Témata
Ilustrační foto: Eva Zajícová

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Tento článek je součástí seriálu:
Fenomén automatizace
Díly
František Zimmermann

Pracuje na vedoucí pozici ve společnosti ZF Electronics Klášterec, hlavního výrobního závodu divize E-mobility mezinárodní společnosti ZF Group. Vede čtyři vývojové týmy pracovníků pro vývoj a výrobu výkonové elektroniky pro e-mobily. Předtím 14 let pracoval ve společnosti Škoda Auto na různých operátorských a později vedoucích pozicích. Je zakladatelem poradenské společnosti FZ Consulting.

Reklama

I když plně automatizovaná linka dokáže z mnoha vstupních komponentů vytvořit finální produkt, stále vyžaduje asistenci pracovníků při manuálních operacích. Pracovníci, montážní operátoři a obsluha strojů jsou velmi flexibilní a dokážou paralelně pracovat na velkém množství úkolů. Na druhou stranu, stroje a roboty plní jen naprogramované zadání, zato však naprosto rychle, přesně a prakticky po neomezenou dobu. Člověk dokáže být flexibilní a efektivní jen po omezenou dobu, a proto je potřeba v mnoha výrobních závodech směnný provoz. Operátoři často rotují v denních intervalech, aby na další pracovní slot získali dostatek energie. V případě náročnější pracovní náplně z hlediska ergonomie je rotace prováděna i v hodinových intervalech v rámci jedné směny. Vždy je velmi důležité, aby každý člověk na té jedné pracovní pozici, ve které střídá a na které je střídán dalšími, měl minimálně stejnou úroveň znalostí jako všichni ostatní. Zaškolování nových zaměstnanců s sebou přináší vícenáklady v podobě vyšší zmetkovitosti, je-li pracovník zaškolován přímo ve výrobním či montážním provozu, a stejně tak i snížením produktivity zaškolujícího pracovníka, který se v tu chvíli nemůže naplno věnovat své práci. Jen velmi málo společností si může dovolit vytvořit vlastní školicí středisko a simulovat zde výrobní a montážní procesy, aby se vyhnuly prostojům a vyšší zmetkovitosti přímo v provozu. Mnoho středních a menších firem takové možnosti nemá a musí tedy nové zaměstnance školit v přímém provozu. Důvtipní dodavatelé nových technologií tento nedostatek odhalili a spolu s dodávkou nabízejí také školicí programy pro obsluhu a programy pro údržbu strojů a zařízení.

Vzdělávání zaměstnanců v běžných i nových procesech spojených s automatizací hraje velkou roli v konkurenceschopnosti společnosti. Současná doba nabízí mnoho způsobů vzdělávání, mezi něž patří online vzdělávací programy, přímá školení u dodavatele i dodavatelská školicí aktivita na straně zákazníka. (Zdroj: ZF Electronics Klášterec)

Vzdělávání zaměstnanců posiluje konkurenceschopnost

Firmy všeobecně trpí výrazným nedostatkem kvalifikovaného personálu a mají problémy s pružným reagováním na zvýšení poptávky svých odběratelů a zákazníků. Nedostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů a velká fluktuace zaměstnanců, ať už během zkušebního období, či dlouhodobého zaměstnaneckého poměru, má velký dopad na náklady firem. Vzdělávání zaměstnanců na běžné i nové procesy spojené s automatizací hrají velkou roli v konkurenceschopnosti společnosti. Současná doba nabízí mnoho způsobů vzdělávání, mezi něž patří online vzdělávací programy, přímá školení u dodavatele i dodavatelská školicí aktivita na straně zákazníka. Zaškolování pracovníků na nejmodernější technologie ve vyspělých provozech vyžaduje multidisciplinární přístup. Pokud firmy začnou využívat multidisciplinární přístup a budou se snažit svým zaměstnancům ukazovat jejich důležitost, získají na ně do budoucna velmi silný vliv. Každý člověk má své potřeby a každý člověk chodí do zaměstnání z určitého důvodu. Jasná definice požadavků na zaměstnance a jasné zařazení je prvním krokem k úspěchu. Pokud je nově nastupující pracovník jasně dedikován na své budoucí pracoviště, lze také vytvořit jasně definovatelný zaškolovací plán a dát tak smysl jeho působení ve společnosti. Mnoho firem bere nové zaměstnance jako placenou službu a očekávají okamžitý výkon. Zaměstnanec, který nastupuje do společnosti, na druhou stranu očekává, že se mu dostane přiměřeného školení, aby mohl vykonávat svou profesi dobře. Důvodem velké míry fluktuace na trhu práce není vždy na prvním místě výše platu. V mnoha případech je to nedostatečná loajalita a minimální cítění s vizí společnosti. Pokud je vize společnosti založena na smysluplném vzdělávacím systému svých zaměstnanců, posouvání každého jednotlivce dopředu a jeho seberozvoji, získává tak firma nejen dobré a loajální zaměstnance, ale také členy dobře fungujícího týmu.

Reklama
Reklama
Reklama

Velmi efektivním způsobem školení je získanou informaci ihned šířit dál. V tu chvíli se stává ze školeného školitel a specialista v oboru. Společnost tak získává silnou základnu kvalifikovaného personálu a loajální pracovníky, protože vkládá do jejich rukou zodpovědnost a tím i velmi důležitou důvěru. Zaměstnavatel si tak vytváří velmi profesionální vztah se svými zaměstnanci a týmová spolupráce je přinejmenším příjemnější.

Vzdělávání a osobní rozvoj v rámci zaměstnání přináší výhody jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli. Zaměstnanec rozvíjí své schopnosti a dovednosti a zaměstnavatel se stává konkurenceschopnějším.

Reklama
Související články
Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Související články
Automatizace v malých a velkých firmách

Automatizace přináší velké výzvy a příležitosti, ale má i svá úskalí. Jedním z nich je otázka návratnosti investic. Velké a globální společnosti mají v tomto ohledu vždy velkou výhodu oproti malým, lokálním firmám. I menší firmy však mají šanci uspět.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Přeceňujeme, nebo nedoceňujeme automatizaci?

Ať už se jedná o jakýkoli proces ve firmě nebo provozovně, má se často za to, že automatizace je tím zázračným nástrojem, který přinese efektivitu do jakékoli činnosti a jistě zajistí prosperitu a rozvoj firmy. Ano i ne, automatizace má své zastánce, ale i odpůrce, a argumenty obou táborů jsou podnětné.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Výroba založená na cloudových řešeních

Navzdory ekonomickým propadům a neustále se měnícímu pracovnímu prostředí zůstává výroba dlouhodobě a v celosvětovém měřítku hlavním zdrojem pracovních míst a zásadní oblastí tvorby hodnot. Přesto, že se postupně podařilo do značné míry vylepšit kvalitu vyráběných součástí a zvýšit efektivitu celého výrobního procesu, existují i nadále významné zdroje plýtvání, které se doposud nepodařilo efektivně vyřešit. V důsledku toho se provozní náklady v oblasti výroby vytrvale drží na vysoké úrovni. Existují však významné příležitosti umožňující tento trend zvrátit pomocí digitálních a cloudových řešení.

Technická řešení zítřka se rodí v týmu

Díky simultánnímu inženýrství mohou společnosti ve strategickém partnerství se zákazníkem vytvářet a realizovat systémy průmyslové automatizace, které optimálně splňují nejrůznější požadavky.

Jak se zrodil systém pro monitoring výroby

Jiří Rozvařil spoluzakládal v roce 1996 v Kolíně tiskárnu Colognia press, ze které se po 20 letech stala firma se 100 zaměstnanci a obratem kolem 300 mil. ročně. Její vývoj byl téměř čítankový od garážového podnikání přes pokusy a omyly až ke stavbě nové haly a koupi špičkově fungujících tiskových strojů, díky kterým patří dnes tiskárna etiket k lídrům na českém trhu.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit