Témata

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Odpoledne prvního dne probíhalo tradičně ve znamení odborných vystoupení, následovalo vyhlášení výsledků soutěže a poté se přítomní přesunuli do nedalekých Loštic a exkurzi zdejší výrobní společnosti ZLKL. Druhý den byla na programu exkurze po hostitelské škole a poté návštěva sousedního výrobního závodu společnosti Siemens v Mohelnici.

Pravidla soutěže jsou taková, že pohár získá vždy škola, která připraví a nejlépe vypracuje prezentaci postupu obrábění zadané součásti. Hodnotitelé pak jednotlivé školy navštíví a vystoupení žáků posoudí. Smyslem soutěže je především podporovat spolupráci mezi studenty. Každá škola může teoreticky postavit až tři týmy, počet členů každého týmu jsou min. dva, max. čtyři. Pohár je putovní, tudíž je vítězi propůjčen vždy na jeden rok do vyhlášení příštího ročníku.

Letos organizátoři nemuseli mít obavy z toho, že loňský vítěz opomene pohár přivézt na místo vyhlášení. Na vítězný tým čekal v Mohelnici, loňského vítěze soutěže Sinumerik Cup. Jaká byla realita? S tou je svým tradičním originálním způsobem po několika úvodních vystoupeních seznámil doktor Aleš Polzer z FSI v Brně, který zadání pro studenty od prvopočátku soutěže sestavuje a následně s týmem oponentů ze společnosti Siemens hodnotí.

Jiří Ženožička, ředitel Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, kde se letošní vyhlášení soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup konalo, ve svém zahajovacím proslovu hovořil o nutnosti vzájemného propojování škol a firem a deklaroval to na jejich spolupráci formou duálního vzdělávání se závodem Siemens Elektromotory Mohelnice. Zde se pro Siemens učí 39 žáků, a vizuálně to deklarují i nápisem na montérkách.

Ředitel výrobního závodu Siemens Elektromotory Mohelnice Pavel Pěnička uvedl, že na Šumpersku se domluvilo 15 firem o poskytování stipendií ve shodné výši studentům napříč obory. Jedná se o 10 měsíčních stipendií a dvě prospěchová. Bohužel kvůli legislativě nelze převzít německý vzor, kdy od 16 let jsou studenti již zaměstnanci příslušné firmy a ta jim vyplácí mzdu. Rád by docílil stipendií ve výši 50 % budoucí mzdy. V Německu studenti od firem měsíčně dostávají od 600 do 800 euro.
Ředitel obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty společnosti Siemens Tomáš Duba kvitoval dobře vytvořený funkční ekosystém šumperského kraje složený z firem a škol. Uvedl, že podobně jako zde i v jiných regionech ČR se Siemens snaží tyto vazby spoluvytvářet a moderovat dialog mezi nimi. Vést kroky k tomu, aby školy vzdělávaly v teoretických i praktických znalostech žáky na míru potřebám průmyslu. Na závěr pak upozornil na nový internetový informační rozcestník www.siemens.cz/sinutrain, který simulační nástroj SinuTrain díky jeho programovacím možnostem prezentuje jako reálný pomocník pro školy a odborníky z praxe. Na závěr vystoupení pak pozval přítomné na lokálně organizované akce SinuTrain Days, které propojují akademickou sféru a průmyslové firmy.
Obchodně-technický poradce společnosti Siemens Vít Hadáček ve svém vystoupení poutavou formou shrnul 58letou historii CNC systému Sinumerik, jeho stávající pozici mj. vhodnosti pro tzv. multitasking (integrované) technologie soustružení a frézování, a nastínil některé výzvy do budoucna z pohledu obslužnosti či jeho možností v souvislosti s digitalizací průmyslové výroby a konceptem Průmyslu 4.0. Na závěr uvedl, jak je důležité podporovat soutěživost studentů, a kvitoval jejich zájem.
V roli speciálního hosta byla pro letošní rok pozvána Eva Krauzová ze Střediska celoživotního vzdělávání FS ZČU v Plzni, která přítomným představila projekt Dětské technické univerzity pro žáky ZŠ (https://detskatechnickauniverzita.cz/), který letos započal svůj druhý ročník. Pracovníci a partneři plzeňské strojní fakulty připravili pro žáky ZŠ z Plzně, Klatov a Tachova roční program, který jim pomůže nahlédnout do oblasti techniky zábavnou a hravou formou a dá jim možnost si řadu věcí také vyzkoušet.

Po úvodních vystoupení se program ubíral do očekávaného finále. Slova se ujal doktor Polzer, který si pro letošní rok pro soutěžící připravil zadání v podobě drtiče usušených bylin. Již na první pohled bylo jasné, že se nejedná o žádný konstrukčně jednoduchý díl, resp. v tomto případě sestavu. Výkres záměrně obsahoval menší množství kót. Aleš Polzer poté okomentoval dílčí přístupy jednotlivých týmů a vyhlásil pořadí, od čtvrtého místa po vítěze. Pohár se z Mohelnice na příští rok stěhuje přes celou republiku do Domažlic. Gratulujeme.

Náročnost zadání je rok od roku těžší. Letos Aleš Polzer pro soutěžící z pěti partnerských škol firmy Siemens zadal nelehký úkol – výroba sestavy mechanického drtiče suchých bylinek. Podle něho k cíli vedlo několik cest, každý z týmů si zvolil tu svoji a v podstatě každá z nich mohla být vítězná.
Nováček v soutěži, SPŠ Betlémská si pod vedením ředitele Ing. Žilky odvezla třetí místo.
Studenti domácí mohelnické školy loňské vítězství neobhájili. Skončili na druhém místě.
Pohár se po roce vrací do Domažlic. Tamní škola pro letošní rok postavila dva týmy. Jeden se na tzv. bedně neumístil, druhý sklidil metu nejvyšší.
Z vítězství se v prvním roce 2014 radovali jičínští, následně pohár putoval do Domažlic, kde zůstal po dva roky, aby v roce 2017 odcestoval do Mohelnice. Odsud se opět vrací zpět do Domažlic. Do soutěže nově přibyla pražská „betlémská“ strojní průmyslovka a liberecká strojní a elektrotechnická průmyslovka. Jakým směrem se pohár vydá v příštím roce?
V pravý čas na správném místě se potkávají studenti, pedagogové a zástupci firem a diskutují spolu o potřebě vzájemné provázanosti a podpoře. Soutěž o Putovní pohár partnerských škol společnosti Siemens – Sinumerik Cup pro tyto účely poskytuje optimální platformu.
Jiřímu Urbanovi se dostalo veřejného poděkování za jeho profesní a lidský přístup v rámci působení ve společnosti Siemens, konkrétně v její brněnské kanceláři. Od října letošního roku se z něj stal aktivní penzista mj. zdolávající veškeré terénní nástrahy nejenom v okolí Kuřimi na svém zbrusu novém horském e-biku.

Roman Dvořák, Mohelnice

roman.dvorak@mmspektrum.com

Vydání #12
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit