Témata
Reklama

Zkušenosti z propojení výroby

Tímto článkem chceme navázat na seminář t-cimco, propojení výroby, který byl realizován ve spolupráci se společností Yamazaki Mazak Central Europe, s. r. o., a na kterém byla propojena čtyři výrobní pracoviště v České republice za použití technologie t-cimco a protokolu MT Connect.

Na semináři byly detailně rozebrány postupné kroky realizace propojení výroby (zasíťování, přenos a správa NC programů, sběr dat ze stroje, propojení s informačním systémem, …) za pomoci těchto dvou technologií.

Reklama
Reklama

Zasíťování CNC strojů a správa NC programů

Zmíněné systémy umožňují spolehlivou a především rychlou komunikaci s různými typy řídicích systémů na CNC strojích. Využívají se technologie Wi-Fi, Lan nebo RS-232. Řešení t-cimco pro správu NC programů je navrženo jako upravitelný systém pro správu, vyhledávání, schvalování a úpravu dokumentů. Tato řešení zvyšují efektivitu práce NC programátorů a operátorů na CNC strojích. Jedná se o správu NC programů a s tím i související výrobní dokumentace.

Správa výrobní dokumentace

Řešení t-cimco správa výrobní dokumentace umožňuje spravování, sdílení a přístup k NC programům, nástrojovým listům, tabulkám, a to vše v rámci firemní sítě. Práva uživatelů pro přístup k této jednotné výrobní dokumentaci jsou nastavena tak, aby byla zachována historie změn dokumentů včetně informací, kdo data vkládá a upravuje.

Vyhodnocení efektivity CNC strojů a monitoring výroby

Jedná se o automatický sběr dat z propojených CNC strojů v reálném čase a zároveň možnost připojení výrobních terminálů a následné vyhodnocování pomocí on-line obrazovek, tabulek a grafů. Nabízené nástroje t-cimco umožní například porovnat stav před nákupem nové CNC technologie (stroje, automatizace, nástroje atd.) a po jejím zavedení do výroby. Na základě zjištěných dat, jako je čas v řezu, efektivita a kvalita pracoviště apod., je možné objektivně vyhodnotit návratnost a dlouhodobý přínos investice. K dispozici jsou následující informace a možnosti:

 • souhrnný přehled o stavu výroby;
 • výrobní data analyzovaná a prezentovaná pomocí reportu v t-cimco klientech;
 • hodinové využití stroje;
 • obrazovky s aktuálním děním ve výrobě;
 • velkoplošná obrazovka s aktuálním děním ve výrobě – dynamické reporty;
 • statistika v reálném čase;
 • využití stroje zobrazené pomocí časové osy;
 • pro zpětnou vazbu zadaných dat může operátor využít mobilních zařízení;
 • výrobní data a aktuální stav CNC strojů lze sledovat odkudkoliv přes klienta na mobilních zařízeních.

Postupné kroky realizace propojení výroby:

 • zasíťování ‒ kvalita provedení (popis a dokumentace);
 • bezpečnost a spolehlivost ‒ vytvoření architektury sítě, oddělená VLAN, zabezpečení „nadřazeného“ PC a zamčený přístup do Windows;
 • přenos a správa NC programů – standardizace, přenos NC programů, vyhledávání, verzování, správa uživatelů, automatické zálohování;
 • přenos a správa výrobní dokumentace ‒ kompletní správa výrobní dokumentace ‒ CAD/CAM soubory, NC programy, seřizovací listy, měřicí protokoly atd.;
 • sběr dat ze stroje ‒ řídicí systémy Heidenhain, Sinumerik, Fanuc, Mitsubishi aj.;
 • sběr dat od operátora ‒ výrobní prostoje, zakázky, přihlášení operátora a další výrobní informace;
 • odhlašování ‒ odepisování dobrých a špatných strojů;
 • propojení s informačním systémem ‒ aplikace umožňuje napojení na informační systém, databázové tabulky nebo exporty dat ve formátu CSV;
 • vizualizace dat ‒ on-line obrazovka, časová osa a různé druhy reportů;
 • analýza dat ‒ analýzy dat od efektivity strojů, práce operátorů a skutečné časy zakázek včetně prostojových stavů.

Řešení t-cimco spojuje praxí ověřený software CIMCO s dlouholetou zkušeností firmy technology-support v oblasti výroby na CNC obráběcích strojích a díky tomu je každá instalace připravena zákazníkovi na míru.

technology-support

fmachara@t-cimco.cz

www.t-cimco.cz

Něco navíc....

Ozvěny semináře t-cimco, propojení výroby:

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180636
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vytvořit si náskok v těžkých podmínkách

Společnost F. Zimmermann vyvíjí kompaktní, výkonnou a cenově výhodnou portálovou frézku, pomocí níž mohou uživatelé velmi flexibilně obrábět hliník i vysoce pevnou ocel.

Koncept ve spektru dynamiky a inovací

V roce 2007 bylo na veletrhu EMO poprvé prezentováno obráběcí centrum Grob G350 s horizontálním uložením vřetene. Dnes, o více než deset let později, je na trhu etablováno nejen pětiosé univerzální obráběcí centrum, ale spolu s ním se ve strojírenství v celosvětovém měřítku rozšířila i pětiosá technologie. Úspěšný vývoj založený na vysoké dynamice a velké inovativnosti konceptu „G-Modul“ udělal z univerzálních obráběcích center Grob, nyní již ve druhé generaci, leadera světového trhu.

S daty nástrojů na cestě k úspěchu

Správa nástrojových dat prodělává mimořádně úspěšný vývoj: od papírových záznamů ke klíčovému bodu pro Smart Factory a Průmysl 4.0. Důvod: Informace o nástrojích potřebují nejrůznější systémy na výrobní, plánovací a obchodní úrovni.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit