Témata
Reklama

Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Obrábění stále paří k jedné z nejdůležitějších technologií ve výrobním procesu a bezesporu tomu bude tak i nadále, navzdory „vystrkování růžků“ technologie 3D tisku. Tento byznys u nás představuje ročně desítky miliard korun, kde vedle výrobců řezných nástrojů a strojů přichází ke slovu dodavatelé komponent, například měřicích zařízení či upínacích systémů, ale i poskytovatelů softwaru nebo služeb. Jde o velkou rodinu, která se na celosvětové ekonomice podílí nemalou měrou. Proto pokud organizátor s určitým renomé a kontakty do průmyslu uspořádá konferenci na toto téma, s největší pravděpodobností nemá o partnery nouzi. To bezesporu platí právě o týmu kolem šéfa katedry obrábění plzeňské strojní fakulty docenta Řehoře, který koncepcí konference dokázal oslovit na jedenáct partnerů z průmyslu, konkrétně společnosti Alicona, DMG Mori, Ham-Final, Hofmeister, GTW Technik, Gühring, Otec, Pilsen Tools, Sandvik Coromant, Schunk, SolidCAD a Českou společnost strojírenské technologie. Náš vědecký titul MM Science Journal pak byl hrdým mediálním partnerem konference a v následujících vydáních naleznete některé top příspěvky vysokoškolských pracovišť, které zde byly prezentovány.

Reklama
Reklama
Pojďme uvést některé zajímavé příspěvky, které účastníkům přiblížily konkrétní inovační počiny. Doktor Karel Kouřil se v poslední době více než na vědeckých konferencích vyskytuje se svým BIC Brno spíše mezi podnikatelskou obcí. Pod křídly svého bývalého působiště Ham-Final přednesl výsledky výzkumu věnovaného dokončování velmi přesných děr vystružováním a její vliv na užitečné vlastnosti výrobků. Adam Čermák z plzeňského Hofmeisteru prezentoval poznatky aplikace laseru při mikroobrábění, tým profesora Czána přijel ze Žiliny do Plzně ukázat, jak jsou schopni detekovat deformační zóny při soustružení niklových slitin. Pánové Marek a Škorpil si „odskočili“ z Pfrontenu ze svého zákaznického veletrhu DMG Mori, aby přítomným poutavým přístupem ukázali, kam se tento světový leader posunul v aditivní výrobě, a konkrétní ukázky dílů přivezli z německého alpského podhůří s sebou. Docent Kříž přednesl, jakou měrou se na univerzitě v Plzni věnují integritě povrchu ostří ze SK. Doktor Kesl uvedl další poznatky, kam v Pilsen Tool dospěli ve výzkumu vlivu technologie tepelného zpracování na řezivosti nářadí z rychlořezných ocelí. Prostor k prezentacím dostala i výzkumná centra. Tým docenta Bacha z pražské strojní fakulty se historicky se svým kolegou inženýrem Poláčkem věnuje dynamickým silám při obrábění ‒ tentokráte referovali o experimentech s novým modelem síly, který by měl zajistit vyšší přesnost predikce řezných podmínek bez samobuzeného kmitání. Další zajímavou referencí bádání z výzkumných pracovišť byly poznatky pořadatelů této konference, a to v obrábění tvrdých povlaků vzniklých laserovým navařováním a žárovým nástřikem. Nelze samozřejmě ve výčtu opomenout vystoupení zástupců všech partnerských firem, někdy více obchodní, jindy spíše techničtějšího rázu.

To byl výčet pouze několika přednášek, které v Plzni začátkem února v rámci konference Strojírenská technologie Plzeň 2015 účastníkům nastínily současný stav v této komoditě. Pokud nedojde k žádnému závažnému důvodu, akce by měla mít další ročník v roce 2017.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Související články
Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - poloha frézy

Výroba správně opracovaného komponentu je přeměna hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně věcí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a metody frézování (řezné podmínky)).

Výuka programování obráběcích strojů

Na počátku devadesátých let minulého století vtrhla do našeho života výpočetní technika. Začalo masivní, mnohdy překotné používání informatiky ve všech oblastech života. Rovněž na středních školách se zaváděli počítače do výuky, hledala se náplň a metodika použití informatiky ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit