Témata
Vydání #3
Březen 2015Téma měsíce

Automatizace výrobních systémů ve strojírenské výrobě. Měření ve strojírenství. Lineární technika, odměřování.

Monotematická příloha: Plasty, materiály a formy.

Články

Servis

Jubilejní dny otevřených dveří v Pfrontenu

Dny otevřených dveří u společnosti Deckel Maho Pfronten (dnes součást DMG Mori) letos oslavily kulaté jubileum – počátkem února proběhl již 20. ročník tohoto mezinárodního firemního veletrhu.

Veletrh elektroniky za dveřmi

Ve dnech 24. – 27. 3. 2015 se na brněnském výstavišti uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Amper je největším veletrhem elektrotechniky v ČR i na Slovensku. Ke konci ledna na něj bylo přihlášeno již více než 550 nových i tradičních vystavovatelů.

Průmyslový veletrh Hannover Messe 2015

Významný světový průmyslový veletrh Hannover Messe 2015 letos proběhne od 13. do 17. dubna. Pod hlavičkou Hannover Messe se spojí deset vedoucích veletrhů na jednom místě ‒ v Hannoveru: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology.

Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Dal jsem si za cíl vybudovat zajímavou firmu

Šumperský Pramet Tools se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích nástrojů ze slinutého karbidu. Navazuje na dlouhou tradici zdejší výroby tohoto materiálu, jejíž kořeny sahají do roku 1933, kdy tehdejší společnost Stellwag zahájila výrobu slinutých karbidů a nástrojů s přírodním diamantem. Za tu dobu tímto téměř třicetitisícovým městem z okolních zasněžených Jeseníků proteklo mnoho vody, která s sebou přinesla naději v podobě jarních dnů a musela i odolávat šlehání mrazivého větru v předtuše blížící se zimy.

Inovace 2015, Téma 2. Inovační potenciál firmy

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Ústav přístrojové a řídicí techniky na ČVUT v Praze

Počínaje tímto vydáním vám budeme představovat profesní ústavy jednotlivých strojních fakult technických vysokých škol. S ohledem na hlavní téma tohoto vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na automatizaci. Naší nabídku vyslyšelo pouze pražské pracoviště.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Bright World of Metals na startovních blocích

Kvarteto metalurgických veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST finišuje v přípravách a zdá se, že tato akce konající se pod heslem „The Bright World of Metals“ od 16. do 20. června 2015 bude moci opět podat kompletní obraz mezinárodního trhu.

Odpad plný energie

Vyhazovat zpola vybité akumulátory jen kvůli tomu, že se nám nechce investovat do nabíječky, by asi nikoho nenapadlo. V případě paliva v atomových elektrárnách to kupodivu neplatí. Za více než půlstoletí, kdy lidé dokážou proměnit štěpnou reakci atomu v elektřinu zavedenou až do domu, bylo vyprodukováno na 290 tisíc tun jaderného odpadu. V absolutních číslech to není mnoho. Pro srovnání – zhruba tolik odpadu ročně projde pecemi spalovny v Praze-Malešicích. Jenže zatímco do spalovny jde jen to, co neskončí v kontejnerech na tříděný odpad, vyhořelé palivo už takové štěstí nemá. Celosvětově se z něj zpětně využije sotva čtvrtina.

Odsávání a filtrace v průmyslu

Při procesech obrábění je často téměř nezbytné používání chladicí emulze či oleje. Chladicí kapalina je obvykle přiváděna pod velkým tlakem a to vede ke vzniku emulzní nebo olejové mlhoviny, jejíž vliv je negativní. Negativně se podepisuje na životnosti elektronických přístrojů, ale také výrazně ohrožuje zdraví pracovníků. Proto je potřeba při instalaci obráběcího centra zvolit i vhodné odsávání.

Létající autobus

Pro nadšené obdivovatele klasických aut z celého světa neexistuje nic, co by bylo víc tradičně německého než vzduchem chlazený čtyřválcový motor VW uložený naležato ‒ ať už pohání Karmann Ghia, VW Beatle, VW Transporter anebo (ve špičkově vyladěné verzi) Porsche 356. Různé odvozené a modifikované verze tohoto motoru se vyráběly dalších 70 let od jeho prvního představení v roce 1936. A dnes je díky své všudypřítomnosti, robustnosti a jednoduché konstrukci jedním z nejdostupnějších a nejlépe laditelných klasických motorů pro restaurátory a závodníky.

Možnosti v prosperující firmě

Je na zaměstnanci, jak dokáže využít zavedený systém kariérního postupu a prosadit se třeba z pozice obráběče kovů na vyšší manažerský post, říká personalistka firmy Brück AM Drahomíra Smetáková.

Průmysl 4.0 - Šance pro český průmysl

Nová průmyslová revoluce se nevyhne ani České republice. Česko má ty nejlepší předpoklady, aby ho tzv. průmysl 4.0 nepřeválcoval. Naopak jej může aktivně spoluvytvářet.

Informační technologie

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Management

Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Příloha plasty

Ambiciózní projekt: Vývoj a výzkum nanomateriálů

Jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů současnosti jsou obory zabývající se nanomateriály a nanotechnologiemi. Tato velmi perspektivní disciplína nachází široké uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Jde však o vědní obor velmi mladý, takže principy výroby, aplikací a jejich zkoušení nejsou dosud dostatečně popsány. A to byl právě impulz pro vznik Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci.

Trendy

Válcované kuličkové šrouby

Pro použití v transportních, zvedacích, manipulačních a jiných pohybových systémech je výhodné použití válcovaných kuličkových šroubů Hiwin, které mají minimální tření a klidný chod oproti běžným pohybovým šroubům

Inovace senzorů na veletrhu Amper 2015

Na brněnském výstavišti proběhne ve dnech 24. až 27. března 2015 mezinárodni veletrh elektroniky Amper, na kterém představí novinky v sortimentu senzorů také společnost Micro-Epsilon.

Zákaznické dny ve znamení počítačové tomografie

Společnost Prima Bilavčík uspořádala ve svém sídle v Uherském Brodě zákaznické dny, na nichž seznámila své partnery s novinkami ve svém sortimentu měřicích přístrojů, jakož i ve vybavení svých laboratoří. Zlatým hřebem programu bylo představení počítačového tomografu Werth TomoScope HV 500, zakoupeného koncem loňského roku.

Systém nosných ramen pro rozhraní člověk-stroj

Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Tím je obsluha stroje kdykoliv „v naprostém obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal dalším zdokonalením svých řešení v podobě nové systémové stavebnice s označením CP 60/120/180.

Vyšší kvalita kontroly textury a tvaru povrchu

Vývoj měřicí techniky pro kontrolu jakosti povrchu sledující zvýšení technologické úrovně a rozsahu měřených vlastností se v poslední době soustřeďuje na zjednodušení seřizování a obsluhy přístrojů, tedy praktické zvýšení jejich využitelnosti ve velkosériové výrobě.

Měřím, měříš, měříme…na obráběcím stroji

V moderních výrobních systémech složených z CNC obráběcích strojů je měření a kontrola nástrojů pro preventivní zajištění kvality nepostradatelná. Změřená data nástrojů nebo změřené hodnoty obrobků jsou potom použity k automatickému výpočtu kompenzačních hodnot v probíhajícím výrobním procesu. Pomocí automatické kompenzace rozměrů nástrojů nebo případnou výměnou nástrojů zůstávají výsledky obrábění stabilní.

Optimalizace řemenových pohonů a úspora energie

Řemenové pohony a potenciální úspory energie, které s nimi souvisejí, jsou často přehlíženy, protože konstruktéři a technici údržby se zaměřují pouze na výslednou podobu pohonu.

Lineární systémy a polohovací jednotky

Brněnská společnost Hiwin, s. r. o., je lídrem na trhu s lineárními systémy a polohovacími jednotkami. Vytváří speciální aplikace podle potřeb předních výrobců průmyslových strojů i menších firem. Mimo jiné dodává „na klíč“ originální portálové systémy pro manipulační zařízení.

Multisenzorová technologie a počítačová tomografie

Výběr vhodného měřicího přístroje pro účely rozměrové kontroly je velmi důležitý. Běžný přístup je takový, že daná aplikace určí vhodný typ senzoru. Pro správné rozhodnutí potřebuje vzít uživatel v úvahu několik aspektů.

Konzumerizace IT ve výrobě

Chytrá zařízení jsou u spotřebitelů velmi úspěšná. Jejich přenosnost a výkon také pomáhají ke „smartifikaci“ výrobního odvětví – a to je jen začátek, jak říká Christoffer Malm, vedoucí týmu Connectivity Room v SKF.

Automatické systémy pro dávkování kapalin

Automatické systémy pro dávkování kapalin společnosti Nordson EFD spojují přesné dávkování s rychlým a snadným programováním. Nová řada PRO Series nabízí kompletní automatické dávkovací řešení s optickým naváděním.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 1.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových šroubů.

Výroba

Nový modulární rychlovýměnný upínací systém

S nákupem tří nových soustružnických center Gildemeister pro vybavení své nástrojárny se firma LuK současně rozhodla i pro nový upínací systém Solidfix od firmy Benz. Rozhodujícími faktory zde byly zejména kompaktní tvar, přesnost, vysoká flexibilita díky mnoha variantám adaptérů a rychlá a bezpečná výměna nástrojů v krátkém čase. Firmu Benz na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Inovace na obou stranách výrobního sortimentu

Svislá dvoustojanová centra řady Genos prošla inovací technických parametrů, a to konkrétně u modelů M560R-V a M460R-VE. Současně zavádí firma Okuma i nové obslužné a komunikační rozhraní Okuma Suite do řídicích systémů svých sofistikovaných modelů. Inovace přicházejí z obou stran výrobního sortimentu – u standardních tříosých center i u vícerých víceúčelových strojů pro náročné aplikace.

Standardizované osy z vlákenných kompozitů pro vysokorychlostní montáže

Lehčí, tužší, dynamičtější: Pokud se mají kompletní osy Z nebo Y pohybovat ve velmi přesných vysokorychlostních aplikacích, definují lineární moduly řady LCx firmy Schunk nové měřítko.

Odměny pro online zákazníky

V nedávné době byl představen společností WNT její Bonusový program pro všechny online zákazníky. Po registraci ve WNT Online Shopu mohou zákazníci ihned začít sbírat věrnostní body, za které si mohou kdykoliv později objednat nástroje z katalogu Bonusového programu.

Maximální výkon je nyní univerzální

Nové systémové vyměnitelné břitové destičky pro nástrojovou řadu M4000 od skupiny Walter jsou vhodné pro tolik různých druhů použití při frézování jako nikdy dříve.

Výroba a opravy pomocí laseru

Hesla jako 3D-Drucken a Additive Manufacturing jsou všudypřítomná. Na všech kontinentech je zřejmá snaha podporovat aditivní technologie. Avšak co se za tím skrývá? V Aachen se tomuto tématu věnuje Fraunhofer-Institute für Lasertechnik ILT und Produktionstechnologie IPT.

Monotematická příloha

Efektivní vývoj plastových dílů a vstřikovacích forem

V mnoha odvětvích – včetně automobilového průmyslu, zdravotnických technologií nebo spotřebního zboží – představuje proces vstřikování do forem nejpoužívanější a ekonomicky nejvýhodnější metodu výroby plastových dílů. Zásadní je zde povědomí, jak návrh jednotlivých dílů ovlivní jejich vyrobitelnost, a naopak – a to ještě před zahájením výroby. Řešení nabízí konstrukční simulace.

Lehký materiál s vysokou schopností absorpce energie

ARPRO je materiál vhodný pro řízení energie nárazu, který se vyznačuje unikátní kombinací vlastností, jako jsou schopnost absorpce energie, strukturální pevnost při velmi nízké hmotnosti, chemická odolnost, dobré tepelně- a zvukověizolační vlastnosti a recyklovatelnost.

Úloha 3D tisku při vývoji kompaktních stavebních strojů

O rapid prototypingu, respektive 3D tisku se v poslední době hodně mluví. Jaké je ale jeho skutečné praktické uplatnění? Na to jsem se zajel podívat do vývojového centra společnosti Doosan Bobcat Engineering v Dobříši.

Vývoj, výroba a aplikace nanovlákenných materiálů

Nanotechnologie. Slovo, které vzbuzuje očekávání, přináší obdiv, a přitom stále tak trochu voní novotou a tajemstvím. Objekty s rozměry řádově desítek či stovek nanometrů přinášejí zajímavé možnosti aplikací a vlastnosti materiálů, které obsahují, se často vymykají běžným zkušenostem. Kde vůbec lze takové materiály využít a jaké výhody mohou jejich aplikace přinést?

Péče o hydraulické lisy

„U hydraulického lisu máme opakované problémy s proporcionálními ventily. Stroj je čtyři roky v provozu, je tedy dlouho po záruce. Objednali jsme jeho opravu, pracovník specializovaného servisu nás informoval, že máme znečištěný olej a musíme ho vyměnit. Výměnu jsme provedli a po asi dvou měsících provozu se začaly problémy s ventily znovu opakovat. Problematické ventily jsme vyměnili a odeslali do odborného servisu. Vrátily se nám s atestem, že vše je v pořádku, nebyla nalezena žádná závada. Výměna 6 400 litrů oleje ISO VG 46 byla finančně a časově náročná. Problémy s ventily se přesto nepodařilo odstranit. Ztráty ve výrobě jsou značně vysoké, protože stroj pracuje v třísměnném provozu.“

Náhrada kovů snadno a lehce

V roce 1991 společnost EMS-Grivory uvedla na trh materiály Grivory GV a otevřela tak nové možnosti k náhradě kovů. Od té doby vývoj těchto materiálů nepřetržitě pokračuje a hranice jejich možností jsou tak neustále posouvány.

Roboty zjednodušily soustružení plastových dílů

Firma Linatex vyrábí plastové díly pro mnoho různých průmyslových odvětví. Její produkty nacházejí uplatnění prakticky všude, od umělých kloubů až po letecké a větrné turbíny. To vyžaduje výrobní zařízení, které je snadno a lehce přeprogramovatelné, aby bylo schopno plnit širokou škálu různých úkolů.

Systémové řešení z jednoho zdroje

Nová vysoce automatizovaná výrobní buňka pomohla jednomu z dodavatelů pro automobilový průmysl v České republice optimálním způsobem vyřešit zvýšené požadavky na množství výrobků, když pro výrobu snímačů hladiny oleje investoval do řešení na klíč od společnosti Engel.

Nový materiál ASA pro 3D tisk v osmi různých barvách

Společnost MCAE Systems, oficiální distributor firmy Stratasys, rozšířila nabídku materiálů pro 3D tisk o nové digitální materiály a také o termoplast ASA dostupný v osmi barvách. ASA nyní nabízí nejširší barevnou škálu ze všech materiálů pro technologii FDM.

Polyetylenové povlaky proti korozi oceli

Práškové povlakování oceli proti korozi zahrnuje řadu technologických postupů, jejichž vývoj probíhal po několik minulých desetiletí. Kromě dosažení spolehlivé a dlouhodobé ochrany proti korozi se zásadní motivací pro rozvoj práškových technologií stal tlak na zlepšování životního prostředí. Cílem tak bylo nahrazovat protikorozní nátěry obsahující ekologicky nepřijatelná rozpouštědla.

Kompozity s přírodními vlákennými plnivy kokosu

Polymerní materiály a jejich kompozity patří k nejprogresivněji se rozvíjejícím materiálům. Mezi polymerní materiály s prudkým rozvojem patří aplikace přírodních vláken (NF) do syntetických matric.

DSC jako nástroj pro ověřování kvality plastů

Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) je nejpoužívanější metodou termických analýz pro charakterizaci plastů, která nachází své uplatnění nejen ve výzkumu a vývoji, ale také v průmyslové praxi v oblasti vstupní a výstupní kontroly.

Velmi přesné vstřikování plastů

Fanuc Roboshot je v současnosti jediný plně elektricky CNC řízený vstřikovací stroj na světě.

Programování a obsluha robotů usnadněny

Automatizační řešení s průmyslovými roboty se dostávají v plastikářském průmyslu stále silněji do popředí. Základem úspěchu je jednoduchá integrace strojů a robotů.

Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit