Témata

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Vladimír Maixner, vedoucí výzkumu a vývoje, Dormer Pramet
Jako významný výrobce nástrojů pro třískové obrábění sledujeme moderní trendy obrábění a tyto trendy musíme také reflektovat při vývoji našich výrobků. Je to už několik let, co jsme se s pracovištěm RCMT při ČVUT podíleli na výzkumných pracích zjišťujících vliv různých chladicích a mazacích technologií na proces obrábění a na naše výrobky. I systém MQL byl mezi těmito technologiemi. V současné době máme principem MQL vybavenou naši zkušebnu obrábění s možností testovat naše výrobky a vývojové prototypy. Uplatnění MQL vidíme zejména v oblasti vývoje závitníků, přínosy u zákazníků jsou však i v dalších oblastech obrábění.


František Plánička, vedoucí výzkumu a vývoje v ČR, Gühring
Koncern Gühring už dlouhou řadu let patří k vedoucím inovátorům v oboru precizních obráběcích nástrojů a upínací techniky. Dva závody vyvíjejí a vyrábějí tvrdokovové řezné materiály. Také se již přes 40 let věnuje vlastním systémům povlakování. Může se pochlubit světovým prvenstvím, když v roce 1980 zahájil éru depozice tenkých vrstev TiN na sériové HSS vrtáky. Nyní disponuje více než 15 druhy tenkých vrstev – od jednoduchých univerzálních až po speciální nanokompozitní. Gühring také stál od počátku u zrodu aplikace MQL a přes dvacet let tento obor progresívně rozvíjí. Výsledkem je dnes ucelený systém, který obsahuje kompletní program nástrojů, upínačů i měřicí techniky pro obrábění s technologií MQL. Velkou výhodou je, že optimální sladění všech parametrů včetně vývoje vlastních výrobních zařízení probíhá prakticky pod jednou střechou v rámci koncernu.David Šourek, zkušební technik pro hliníková kola, Iscar
Nástroje Iscar jsou obecně vhodné pro všechny typy chlazení, tedy i pro metodu MQL. Speciální povlaky nejsou třeba, vše je ve správném nastavení řezných podmínek. Firma Iscar používá chlazení MQL u slitiny AlSi7Mg při výrobě alu kola. Pro operace soustružení používáme plnorádiusové destičky s leštěným čelem a pájeným PCD (ID5) břitem.
Ke kladům MQL patří nižší spotřeba koncentrátu emulze a čistota kolem strojů – manipulační robot vyndává kolo prakticky suché, tudíž emulze nikde nekape a čistější jsou i dopravníky a upínání na robotech. Suché třísky, které obsahují malé procento koncentrátu emulze, jsou tak lépe recyklovatelné.
Za zápory MQL lze označit nutnost hlídání teplot – po vychladnutí obrobku může docházet ke změnám rozměrů. Při obrábění v důsledku vysokých teplot vznikají zplodiny, které se musejí odsávat elektrostatickým odsávačem. V letních měsících při venkovních teplotách nad 30 °C je ve výrobní hale velmi horko, takže tato negativa MQL jsou znatelnější.


Pavel Procházka, technický ředitel, Walter CZ
Ano, firma Walter se zabývá technologií MQL a v nabídce máme nástroje určené pro tento typ chlazení. MQL má samozřejmě svoje výhody i nevýhody. Ale bezpochyby je to technologie šetrnější k životnímu prostředí než klasické technologie mazání. Dalším benefitem pro uživatele je snížení nákladů na mazání a v některých aplikacích i navýšení životnosti nástroje. Z naší produktové řady bych určitě rád zmínil naši vysokorychlostní frézu HPC Al30 a frézy z řady Supreme MB265 a M266 pro obrábění Al slitin. Dále také novou řadu tvářecích závitníků TC430 pro materiály ISO-P. Nástroje určené pro použití s MQL mají optimalizovaný přívod, kanálky i samotné vyústění pro precizní přívod aerosolu oleje přímo na břit.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit