Témata
Reklama

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Řada našich podniků naprosto nebyla na podobnou situaci připravená. Dnes se řeší nedostatek pracovníků z důvodu pandemie, příště to může být z důvodu stávky nebo živelných pohrom. Grumant má 28 let zkušeností, které nasbíral ve firmách v České republice, na Slovensku a dalších zahraničních firmách. Na základě těchto zkušeností nabízí celou škálu produktů a služeb. Na co by se nyní strojírenské podniky měly zaměřit?

Reklama
Reklama

TPV

První je technická příprava výroby. Pečlivě připravené výrobní postupy, NC programy a listy nástrojových sestav snižují nutnou úroveň kvalifikace obsluh strojů, a zároveň umožňují jejich snadnější vzájemnou nahraditelnost.

TPV v sobě zahrnuje celou řadu činností od přípravy technologických postupů po CNC programování. Na rozdíl od mnoha jiných firma Grumant aktivně a bezprostředně podporuje své zákazníky také v této oblasti. Pro tyto účely má silnou skupinu skvělých technologů a programátorů. Technologové připraví vzorové technologické postupy a časové studie. Ty se pak stanou základem pro rychlou tvorbu NC programů v prostředí CAM. Důležitou roli zde hraje spolehlivý a dobře odladěný postprocesor. Užitečná je také databáze nástrojů, která umožní rychlé programování bez zdlouhavého vyhledávání potřebných rozměrů nástrojů a řezných podmínek. To mimo jiné šetří čas programátorů a navyšuje jejich kapacitu. Grumant nabízí databázi nástrojů, včetně řezných podmínek pro CAD/CAM systém TOP SOLID.

Pro přenos programů je výhodné využít DNC sítě. Existuje celá řada softwarových produktů, které umožní organizovat a spravovat vaše CNC programy a související výrobní dokumentaci. To mimo jiné zahrnuje jejich archivaci, verzování a podobně. V současné krizi je výhodou i to, že se omezí kontakt mezi jednotlivými pracovníky.

‪Časový snímek dne umožní rozbor a následovnou optimalizaci výrobního procesu na jednotlivých strojích.‬ ‬(Zdroj: Grumant)

Správa nástrojů – toolmanagement

Dalším důležitým prvkem je efektivní příprava nástrojů. Jak již bylo zmíněno, firma Grumant se zabývá již 28 let jejich prodejem. Celou tuto dobu se soustředí primárně na podporu svých zákazníků v oblasti toolmanagementu a za tuto dobu získala velmi cenné zkušenosti s provozováním výdejních automatů na nástroje, tzv. toolboxů, kterých v současné době provozuje více než 90 kusů. Díky těmto automatům mají seřizovači a obsluhy strojů neustálý přístup k nástrojům, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Všechny toolboxy jsou online monitorovány z centrály v Praze, a v případě jakýchkoliv problémů dochází k okamžitému zásahu. Grumant má početný tým odborníků specializovaných právě na výrobní automaty. To je podmínkou jejich úspěšného provozu a servisu.

Automatizace

Další oblastí, kterou se firma Grumant zabývá, je průmyslová automatizace. Průmyslový robot Zerobot umožňuje zakládat surové kusy, automatické a mechanické svěráky a palety. Jejich upnutí na stole stroje zajišťuje základní deska se systémem upnutí s nulovým bodem od stejného výrobce. Celý systém je ovládán pneumaticky, což je podmínkou pro automatizaci upínání. Stlačený vzduch se používá pro uvolnění upínacích čepů, k jejich uzamčení dojde automaticky po přerušení přívodu vzduchu. Ten se také používá k odfouknutí třísek z vnitřní dutiny disku. Další dva vzduchové kanály se používají pro obsluhu upnutého zařízení, např. pro sevření a rozevření čelistí automatického svěráku.

Zajímavou možností je propojení robota se staršími stroji bez nutnosti větších zásahů do stroje. Pneumatické svěráky ovládá robot přívodem vzduchu přes úchopník. Není tak nutné instalovat hadice průchodkou stolu. Spuštění programu provádí opět rameno robota přes speciální mechanický převodník. Není potřeba zasahovat do PLC stroje.

Systém upnutí s nulovým bodem Zero Clamp najde uplatnění i mimo automatizovaný výrobní proces. Díky tomuto systému je možno zkrátit vedlejší časy související s upínáním a seřizováním obrobku až o 90 %, a tím přinést rychlé úspory a navýšení strojní kapacity při zachování stávajícího strojního zařízení a obsluhy, a to s relativně nízkými náklady. Zároveň je Zero Clamp součástí a základnou systému robotizace Zerobot, proto jeho zavedení do výroby, mimo okamžité prudké navýšení produktivity, vytváří technickou základnu pro snadnou následnou instalaci robotického systému.

Při práci u našich zákazníků pořizujeme časové snímky, z kterých vyplývá, nakolik je využita strojní kapacita. Na základě získaných dat můžeme konstatovat, že se její využití v průměru pohybuje okolo 60 %. Mnohdy se však setkáváme i s nižšími čísly. Jako příklad prezentujeme časový snímek, kde se jedná pouze o 52 %. Vzhledem k dvousměnnému provozu byl stroj v jednom dni v provozu pouhých 8 hodin 20 minut. Stroj Hermle s robotem Zero funguje u našeho zákazníka 22 hodin denně sedm dní v týdnu. To je obrovský rozdíl.

Výrobní audit

Firma Grumant má dlouhodobé zkušenosti v oblasti řezných nástrojů, technologií a obráběcích strojů ve všech oblastech strojírenské výroby, od výroby drobných dílů po svařence s rozměry více než 20 metrů. Tyto zkušenosti se snaží nabízet svým zákazníkům a společně chtějí zvýšit kvalitu na úroveň západních podniků, nebo i vyšší. Formou technologických auditů přináší do strojírenských podniků nezávislý pohled na jejich vnitřní fungování. Správné využití získaných dat může zákazníky posunout k vyšším ziskům a větší konkurenceschopnosti. V rámci dodávek nástrojů jsou tyto audity prováděny zdarma. Během auditu sledují pracovníci Grumantu výrobní proces jako celek a mimo samotné obrábění i vedlejší procesy, jako je měření nebo manipulace s obrobky.

Robotizované pracoviště s robotem Zerobot 100v a strojem Hermle C250.(Zdroj: Grumant)
Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200622
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit