Témata
Vydání #3
Březen 2024Téma měsíce

Automatizace a robotizace v průmyslu
Strojírenské veletrhy a konference

MM Science Journal – March 2024 Issue

Březnové vydání opět přináší řadu inspirativních rozhovorů a reportáží. V úvodním rozhovoru nabízí renomovaný ekonom, poradce a publicista Jan Urban svůj pohled na příčiny současných problémů českého hospodářství, ve své další promluvě se profesor Štefan Kassay zamýšlí nad komunikací vědeckých osobností v médiích. Rozhovory nám poskytli také ředitelé dvou úspěšných firem a organizátor konference o strojírenských technologiích. Tuto konferenci a několik dalších uskutečněných či připravovaných veletrhů a odborných seminářů vám představíme prostřednictvím reportáží a pozvánek. Nový díl seriálu o inovacích ve výrobním závodě automobilky Škoda Auto vás seznámí s opatřeními snižujícími energetickou náročnost výroby. Společným tématem dalších příspěvků je automatizace a robotizace výroby. Nabízíme vám pohled na aktuální trendy vývoje v této oblasti a také příklady z praxe, které dokládají, že sázka na automatizaci se vyplácí.

Články

Redakce

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Jažlovice ve znamení obráběcí techniky

Dny otevřených dveří společnosti Mazak, které proběhly na přelomu ledna a února v Technologickém centru  v Jažlovicích, přilákaly pozornost široké veřejnosti. První den byl věnován médiím, následující dny pak zákazníkům firmy Mazak a zájemcům z řad veřejnosti. Redakce MM Průmyslového spektra pochopitelně nemohla na této zajímavé i lidsky příjemné akci chybět.

Úspěšný rok výrobce brusek

Pod heslem "Sound of Studer" se nesla únorová výroční tisková konference společnosti Fritz Studer, výrobce přesných válcových brusek. Během programu zástupci společnosti před novináři z více než 20 zemí zhodnotili nedávno dokončený fiskální rok 2023, který byl zároveň rokem 111. výročí založení firmy. Společenského programu, navazujícího nejen na tiskovou konferenci, ale i setkání partnerů a prodejců, se zúčastnili i zástupci společnosti Galika CZ, která firmu Fritz Studer zastupuje na českém trhu.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Cesta k ideální infrastruktuře IT

Prostory kongresového centra O2 Universum v pražské Libni byly v úterý 16. ledna vyhrazeny pro informační technologie. Společnosti VMware a TD Synnex a jejich partneři zde uspořádali konferenci Technology Forum 2024. Letopočet v názvu napovídá, že jde o pravidelnou akci, jež se opakuje každý rok. Tématem konference byla i letos digitalizace firemních procesů, zpracování dat, virtualizace a cloudové služby.

Významný posun v oblasti strojírenství

Ve dnech 7.-9. února proběhl "pod taktovkou" Katedry technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. Podrobnostem jejího průběhu se v tomto vydání našeho časopisu věnuje nejen naše reportáž, ale i tento rozhovor s doc. Miroslavem Zetkem, hlavním organizátorem konference.

Technologie pro adaptivní výrobu

Měli jsme možnost zúčastnit se celodenního semináře s názvem Technologie pro adaptivní výrobu a stroje 2024, který pro své stávající i potenciální zákazníky uspořádala společnost B&R automatizace v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Zástupci pořádající firmy představili účastníkům akce novinky z oblastí manipulačních robotů, transportních systémů a strojového vidění a také příslušný software.

MM Glosa: Eine große Katastrophe

V Německu to stále vře. Vedle obav z politických iniciativ a churavějící ekonomiky řeší naši západní sousedé i otázky rasismu. Skupina vědců, jejichž úkolem bylo zkoumat, jak kdysi dávno žili dinosauři, se raději zabývá otázkou, zda jména dinosaurů odpovídají dnešnímu duchu doby. Zatímco dinosauři kdysi obývali Zemi bez zájmu o politickou korektnost, jejich jména jsou nyní předmětem vášnivých debat, zdali nejsou rasistická nebo sexistická…

Servis

160 let strojařského vzdělávání v Praze: Lidé a výrobní systémy pro 21. století

Nejcennějším zdrojem, kterým Fakulta strojní ČVUT v Praze disponuje, jsou lidé, ochotní nejen na sobě pracovat, ale nabyté zkušenosti přenášet na další generace studentů. Následující příběhy popisují, jak se moji kolegové z Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT v Praze snaží připravovat studenty na výzvy 21. století.

Inovace v automobilovém průmyslu, Část 5. Úspory energií a uhlíková neutralita

Na základě dlouhodobé redakční spolupráce MM Průmyslového spektra se společností Škoda Auto vznikl koncept tohoto seriálu přibližující realizaci inovací v jednom ze tří jejích závodů, které se nacházejí v České republice. Jde o výrobní závod ve Vrchlabí. V dnešním díle se budeme věnovat úsporám energií, které se tamním technikům podařilo v poslední době realizovat a které měly významný podíl na dosažení neutrality emisí CO2 tohoto podkrkonošského podniku při výrobě automatických převodovek.

Investice pro budoucí expanzi

Ve svém výrobním závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí společnost Edwards špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. Aby byla schopna pokrýt poptávku po svých produktech i realizovat zamýšlené projekty, navyšuje Edwards výrobní kapacity lutínského závodu a připravuje další výrobní prostory pro nové produkty. O plánovaných investicích na rok 2024 jsme hovořili s Janem Večeřou, generálním ředitelem lutínského závodu.

Jak naplánovat automatizaci skladu

Prostřednictvím automatizace dokážeme zjednodušit a zefektivnit skladové procesy a snížit jejich chybovost i závislost na kvalifikované pracovní síle. Proces automatizace je však nutno důkladně promyslet a připravit. Na základě analýzy současného stavu a kvalifikovaného odhadu budoucích potřeb je třeba zvolit optimální řešení na míru a také vybrat jeho dodavatele.

Veletrh tiskařských technologií

Další ročník veletrhu drupa, předního světového specializovaného veletrhu tiskařských technologií, se bude konat od 28. května do 7. června 2024 na výstavišti v Düsseldorfu. Setkání proběhne ve znamení současných trendů - udržitelnosti a digitalizace - za účelem sdílení informací o aktuálních technologických trendech a o nových výsledcích z výzkumu a vývoje.

České firmy na MSV: Veletrh jako inspirace

Firmu První hanácká BOW založili již v roce 1993 tři kolegové – Oldřich Brzokoupil, Petr Opravil a Jan Wagner – aby vyšli vstříc profesionálům i amatérům z oblasti strojírenství. Společně tedy „ušli“ již 30 let a jejich cesta se po celou tu dobu nese ve znamení výroby a obchodování se stroji pro kovo- a dřevoobrábění, čisticí či manipulační technikou, CNC stroji, kompresory a s mnoha dalšími produkty. Je tedy logické, že firma patří k tradičním vystavovatelům na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Především na toto téma jsme hovořili s Ing. Petrem Opravilem, jednatelem společnosti.

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Výjimečné talenty mají opět šanci

Přípravy dalšího ročníku soutěže Manažer roku jsou již v plném proudu. Cílem soutěže, jako již tradičně, je objevit na trhu jedinečné a inspirativní manažerské příběhy, které v polovině dubna projdou selekcí zkušené 10členné hodnotitelské komise, jež rozhodne o držitelích devíti titulů dle zařazení do kategorií za rok 2023. Mediálním partnerem této prestižní události je i letos MM Průmyslové spektrum.

Dělejte to jinak: Už řídíte výrobu odkudkoliv?

Práce ve výrobě je mimořádně konzervativní. Zatímco vaši kolegové na manažerských pozicích mluví o home office, remote worku nebo work-life balance, vy jako výrobní ředitel sníte o tom, že vaši lidé dorazí včas do práce a udělají alespoň ten kus práce, na kterém jste se domluvili. To je vaše maximum možného. Vaše každodenní malá radost, že váš den proběhl víceméně tak, jak jste jej naplánovali. Ale i tady se zablýskalo na časy.

Promluvy Štefana Kassaye: Devalvace vědy vědeckou komunikací?

Užívání cizích slov v běžné řeči ještě nikoho neudělá vědcem ani to nepovýší jeho společenskou úroveň. Přesto má člověk, kromě běžné výměny názorů, svůj záměr, kterému odpovídá i příslušný komunikační styl. Pochopitelně, že vysoce uznávaná osobnost chce mít možnost být šiřitelem svých vlastních názorů.

PR článek

Zelená transformace ve výrobě: evoluce a nové příležitosti

Obor strojírenské výrobní techniky patří k základům strojírenství a jeho úroveň se přenáší v parametrech produktivity a přesnosti do téměř všech navazujících oborů a odvětví výroby a zpracovatelského průmyslu. V rámci ČR je většina podniků, firem a dalších organizací působících v oboru strojírenské výrobní techniky sdružena v Technologické platformě Strojírenská výrobní technika (TPSVT). Platforma se věnuje mimo jiné zpracování strategických dokumentů v oboru, a to již od roku 2008. Jedním z hlavních současných úkolů platformy je formulovat Akční plán pro digitální a zelenou transformaci v oboru strojírenské výrobní techniky. 

Produktový článek

Veletrh novinek ze zpracovatelského průmyslu

Objevte inspirativní řešení pro budoucnost a setkejte se s vizionáři z byznysu, vědy a politiky. Veletrh Hannover Messe vytváří platformu, na které se pravidelně prezentují novinky ze světa zpracovatelského průmyslu.

Jak automatizovat firmu a ušetřit čas i peníze

Některým problémům čelí malé i velké firmy bez rozdílu – například nedostatku kvalifikovaných pracovních sil nebo vysokým cenám energií. Obojí vede k úvahám, jak zefektivnit fungování celé firmy a zda lze účinně a pružně reagovat na přicházející změny. Jak se již mnohokrát prokázalo, do velké míry může být odpovědí automatizace s pomocí ERP systému, která umožní zefektivnění firemních procesů a neustálý přehled. Jak se k ní však postavit v této turbulentní době, kdy je třeba pečlivě zvážit každou investici?

Výkonnější monolitní závitové frézy

Kvalita závitu je často rozhodujícím faktorem pro úspěšné obrábění. Jelikož závitové frézy nacházejí své uplatnění většinou až na konci celého procesu obrábění, vyžaduje se u nich především maximální přesnost a procesní bezpečnost. Stopkové frézy MonoThread – SGF a MonoThread – SFSE, jež patří do řady Performance Line společnosti Ceratizit, poskytují spolehlivou kvalitu v obou uvedených ohledech.

Geometrie pro vysoké rychlosti posuvu

Společnost Paul Horn představuje vyměnitelnou břitovou destičku s novou geometrií břitu, označenou „KR“. Tato geometrie, určená pro vysoké rychlosti posuvu, má přednosti jak v zapichování, tak i v podélném a kopírovacím soustružení.

Kielecký Salon technologie obrábění kovů

Kielecký Salon technologie obrábění kovů STOM spolu s dalšími doprovodnými událostmi slibuje mimořádně působivý zážitek. Průmyslové jaro se bude konat v další dočasné hale a výstavní plocha se oproti loňsku zvětší o 10 %.

Automatizace se vyplatí i malým firmám

Malé a střední podniky se zdráhají robotizovat. Často si mylně myslí, že jde o obrovské náklady, které se vyplatí jen pro velké série. Profika in-house vyvinula už tři robotické buňky. Každou z nich lze přizpůsobit konkrétnímu provozu i typu produkce, a tím ji zefektivnit.

Posouvání možností textilní výroby

Veletrhy Texprocess a Techtextil, které se souběžně pořádají ve Frankfurtu nad Mohanem, představí otevřené centrum inovací, trendů a technologických pokroků v oblasti textilní výroby. Letošní ročník je věnován především tématu digitalizace, neboť její širší využití v procesu výroby může nezaměnitelnou měrou přispět k navýšení udržitelnosti a efektivity.

Víc než na chlup přesný

Díky strojům od firmy Hermle může být společnost SK Technology opravdu puntičkářská – a to doslova a do písmene. Tento odborník na třískové obrábění je totiž v přesnosti vynikající. Je to dáno nejen strojovým parkem, ale také pochopením, že o dobrém výrobku, nebo zmetku rozhodují nenápadné drobnosti.

Roboty zefektivňují výrobu a zvyšují výkon

Společnost Demo, významný výrobce farmaceutických řešení se sídlem v Řecku, se rozhodla automatizovat zakládání a vykládání v řadě procesů, které zahrnují sterilizaci plastových nádob a sáčků v zásobnících. Vzhledem k extrémním rozdílům v manipulačních operacích se zásobníky, sáčky a kontejnery bylo zřejmé, že bude zapotřebí široká škála robotů různých typů a velikostí.

Pokročilé měření tloušťky pásových materiálů

Znalost tloušťky je rozhodující pro posouzení kvality pásových materiálů či fólií. Vzhledem k tomu, že měření je často nutné provádět za pohybu, uvažujeme většinou o bezkontaktních měřicích metodách, které s ohledem na rychlost měření přinášejí výhody.

Roboty pomáhají transformaci mobility

Závod ZF Electronics Klášterec nad Ohří prošel v posledních letech velikou proměnou a nyní disponuje z velké části automatizovanou technologií pro výrobu výkonové elektroniky do elektromobilů prémiových značek. V rámci robotických řešení firma spoléhá na průmyslové roboty Stäubli, jichž na několika linkách najdeme více než šedesát.

Čtyři oblasti lepení, kde to půjde lépe

V průmyslovém světě se neustále hledají progresivní technologie pro zlepšení efektivity a kvality výroby. Technologie strojního nanášení tavného lepidla výrazně posunula hranice toho, co je v průmyslu možné.

Sofistikované strojní díly

Společnost Elesa+Ganter je přímým zastoupením dvou předních světových firem věnujících se výrobě a vývoji standardizovaných dílů – z kovu a z inženýrských plastů – pro strojní průmysl. Jakožto významný průmyslový dodavatel normovaných strojních dílů bude vystavovat na veletrhu Amper v Brně. I letos zde hodlá představit řadu novinek, a to jak plně elektrifikované díly, tak i klasické strojní prvky.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit