Témata
Reklama

Vyšší kvalita kontroly textury a tvaru povrchu

Vývoj měřicí techniky pro kontrolu jakosti povrchu sledující zvýšení technologické úrovně a rozsahu měřených vlastností se v poslední době soustřeďuje na zjednodušení seřizování a obsluhy přístrojů, tedy praktické zvýšení jejich využitelnosti ve velkosériové výrobě.

Praktické výsledky výzkumu nyní zákazníkům nabídla společnost Taylor Hobson dále představenými měřicími přístroji. Uvádí na trh novinky s důrazem na univerzálnost jejich využití v laboratorní a zejména dílenské praxi, které splní i  zvětšující se požadavky na rozsah mezioperačních a finálních kontrol v hromadné výrobě.

Reklama
Reklama

Přesný profilometr Intra Touch

Novinka navazuje na osvědčený přístroj Intra s dlouhodobě ověřenou stabilní přesností měření, který nevyžaduje stálou údržbu nebo jinou podporu. Kvalita, flexibilita a snadné využití jsou významné vlastnosti přístroje Intra, který tak lze označit za přínosný dílenský standard, využitelný v řadě průmyslových odvětví. Intra Touch spojující špičkové technické parametry s jednoduchým provozem, bezkonkurenční praktičností i hodnotou představuje ideální metrologický prostředek.

Komplexní analýzy jakosti povrchu

Systém Intra Touch využívá program Talyprofile, který obsahuje všechny důležité funkce pro měření jakosti povrchu. Zahrnuje základní parametry drsnosti a vlnitosti, dále analýzy úchylek tvaru, prostředky umožňující vyjímání, transformace a plnou programovatelnost pro dílenské aplikace. Program je užitečný pro rozměrové aplikace, které umožní přímé porovnání konstrukčních a změřených dat i zjištění úchylek. Je nabízen i speciální hardware pro široce rozsahové aplikace. Program je vhodný pro topografické aplikace, což ovšem vyžaduje speciální hardware.

Absolutní induktivní měřicí systém

Systém Intra Touch nevyužívá opěrku a lze jím měřit nejen drsnost, ale i vlnitost, tvar a další parametry jako materiálový poměr s absolutní jistotou získaných výsledků měření. Vertikální pohyb hrotu je tak relativní jen vzhledem k základně posuvu. Základnu tvoří referenční tyč, která je přesně broušená a lapovaná s mimořádnou přesností rovinnosti a přímosti.

Měření profilometrem Surtronic Duo s bezdrátovým propojením měřicí a zobrazovací jednotky

Program zajišťuje moderní vizualizaci a zajistí jednoznačné zobrazení profilu na monitoru. Talyprofile umožní vytvoření kompletní zprávy o měření s využitím vlastních funkcí pro detailní analýzy a publikaci. Ze sledu funkcí lze vytvořit „šablonu“, uložit ji a následně využít pro další měření k detailní informaci v běžných dokumentech.

Hloubkové analýzy

Profily lze vyrovnávat a velikostně upravovat při odstraňování nežádoucích vlastností nebo defektů z analýz. Měření vzdáleností na profilu je snadno proveditelné, se zobrazením výsledků graficky nebo numericky. Je možné stanovovat výšky stupně i plochu prohlubně nebo výstupku.

Korelace výsledků

Výrobci spolupracující se subdodavateli požadují, aby jimi dodávané komponenty splňovaly předepsanou specifikaci. Nedostatečná korelace se může vyskytnout, i když přístroje mají stejnou konfiguraci, filtry, cut-off a délku měření.

Celkový pohled na profilometr Intra Touch

Nedostatečná korelace výsledků z přístrojů různých výrobců nebo i přímo mezi přístroji stejné značky mohou být částečně ovlivněny faktory, jako je rychlost posuvu, stav snímacího hrotu či linearita měřidla. I když jsou všechna měření provedena ve stejné vertikální poloze rozsahu měřidla a nebyla překročena amplituda výšky stupně etalonu, nemusí být zjištěná data lineární, což následně vede k nepřesným výsledkům.

Přenosná měřidla drsnosti povrchu

Profilometry Surtronic Duo/Mono jsou určeny ke kontrole více parametrů drsnosti povrchu stisknutím jednoho tlačítka. Charakteristiky povrchu, např. Ra, Rz, Rp, Rv a Rt, jsou okamžitě barevně zobrazeny na intuitivním LCD displeji. Přístroj je napájen bateriemi, takže umožní snadné a rychlé měření v různých prostředích provozu.
Přístroj s piezoelektrickým systémem je vybaven odolným diamantovým hrotem, který je přesným mechanismem posouván po kontrolovaném povrchu. Mechanický vertikální pohyb hrotu po profilu povrchu se převádí na elektrický signál, který je digitalizován a s použitím standardizovaných algoritmů využit pro výpočet parametrů charakterizujících nerovnosti povrchu.

Detail měření textury povrchu ozubeného kola profilometrem Intra Touch

Přístroje Surtronic Duo/Mono jsou připraveny pro hodnocení parametrů drsnosti podle ISO 4287 ‒ Ra, Rz, Rp, Rv, a Rt. V případě provedení Duo vyhodnocuje stejné parametry i pro základní profil, a navíc kontroluje i hodnoty Rsk, Rku, Rq a Rz1max. Měření Ra probíhá v rozsahu až 40 μm, dalších parametrů (Rz, Rv, Rp, Rt) v rozsahu až 199 μm, a to vše s rozlišením 0,01 μm. Přístroje jsou vybaveny piezoelektrickým snímačem s diamantovým hrotem o průměru 5 μm. Posuvová jednotka zajišťuje délku posuvu 5 mm rychlostí 2 mm.s-1.

Nové přístroje Surtronic Duo/Mono jsou využitelné v širokém rozsahu aplikací, např. měření ocelových plechů, povrchů broušených, frézovaných nebo soustružených, výsledků procesu honování, kontrola kvality skla, konstrukcí, podlahovin, povrchu turbín nebo v letectví. Významné uplatnění lze hledat v řízení procesů operací obrábění, včetně leštění i protlačování. Uplatnění v těžkém průmyslu lze vidět ve stavbě lodí, výrobě potrubí a ocelových plechů. V letectví jsou již vyzkoušeny při kontrole turbínových lopatek, hřídelí a kompozitních křídel apod. Významné je jejich uplatnění v kontrole povrchu tiskových válců.

Ing. Zdeněk Novák

Imeco

info@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Související články
Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Multisenzorová technologie a počítačová tomografie

Výběr vhodného měřicího přístroje pro účely rozměrové kontroly je velmi důležitý. Běžný přístup je takový, že daná aplikace určí vhodný typ senzoru. Pro správné rozhodnutí potřebuje vzít uživatel v úvahu několik aspektů.

Měření a kontrola zlomení nástroje

Společnost Blum Novotest uvádí na trh vylepšenou verzi sond Z-nano s extrémně kompaktním měřicím systémem pro měření délky a kontrolu zlomení nástroje na vertikálních i horizontálních obráběcích centrech.

Bezkontaktní měření vzdálenosti

V oblasti přesného měření vzdálenosti rychle roste využití bezkontaktních technologií. To je způsobeno mnoha faktory, z nichž těmi hlavními jsou, že zákazníci potřebují měřit mnohem přesněji (s rozlišením v řádu mikrometrů nebo dokonce nanometrů) a je třeba měřit proti obtížným povrchům nebo povrchům, kterých se nelze během procesu měření dotknout což jsou například křemík, sklo, plasty, miniaturní elektronické součástky, lékařské komponenty a také potraviny.

Snímač polohy do drsného prostředí

Podobně jako Yeti, vyznačuje se i nový lineární snímač LMA nenápadností a schopností odolávat nejdrsnějším podmínkám. Ne trh je uváděn odolný snímač polohy, který bez bez problému přežije olej, prach, vibrace i zasypání pilinami.

Absolutní snímač pro každou příležitost

Yeti se stal legendou. Slyšel o něm snad každý z nás. Spojuje schopnost existence v nejdrsnějších podmínkách se schopnosti unikat pozornosti.

Nové možnosti měření textury a tvaru povrchu

Technické parametry a možnosti kontroly nově vyvinutých měřicích přístrojů nelze vždy považovat za finální a neměnné. Pokud se měřicí přístroje v  praxi uživatelů osvědčí, výrobce se vesměs logicky zaměří na jejich zdokonalování. Dalším vývojem sleduje zlepšení a rozšíření jejich aplikačních možností. Praktický příklad uvedeného postupu představují i nové možnosti aplikace řady měřicích přístrojů Talyrond 5xx, firmy Taylor Hobson.

Nové měřicí přístroje pro strojírenství

Měřicí technika musí reagovat na požadavky technické konstrukce a technologie, zejména pokud jde o délkové mezní úchylky a tolerance geometrického tvaru. Tyto požadavky se projevují intenzivní normotvornou činností, která zpětně ovlivňuje celý strojírenský reprodukční proces včetně technické kontroly a metrologie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit