Témata
Reklama

Moderní kontrola jakosti povrchu Metrology 4.0

Rozvoj a inovace výrobních metod a prostředků vyžaduje měřicí i hodnoticí techniku na odpovídající úrovni. Přední výrobci měřicí techniky se proto zaměřují na komplexní rozvoj metrologie. Výsledkem pokroku v rozsahu, přesnosti i rozlišení měření, zvětšování univerzálnosti aplikace, vyšší automatizace i uplatnění moderních výrobních metod je progresivní metrologický systém Metrology 4.0.

Globální výrobce měřicí techniky společnost Taylor Hobson, která se dlouhodobě úspěšně podílí na rozvoji metrologie v oblasti jakosti povrchu, představila novinky splňující vysokou technickou úroveň Metrology 4.0.

Reklama
Reklama

Form Talysurf PGI Novus

Nový originální měřicí přístroj představuje moderní systém pro měření a hodnocení jakosti povrchu, profilu obrysu i průměrů v systému 3D. Novus umožňuje provádět všechna měření v běžné nebo převrácené poloze snímače, a to vždy stejnou rychlostí a přesností díky oboustrannému snímači. Výrobce nový přístroj označuje za nejpřesnější, vysoce stabilní měřicí systém s bezkonkurenční opakovatelností na současném trhu. Je určen především výrobcům ložisek, vstřikovacích trysek, kuličkových šroubů, ale i dalších přesných součástek.

Nový originální měřicí přístroj představuje moderní systém pro měření a hodnocení jakosti povrchu, profilu obrysu i průměrů v systému 3D.

Metrology 4.0 – inteligentní software

Nový progresivní software Taylor Hobson umožní kótování podle výkresu a zajišťuje přesnou reflexi souřadného systému součásti (PCS) i výsledné propojení ve výrobní smyčce.

Metrology 4.0 nabízí jednoduché intuitivní rozhraní s virtuálním zobrazením a kontrolu v reálném čase. Řídicí funkce pohybu os (inteligentní pohyb) zajišťuje přesné polohování a snadné měření. Předností přístroje je, že díky vysokému rozlišení a nízkému šumu systému lze kontrolovat drsnost, vlnitost a tvar povrchu, a to vše jen z jednoho měření. Patentovaná metoda kalibrace umožní měření poloměru, úhlu, výšky, délky, vzdálenosti atd. Využití firemního motorizovaného stolu a softwaru Metrology 4.0 umožní transformaci konvenčního měření 2D do systému 3D.

Uživatelé nového programu ocení i další funkční vlastnosti: naprogramované postupy měření zkrátí dobu cyklu a zvýší výkon, programy omezují počet omylů obsluhy, zobrazení výsledků kontroly formou „dobrý/vadný“ s přehledem výsledků, sledování součástí a statistickou kontrolu.

Nový progresivní software Taylor Hobson umožní kótování podle výkresu a zajišťuje přesnou reflexi souřadného systému součásti (PCS) i výsledné propojení ve výrobní smyčce.

Budoucnost moderní výroby

Software Metrology 4.0 sleduje a podporuje rozvoj moderních výrobních metod. Rozsah činnosti zahrnuje inovační návrhy, rychlou automatickou manipulaci se součástmi, řízení měření a analýz, zpětnou vazbu výsledků do datového centra s cílem využití pro optimalizaci procesů, zvyšování kvality a efektivnosti atd. To představuje výrazný příspěvek společnosti Taylor Hobson k rozvoji moderních výrobních metod v systému Industry 4.0, který také využívá k výrobě měřidel.

Originální systém měření

Technické parametry nového měřidla představují světovou špičku v přesnosti, integritě i reprodukovatelnosti výsledků. Přístroj zajišťuje uživateli větší flexibilitu měření v rozsahu 20 mm s rozlišením 0,2 nm s délkou snímacího raménka 100 mm, případně rozsah 40 mm s 200 mm raménkem, což je největší rozsah ve své třídě.
Dodržení přesnosti měření poloměrů a tvaru v celém rozsahu přístroje je bezkonkurenční na současném trhu. Přístroj Novus je vybaven novým vysoce přesným sloupem zajišťujícím měření se submikronovou přesností a úhlů (vnitřních i vnějších), vše s volbou polohy kontroly. Uvedená charakteristika dokumentuje, že je na trh uváděn skutečně univerzální systém, přínosný pro kontrolu přesných součástí.

Výběr analýz

Jedna softwarová základna zahrnuje publikační nástroje, automatické zpětnovazební měření, drsnost, konturu a analýzy 3D. Programy nabízejí možnosti analýz:

  • textura povrchu – drsnost, vlnitost, základní profil, úchylky tvaru, poloměrů, sklon a výšky;
  • kontura – průměry, profil, úhly, vzdálenosti, roztečné kružnice;
  • topografie – mapování 3D, strukturované povrchy.

Nový software uzavírá smyčku mezi měřením a analýzou, což zajišťuje předávání informací zpět k ovládání pohybu nebo procesu měření s cílem zlepšení řízení procesů. Přitom je k dispozici řada zpětnovazebních procesů, např. měření profilu, vytvoření datových bodů apod. Mimo standardní programy analýz firma nabízí přípravu individuálního řešení.

Form Talysurf PGI Novus, přístroje s modulární konstrukcí, zajišťují mimořádný výkon při vysoce přesných měřeních ve všech pracovních podmínkách. Jsou připraveny v několika variantách provedení, uspořádání a vybavení.

Univerzální měřicí systém pro automatickou kontrolu jakosti, kontury a tvaru povrchu umožňuje měření s vysokým rozlišením a zvýšenou úrovní automatizace kontroly jakosti přesných povrchů.

Form Talysurf CNC Series

Společnost Taylor Hobson představila i další novinku – univerzální měřicí systém pro automatickou kontrolu jakosti, kontury a tvaru povrchu. Tento měřicí přístroj rozšiřuje nabídku nejmodernějších prostředků charakterizovaných velkým rozsahem měření, s vysokým rozlišením a zvýšenou úrovní automatizace kontroly jakosti přesných povrchů.

Řada přístrojů Form Talysurf CNC je vybavena firemním výrobním rozhraním Q-Link a softwarem, který je plně v souladu s filozofií systému Industry 4.0. Software je připraven pro podmínky provozu a zajišťuje přímou komunikaci s programem PCS, který umožní zpětnou vazbu s výrobním procesem. Výrobce zdůrazňuje univerzálnost využití měřidla pro kontrolu skříní, zalomených a vačkových hřídelí, ventilů, pístů, ozubených kol, součástek hydrauliky atd.

Integrita a reprodukovatelnost měření

Nový přístroj charakterizuje vysoká přesnost – rozsah měření 5 mm s rozlišením 0,4 nm, s unikátní standardní teplotní kompenzací. Měřidlo umožňuje motorizovaný náklon ±9°, případně manuální nastavení náklonu 9° až 45° posuvové jednotky, což zajistí měření poloměrů zaoblení například zalomených hřídelí, ventilových sedel a hlav válců. Přístroj je vybaven přesným sloupem, vysokým 700 mm nebo 1 000 mm, naprogramovaným na automatický pohyb na motorizované ose Y. Robustní konstrukce měřidla je připravena pro všechny typy prostředí, na kontrolu obrobků do velikosti až 400 mm a hmotnosti až 150 kg. Zajišťuje plně automatizované měření, s jednoduchým, uživatelsky výhodným rozhraním, které je ideální pro programování a analýzy.

CNC systémy jsou představeny ve dvou řadách provedení s typovým označením Form Talysurf CNC 1000 Series (především pro rozměrné zalomené hřídele a převodové skříně) a Form Talysurf CNC 2000 Series (pro rozměrné hlavy a bloky motorů). Ke zvýšení univerzálnosti využití novinky přispěla úplná automatizace i rozsáhlé přizpůsobitelné příslušenství, upínače a možnosti různých konfigurací os. Na objednávku lze získat automatizovaný systém rotace, unikátní uživatelské rozhraní, pravoúhlý nástavec apod. To umožňuje podstatné rozšíření aplikačních možností.

Výrobce připravil kompletní sadu specializovaných softwarových balíčků, které přispějí k přípravě výkonného programového řešení problémů. Programové funkce umožní např. vytvářet data DXF, izolovat dominantní vlnové délky, využít dálkové ovládání, fúzi dat a sofistikované porovnávání profilů. Využití programu TalyMap Contour dále zajistí srovnávání měřených profilů, analýzy délek, poloměrů, úhlů apod., dále vytváření protokolů, šablon, porovnávání s CAD modely atd.

Společnost Taylor Hobson uvádí do metrologické praxe moderní měřicí přístroj vysoké technické úrovně, připravený pro komplexní automatizovanou kontrolu jakosti povrchu, profilu obrysu a tvaru povrchu. Přitom vlastní měření a všechny získané výsledky jsou v úplné shodě s platnými mezinárodními standardy.

Imeco TH, umístění na MSV: pavilon F, stánek 12

Zdeněk Novák

hladikova@imeco-th.cz

http://www.imeco.cz/

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 181029
Datum: 25. 09. 2018
Rubrika: Trendy / MSV 2018
Autor:
Firmy
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Související články
Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Optická čidla: nečekané změny!

Ve chvíli, kdy se zdá, že už se věci nedají nijak podstatně vylepšit, přichází obvykle výrazná změna. Stejně je tomu u optických čidel. Co by se na nich mohlo měnit? Jiná optika? Jiné vlnové délky? Nebo snad jen rozměry?

Flexibilní multisenzorová technologie

Měřicí stroj Werth ScopeCheck FB DZ umožňuje díky dvěma nezávislým senzorovým osám provádět bez omezení rozličná multisenzorová měření. Po demontáži skleněného stolu s jednotkou spodního osvitu je možné přímo na měřicím stole umístit a měřit také těžké obrobky.

Laserové svařování pro Průmysl 4.0

Vláknové lasery jsou významným nástrojem pro svařovací aplikace, které slouží mnoha zavedeným odvětvím i novým rychle rostoucím oborům. Pro progresivní výrobce, kteří již výhod laserového svařování využívají, zůstává otázkou, jak dále zlepšit efektivitu procesu a být krok napřed oproti konkurenci. Optimalizace jakéhokoli průmyslového procesu pro inteligentní výrobu vyžaduje vysoce kvalitní on-line sběr dat. Stále roste potřeba technologií, které pomohou lépe monitorovat proces laserového svařování.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit