Témata
Zdroj: Omron Europe

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Reklama

Pro vývoj řešení sloužících k automatizaci a k řízení, která mohou výrobnímu průmyslu pomoci se této nové realitě přizpůsobit, bude nezbytné využít umělou inteligenci, datovou vědu, digitální dvojčata, technologie snímání a monitorování a strojové vidění. V této souvislosti bych rád popsal šest hlavních trendů, které ovlivní průmyslovou automatizaci a budou ji formovat v roce 2024 a dalších letech.

Fernando Colás, CEO, Omron Industrial Automation Business Unit (IAB) Europe. (Zdroj: Omron Europe)

Trend č. 1: Podpora místní výroby pro místní obyvatele

Nedávné výpadky v zásobování odhalily křehkost globálních dodavatelských řetězců a mnoho výrobců přiměly položit si otázku, zda je vůbec moudré vytvářet dlouhé a složité dodavatelské řetězce a delokalizovanou výrobu. V důsledku toho společnosti soustřeďují své výrobní kapacity v jedné zemi a na jednom místě, chrání je tak proti budoucím šokům a zkracují jejich vzdálenost k zákazníkovi. Výrobci se snaží tento posun ve strategii realizovat s přeshraniční podporou od svých partnerů v oblasti automatizace – chtějí přenosná, univerzální řešení, která lze replikovat v různých geografických oblastech, a chtějí standardizovanou výrobu, aby jejich zákazníci měli zaručený stejný produkt bez ohledu na to, kde je vyroben. To vyžaduje značné investice do inovací, stejný nadnárodní přístup k navrhování a silnou síť systémových integrátorů.

Trend č. 2: Do popředí se dostává zákaznická zkušenost

Krize v oblasti dodávek také snížila důležitost produktu a důležitost ceny při rozhodování o nákupu a zvýšila význam vzdáleností a zkušeností. Tím se mění způsob, jakým výrobci přistupují ke svým partnerům v oblasti automatizace a jaký s nimi mají vztah. Už nechtějí kupovat „systém“, chtějí „řešení“ a více než dříve přikládají větší důležitost servisu a zálohování. Společnost Omron si uvědomuje, že se jedná o trvalý trend, a v posledních několika letech se vzdaluje od obchodního modelu zaměřeného na produkty a směřuje k přístupu založenému na řešeních, který staví do centra zájmu zákaznickou zkušenost. Pevně věříme, že pokud výrobci pochopí, jak inteligentní automatizace dokáže vyřešit problémy, se kterými se setkávají, budou se ji snažit využít.

Reklama
Reklama
Reklama

Trend č. 3: Spojení OT a IT k optimalizaci nákladů na flexibilní výrobu

Posun směrem k flexibilní výrobě, který probíhá již několik let, je stále výraznější a vyvíjí se jako koncept, který výrobcům umožňuje provést rychlou změnu, pokud to bude potřeba. Nové úrovně personalizace dosáhla velmi smíšená výroba v malých objemech (HMLV) – zejména ve farmaceutickém průmyslu – a pro lokalizovanou výrobu jsou charakteristické flexibilní pracovní postupy, které se mohou plynule měnit v závislosti na různých produktech. Hlavním problémem flexibilní výroby je však její finanční životaschopnost. Společnost Omron věří, že klíčem k optimalizaci technických nákladů je propojení světa OT (operačních technologií) se světem IT (informačních technologií), a předpovídá, že v roce 2024 a dalších letech budou pro tento účel hojně využívána digitální dvojčata. Díky technologii digitálních dvojčat mohou společnosti navrhovat výrobu opakovaně a testovat změny ve virtuálním prostředí. Nejenže se tím zkrátí doba vývoje, ale také se sníží rizika a optimalizují náklady na projekty.

Trend č. 4: Analýza dat se zřetelem na udržitelnost

Kromě využití virtuální reality k optimalizaci nákladů se budou výrobci stále více spoléhat na monitorování strojů v reálném světě, aby bylo možné zefektivnit lokalizované výrobní operace a zajistit jejich větší udržitelnost. Výrobci ve všech odvětvích se snaží snížit spotřebu surovin a energie a hledají odpovědi u svých poskytovatelů automatizace. V továrním nastavení lze zlepšení v této oblasti dosáhnout získáváním a analýzou dat ve spojení s vysoce výkonnými řídicími systémy. Proto vyvinula společnost Omron službu i-Belt, která využívá internet věcí (IoT), jakož i analýzu dat a zlepšuje tak efektivitu automatizovaných procesů.

Klíčem k optimalizaci technických nákladů je propojení světa operačních technologií se světem informačních technologií. (Zdroj: Omron Europe)

Trend č. 5: Větší zaměření na bezpečnost zvyšuje důležitost automatizované kontroly

Další výzvou, která doprovází flexibilní výrobu, je to, že je potřeba udržet standardy bezpečnosti a kvality. Naléhavost tohoto úkolu tkví v tom, že čím více proměnných je ve smíšené výrobě, tím větší je potenciál pro vznik chyb a problémů. Ve světě, kde jsou značky stále více předmětem veřejné kontroly a jejich pověst může být zničena v jediném okamžiku, berou firmy bezpečnost vážněji než kdy jindy. To je impulzem pro vývoj automatizovaných kontrolních systémů na bázi umělé inteligence, které zajistí bezpečnost, bezchybnost a kvalitu každého jednotlivého produktu – a to i při operacích s tou nejmenší velikostí šarže.

Trend č. 6: Výhody umělé inteligence

V každodenním životě může být všemohoucnost umělé inteligence vnímána jako hrozba, ale v oblasti průmyslové automatizace představuje obrovskou – a stále do značné míry nevyužitou – příležitost neustále zlepšovat výkonnost systémů.

Společnost Omron využívá umělou inteligenci jako výhodu – v robotice, řídicích systémech a kamerových systémech. Používáme ji například k odhalení velmi malých vad zrcadlových povrchů a k detekci uváznutí výrobků uvnitř balicích strojů. Naším cílem je rozšířit umělou inteligenci do výrobního prostředí a rozvoj jejího využití v této oblasti budeme i nadále zkoumat.

V příštích několika letech bude vývoji automatizace dominovat a udávat jeho směr přechod na nové paradigma plně flexibilní výroby. To umožní společnostem vypořádat se při plnění požadavků zákazníků s budoucími výzvami dodavatelského řetězce. Souběžně s tím dojde k přechodu k autonomnější výrobě, která staví do popředí kvalitu, bezpečnost a udržitelnost.

Vydání #3
Kód článku: 240322
Datum: 06. 03. 2024
Rubrika: Servis / Automatizace
Firmy
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit