Témata
Reklama

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Soutěž již má svou tradici a ve školách podporuje zájem žáků či studentů o daný obor, tzn. z hlediska praxe o profese programátor CNC (maturant) a obsluha CNC (kvalifikovaný obráběč). Účast a výsledky soutěže slouží také k vlastní propagaci školy v regionu. Pokud má škola k dispozici pro výuku tři v úvodu uvedené řídicí systémy, které jsou v současnosti v  praxi používané snad nejvíce, dá se říci, že jejich absolventi najdou uplatnění i na dalších, méně známých systémech, neboť tyto jsou více adaptibilní.

Reklama
Reklama
Reklama
Ing. Miloslav Štulpa (*1942)Oblasti obrábění se věnuje již od svých 15 let, kdy nastoupil do učení. Později, po absolvování průmyslové školy strojnické, pracoval jako technolog v technologické přípravě výroby, posléze v technickém rozvoji oblasti obrábění a dále se vzdělával na VUT Brno na Strojní fakultě. Působil i jako člen vedení podniku. Od roku 1989 pracuje v odborném školství jako pedagog zabývající se zejména CNC stroji, technologiemi obrábění a dalšími technologiemi a zařízeními, které souvisejí s CNC technikou. Je členem Společnosti pro obráběcí stroje při ČVUT Praha.Je žádoucí, aby takovéto soutěže nejen dál pokračovaly, ale aby se i nadále rozvíjely pro všechny žáky a studenty daných oborů. Nemělo by jít pouze o to zviditelnění úspěšných jednotlivců, ale o zapojení všech, kteří se v daném oboru učí, studují. Jistě bude obtížné výsledky měřit a vyhodnocovat – a v tom je problém takto rozšířeného projektu, který by mohli provést snad jedině pracovníci Svazu strojírenské technologie za podpory MŠMT. Svaz má k dispozici seznamy úspěšných škol. Seznamy úspěšných učitelů sice k dispozici nejsou, ale úspěšné školy je jistě znají. Poté by zbývalo za pomoci těchto zkušených pedagogů vypracovat závazné osnovy, metodiku a podklady ve formě učebnic.
Soutěž v programování CNC obráběcích strojů má pravidelně své slavnostní zakončení v překrásných prostorách klasicizující pozdní secese architekta Josefa Fanty v budově Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejinak tomu bylo i při vyhlášení ročníku 2016.

MŠMT by mělo být nápomocno zavést do škol výše uvedené náměty a vypracované podklady. V současnosti se na školách např. příliš času věnuje teorii (a též v praxi u učňů a maturantů SOŠ) klasických obráběcích strojů, přitom je zapotřebí na jejich úkor věnovat více času jiným otázkám, např. jak pracuje CNC stroj, jaké jsou jeho části a směry vývoje, a také věnovat zvýšenou pozornost současným technologiím obrábění, nebiflovat pouze G a M kódy, jak se někde stává. Vlastní programování je nutno provádět u stroje, tam se to lze naučit. Na rozdíl od průmyslových škol střední odborné školy mají tzv. mistry – to lze akceptovat u oborů, kde se časem získává zručnost, tedy u klasických obráběcích technologií, nikoli u CNC technologií. Výuka u CNC stoje, nejen u dvou základních typů soustruh a frézka, probíhá plynule od pochopení jednoduchého až po ten nejsložitější program (tedy výkres), probíhá tak jako ve škole v teorii s rozdílem, že posluchač si průběžně vědomosti ověřuje na simulátoru řídicího systému a posléze skupinově na stroji. Pokud má opakovanou absenci, nastává mu velký problémem znalosti dohánět – nelze poté zavádět zrychlenou výuku podle znalostí studujících. Je již potřeba učit více než je dáno současnou dotací hodin a možnostmi školství. Učit se pouze programovat je nedostatečné. Do programu je nutné zavádět i další vědomosti, což obnáší opakování a prohloubení znalostí z oblasti technického kreslení, aktuální technologie obrábění a v neposlední řadě z hlediska výpočtů na výkrese i matematiku a geometrii. Vědět, co je technologický a pracovní postup, a vědět z hlediska ekonomiky, jak je jeho práce drahá – vždyť programátor je pracovník technologie. Zde je třeba vytvořit lepší podmínky pro uvedené, nikoli pouze pro jakousi „obsluhu stroje v dílně školy“.

Ze strany vyučujících a zejména jejich nadřízených ve vedení školy je z hlediska výuky nutno věnovat stálou pozornost inovaci výrobků, které jsou v průběhu času složitější, dále inovaci CNC techniky s daným řídicím systémem a také řezným nástrojům tak, aby si své špičkové postavení udržely.

Uveďme v tomto kontextu i strategii Průmysl 4.0, který klade vysoké požadavky na znalosti. Nekvalifikovaní a ti s nepotřebnou kvalifikací budou nahrazováni automatizací a robotizací. Z tohoto hlediska bude nutné celý systém (nejen) ve středním školství změnit – reagovat výukou na měnící se vývoj v praxi. Bylo by velkou chybou, pokud by odborné školství nadále čím dále více zaostávalo za požadavky výrobní praxe.

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno

Ing. Miloslav Štulpa

miloslav.stulpa@volny.cz

Reklama
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Související články
Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit