Témata
Reklama

S daty nástrojů na cestě k úspěchu

Správa nástrojových dat prodělává mimořádně úspěšný vývoj: od papírových záznamů ke klíčovému bodu pro Smart Factory a Průmysl 4.0. Důvod: Informace o nástrojích potřebují nejrůznější systémy na výrobní, plánovací a obchodní úrovni.

TDM Systems, softwarový specialista pro správu nástrojových dat, nabízí s TDM next generation portfolio produktů, které pokrývá veškeré požadavky od zakázkové výroby v malých firmách až po potřeby velkých světových koncernů, a to na jednotné a komplexní databázi.

Reklama
Reklama

Nástrojová data

Nástrojová data jsou zapotřebí již ve stadiu technické přípravy výroby pro CAD/PLM procesy, neboť konstrukce využívá reálných 3D nástrojových dat a informací. Následující NC programování a simulace potřebují navíc technologické údaje, jako posuvy a řezné rychlosti. Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) očekávají data pro nákup, kmenová data materiálu nebo ceny nástrojů. Systémy ME (Manufacturing-Execution) plánují zakázky pro výrobu a předávají potřebu nástrojů přípravě výroby, resp. logistice pro přípravu nástrojů. Příprava výroby musí vědět, které nástroje a nástrojové sestavy se vyskytují ve výrobním procesu a jak se včas dostanou ke strojům. Pro oblast předseřízení nástrojů jsou zapotřebí nominální data, aby bylo možné z naměřených reálných hodnot vypočítat korekci nástroje a dodat ji stroji. Musí být zabezpečeno, že nástroje a data budou ve správném okamžiku u stroje. Totéž platí pro náhradní nástroje. IT strategie Tool Lifecycle Management od TDM Systems zahrnuje provozní prostředky a organizaci nástrojů ve všech fázích plánování a výroby. Funguje jako spojující článek mezi ERP, PLM a MES a zajišťuje komunikaci mezi plánovacími a výrobními systémy, a to nezávisle na výrobci nástrojů.

Produkty TDM jsou propojené se všemi systémy relevantními pro výrobu.

TDM next generation: dva produkty, jedna databáze

TDM 2017 a TDM 2017 Global Line nabízejí pro každý požadavek perfektní řešení. Důležité pro stávající zákazníky je, že všechny verze jsou založené na jednotném technologickém základu. Díky tomu jeho dosavadní investice do softwaru nejsou ohroženy. Všechny produkty jsou propojené se systémy relevantními pro výrobu: ERP, MES, logistikou nástrojů, přednastavením, obráběcím strojem, PLM/CAD a CAM včetně simulací.

Moduly vytyčují laťku

Doposud nevídanou míru flexibility nabízí například nový TDM Shopfloor Manager modulu TDM Global Line, který organizuje průběh procesu na úrovni výrobní dílny. Díky striktně modulární architektuře lze software nakonfigurovat pro individuální potřeby zákazníka, aniž by bylo nutné program technicky přizpůsobovat. Pro optimální řešení provedou odborníci z TDM analýzu toku dat u zákazníka na úrovni výroby. Ten se převezme jedna ku jedné. Software se tak řídí procesem, a nikoli obráceně.
Nové možnosti nabízí také TDM Tool Crib Module Global Line. Tento modul je vybaven všemi aplikacemi, aby bylo možné provádět pohyb nástrojů výrobním cyklem. Díky kompletní integraci shopfloor managementu lze spravovat dokonce nástrojové sestavy uložené jako standardní nástroje přímo u strojů. Z toho profitují například firmy se zakázkovou výrobou, které musejí na svých strojích vyrábět proměnlivé spektrum dílů a s tím spojenou častou výměnu nástrojů. Díky rozmanité struktuře nákladových středisek a jednoduché konfigurovatelnosti průběhu práce lze spravovat také tzv. vedlejší sklady, tedy nástroje uložené přímo u obráběcích strojů. Odpadá tak demontáž, nová montáž a seřízení nástroje, čímž se výrazně ušetří čas a náklady.

Ukázka softwaru TDM Global Line – aktuální stav nástrojů na stroji

Neomezený tok pro neomezená data

Pro další optimalizaci výrobního procesu je rozhodující zpětný tok dat o nástrojích, jejich analýza a vyhodnocení. Modul TDM MPC (Machine Proces Control) tak umožňuje procesní kontrolu stroje tím, že se z obráběcího stroje načítají v reálném čase reálná nástrojová data. MPC ukládá data z řídicího systému stroje a ukládá je pro historii, opětovné použití a optimalizaci procesu. Obráběcí stroj je tak datově integrován, jak to odpovídá požadavkům Průmyslu 4.0.

Moderní správa nástrojových dat je samozřejmě spojena s počáteční investicí. Ačkoli skutečně dosažitelná návratnost investic závisí na velkém množství individuálních faktorů, lze díky nástroji TDM ROI Calculator již předem dobře předpovědět potenciál úspory. Příklad výpočtu pro menší firmu s pěti obráběcími stroji, které pracují v jednosměnném provozu osm hodin denně, tak ukazuje úsporu nákladů více než 100 000 eur za rok. Návratnost investic je zde kratší než dvanáct měsíců.

Tool Lifecycle Management se softwarovými produkty TDM next generation podporuje zachování účelných procesů ve výrobě. A to vede k úspěchu – zcela ve smyslu klasického hitu od Johnnyho Cashe Walk the Line.


BTS Technik

oldrich.bosman@btstechnik.cz

www.btstechnik.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180653
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Nechci být daleko od praxe

S Milanem Vondráčkem jsme se jednoho listopadového rána sešli v naší redakci, abychom si spolu popovídali na téma řezných nástrojů.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Efektivní identifikace nástrojů a přenos dat

Systémový dodavatel Kelch GmbH uvádí na trh řešení Kelch QR pro kompletní, procesně spolehlivou identifikaci nástrojů, která zároveň přenáší data nástrojů do obráběcího stroje. Kelch QR je koncipováno jako jednoduché ekonomické řešení, které umožňuje podnikům zavést bez velkých dodatečných nákladů standardy Smart Factory a Průmyslu 4.0. Následující text představuje běžné metody, jako jsou tištěné etikety, postprocesor a moderní systémy, například RFID čipy a systémy pro správu nástrojů, a porovnává je s Kelch QR jako s jednoduchou a ekonomickou alternativou.

Shopfloor management vychází z reálného workflow

Uživatelská přívětivost, digitální propojení a optimalizace procesů: společnost TDM Systems nepřetržitě rozšiřuje shopfloor management v rámci svého systému správy nástrojů TDM Global Line.

Zkušenosti z propojení výroby

Tímto článkem chceme navázat na seminář t-cimco, propojení výroby, který byl realizován ve spolupráci se společností Yamazaki Mazak Central Europe, s. r. o., a na kterém byla propojena čtyři výrobní pracoviště v České republice za použití technologie t-cimco a protokolu MT Connect.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Hledání nástrojů? Neexistuje!

Když společnost Test-Fuchs GmbH, přední světový dodavatel testovacího vybavení pro letecký a kosmický průmysl, stavěla v roce 2012 novou výrobní halu, měla být také správa nástrojů zorganizována tak, aby vyhovovala i budoucím požadavkům. Po více než čtyřech letech zkušeností se správou nástrojových dat (Tool Data Management) od společnosti TDM Systems je jasné, že toto rozhodnutí bylo správné.

Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu

Systémový dodavatel Kelch GmbH vyvinul společně s inovativními partnery sledování procesu a stavu s využitím cloudu. Díky němu je od nynějška možné systematicky sledovat seřizovací přístroje Kelch a včas rozpoznat případné nesrovnalosti.

Technologie pro firmu s dobrou tradicí

Společnost Jihlavan je tradičním výrobcem letecké i pozemní hydrauliky. Má vlastní vývoj leteckých hydraulických přístrojů. Navíc vyrábí pro významné evropské společnosti přístroje dle jejich dokumentace. S jeho výrobním ředitelem Liborem Babákem jsme si povídali zejména o technologiích a trendech a „vychytávkách“ v této oblasti výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit