Témata
Zdroj: Archiv společnosti Kovosreal

Jak automatizovat firmu a ušetřit čas i peníze

Některým problémům čelí malé i velké firmy bez rozdílu – například nedostatku kvalifikovaných pracovních sil nebo vysokým cenám energií. Obojí vede k úvahám, jak zefektivnit fungování celé firmy a zda lze účinně a pružně reagovat na přicházející změny. Jak se již mnohokrát prokázalo, do velké míry může být odpovědí automatizace s pomocí ERP systému, která umožní zefektivnění firemních procesů a neustálý přehled. Jak se k ní však postavit v této turbulentní době, kdy je třeba pečlivě zvážit každou investici?

Reklama

Jaké problémy trápí firmy, které přicházejí s poptávkou za poskytovateli softwaru? „Když to zjednoduším, jde o tři okruhy, které řešíme u většiny nových klientů,“ říká Petr Klapka, ředitel české firmy Vision software, která vyvíjí firemní informační systémy již více než 30 let. „V první řadě jde o nedostatečný přehled o průběhu a výnosnosti zakázek. S tím souvisí i nedostatek informací o výkonnosti jednotlivých zaměstnanců, stavu zásob ve skladech a podobně. Další je situace, kdy firma používá několik programů na různé firemní agendy nebo jen sdílené tabulky, což přináší nutnost duplicitního zadávání různých dat a s tím související zbytečnou chybovost a neefektivitu. Jako třetí problém bych uvedl neustálené procesy a postupy a s tím související nepořádek v dokumentech, schvalovacích postupech a kompetencích. To jsou tři oblasti, kde se ztrácí spousta času, energie, a pochopitelně i finančních prostředků,“ vysvětluje.

Automatizace skrze ERP může významně ovlivnit efektivitu výroby. (Zdroj: Archiv společnosti Kovosreal)

Kdy je firma dost velká na první krok k automatizaci?

Tuto otázku lze položit i opačně – tedy ptát se, zda je firma na automatizaci vůbec někdy příliš malá. Je pravda, že nasazení ERP systému zřejmě nebude mít valný smysl v případě firem, které nerostou nebo které rostou jen velmi pomalu a neplánují větší rozvoj. Ve všech ostatních případech však platí, že je lepší začít dříve než později.

Menší firma nemívá ustálené procesy, takže může využívat těch, které má ERP systém v základním nastavení, a přizpůsobit si je podle svých potřeb. Firma pak roste se systémem a systém se rozvíjí podle potřeby tak, jak roste firma. Ušetří se náklady na modifikace systému a firma hned od začátku zavede fungující a dobře odzkoušené procesy.

Velkou výhodou je, že uživatelé se učí používat systém od samého začátku, takže při každodenním chodu firmy pak figuruje jako samozřejmost. Tento faktor se může zdát jako marginální, ale ve skutečnosti může znamenat prevenci problémů, které by mohly nastat v budoucnu na základě přirozené nedůvěry ke změnám a novinkám.

Vision ERP je modulární systém, který si zákazník přizpůsobí podle svých potřeb. S rostoucí firmou a měnícími se požadavky si může přidávat nové funkce a moduly. Pořízení systému sice není levná záležitost, nicméně v současné době je možné zvolit řešení, kdy firma platí měsíční poplatek za pronajaté licence namísto jednorázového poplatku (tzv. SaaS). Jedná se o pružnější variantu, která bude lépe vyhovovat cash flow menší firmy. Aktuálním trendem je pak cloudové řešení – firma se nemusí starat o vlastní servery a jejich správu, protože má systém bezpečně uložený a spravovaný specializovanou firmou.

Přímé propojení firemního systému s provozem může výrazně zpřehlednit celý proces. (Zdroj: Archiv společnosti Kovosreal)

Načasování a záměr

Velkou roli při zavádění digitálních nástrojů hraje to, jaké plány má firma do budoucna. Se zaváděním nových technologií se nevyplatí čekat až na chvíli, kdy přijdou velké zakázky a všichni se ocitnou ve stresu. Implementace ERP systému je poměrně náročná ve smyslu času a kapacit, což není radno podceňovat. Je-li to tudíž jen trochu možné, vždy bývá lepší začít v „klidnějším období“.

Na plánech a cílech firmy přímo závisí také to, jaký software, kdy a jakým způsobem nasadit. Je nutné přemýšlet ve smyslu nikoli pouze řešení krátkodobých problémů, ale také uvažovat dopředu. „Řada firem jako první nasadí ekonomiku, sklady a CRM,“ uvádí zkušený obchodní manažer Ladislav Vaníček z Vision software. Pro jiné je zase prioritou výroba – konkrétně technická příprava výroby, řízení výroby atd. Pak přicházejí na řadu specializovanější funkce, jako je docházka a mzdy, projektové řízení, servis a údržba, objednávání stravy a další. Průběžně se pořizuje také hardware, například tiskárny pro štítky, čtečky a terminály. Často využívaným nástrojem bývají průmyslové tablety – ve skladech a výrobě, slouží jako přístup do systému v terénu, např. pro obchodníky a servisní pracovníky.

Na co si dát především pozor při analýze a stanovení cílů? „Stává se, že nový klient, když zjistí, co všechno Vision ERP umí a jak moc ho lze přizpůsobit, začne během analýzy přidávat další a další požadavky. To samozřejmě dost ovlivní cenu a termín dokončení, nehledě na to, že se v množství malých požadavků často začne ztrácet původní cíl,“ upozorňuje Ladislav Vaníček. „Mám-li dát dobrou radu, implementujte nejdříve systém v základu, případně jen s nejnutnějšími úpravami pro podporu vašich procesů. Až se uživatelé se systémem naučí dobře pracovat a pochopí jeho logiku, pak je na místě uvažovat o dalších úpravách a vylepšeních,“ doporučuje.

Reklama
Reklama
Reklama

Více systémů v jedné firmě – ano, či ne?

Vývoj jde stále kupředu, takže celá řada firem navíc využívá další specializovaný software. Důvodem je i mohutnost ERP systému – při množství funkcionalit, které zahrnuje, jednoduše není možné obsáhnout v základní verzi úplně vše. Důležité je však vnímat svůj ERP systém jako jakýsi „centrální mozek“, na který bude externí software napojen, např. přes API.

Vyvíjíme Vision ERP jako otevřený systém, který bez problémů komunikuje s jinými softwary,“ říká Petr Klapka. „Princip je v tom, že ERP systém přijímá informace od specializovaných programů, propisuje je do potřebných agend a vyhodnocuje je,“ dodává. Otevřenost Vision ERP spočívá také v tom, že umožňuje svým zákazníkům, aby si systém sami spravovali a prováděli v něm změny, a to i včetně přidávání dalších funkcí. Interní správce systému, je-li k tomu dostatečně proškolen, dokáže ERP rozvíjet dle aktuálních potřeb, a to ať už nezávisle na jeho dodavateli, nebo ve spolupráci s ním.

Každopádně i zde platí, že systém je potřeba rozšiřovat postupně a promyšleně. Na počátku odborná firma zanalyzuje, jak se daná věc řeší ve stávajícím systému, a následně vyhodnotí, zda je výhodnější připojit externí specializovaný software, nebo dát přednost dalšímu modulu či individuální úpravě.

Ředitel Petr Klapka při prezentaci na konferenci Vision ERP v Humpolci. (Zdroj: archiv společnosti Vision software)

Životní cyklus ERP

Implementace ERP systému je událost, která bezesporu zasáhne do chodu firmy. Je vhodné, aby měl jeden ze zaměstnanců v době nasazování systému na starosti především nebo výhradně tento projekt. Takový člověk by měl od počátku znát cíle a motivace, se kterými se firma do projektu pustila. Povede výběrové řízení, aby poznal důkladně všechny uchazeče a výhody různých řešení, a bude mít i do budoucna povědomí o tom, proč uspěl právě ten či onen kandidát a co se od něj očekává. „Je opravdu velký rozdíl v tom, jak úspěšná je implementace ve firmě pod dohledem zodpovědného odborníka, který je zaměřený na cíl a dobře spolupracuje, a naopak jinde, kde systém implementují ‚proto, že to mají všichni‘ a ve skutečnosti tomu nechtějí dát žádnou energii ani invenci,“ objasňuje Petr Klapka. Implementaci je proto dobré kolektivu od začátku vysvětlovat, motivovat ho, aby na ni byl připraven a aby znal všechny její fáze, včetně testovací, v níž dochází k ladění případných nedostatků.

Zásadní jsou také školení, která by se nejlépe měla konat pravidelně i po zavedení systému. Pokud si informace předávají pouze zaměstnanci mezi sebou, dochází k postupnému poklesu znalosti systému, čímž upadá i jeho přínos a výsledná spokojenost. Oproti tomu dobře proškolení uživatelé dokážou nejen rozpoznat výhody systému, ale často i sami navrhnou, kde jim může některá úprava přinést další úsporu práce a času.

Jak se firma mění a roste, přibývají nové zakázky a postupy se upravují. Je proto na místě čas od času zkontrolovat, zda stávající ERP systém dosud vyhovuje všem potřebám firmy. K tomu by mělo docházet průběžně, nicméně realita je mnohdy jiná. Může se stát, že se rozvoji a údržbě dlouhodobě nikdo nevěnuje a potřeba opětovného zefektivnění provozu se ohlásí až v momentě, kdy dojde k výraznějšímu posunu okolností (příkladem může být personální změna na pozici majitele či vedoucího výroby). V takovém případě je na místě provést audit či analýzu současného stavu a skutečných potřeb, na což naváže hledání nového systému či tzv. „reimplementace“ stávajícího. Je vhodné zmínit, že takové obnovení a úprava stávajícího systému mohou přinést vynikající výsledky, přičemž také zpravidla nejsou tak časově a finančně náročné jako nová implementace.

Reklama

Pomalu, ale jistě

Bylo by ideální, kdyby mladá firma dokázala zavést veškeré výhody automatizace a digitalizace hned od začátku a přizpůsobit jim všechny postupy. V reálném světě tento úmysl nicméně často naráží na problémy lidských kapacit, a tak je rozumnější postupovat po menších krocích a podle plánu. Takový postup má několik výhod – první je možnost postupně se učit a přizpůsobovat, druhou jsou menší nároky na kapacity a cash flow při implementaci a třetí pak postupné zjišťování dalších příležitostí a řešení aktuálních problémů. Důležité je mít předem stanovené cíle, ke kterým se chceme přiblížit, a těchto cílů se následně držet. Automatizace a digitalizace jsou dnes prakticky podmínkou pro úspěšné fungování firmy, takže lze říct, že není času nazbyt.

Chystáte se zavádět digitální nástroje ve firmě a váháte, jak rychle a jakým způsobem postupovat? Odborníci z Vision software vám rádi poradí. Pozvěte si nás k nezávazné konzultaci a využijte zkušeností, které jsme nasbírali ve výrobních firmách za tři desítky let. Budeme se těšit.

Související články
ERP systém v cloudu: ano, či ne?

Snížení jednorázových výdajů, zvýšení bezpečnosti dat, efektivní správa systému a nižší nároky na údržbu hardwaru a zaměstnance. To jsou nejčastější argumenty pro převedení ERP systému do cloudového řešení.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Související články
Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Průmysl 4.0 jako výzva pro výrobní podniky

Pro výrobní firmy zůstává Průmysl 4.0 klíčovým tématem. Pokusme se tedy více objasnit, jaké změny s sebou tento trend nese, jaké přináší požadavky a co naopak výrobním firmám nabízí.

Pomocník pro řízení strategické změny

Dobře zvládnuté řízení strategické změny je základem pro přežití firmy v podmínkách dnešního neustále se měnícího trhu. Plánování je dnes extrémně důležité, ale stejně tak je důležité umět plány i upravovat a měnit. V tom vám mohou velice efektivně pomoci moderní podnikové informační systémy, jako jsou Helios Orange a Helios Green.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit