Témata
Reklama

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

S nástupem digitalizace a „chytrých“ řešení jsou navíc možné automatické korekce parametrů strojů, různá varovná hlášení či predikce údržby. O tom, jak se s vývojem moderních technologií vyvinuly měřicí systémy, jsme si povídali s Ing. Josefem Slámou, ředitelem globální společnosti s klíčovými odbornostmi v měření, řízení pohybu, spektroskopii a přesném obrábění Renishaw, s. r. o.

Reklama
Reklama
Reklama
Ing. Josef Sláma, ředitel společnosti Renishaw, s.r.o.

MM: Kde všude ve strojírenské výrobě nalezneme produkty Renishaw? Schválně neříkám sondy, jelikož si ještě velmi dobře vzpomínám na vaše motto na loňském MSV v Brně: Mít sondu nestačí.

Ing. Sláma:
Mám radost, že se ptáte právě takto. Spousta našich zákazníků si Renishaw spojuje s měřicími sondami pro obráběcí stroje a souřadnicové měřicí stroje. Tyto produkty jsou samozřejmě nejrozšířenější. Nejde však o naše jediné produkty. Ve výrobních provozech strojírenských firem najdete kalibrační systémy Ballar QC20 nebo laserový systém XL80, které se staly standardem pro ověřování geometrie obráběcích strojů a jejich kalibraci. Vyrábět přesně lze jen na strojích, které jsou opravdu přesné. Třeba 3osé obráběcí centrum může vykazovat 21 různých geometrických chyb. U 5osých center je to 36 chyb. K identifikaci a případně kompenzaci těchto chyb jsou určeny naše kalibrační přístroje.

Kromě toho je celá řada zařízení v průmyslu osazena přesnými systémy odměřování polohy. Samozřejmě to jsou lineární a rotační osy měřicích a obráběcích strojů, ale nejen ony. Nejrůznější manipulátory, polohovadla, podavače, upínače, zvedací zařízení, výtahy, ale také tiskové stroje, mikroskopy, dalekohledy, teleskopy a mnoho dalších jsou osazeny odměřovacími systémy Renishaw. Jedna taková zajímavost na okraj. Víte, že snímač ATOM dokáže odměřovat absolutní polohu při rychlosti 360 km.hod-1 s přesností jednoho nanometru?

Ve výčtu nesmíme zapomenout na upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje. Zmínit můžeme také stroje pro vakuové lití plastů a samozřejmě i v poslední době tolik atraktivní technologie 3D tisku z kovových prášků.

Tento výčet sám o sobě je dlouhý a pro mnohé snad i nepřehledný nebo nesrozumitelný. Ale abych celou věc uvedl do správných souvislostí. Všechny tyto produkty mají jedno společné – synergické efekty využívané při vývoji. Některé naše produkty obsahují jiné naše produkty. Další zase využívají patentovaná řešení objevená při vývoji jiných našich produktů. A každý z nich je unikátní množstvím aplikovaných inovací.

MM: To je opravdu působivý výčet aplikací! Ale jaké je portfolio produktů, které jsou v současné době stěžejní?

Ing. Sláma: Sortiment produktů Renishaw sestává celkem ze sedmnácti produktových řad. Ostatně před chvílí jsem se zmínil o několika z nich. Avšak mnohem důležitější než jednotlivé produkty jsou komplexní řešení poskytovaná našim zákazníkům. Náš koncept Pyramidy produktivní výroby ukazuje, jak lze zlepšovat výrobní proces, zvyšovat efektivitu a vytvářet zisk pomocí produktů z portfolia Renishaw. Ostatně podívejte se na webové stránky Renishaw, kde se o konceptu Pyramidy dozvíte mnohem více.

MM: Koncept produktové Pyramidy je velmi komplexní a pracuje také s moderními technologiemi. Jak se podle vás měření změnilo s nástupem digitalizace?

Ing. Sláma: Ještě před několika lety byla metrologická řešení založena zejména na výkonném hardwaru a software hrál poměrně malou roli. Současné měřicí přístroje jsou vybaveny extrémně výkonnými řídicími jednotkami a software umožňuje funkce, které byly donedávna naprosto nepředstavitelné. Typickým příkladem je software MODUS 2 pro řízení souřadnicových měřicích strojů. Tato aplikace podporuje náročné pětiosé měření, ale navíc umožňuje práci s CAD modelem dílce, ale i upínacího přípravku, optimalizuje měřicí program a eliminuje potenciální kolize měřicí sondy s dílcem nebo upínačem. Inovativní funkcí je unikátní uživatelské rozhraní, které nevyžaduje znalost programovacího kódu DMIS. Měřicí program se vytváří pouze za pomoci myši a software sám přepočítává dráhu měřicí sondy poté, kdy ikonu měřeného prvku přetáhnete myší na jiné místo v programu. Navíc je možné připravovat měřicí program vzdáleně od měřicí laboratoře. Tato věta zní poněkud všedně, dokud si nepředstavíte výrobní závod známé automobilky v Brazílii, skupinu programátorů v Německu a zavádění výroby nového nebo modifikovaného dílu pouze na základě stisknutí tlačítka. I takto se může v praxi projevovat fenomén Industry 4.0.

MM: Když už mluvíme o digitalizaci, nelze nezmínit jí předcházející automatizaci a její významné rozšíření. Jak se v závislosti na tomto faktu změnily měřicí přístroje?

Ing. Sláma: Zeptejte se, jak se s nástupem automatizace a moderních technologií změnili lidé!

Podívejte se kolem sebe většina lidí neudělá krok bez chytrého telefonu nebo tabletu. Bylo by chybou tento fakt ignorovat, a proto společnost Renishaw vyvinula a dále vyvíjí celou řadu mobilních aplikací pro použití v průmyslu. Například software GoProbe významně usnadňuje použití měřicích sond na obráběcích strojích. Operátor zadá na obrazovce telefonu parametry měřeného prvku a dostane zpět instrukce v G-kódu, které jednoduše opíše do řídicího systému stroje, a spustí měření. Podobných aplikací máme v současné době více a další zcela jistě přijdou na trh v nejbližší době.

Ostatně zkuste prohledat váš oblíbený AppStore. Mimochodem, podporujeme téměř všechny platformy mobilních operačních systémů.

MM: Umím si představit, že moderní trendy výroby, především tlak na rychlost, výroba specifických dílů, menší série, důraz na jedinečnost a individualita vyráběných produktů, znamenají také přizpůsobit kontrolu jakosti a zmetkovitosti. A zřejmě i mnohem více – častější kontrolu stroje i nástrojů. Obracejí se na vás vaši zákazníci také s takovými problémy? Mám na mysli, že již jim původní měřicí systém nevyhovuje např. z důvodu změny produktového portfolia či právě z důvodu zavedení automatizace do výroby apod.

Ing. Sláma: Je to přesně tak. Každý den se na nás obracejí výrobní firmy, které hledají řešení pro zvýšení efektivity výroby. Požadavky na zpřesnění produkovaných dílů nebo zúžení výrobních tolerancí se kombinují s požadavky na zrychlení výrobního cyklu velkých výrobních dávek nebo naopak s požadavky na customizaci dílů a s tím spojené menší série. Každý náš zákazník je jiný, stejně jako jsou jiné jejich výrobky. Všichni se však snaží vyrobit efektivněji, levněji, ale také přesněji a spolehlivěji. A my jim s tím umíme pomáhat.

MM: Jaké produkty z vašeho portfolia jsou vhodné nebo dokonce šité na míru automatizaci výrobního procesu?

Ing. Sláma: Velmi zajímavým produktem pro nasazení v sériové výrobě, zejména v automotive sektoru, je náš automatický kontrolní přístroj Equator. Flexibilní zařízení pro automatickou kontrolu rozměrů produkovaných dílců mimo výrobní stroj, avšak s možností zavedení zpětných korekcí do procesu obrábění. Equator může být začleněn do robotizovaných výrobních buněk. Může však být používán i v off-line režimu jako samostatně stojící kontrolní přístroj v běžném dílenském provozu.

Kontrolní a třídicí systém Equator pro automatizovanou kontrolu sériově vyráběných dílů

MM: I já vnímám tento přístroj jako vynikající nástroj vhodný pro automatizaci. Naši čtenáři ho již znají. Plánujete nějakého jeho pokračovatele, vylepšení či rozšíření?

Ing. Sláma: Společnost Renishaw investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje nových produktů. Komparátor Equator uvedený na trh před několika lety byl zákazníky, ale i konkurencí zhodnocen jako unikátní řešení, které vyplnilo díru na trhu a otevřelo nové možnosti v dílenském měření. Samozřejmě že pracujeme na dalším vývoji tohoto jedinečného zařízení a v letošním roce uvedeme na trh nový produkt. Detaily si však s vaším dovolením prozatím nechám pro sebe. Nerad bych naše zákazníky připravil o překvapení. V každém případě přijeďte na EMO do Hannoveru.

Patentovaná konstrukce přístroje umožňuje vysokorychlostní pohyb sondy v pracovním prostoru. Skenovací sonda snímá polohu, rozměry a tvar kontrolovaného dílce s vysokou hustotou naměřených dat.

MM: Další moje otázka měla znít, jaké novinky na EMO představíte? Necháme se tedy překvapit. Ještě nám, prosím, závěrem prozraďte, jaké jsou vaše vize do budoucnosti?

Ing. Sláma: Jakkoliv nejsem příznivcem v současné době velmi módní etikety Industry 4.0, kterou můžete často vidět nalepenou na mnoha běžných produktech, naše vize se ubírají právě tímto směrem.

Celý průmysl se aktuálně potýká s problémem nedostatku pracovníků a zejména nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Všechna řešení naší společnosti jsou zaměřena na zvyšování produktivity a efektivity. Tyto pojmy v sobě zahrnují mnoho významů, kromě jiného také snižování nároků na obsluhující pracovníky, podporu vícestrojové obsluhy, automatizaci, robotizaci, vzdálený přístup, predikci poruch apod.

Naše vize jsou tedy spojeny s vybudováním pracovišť, kde budou naše výrobky a naše technologie využity ke zhmotnění Industry 4.0 do hmatatelné podoby. Několik takových pracovišť jsme zcela nedávno již zrealizovali ve spolupráci s našimi obchodními partnery u konkrétních zákazníků. Ve spolupráci s partnery z akademické i komerční sféry však připravujeme hned několik dalších, ke kterým by měla snadný přístup široká odborná veřejnost. Jedno z nich bude umístěno také v novém Technologickém centru Renishaw, pro které aktuálně připravujeme projektovou dokumentaci. Už se těším, až vás i čtenáře budeme v roce 2019 moci pozvat na slavnostní otevření.

MM: To si určitě nenecháme ujít. Přeji vám hodně štěstí s tímto i s dalšími projekty a děkuji za rozhovor.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Související články
Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Měření velikosti a tvaru částic

Německá společnost Sympatec se vydala začátkem dubna na turné. Soubor přednášek s hlavním cílem představit uživatelům možnosti a výhody sofistikovaných přístrojů dostal název PM Tour. Písmena PM pod sebou skrývají anglický výraz particle measurement neboli měření částic. Na velikosti částic velmi záleží, neboť mohou ovlivňovat vlastnosti finálního produktu (cement, farmacie, kovové prášky, potravinářství apod.). Turné po evropských zemí pořádala polská společnost Atest. Na českém a slovenském trhu společnost Sympatec zastupuje Josef Chromý.

Moderní technologie z Miskinu pomáhají léčit

Měřicí sondy Renishaw jistě velmi dobře zná každý náš čtenář a každý druhý obráběč. Plní nezbytnou a důležitou funkci v kontrole kvality v mnoha strojírenských aplikacích již téměř padesát let. Produkty společnosti se však neomezují pouze na prvky kontroly kvality, ale s technickým pokrokem a vývojem lidské společnosti se vyvíjí také portfolio této nadnárodní společnosti. Od roku 2011 vyrábí zařízení pro 3D tisk z kovů, která nacházejí uplatnění mj. v lékařství. Kvalita je důležitý faktor v průmyslové výrobě i v běžném životě, avšak zdraví je nade vše.

Akademici a (nejen) technika

Spolupráce akademické a komerční sféry. Těchto pět slov v sobě bez nadsázky zahrnuje budoucí prosperitu naší země. Akademická sféra, včetně univerzit, totiž disponuje vynikajícími mozky, jejichž práce však byla v minulosti často „jen“ výzkumem pro poznání. Přitom na kvalitní výzkum je potřeba stále větší množství financí a těch se dnes často nedostává. Komerční sféra naopak financemi disponuje, ale aby ustála zesilující tlak konkurence, potřebuje získávat další a další know-how čili právě výsledky výzkumu. V čem je úhel pohledu na tuto problematiku z obou stran stejný a v čem se liší?

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Dny vyvažovací techniky

Společnost Carl Schenck, spol. s r. o., uspořádala ve dnech 19. a 20. dubna v Brně Dny vyvažovací techniky. Jednalo se o zákaznické dny, jejichž součástí byl celodenní seminář na téma vyvažování, který proběhl na brněnském výstavišti v prostorách Kongresového centra a na nějž druhý den navázala praktická část spojená s prezentací vyvažovacích strojů a s prohlídkou firemních prostor.

Industry 4.0 v roce 2016

Pravděpodobně již u nás není technik, který by se za poslední dobu nesetkal s pojmem Industry 4.0 či s "českým pojetím" Průmysl 4.0, chcete-li. Tento pojem se zabydlel ve firemní i akademické kultuře a mnohé subjekty v této iniciativě vidí svoji příležitost a nutnost se do ní zapojit. Jsou však i druzí na odvrácené straně mince. V MM Průmyslovém spektru pravidelně dáváme prostor vyjádřit se oběma stranám jak odbornými příspěvky, tak formou ankety.

Ústav přístrojové a řídicí techniky na ČVUT v Praze

Počínaje tímto vydáním vám budeme představovat profesní ústavy jednotlivých strojních fakult technických vysokých škol. S ohledem na hlavní téma tohoto vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na automatizaci. Naší nabídku vyslyšelo pouze pražské pracoviště.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit