Témata
Reklama

Průmysl 4.0 jako výzva pro výrobní podniky

Pro výrobní firmy zůstává Průmysl 4.0 klíčovým tématem. Pokusme se tedy více objasnit, jaké změny s sebou tento trend nese, jaké přináší požadavky a co naopak výrobním firmám nabízí.

Jako Průmysl 4.0 se nejčastěji označuje postupná, nicméně rozsáhlá automatizace a robotizace a stejně tak neustálá on-line kontrola nad probíhajícími procesy a možnost do nich okamžitě zasahovat (agilita). Tato automatizace se přitom často týká i rutinní duševní práce, kterou dosud vykonávali lidé, a zahrnuje například některé kancelářské činnosti včetně správy IT. Co však znamená Průmysl 4.0 pro firmy z oblasti výroby a příbuzných oborů podnikání?

Reklama
Reklama
Ilustrační obrázek. (Zdroj: Fotolia)

Stírání hranic mezi doposud oddělenými procesy

Za jeden z hlavních efektů Průmyslu 4.0 lze považovat narušení hranic mezi dosud spíše oddělenými podnikovými systémy a procesy. Provoz tradičního oddělení podnikového IT včetně hlavních ekonomických informačních systémů dosud většinou nebyl příliš integrován s výrobními systémy (ICS, SCADA, „operations technology“ apod.). Business procesy, například prioritizace investic nebo vytváření nových obchodních modelů, probíhaly odděleně od výroby, ale i od procesů, jako je monitoring aktiv nebo prediktivní údržba.

Tato situace byla dána hlavně historickými důvody. Především ve zpracovatelském průmyslu se dosud používá obrovské množství systémů, které jsou zcela zastaralé – mohly být původně navrženy například pro provoz trvající 30–40 let. Navíc i bez přerušení provozu (odstávky a údržby) mohou takové systémy vydržet roky, takže jejich propojení s moderními technologiemi řazenými pod Průmysl 4.0 není mnohdy jednoduché. Například v leteckém průmyslu i jinde se dosud používají technické výkresy a značné množství další dokumentace, která se předává spolu s produkty v papírové podobě.

Jak souvisí Průmysl 4.0, internet věcí (IoT) a big data

Na druhé straně jsou průmyslové firmy již ve velké míře zasaženy postupem internetu věcí (IoT), kdy stále větší množství zařízení je vybaveno senzory. Takto generovaná data jsou na rozdíl od papírové dokumentace dobře dostupná, ale to neznamená, že je stávající systémy (pro big data apod.) dokážou „odemknout“ a získat z nich skutečný obchodní přínos.

Nasazení potřebných analytických procesů bude ještě nějakou dobu trvat a jejich zavedení se může lišit také podle toho, zda výrobní procesy probíhají procesně nebo diskrétně. Nicméně bez ohledu na to mají výrobní firmy v principu stejné požadavky a dobrou zprávou pro ně může být, že Siemens, Rockwell, Honeywell a Mitsubishi Electric a další největší dodavatelé průmyslových řídicích systémů (systémů pro projektování, průmyslovou automatizaci aj.) mají již své produkty otestovány tak, aby mohli zákazníkům technologie spojované s Průmyslem 4.0 zprostředkovat.

Data jako základ pro analýzy

Co si mají počít podniky, které v současnosti nemají možnost implementovat do svých továren tuto novou funkcionalitu? I bez všudypřítomných senzorů a nejnovějších systémů internetu věcí toho pro zlepšení procesů mohou stejně udělat hodně. Historicky až 90 % zachycených dat nebylo analyzováno. Systémy PIMS (Plant Information Management Systems, systémy pro správu dat a informací) shromažďují data z průmyslových procesů potřebná k monitoringu a řízení výroby. Právě data lze využít jako základ pro další analýzy, a to i takové, které se snaží zvyšovat výkonnost procesů a provádět další optimalizace ekonomického typu.
Velká data generovaná z výrobních procesů mohou podniky využívat již za stávající situace, když dají dohromady znalosti operátorů výroby a datových specialistů. Tímto způsobem se lze dostat k modelům o výkonnosti procesů, identifikovat trendy, předpovídat události a dále zvyšovat efektivitu výroby.

Průmysl 4.0 ale současně znamená také proudění dat od zákazníků. Je třeba analyzovat, jaký vliv bude mít customizace (personalizace) produktů na objem výroby jednotlivých produktů a na požadovanou frekvenci dodávek/strukturu objednávek. Speciálně v Evropě bude změna chování spotřebitelů souviset zřejmě také se stárnutím populace. Všechny tyto znalosti bude třeba nějak získat a učinit z nich součást nových výrobních systémů.

Podporované technologie

Příkladem systémů pro Průmysl 4.0 mohou být produkty společnosti IFS, která již nyní ve výrobních firmách podporuje řadu metod výroby: inženýrský vývoj na zakázku (engineer-to-order), konfiguraci, výrobu a montáž na zakázku (configure, make, assemble-to-order), výrobu typu make-to-project, kusovou/dávkovou i sériovou výrobu (batch manufacturing, repetitive manufacturing).

V rámci systémů pro správu podnikových aktiv, které nabízí společnost IFS, jsou k dispozici i nástroje pro nové fyzické systémy a další vybavení, ať už jde o CNC stroje, nebo 3D tiskárny. Také tyto technologie úzce souvisejí s trendem nazývaným Průmysl 4.0.

IFS Applications

ERP software IFS Applications kombinuje přední technologii s jedinečnou znalostí řady průmyslových odvětví tak, aby svým uživatelům pomáhal držet krok s trendy, jako jsou internet věcí (IoT), digitální transformace, servitizace a individualizace. Nabízí komplexní funkce k optimalizaci firemních operací a také výjimečné uživatelské rozhraní, díky němuž budou zaměstnanci systém rádi používat.

Společnost InfoConsulting Czech, která působí v České republice jako hlavní partner společnosti IFS, poskytuje komplexní dodávky švédského ERP systému IFS Applications – od implementace přes špičkovou podporu až po kontinuální rozvoj podle potřeb zákazníka. Díky kombinaci špičkového produktu, týmu zkušených konzultantů a certifikovaných vývojářů pomáhá firmám snížit výdaje a zajistit vyšší produktivitu i zisk.

Dana Kovačovičová

https://infoconsulting.eu/cs/

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 200317
Datum: 04. 03. 2020
Rubrika: Trendy / Software
Autor:
Firmy
Související články
Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

S daty nástrojů na cestě k úspěchu

Správa nástrojových dat prodělává mimořádně úspěšný vývoj: od papírových záznamů ke klíčovému bodu pro Smart Factory a Průmysl 4.0. Důvod: Informace o nástrojích potřebují nejrůznější systémy na výrobní, plánovací a obchodní úrovni.

Zkušenosti z propojení výroby

Tímto článkem chceme navázat na seminář t-cimco, propojení výroby, který byl realizován ve spolupráci se společností Yamazaki Mazak Central Europe, s. r. o., a na kterém byla propojena čtyři výrobní pracoviště v České republice za použití technologie t-cimco a protokolu MT Connect.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Výrobu ovládne chytrý software

V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré však nejsou ani tak stroje, jako spíše software, který je řídí.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V minulých dílech hovořil prof. Vladimír Smejkal o bezpečnostní politice informační bezpečnosti. Nyní se dozvíme, co by měla obsahovat a jak s ní nakládat – od formulování, přes schválení a dodržování až po kontroly a postihy za porušování. Problémy dělá nejen neexistence, ale ani neprosazování či přímo ignorace politiky vedením a zaměstnanci.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Zájem hackerů může vyvolat i maličkost

Digitalizace a automatizace kromě výhod přináší i nutnost zavedení nových principů práce s daty. Ta představují v produkci jakékoli firmy zcela novou hodnotu a jejich zneužití může být nepříjemné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit