Témata

Shopfloor management vychází z reálného workflow

Uživatelská přívětivost, digitální propojení a optimalizace procesů: společnost TDM Systems nepřetržitě rozšiřuje shopfloor management v rámci svého systému správy nástrojů TDM Global Line.

„Pomocí Shopfloor Manageru v softwaru TDM Global Line může zákazník sestavovat veškeré pracovní postupy individuálně pomocí konfigurátoru,“ uvádí Volker Schwegler, senior konzultant a produktový manažer společnosti TDM Systems. Tím jsou podle něj pryč doby, kdy se výroba musela přizpůsobovat nepružnému softwaru. Díky důsledně modulární struktuře se shopfloor management přizpůsobí všem myslitelným podmínkám plánování zakázek, konfigurace a workflow pro úseky skladu, montáže, seřizovny nástrojů, strojů a příručních skladů u strojů. Nástrojový list tvoří základ jakéhokoliv výpočtu potřeb. „Ať jsou to zakázky, jednotlivé obrobky nebo NC programy, nakonec bude vše převedeno na nástrojové listy,“ dodává Volker Schwegler.

TDM zobrazí seznam nástrojů potřebných pro provedení výrobní zakázky. Přitom zohlední, které nástroje jsou již aktuálně osazeny ve stroji, které jsou připraveny například v seřizovně nástrojů a které je nutno vybrat ze skladu, smontovat a připravit pro použití ve stroji.

Rozhodující je situace uživatele

Při vývoji zmíněného softwaru se společnost TDM Systems orientovala vždy podle situace uživatele. Jde o to, aby se každému účastníkovi procesu zobrazily přesně ty informace, které jsou potřebné právě pro jeho specifickou úlohu. Dále bylo třeba respektovat reálný oběh nástrojů ve firmě, který vyplývá z příslušné konfigurace. Ta typicky zahrnuje sklad, seřizovací přístroj a stroj, přičemž každá z těchto oblastí má přiděleny určité úkoly. Tak je to typické, ale ne obecně platné. Schwegler vysvětluje: „Mnoho podniků například sloučí montáž a předseřízení do jednoho procesu. Obě činnosti se pak dají v tomto případě kombinovat do jednoho nákladového střediska ‚seřizovna‘ a všechny akce do jedné jediné masky.“

Další příklady z praxe: měření nástrojů je u soustruhů většinou integrováno, u frézek nebo vrtaček se však provádí zpravidla na seřizovacích přístrojích mimo obráběcí stroj. Mnoho strojů měří dnes již své nástroje automaticky samo, jiné stroje nikoli. Dosud měly být nástroje po použití nutně dopraveny do skladu. Realita však bývá taková, že nástroje zůstávají na stroji, jsou-li ještě použity pro jiné úkoly. To vše lze v Shopfloor Manageru TDM přesně zobrazit.

Pomocí Shopfloor Designeru je možné pro každý jednotlivý stroj nakonfigurovat individuální průběh přípravy nástrojů podle konkrétních podmínek a zvyklostí uživatelů.

Vše volně konfigurovatelné

Díky modulární struktuře je software volně konfigurovatelný, aniž by musel být programově a technicky upravován. Jak Volker Schwegler podotýká, software tím sleduje proces, a nikoliv naopak. Tato flexibilita drasticky snižuje individuální náročnost úprav – minimálně 80 % přání zákazníků je možné pokrýt standardními způsoby. Příliš mnoho flexibility by však mohlo vést k chybám, pokud by postupy byly prováděny v nesprávném pořadí. Tomu brání integrovaná kontrola správnosti, která dovoluje jen takové pořadí, které má smysl.

Veškeré akce, které se mají provést, jsou uspořádány v podobě to-do listů, takže každý pracovník může své úkoly provést ve správném pořadí. Dodatečné úkoly je možné do procesu kdykoliv jednoduše doplnit. Moderně koncipované prostředí si může uživatel sestavit podle svých vlastních potřeb a přání. Software TDM Global Line bude v budoucnu k dispozici všude ve výrobě prostřednictvím webového rozhraní, a bude-li to potřebné, i na tabletech.

TDM Shopfloor Manager je zcela kompatibilní se správou zásob skladovacího modulu TDM Global Line. Díky tomu je možné spravovat i kompletní nástroje ve vedlejším skladu v blízkosti stroje. Tak je vždy přesně známo, kde a v jakém stavu se kompletní nástroje nacházejí. Demontáž, nová montáž a předseřízení zde odpadají, čímž se výrazně ušetří čas a náklady. „Tím dosáhneme maximálního přehledu o oběhu nástrojů pro každého uživatele,“ těší se Volker Schwegler

MCC: Plánování potřeby 4.0

Pomocí Machine Control Connect (MCC) se TDM Systems stará o to, aby obráběcí stroje se svými nejrůznějšími řídicími systémy mohly prostřednictvím API (Application Programming Interfaces) odesílat a přijímat informace. Shopfloor Manager TDM tímto způsobem zajišťuje datové propojení strojů.

To přináší hned několik výhod – je nejen jako dosud známo, které nástroje ve stroji jsou, ale také v jakém konkrétním stavu se nacházejí. Tyto poznatky se promítají přímo do výpočtu potřeby. Šetří se ale také mnoho času, pokud je například třeba včas připravit „sesterský nástroj“. Nejsou-li k dispozici reálná data, například ze starších nebo jednodušších strojů, postupuje se jako dosud manuálně podle plánu. Oba postupy lze dokonce libovolně kombinovat, plánování potřeby funguje v každém případě.

Kromě toho může analytický software zjistit, jak se jednotlivé nástroje v určitých operacích chovají a zda jejich chování souhlasí s údaji výrobce. Tok dat není jednosměrnou ulicí. Data mohou být dodávána i do stroje.

TDM přehledně zobrazuje stav nástrojů osazených ve stroji. Uživatel vidí nejen to, které nástroje se aktuálně ve stroji nacházejí, ale i konkrétní technologické podmínky a zbytkovou životnost jednotlivých nástrojů.

V budoucnu bude kromě toho možné zakládat výrobní zakázky přímo v TDM Global Line. Ty pak budou tvořit základ pro výpočet potřeby nástrojů. Nehraje přitom roli, zda se zakázky zadávají ručně, nebo jsou dodávány externími systémy, jako MES či ERP. Ze získaných informací připraví TDM všechny nezbytné zdroje. Neboť jen TDM ví přesně, které nástroje a v jakém stavu ve stroji jsou.

BTS Technik

Ing. Oldřich Bosman

oldrich.bosman@seznam.cz

www.btstechnik.cz

www.tdmsystems.com

Vydání #12
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit