teplotách nad 30 °C je ve výrobní hale velmi horko, takže tato negativa MQL jsou znatelnější.


Pavel Procházka, technický ředitel, Walter CZ
Ano, firma Walter se zabývá technologií MQL a v nabídce máme nástroje určené pro tento typ chlazení. MQL má samozřejmě svoje výhody i nevýhody. Ale bezpochyby je to technologie šetrnější k životnímu prostředí než klasické technologie mazání. Dalším benefitem pro uživatele je snížení nákladů na mazání a v některých aplikacích i navýšení životnosti nástroje. Z naší produktové řady bych určitě rád zmínil naši vysokorychlostní frézu HPC Al30 a frézy z řady Supreme MB265 a M266 pro obrábění Al slitin. Dále také novou řadu tvářecích závitníků TC430 pro materiály ISO-P. Nástroje určené pro použití s MQL mají optimalizovaný přívod, kanálky i samotné vyústění pro precizní přívod aerosolu oleje přímo na břit.

Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Související články
Technologické testy

Blaser Swisslube, společnost působící v oblasti maziv, nedávno rozšířila technologické centrum ve svém sídle ve švýcarském Hasle-Rüegsau. Už po čtyři roky jsou zde testovány nově vyvinuté chladicí a mazací látky a zákazníci zde tak mají možnost v reálném prostředí testovat konkrétní technologie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Veletrh obrábění v novém pojetí

Máme za sebou (doufejme) vynucené období veletržního půstu. Mezi průkopníky, kteří se v oblasti strojírenství rozhodli nepříjemnou realitu téměř roku a půl změnit, patří společnost Ceratizit, která se svými partnery uspořádala v technickém centru třídenní akci nazvanou Veletrh obrábění. Pojďme se podívat, jak to zde vypadalo.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Odlehčovací optimalizace 3D tištěné frézy

Vývoj v oboru obrábění se tradičně potýká s mimořádným dynamickým zatížením soustavy na straně jedné a požadavky na přesnost a produktivitu obrábění na straně druhé. Nalezení takové konstrukce nástroje, která odolá extrémním provozním podmínkám, a přitom umožní proces obrábění urychlit, může vést k zefektivnění výrobního procesu. Příkladem toho může být vývoj odlehčené frézovací hlavy. Dosavadní konstrukce obráběcích nástrojů vycházely z jednolitých plných tvarů zaručujících vysokou tuhost na úkor dynamických vlastností nástroje. Změnou vnitřní struktury je však možné najít optimum mezi těmito protichůdnými požadavky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit