Témata
Zdroj: Sci-line

Přeceňujeme, nebo nedoceňujeme automatizaci?

Ať už se jedná o jakýkoli proces ve firmě nebo provozovně, má se často za to, že automatizace je tím zázračným nástrojem, který přinese efektivitu do jakékoli činnosti a jistě zajistí prosperitu a rozvoj firmy. Ano i ne, automatizace má své zastánce, ale i odpůrce, a argumenty obou táborů jsou podnětné.

Leoš Kopecký

Leoš Kopecký, *1958, vystudoval VUT v Brně, elektrotechnologie, Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, text a scénář. Od 1990 působí jako novinář a mediální expert, 2009-2012 Akademie věd ČR (SSČ) - popularizace vědy, marketing, od 2013 externí redaktor pro TA ČR, nezávislý novinář, publikování pro propagaci vědy, výzkumu a inovací. V 2015 založen nezávislý projekt Sci-line - online platformupro komunikaci R&D, nových materiálů a technologií. Projekt je zastřešen aktivitami společnosti ArtCom 3000, jejíž je spoluzakladatelem.

Reklama

Jádro pudla spočívá ve dvou věcech – v uvědomění si, co skutečně automatizace je, a za druhé v pochopení pokud možno všech dopadů, které proces automatizace v konkrétním případě přináší nebo přinese.

Jedna z definic praví: „Automatizace je proces vývoje techniky, kde se využívá automaticky pracujících zařízení k osvobození člověka jak od fyzické, ale zejména od duševní řídicí práce.

Je to obvyklý přístup, kdy se automatizace tak nějak samozřejmě ztotožňuje se součástí výrobního procesu či práce. Jenže slovo „automat“ bylo známo dávno před tím, než do továren přišly první stroje a vzniklo ze starořeckého „automaton“, z označení pro vše, co se hýbe. První automaty uváděl v činnost ohřátý vzduch nebo závaží. Už Leonardo da Vinci k uvítání krále Ludvíka XII. sestrojil mechanického lva, který samočinně kráčel až k trůnu a tlapou pozdravil panovníka. To byly první automaty pro zábavu, potom přišla skupina ne příliš populárních automatů výherních, těmi se zabývat nebudeme a věnujme pozornost automatům pro výrobu.

Každý stroj značky DMG MORI je možno doplnit o standardní nebo speciální automatizační řešení pro flexibilní výrobní systémy. (Zdroj: Sci-line)

Inteligentní automatizace

Reklama jedné z firem zajišťujících automatizaci a dodávku automatizačních systémů zní: „Inteligentní automatizace je ziskovým a dostupným řešením i pro firmy střední velikosti. Kontaktujte nás a my vám pomůžeme začít využívat výhod robotizace.“ Nebo jiná: „Náš tým zkušených odborníků posoudí připravenost vaší malé či střední firmy na robotizaci a doporučí míru automatizace procesů. Obraťte se na nás a nezůstávejte pozadu za konkurencí.

Obě reklamy jsou cíleny na malé a střední firmy, protože velké firmy pro automatizaci a robotizaci udělaly zásadní kroky a už své dodavatele mají. Dalším nepřehlédnutelným sdělením obou reklam je to, že robot je podstatným nástrojem pro automatizaci. Ale není možno tento vztah chápat zjednodušeně v podobě rovnice automatizace = robotizace.

Reklama
Reklama

Automatizace je proces komplexnější a zahrnuje celé spektrum činností od evidence příchodu zaměstnanců přes sledování teploty ve skladech až po řízení výroby a prediktivní údržbu, což je samozřejmě to hlavní využití. Prvním programovatelným výrobním automatem na světě byl Modicon 084. V roce 1968 začali v General Motors řešit zvýšení spolehlivosti řízení výroby a cílem bylo vyvinout zařízení, které nejenže bude spolehlivější než ručně propojované relé řídicí systémy, ale jehož vlastnosti bude možné měnit podle požadavků z výroby. V zadání vývojového úkolu dále stálo: modularita a možnost snadného rozšíření, odolnost proti vlhku, prachu a vibracím, programování analogického návrhu relé schémat.

Ruční změny otáček, Albert Heller, obráběcí stroje a nástroje, kolem roku 1920. (Zdroj: Sci-line)

To vše se před více než 50 lety podařilo na 100 %, a pak následoval prudký nárůst automatizace v průmyslu, a postupně se rozvíjely i potřeby a nároky na ni. Jednou ze zásadních je dnes i potřeba rychlých a levných změn ve výrobě, od změny barvy výrobku až po případnou úplnou změnu sortimentu, a to i v malých sériích. Začal se používat termín flexibilní automatizace – schopnost robota nebo systému rychle a snadno změnit úkol, aby se změnil design nebo jiná vlastnost produktu.

Továrny budoucnosti?

Přeprogramování zařízení se ve flexibilní automatizaci provádí offline – programování probíhá na počítačovém terminálu bez použití samotného výrobního zařízení, tedy nedochází k časovým ztrátám při výrobě. Autonomní multifunkční robot ve spojení se strojovým učením a umělou inteligencí se stane neodmyslitelnou součástí autonomních továren budoucnosti. Samozřejmě futuristická představa „Lights-out manufacturing“ – výroba bez světel – tedy bez lidí, je jistým způsobem lákavá, ale je to opravdu zatím budoucnost, a jak vzdálená, to se uvidí. Nicméně je to jeden z často diskutovaných důsledků automatizace – odstranění či omezení práce člověka. Kdysi se lidé báli, že je o práci připraví stroje, a teď se bojí robotů. Je to otázka pro odborníky, a ti se jí hodně věnují.

Reklama

Citace ze studie (Acemoglu a Restrepo 2020): „…automatizační technologie obecně samy o sobě sdílenou prosperitu nepřinášejí. Musí být kombinovány s dalšími technologickými změnami, které pracovní místa vytvářejí.

V únoru 2021 publikovali své závěry v článku „Robots and employment: Evidence from Japan, 1978–2017“ odborníci Daisuke Adachi, Daiji Kawaguchi a Yukiko Saito.

Předchozí studie uváděly, že přijetí robotických technologií v průmyslu snižuje zaměstnanost i mzdy. Japonská studie naopak ukazuje, že pronikání průmyslových robotů má pozitivní dopady jak na zaměstnanost, tak na mzdy. To implikuje potenciál pro harmonizaci lidské práce s budoucími technologiemi.

Citace ze studie: „Naše výsledky ukazují, že nárůst o jednu robotickou jednotku na 1 000 pracovníků zvyšuje zaměstnanost o 2,2 %, což potvrzuje zjištění, že roboti a pracující se doplňují.

Vydání #11
Kód článku: 221106
Datum: 16. 11. 2022
Rubrika: Redakce / Automatizace
Firmy
Související články
Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Automatizace v malých a velkých firmách

Automatizace přináší velké výzvy a příležitosti, ale má i svá úskalí. Jedním z nich je otázka návratnosti investic. Velké a globální společnosti mají v tomto ohledu vždy velkou výhodu oproti malým, lokálním firmám. I menší firmy však mají šanci uspět.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Související články
Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Výroba založená na cloudových řešeních

Navzdory ekonomickým propadům a neustále se měnícímu pracovnímu prostředí zůstává výroba dlouhodobě a v celosvětovém měřítku hlavním zdrojem pracovních míst a zásadní oblastí tvorby hodnot. Přesto, že se postupně podařilo do značné míry vylepšit kvalitu vyráběných součástí a zvýšit efektivitu celého výrobního procesu, existují i nadále významné zdroje plýtvání, které se doposud nepodařilo efektivně vyřešit. V důsledku toho se provozní náklady v oblasti výroby vytrvale drží na vysoké úrovni. Existují však významné příležitosti umožňující tento trend zvrátit pomocí digitálních a cloudových řešení.

Technická řešení zítřka se rodí v týmu

Díky simultánnímu inženýrství mohou společnosti ve strategickém partnerství se zákazníkem vytvářet a realizovat systémy průmyslové automatizace, které optimálně splňují nejrůznější požadavky.

Jak se zrodil systém pro monitoring výroby

Jiří Rozvařil spoluzakládal v roce 1996 v Kolíně tiskárnu Colognia press, ze které se po 20 letech stala firma se 100 zaměstnanci a obratem kolem 300 mil. ročně. Její vývoj byl téměř čítankový od garážového podnikání přes pokusy a omyly až ke stavbě nové haly a koupi špičkově fungujících tiskových strojů, díky kterým patří dnes tiskárna etiket k lídrům na českém trhu.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit