Témata
Reklama

Shopfloor management vychází z reálného workflow

Uživatelská přívětivost, digitální propojení a optimalizace procesů: společnost TDM Systems nepřetržitě rozšiřuje shopfloor management v rámci svého systému správy nástrojů TDM Global Line.

„Pomocí Shopfloor Manageru v softwaru TDM Global Line může zákazník sestavovat veškeré pracovní postupy individuálně pomocí konfigurátoru,“ uvádí Volker Schwegler, senior konzultant a produktový manažer společnosti TDM Systems. Tím jsou podle něj pryč doby, kdy se výroba musela přizpůsobovat nepružnému softwaru. Díky důsledně modulární struktuře se shopfloor management přizpůsobí všem myslitelným podmínkám plánování zakázek, konfigurace a workflow pro úseky skladu, montáže, seřizovny nástrojů, strojů a příručních skladů u strojů. Nástrojový list tvoří základ jakéhokoliv výpočtu potřeb. „Ať jsou to zakázky, jednotlivé obrobky nebo NC programy, nakonec bude vše převedeno na nástrojové listy,“ dodává Volker Schwegler.

Reklama
Reklama
Reklama
TDM zobrazí seznam nástrojů potřebných pro provedení výrobní zakázky. Přitom zohlední, které nástroje jsou již aktuálně osazeny ve stroji, které jsou připraveny například v seřizovně nástrojů a které je nutno vybrat ze skladu, smontovat a připravit pro použití ve stroji.

Rozhodující je situace uživatele

Při vývoji zmíněného softwaru se společnost TDM Systems orientovala vždy podle situace uživatele. Jde o to, aby se každému účastníkovi procesu zobrazily přesně ty informace, které jsou potřebné právě pro jeho specifickou úlohu. Dále bylo třeba respektovat reálný oběh nástrojů ve firmě, který vyplývá z příslušné konfigurace. Ta typicky zahrnuje sklad, seřizovací přístroj a stroj, přičemž každá z těchto oblastí má přiděleny určité úkoly. Tak je to typické, ale ne obecně platné. Schwegler vysvětluje: „Mnoho podniků například sloučí montáž a předseřízení do jednoho procesu. Obě činnosti se pak dají v tomto případě kombinovat do jednoho nákladového střediska ‚seřizovna‘ a všechny akce do jedné jediné masky.“

Další příklady z praxe: měření nástrojů je u soustruhů většinou integrováno, u frézek nebo vrtaček se však provádí zpravidla na seřizovacích přístrojích mimo obráběcí stroj. Mnoho strojů měří dnes již své nástroje automaticky samo, jiné stroje nikoli. Dosud měly být nástroje po použití nutně dopraveny do skladu. Realita však bývá taková, že nástroje zůstávají na stroji, jsou-li ještě použity pro jiné úkoly. To vše lze v Shopfloor Manageru TDM přesně zobrazit.

Pomocí Shopfloor Designeru je možné pro každý jednotlivý stroj nakonfigurovat individuální průběh přípravy nástrojů podle konkrétních podmínek a zvyklostí uživatelů.

Vše volně konfigurovatelné

Díky modulární struktuře je software volně konfigurovatelný, aniž by musel být programově a technicky upravován. Jak Volker Schwegler podotýká, software tím sleduje proces, a nikoliv naopak. Tato flexibilita drasticky snižuje individuální náročnost úprav – minimálně 80 % přání zákazníků je možné pokrýt standardními způsoby. Příliš mnoho flexibility by však mohlo vést k chybám, pokud by postupy byly prováděny v nesprávném pořadí. Tomu brání integrovaná kontrola správnosti, která dovoluje jen takové pořadí, které má smysl.

Veškeré akce, které se mají provést, jsou uspořádány v podobě to-do listů, takže každý pracovník může své úkoly provést ve správném pořadí. Dodatečné úkoly je možné do procesu kdykoliv jednoduše doplnit. Moderně koncipované prostředí si může uživatel sestavit podle svých vlastních potřeb a přání. Software TDM Global Line bude v budoucnu k dispozici všude ve výrobě prostřednictvím webového rozhraní, a bude-li to potřebné, i na tabletech.

TDM Shopfloor Manager je zcela kompatibilní se správou zásob skladovacího modulu TDM Global Line. Díky tomu je možné spravovat i kompletní nástroje ve vedlejším skladu v blízkosti stroje. Tak je vždy přesně známo, kde a v jakém stavu se kompletní nástroje nacházejí. Demontáž, nová montáž a předseřízení zde odpadají, čímž se výrazně ušetří čas a náklady. „Tím dosáhneme maximálního přehledu o oběhu nástrojů pro každého uživatele,“ těší se Volker Schwegler

MCC: Plánování potřeby 4.0

Pomocí Machine Control Connect (MCC) se TDM Systems stará o to, aby obráběcí stroje se svými nejrůznějšími řídicími systémy mohly prostřednictvím API (Application Programming Interfaces) odesílat a přijímat informace. Shopfloor Manager TDM tímto způsobem zajišťuje datové propojení strojů.

To přináší hned několik výhod – je nejen jako dosud známo, které nástroje ve stroji jsou, ale také v jakém konkrétním stavu se nacházejí. Tyto poznatky se promítají přímo do výpočtu potřeby. Šetří se ale také mnoho času, pokud je například třeba včas připravit „sesterský nástroj“. Nejsou-li k dispozici reálná data, například ze starších nebo jednodušších strojů, postupuje se jako dosud manuálně podle plánu. Oba postupy lze dokonce libovolně kombinovat, plánování potřeby funguje v každém případě.

Kromě toho může analytický software zjistit, jak se jednotlivé nástroje v určitých operacích chovají a zda jejich chování souhlasí s údaji výrobce. Tok dat není jednosměrnou ulicí. Data mohou být dodávána i do stroje.

TDM přehledně zobrazuje stav nástrojů osazených ve stroji. Uživatel vidí nejen to, které nástroje se aktuálně ve stroji nacházejí, ale i konkrétní technologické podmínky a zbytkovou životnost jednotlivých nástrojů.

V budoucnu bude kromě toho možné zakládat výrobní zakázky přímo v TDM Global Line. Ty pak budou tvořit základ pro výpočet potřeby nástrojů. Nehraje přitom roli, zda se zakázky zadávají ručně, nebo jsou dodávány externími systémy, jako MES či ERP. Ze získaných informací připraví TDM všechny nezbytné zdroje. Neboť jen TDM ví přesně, které nástroje a v jakém stavu ve stroji jsou.

BTS Technik

Ing. Oldřich Bosman

oldrich.bosman@seznam.cz

www.btstechnik.cz

www.tdmsystems.com

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

S daty nástrojů na cestě k úspěchu

Správa nástrojových dat prodělává mimořádně úspěšný vývoj: od papírových záznamů ke klíčovému bodu pro Smart Factory a Průmysl 4.0. Důvod: Informace o nástrojích potřebují nejrůznější systémy na výrobní, plánovací a obchodní úrovni.

Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu

Systémový dodavatel Kelch GmbH vyvinul společně s inovativními partnery sledování procesu a stavu s využitím cloudu. Díky němu je od nynějška možné systematicky sledovat seřizovací přístroje Kelch a včas rozpoznat případné nesrovnalosti.

Související články
Hledání nástrojů? Neexistuje!

Když společnost Test-Fuchs GmbH, přední světový dodavatel testovacího vybavení pro letecký a kosmický průmysl, stavěla v roce 2012 novou výrobní halu, měla být také správa nástrojů zorganizována tak, aby vyhovovala i budoucím požadavkům. Po více než čtyřech letech zkušeností se správou nástrojových dat (Tool Data Management) od společnosti TDM Systems je jasné, že toto rozhodnutí bylo správné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kvalitnější data, lepší myšlení a správnější rozhodnutí

Inteligentní informace o nástrojích v podobě digitálních dat uložených v cloudu pro systémy řízení výroby, zásobování, elektronický obchod a další systémy umožňují zvyšovat produktivitu strojírenských provozů. NOVOsphere je služba určená pro provozy, které se snaží o skutečné zlepšení výrobních procesů.

Správa nástrojových dat optimalizuje výrobní zdroje

Téma správy nástrojových dat si v současnosti ve strojírenské výrobě získává stále větší pozornost. Protože si stále více odborníků ve výrobě uvědomuje, že software pro správu nástrojových dat (TDM) může zvýšit produktivitu, kvalitu a ziskovost v řadě ohledů, z nichž mnohé jsou zřejmé a okamžité, zatímco některé jsou méně zřejmé, ale přesto dalekosáhlé a zásadní.

Rozšířené možnosti správy nástrojů

Od svého uvedení v roce 2013 pokračuje vývoj NOVO, digitálního nástroje a aplikace pro výrobní plánování, neustálým zlepšováním svých možností. Nyní NOVO ve verzi 1.3 spojuje prostřednictvím tzv. cloudu správu nástrojů, elektronický obchod a další dílenské systémy, přičemž významně redukuje množství chyb v datech a nahrazuje namáhavou práci s přepisováním dat nepřinášející žádnou přidanou hodnotu.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Prostředky pro realizaci inteligentní továrny

Typická továrna budoucnosti je důsledně propojena, organizována a optimalizuje se do převážné míry samočinně. Předpokladem k tomuto postupu je, aby stroje, nástroje a systémy poskytovaly potřebná data. A „heslo dne“ zní: Internet of Things (IoT – internet věcí).

O čem je toolmanagement?

Jednoho pošmourného listopadového dne jsem se vydal do Plzně, abych si popovídal s panem Oldříchem Bosmanem, jednatelem a zakladatelem společnosti BTS Technik.

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Stroje a technologie pro závod s časem

VSC 600 M+C. Tak se jmenuje sofistikovaný vertikální soustruh, který vznikl ve výrobních halách brněnské rodinné firmy TDZ Turn. Letos na jaře jsme byli pozváni přímo do centra dění této firmy, abychom stroj mohli vidět na vlastní oči.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit