Témata
Zdroj: archiv autora

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Tento článek je součástí seriálu:
Fenomén automatizace
Díly
František Zimmermann

Pracuje na vedoucí pozici ve společnosti ZF Electronics Klášterec, hlavního výrobního závodu divize E-mobility mezinárodní společnosti ZF Group. Vede čtyři vývojové týmy pracovníků pro vývoj a výrobu výkonové elektroniky pro e-mobily. Předtím 14 let pracoval ve společnosti Škoda Auto na různých operátorských a později vedoucích pozicích. Je zakladatelem poradenské společnosti FZ Consulting.

Reklama

Existuje mnoho definic a různých přístupů k vymezení pojmu kvalita. Měřitelnost kvality lze vyjádřit hodnotou srovnatelného produktu, hodnotou předepsanou právním předpisem nebo hodnotou dohodnutou mezi zákazníkem a dodavatelem. O finálních požadavcích na kvalitu rozhoduje zákazník. Zvyšování kvality je spojeno s vysokými náklady, a s vyššími požadavky na kvalitu souvisejí i investice spojené s požadavky mnohých norem a koncepcí ISO.

Automatizované výrobní procesy přímo vybízejí k tomu, aby byla automatizována i kontrola kvality. (Zdroj: archiv autora)

Kvalita ovlivňuje náklady i výnosy

Zajišťování a sledování kvality ve výrobě výrazně ovlivňují ekonomické výsledky každé firmy. Na jedné straně stojí náklady, jež je třeba vynaložit na vývoj a výrobu kvalitnějších produktů, a také náklady na kontrolu, zkoušky a měření. V případě nedodržení požadované kvality vznikají další náklady, a to náklady na opravy nekvalitních výrobků, náklady na logistické procesy spojené s reklamacemi, a v neposlední řadě i sankce za nekvalitní dodávky a další ztráty související s vadnou produkcí. Na druhou stranu, kvalitní výrobky mohou vést k vyšším výnosům díky rozšíření prodejů mezi nové i stávající zákazníky a rovněž k lepšímu využití výrobního zařízení jak v plně automatizovaných provozech velkých společností, tak i v menších firmách.

Reklama
Reklama
Reklama

Automatizovaná kontrola kvality

V oblasti kvality jsou lidské oči a okamžitý úsudek nenahraditelné. Jsou však i výrobní procesy, které se přímo nabízejí k automatizaci testovacích procesů. Může jít například o automatickou kontrolu pomocí kamerového systému či různých snímačů nebo o systémy automatické kontroly kvality prováděné robotickými 3D skenery, které mohou objekt nasnímat a porovnat s digitální výkresovou dokumentací a předlohou. Na kvalitu produktu má výrazný vliv mnoho aspektů, od samotného výrobního procesu až po zohledňování dopravních vzdáleností při výběru dodavatele. To vybízí mnohé firmy k provádění kontroly v průběhu celého výrobního procesu, od vstupní kontroly příchozího materiálu až po zabalení a odeslání výrobku k zákazníkovi.

Měření je nedílnou součástí výrobního procesu a nutnou podmínkou dosažení požadované kvality. (Zdroj: Pixabay)

Kontrolní procesy a operace

Kontrolních procesů a operací je nespočet. Kontrola kvality může být destrukčního charakteru: Testovaný kus je podroben zkoušce až za hranici možností pevnosti, tvrdosti a veškerých spojení, ke kterým došlo v předchozích procesech. V poslední době je však kladen důraz na nedestruktivní zkoušení a testování. Kvalitu lze testovat kamerovým systémem, jenž kontroluje povrch dílu, nebo systémem dotykových senzorů ovládaných pomocí integrovaného terminálového rozhraní, které umožňuje rychle vybírat a spouštět předinstalované programy pro roboty a ihned po dokončení okamžitě zobrazit protokol měření. Takový systém umožňuje plánování během procesu a dovoluje výrazně zkrátit prostoje a dodržet téměř konstantní dobu aktivního měření. Moderní technologie umožňují integraci automatického měření přímo do výrobních procesů. Snižuje se tak zmetkovitost a vyhodnocovací systém umožňuje okamžitou diagnostiku problému.

Reklama

Sledovatelnost je klíčová pro řadu odvětví

Pro kontrolu kvality vyráběných produktů neslouží již jen technologie měření a fyzická kontrola funkčnosti výrobku. Dnešní požadavky zákazníků jsou na tak vysoké úrovni, že je vyžadována pečlivá kontrola kvality veškerých komponentů vstupujících do finálního produktu. K těmto účelům je využíván systém traceability – sledovatelnosti. 

Sledovatelnost zřetězeného procesu znamená, že lze vysledovat historii výroby produktu od nákupu surovin a dílů až po obrábění, distribuci a prodej; moderní technologie umožňují sledovat všechny fáze procesu.

Pod pojmem „sledovatelnost“ rozumíme schopnost vysledovat všechny procesy od nákupu surovin až po výrobu, spotřebu a likvidaci, a určit s naprostou přesností, kdy, kde a kým byl konkrétní produkt vyroben. Vzhledem ke zlepšování kvality produktů a zvyšování povědomí o bezpečnosti v posledních letech získává sledovatelnost na důležitosti a šíří se do celé řady oblastí, jako je automobilový průmysl, elektronika, potraviny a farmaceutika, a uplatňuje se především v leteckém průmyslu. Sledovatelnost zřetězeného procesu znamená, že lze vysledovat historii výroby produktu od nákupu surovin a dílů až po obrábění, distribuci a prodej; moderní technologie umožňují sledovat všechny fáze procesu. To poskytuje výrobcům výhodu snazšího vyšetřování příčin poruch a možnost odvolat produkty v případě neočekávaných problémů. Spotřebitelé mohou tento parametr použít jako měřítko pro výběr vysoce spolehlivých produktů. Požadavky na kvalitu a její automatizaci jsou všudypřítomné a stejně tak, jak je tomu u výrobních procesů, stupeň automatizace a provádění kvalitativních úkonů pomocí robotizace a automatizace určuje zákazník.

Související články
Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit