Témata
Reklama

Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu

Systémový dodavatel Kelch GmbH vyvinul společně s inovativními partnery sledování procesu a stavu s využitím cloudu. Díky němu je od nynějška možné systematicky sledovat seřizovací přístroje Kelch a včas rozpoznat případné nesrovnalosti.

Cílem této novinky je aktivně předcházet výpadkům systému, a tedy nákladnému zastavení výrobních procesů. Pokud je v případě zvláštností v protokolu přesto potřeba zásah servisního týmu Kelch, může se připojit přímo přes vzdálenou podporu. Díky tomu lze dobu čekání na servisního technika zkrátit na minimum. Nové řešení internetu věcí (IoT) je výsledkem společného vývoje firem Kelch, TeamViewer a Vodafone.

„Naše nové sledování procesu a stavu seřizovacích přístrojů s využitím cloudu kombinuje vlastnosti, které jsou klíčem úspěchu pro propojené výrobní procesy,“
vysvětluje B. Eng. Viktor Grauer, člen vedení a vedoucí managementu inovací ve společnosti Kelch. „Cíle přitom zní: prevence místo reakce, bezpečnost v oblasti ochrany dat na prvním místě a optimální intervaly údržby,“ říká dále Grauer. Přitom není nutné, aby firmy připojily svou firemní síť ke cloudu. Úplně stačí jednoduchý on-line přístup, přes který se mohou jednotliví odpovědní pracovníci přihlásit.

Reklama
Reklama

Inovativní koncepce servisu

Dlouholetá spolupráce firmy Kelch se zákazníky potvrzuje, že seřizovací přístroje Kelch se vyznačují dlouhodobou stabilitou, přesností a spolehlivostí. „Naše servisní týmy se stále znovu setkávají se situací, že přístroje, které zákazník úspěšně používá 20 let a déle, potřebují pouze aktualizaci softwaru, protože se bude například provádět změna operačního systému. Mechanika je přitom stále ještě dost dobrá, takže stačí vyměnit elektroniku a zákazník má ve většině případů během jednoho dne opět nejnovější verzi softwaru,“ vysvětluje Grauer. Díky tomu, že systémy Kelch jsou navrženy pro použití ve výrobním prostředí, nepředstavuje žádný problém ani větší kolísání teplot, ani jiné náročné podmínky, jako je například olejová mlha. Přesto i zde se může stát, že počítačová elektronika, senzory nebo jiné elektronické součásti vypoví službu. V minulosti si zákazníci výpadků často všimli teprve tehdy, když už bylo pozdě a v nejhorším případě došlo k zastavení systému. Pokud k výpadku došlo, byl na místě nutný zásah systémového technika, který závadu odstranil. To ovšem znamenalo prostoje, které musela dotyčná firma zaplatit nejen v podobě zmetků a výpadku výroby, nýbrž také vyplácením běžné odměny za práci pracovníkům i v době výpadku.

Včasné rozpoznání potenciálního problému

Nová koncepce servisu firmy Kelch je založena na dlouholetých zkušenostech servisních týmů, které znají a dokážou vyhodnotit příčiny výpadků přístrojů a systémů z nejrůznějších výrobních prostředí. Patří sem například výpadky počítačů, pokud teplota procesoru přesáhne přípustnou hodnotu. Důvodem mohou být vadný ventilátor nebo ucpané filtry ventilace, které zabraňují cirkulaci vzduchu.

Podobně může dojít k poruše kamerových senzorů. V běžném provozu mohou moderní, vysoce výkonné kamery způsobovat na deskách plošných spojů enormně vysoké teploty a toto teplo je třeba odvádět. Pokud existuje problém s chlazením, hrozí nebezpečí, že se kamera zničí.

Problémy může způsobit i nesprávné osvětlení. Systémy pro zpracování obrazu mohou optimálně pracovat pouze v případě, že jsou splněny nastavené parametry pro podmínky prostředí. K nim patří také osvětlení. To musí být nejen geometricky správně nasměrované, nýbrž musí mít také odpovídající intenzitu. Pokud je osvětlení příliš silné, měřený objekt je přesvícený, takže senzory nemohou správně identifikovat a měřit hrany. Totéž platí také pro slabé osvětlení. Příliš málo světla má za následek, že systém neregistruje hrany na místě, kde se nacházejí. Také z tohoto důvodu může jinak vlastně správně fungující měřicí systém poskytovat nesprávně naměřené hodnoty.

Tyto a podobné scénáře mohl zákazník doposud zjistit teprve tehdy, když došlo k závadě. Pro odstranění vzniklé chyby nebo výměnu vadného dílu byl nutný servisní zásah servisního týmu Kelch přímo na místě.

Prevence místo reakce

Aby v budoucnu k výpadkům už ani nedocházelo, nabízí Kelch svým zákazníkům od nynějška možnost sledovat seřizovací přístroje Kelch a s nimi spojené systémy na dashboardu internetu věcí Kelch. Přitom lze v reálném čase sledovat parametry týkající se funkce a definovat odpovídající limity pro varování a zásah. Tyto definice slouží k tomu, aby byl vždy, když se v procesorech přístrojů vyskytne kritická hodnota, vydán varovný signál. Když je tento individuálně stanovený limit pro varování a zásah překročen, obdrží servis Kelch okamžitě hlášení a může obratem kontaktovat zákazníka. Zákazník tak má při odlišných hodnotách včas možnost jako první krok sám zkontrolovat, zda je u zařízení všechno v pořádku nebo zda se skutečně schyluje k problému. Tímto způsobem lze ve většině případů již předem zabránit hrozícímu výpadku systému. Výhody firma pocítí finančně – příslušný přístroj lze zpravidla používat dál, aniž by vznikly prostoje nebo náklady na zásah servisního technika.

Krátké reakční doby díky vzdálené podpoře

Pokud přesto dojde k situaci, kdy je nutná podpora ze strany firmy Kelch, lze ji provést pohodlně on-line pomocí vzdáleného přístupu. Servisní pracovník firmy Kelch se po předchozím povolení zákazníkem připojí k přístroji a zkontroluje událost, takže může zákazníkovi obratem poradit a poskytnout mu ohledně této záležitosti odbornou pomoc. Výhodou je, že otázky zákazníka lze rychle a profesionálně zodpovědět na základě ihned viditelných skutečných hodnot. Odpovědný pracovník v závodě zákazníka tak v reálném čase obdrží optimální pomoc a podporu a může provést správné kroky směřující k odstranění problému.

Optimalizované intervaly údržby

Další výhoda kontroly procesů prostřednictvím internetu věcí Kelch spočívá v tom, že z empiricky zjištěných údajů lze vyvodit poznatky pro úspěšné formování procesu v budoucnosti. Tak například díky monitorování přístrojů je možné zjistit, zda existují opakující se fáze intenzivního používání. Může tomu tak být například v sezonních výrobních nebo procesních špičkách, takže je lze v ročním rytmu spolehlivě naplánovat. Podle zkušeností se přístroje Kelch v těchto fázích vysokého vytížení téměř nezastaví a jsou tedy vystaveny velkému zatížení. Pokud lze takové fáze vysokého vytížení v následujících letech časově předvídat, nabízí se naplánovat interval roční údržby tak, aby proběhla před touto fází vysokého zatížení. Tak bude závod zákazníka díky optimální údržbě a zkontrolování systému perfektně připraven.

Nové řešení sledování procesu a stavu seřizovacích přístrojů prostřednictvím internetu věcí je výsledkem společného vývoje firem Kelch, TeamViewer a Vodafone.

Bezpečnost na prvním místě – ochrana dat je nejdůležitější

I přes živé spojení seřizovacích přístrojů Kelch s novou kontrolou procesů pomocí internetu věcí je bezpečnost dat zákazníků pro firmu Kelch na prvním místě. Aby to bylo zaručeno, registruje Kelch IoT výhradně parametry přístroje. Data zákazníka a osobní údaje jsou chráněny a do cloudu se nedostanou. Navíc je systém navržen tak, aby zákazník mohl společně s firmou Kelch přesně určit, na jaké scénáře použití má být řešení pomocí internetu věcí zaměřeno. Pro individuální nastavení jsou na výběr následující možnosti:

  • časově omezený přístup k přístroji pro vzdálenou údržbu servisem Kelch;
  • živé sledování přístrojů, takže k datům mají přístup jen odpovědní IT pracovníci zákazníka;
  • komfortní a spolehlivý kompletní servis od firmy Kelch.

Důležité pro bezpečnost dat uživatele je, že Kelch IoT realizuje sledování relevantních funkčních parametrů zcela odděleně od sítě zákazníka, a to pomocí řešení s použitím SIM karty pro mobilní telefony. Relevantní firemní data jsou tak spolehlivě chráněna a systém je nepotřebuje.

Inovativní partneři jako pilíře úspěchu

Řešení pomocí internetu věcí od firmy Kelch je společný projekt s firmami, které ve svém oboru patří k leaderům na trhu a zabezpečují tak optimální výsledek. Cloudová platforma pro dashboard internetu věcí je výsledkem vývoje společnosti TeamViewer, předního světového poskytovatele řešení pro vzdálenou podporu a vzdálené řízení. Za řešení pomocí SIM pro mobilní telefony pro on-line připojení přístrojů nezávisle na síti zákazníka zodpovídá společnost Vodafone, která je největším mobilním operátorem v Německu.

BTS Technik

Oldřich Bosman, s využitím podkladů společnosti Kelch

oldrich.bosman@btstechnik.cz

www.btstechnik.cz


www.kelch.de

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 190952
Datum: 11. 09. 2019
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
O čem je toolmanagement?

Jednoho pošmourného listopadového dne jsem se vydal do Plzně, abych si popovídal s panem Oldříchem Bosmanem, jednatelem a zakladatelem společnosti BTS Technik.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Související články
Hledání nástrojů? Neexistuje!

Když společnost Test-Fuchs GmbH, přední světový dodavatel testovacího vybavení pro letecký a kosmický průmysl, stavěla v roce 2012 novou výrobní halu, měla být také správa nástrojů zorganizována tak, aby vyhovovala i budoucím požadavkům. Po více než čtyřech letech zkušeností se správou nástrojových dat (Tool Data Management) od společnosti TDM Systems je jasné, že toto rozhodnutí bylo správné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kvalitnější data, lepší myšlení a správnější rozhodnutí

Inteligentní informace o nástrojích v podobě digitálních dat uložených v cloudu pro systémy řízení výroby, zásobování, elektronický obchod a další systémy umožňují zvyšovat produktivitu strojírenských provozů. NOVOsphere je služba určená pro provozy, které se snaží o skutečné zlepšení výrobních procesů.

Správa nástrojových dat optimalizuje výrobní zdroje

Téma správy nástrojových dat si v současnosti ve strojírenské výrobě získává stále větší pozornost. Protože si stále více odborníků ve výrobě uvědomuje, že software pro správu nástrojových dat (TDM) může zvýšit produktivitu, kvalitu a ziskovost v řadě ohledů, z nichž mnohé jsou zřejmé a okamžité, zatímco některé jsou méně zřejmé, ale přesto dalekosáhlé a zásadní.

Rozšířené možnosti správy nástrojů

Od svého uvedení v roce 2013 pokračuje vývoj NOVO, digitálního nástroje a aplikace pro výrobní plánování, neustálým zlepšováním svých možností. Nyní NOVO ve verzi 1.3 spojuje prostřednictvím tzv. cloudu správu nástrojů, elektronický obchod a další dílenské systémy, přičemž významně redukuje množství chyb v datech a nahrazuje namáhavou práci s přepisováním dat nepřinášející žádnou přidanou hodnotu.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Inovovaný přístroj pro seřizování nástrojů

Společnost Kelch představí na veletrhu Intec 2019, který se koná od 5. do 8. února 2019 v Lipsku, inovovaný stolní přístroj Kenova set line V3 pro seřizování nástrojů s možností rozšíření pro Smart Factory.

Shopfloor management vychází z reálného workflow

Uživatelská přívětivost, digitální propojení a optimalizace procesů: společnost TDM Systems nepřetržitě rozšiřuje shopfloor management v rámci svého systému správy nástrojů TDM Global Line.

S daty nástrojů na cestě k úspěchu

Správa nástrojových dat prodělává mimořádně úspěšný vývoj: od papírových záznamů ke klíčovému bodu pro Smart Factory a Průmysl 4.0. Důvod: Informace o nástrojích potřebují nejrůznější systémy na výrobní, plánovací a obchodní úrovni.

Seřizovací přístroje se správou nástrojových dat

Digitální propojení procesů hraje stále významnější roli pro zachování konkurenceschopnosti podniků zabývajících se obráběním. Systémový dodavatel Kelch rozpoznal včas tuto potřebu a nabízí nyní seřizovací přístroj prémiové řady Kenova set line V6 na přání se softwarovými moduly TDM pro správu nástrojových dat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit