Témata
Reklama

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

V oblasti strojní údržby jsou v současné době často nasazovány databázové systémy, které sbírají data z procesu, ukládají je do databází a následně prezentují uživatelům. Signály, které tyto systémy ukládají, však mají běžně periody vzorkování v řádech jednotek či desítek sekund. V posledních letech jsou však v automatizaci používána i řešení, kde je nutné analyzovat data, která musejí mít periodu vzorkování maximálně v řádech desítek milisekund. Řeč je například o sledování průběhů veličin regulovaných elektrických pohonů, měření síly, tlaku apod. Tyto moduly jsou nasazovány na řadu úloh například u manipulátorů či při řešení transferových mechanismů.

Reklama
Reklama
Reklama


Struktura modulu Fast Data pro rychlé děje umožňuje při překročení nastavených parametrů okamžité odeslání alarmů ve formě SMS či e-mailu.

Z technického hlediska jde o víceosé úlohy, kde bývá mechanická vazba mezi jednotlivými řízenými osami. Jádro problému diagnostiky uvedené úlohy tkví v tom, že nejsou běžně dostupné prostředky, které umožní snímat, zaznamenávat a analyzovat data z více pohonů (řízení os) v daném čase. Tato data jsou však nezbytná pro zjištění příčiny případného problému. V reálném provozu se totiž velmi často problém na jedné z os (příčina) projeví systémovou poruchou na jiné ose (důsledek). Údržba se pak často soustředí na osu, jež je v pořádku, a pouze reaguje chybou na problém jiné osy či mechanismu. K dobré detekci takového problému je nutné mít záznam dat od všech os, které se na úloze podílejí. To vede k možnosti správné detekovat příčinu, v ideálním případě pak předpovědět chování sledovaných os.

Uvedený technický problém řeší modul pro rychlé děje, který má označení delMES – mFD (modul Fast Data). Tento modul primárně řeší sběr a uložení rychlých dat z jednotlivých os, analýzu uložených dat ve vazbě na vyráběný produkt, vyhodnocení alarmů při překročení nastavených mezí či při odchylce měřeného průběhu od vzoru pro vyráběný produkt a následné generování reportu s průběhy v případě, že došlo ke vzniku alarmu.

Manažer marketingu společnosti DEL Zdeněk Navrátil představuje během Mezinárodního strojírenského veletrhu výhody systému delMES.

V praxi jsou alarmy odeslány ve formě SMS či e-mailu na určené místo, základní systém delMES pak vedle archivace umožňuje i zpětnou prezentaci reportů problémových událostí. Vlastní vyčtení procesních dat z jednotlivých os je postaveno na systému, který odposlouchává telegramy na procesní sběrnici. Tyto telegramy jsou odesílány jednotlivými osami směrem na PLC řízení, odkud jsou, přes extrémně rychlou sběrnici, přeneseny na průmyslový počítač (IPC), kde dojde k jejich uložení a následné analýze. Uživatel má možnost analyzovat data přímo v reportu či si zpětně otevřít uložené datové záznamy. Nový modul mFD tedy rozšiřuje informační systém delMES o schopnost sbírat, ukládat a analyzovat data, u kterých je nutná vysoká vzorkovací frekvence.

Vedle projekce a výroby elektrických zařízení, automatizace technologických procesů, robotizace a komplexního inženýringu je tak sběr dat, jejich vyhodnocování a predikce dalším pilířem činnosti inženýrské společnosti DEL.

DEL

Zbyněk Bezchleba

zdenek.navratil@del.cz

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Pomocník pro řízení strategické změny

Dobře zvládnuté řízení strategické změny je základem pro přežití firmy v podmínkách dnešního neustále se měnícího trhu. Plánování je dnes extrémně důležité, ale stejně tak je důležité umět plány i upravovat a měnit. V tom vám mohou velice efektivně pomoci moderní podnikové informační systémy, jako jsou Helios Orange a Helios Green.

Průmysl 4.0 jako výzva pro výrobní podniky

Pro výrobní firmy zůstává Průmysl 4.0 klíčovým tématem. Pokusme se tedy více objasnit, jaké změny s sebou tento trend nese, jaké přináší požadavky a co naopak výrobním firmám nabízí.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit