Témata
Reklama

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Soutěž již má svou tradici a ve školách podporuje zájem žáků či studentů o daný obor, tzn. z hlediska praxe o profese programátor CNC (maturant) a obsluha CNC (kvalifikovaný obráběč). Účast a výsledky soutěže slouží také k vlastní propagaci školy v regionu. Pokud má škola k dispozici pro výuku tři v úvodu uvedené řídicí systémy, které jsou v současnosti v  praxi používané snad nejvíce, dá se říci, že jejich absolventi najdou uplatnění i na dalších, méně známých systémech, neboť tyto jsou více adaptibilní.

Reklama
Reklama
Ing. Miloslav Štulpa (*1942)Oblasti obrábění se věnuje již od svých 15 let, kdy nastoupil do učení. Později, po absolvování průmyslové školy strojnické, pracoval jako technolog v technologické přípravě výroby, posléze v technickém rozvoji oblasti obrábění a dále se vzdělával na VUT Brno na Strojní fakultě. Působil i jako člen vedení podniku. Od roku 1989 pracuje v odborném školství jako pedagog zabývající se zejména CNC stroji, technologiemi obrábění a dalšími technologiemi a zařízeními, které souvisejí s CNC technikou. Je členem Společnosti pro obráběcí stroje při ČVUT Praha.Je žádoucí, aby takovéto soutěže nejen dál pokračovaly, ale aby se i nadále rozvíjely pro všechny žáky a studenty daných oborů. Nemělo by jít pouze o to zviditelnění úspěšných jednotlivců, ale o zapojení všech, kteří se v daném oboru učí, studují. Jistě bude obtížné výsledky měřit a vyhodnocovat – a v tom je problém takto rozšířeného projektu, který by mohli provést snad jedině pracovníci Svazu strojírenské technologie za podpory MŠMT. Svaz má k dispozici seznamy úspěšných škol. Seznamy úspěšných učitelů sice k dispozici nejsou, ale úspěšné školy je jistě znají. Poté by zbývalo za pomoci těchto zkušených pedagogů vypracovat závazné osnovy, metodiku a podklady ve formě učebnic.
Soutěž v programování CNC obráběcích strojů má pravidelně své slavnostní zakončení v překrásných prostorách klasicizující pozdní secese architekta Josefa Fanty v budově Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejinak tomu bylo i při vyhlášení ročníku 2016.

MŠMT by mělo být nápomocno zavést do škol výše uvedené náměty a vypracované podklady. V současnosti se na školách např. příliš času věnuje teorii (a též v praxi u učňů a maturantů SOŠ) klasických obráběcích strojů, přitom je zapotřebí na jejich úkor věnovat více času jiným otázkám, např. jak pracuje CNC stroj, jaké jsou jeho části a směry vývoje, a také věnovat zvýšenou pozornost současným technologiím obrábění, nebiflovat pouze G a M kódy, jak se někde stává. Vlastní programování je nutno provádět u stroje, tam se to lze naučit. Na rozdíl od průmyslových škol střední odborné školy mají tzv. mistry – to lze akceptovat u oborů, kde se časem získává zručnost, tedy u klasických obráběcích technologií, nikoli u CNC technologií. Výuka u CNC stoje, nejen u dvou základních typů soustruh a frézka, probíhá plynule od pochopení jednoduchého až po ten nejsložitější program (tedy výkres), probíhá tak jako ve škole v teorii s rozdílem, že posluchač si průběžně vědomosti ověřuje na simulátoru řídicího systému a posléze skupinově na stroji. Pokud má opakovanou absenci, nastává mu velký problémem znalosti dohánět – nelze poté zavádět zrychlenou výuku podle znalostí studujících. Je již potřeba učit více než je dáno současnou dotací hodin a možnostmi školství. Učit se pouze programovat je nedostatečné. Do programu je nutné zavádět i další vědomosti, což obnáší opakování a prohloubení znalostí z oblasti technického kreslení, aktuální technologie obrábění a v neposlední řadě z hlediska výpočtů na výkrese i matematiku a geometrii. Vědět, co je technologický a pracovní postup, a vědět z hlediska ekonomiky, jak je jeho práce drahá – vždyť programátor je pracovník technologie. Zde je třeba vytvořit lepší podmínky pro uvedené, nikoli pouze pro jakousi „obsluhu stroje v dílně školy“.

Ze strany vyučujících a zejména jejich nadřízených ve vedení školy je z hlediska výuky nutno věnovat stálou pozornost inovaci výrobků, které jsou v průběhu času složitější, dále inovaci CNC techniky s daným řídicím systémem a také řezným nástrojům tak, aby si své špičkové postavení udržely.

Uveďme v tomto kontextu i strategii Průmysl 4.0, který klade vysoké požadavky na znalosti. Nekvalifikovaní a ti s nepotřebnou kvalifikací budou nahrazováni automatizací a robotizací. Z tohoto hlediska bude nutné celý systém (nejen) ve středním školství změnit – reagovat výukou na měnící se vývoj v praxi. Bylo by velkou chybou, pokud by odborné školství nadále čím dále více zaostávalo za požadavky výrobní praxe.

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno

Ing. Miloslav Štulpa

miloslav.stulpa@volny.cz

Reklama
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Související články
Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - poloha frézy

Výroba správně opracovaného komponentu je přeměna hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně věcí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a metody frézování (řezné podmínky)).

Výuka programování obráběcích strojů

Na počátku devadesátých let minulého století vtrhla do našeho života výpočetní technika. Začalo masivní, mnohdy překotné používání informatiky ve všech oblastech života. Rovněž na středních školách se zaváděli počítače do výuky, hledala se náplň a metodika použití informatiky ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Projekt Svazu strojírenské technologie zaměřený na podporu rozvoje tech školstvi

V březnu 2011 Svaz strojírenské technologie zahájil realizaci projektu s názvem "Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož vyhlašovatelem byl Jihočeský kraj.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Tvorba obráběcího stroje: část 5 - konstrukční proces a podnik

Přinášíme vám pátý díl našeho seriálu, ve kterém se budeme zabývat procesem nejvíce ovlivňující tvorbu obráběcího stroje. Jedná se o konstrukční proces s jeho hlavními aktéry - konstruktéry. Právě odborné a charakterové vlastnosti konstruktérů výrazně ovlivňují, jak úspěšně bude další tvorba obráběcího stroje probíhat.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit