Témata
Zdroj: Sci-line

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Leoš Kopecký

Leoš Kopecký, *1958, vystudoval VUT v Brně, elektrotechnologie, Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, text a scénář. Od 1990 působí jako novinář a mediální expert, 2009-2012 Akademie věd ČR (SSČ) - popularizace vědy, marketing, od 2013 externí redaktor pro TA ČR, nezávislý novinář, publikování pro propagaci vědy, výzkumu a inovací. V 2015 založen nezávislý projekt Sci-line - online platformupro komunikaci R&D, nových materiálů a technologií. Projekt je zastřešen aktivitami společnosti ArtCom 3000, jejíž je spoluzakladatelem.

Reklama

Neměli bychom trochu pohnout alespoň hlavou? Za posledních 25 let bylo v ČR jen v oblasti obrábění ze státního rozpočtu vynaloženo na výzkum a vývoj 2,6 mld. Kč a realizováno 225 inovativních projektů. Moc, málo?

Co nám říkají čísla?

Výroba není v dobré situaci, ať už se na ni podíváme z kteréhokoli úhlu. Jsou problémy s logistikou, vzrostly ceny energií, materiálové náklady, provozní náklady, mzdy… Kdyby se podařilo zvýšit produktivitu, eliminovala by se část negativních vlivů na procesy. Vývoj strojírenství je progresivní i přes veškeré uvedené problémy a podle zprávy Transparency Market Research globální trh jen CNC strojů vykazuje 6,3% CAGR (složená roční míra růstu) – z hodnoty 52,68 miliard v roce 2015 se posune na 93,45 miliard USD v roce 2024. Stejně optimistické zprávy přicházejí i z německého zdroje ABM Stuttgart. Současná čísla ukazují, že prakticky všechna průmyslová odvětví chtějí investovat do nových strojů a kovoobráběcích zařízení. Navzdory poklesu objednávek z německého trhu obráběcích strojů v roce 2020 byl mezi lednem a květnem letošního roku zaznamenán růst o 40 %. Napomohl tomu vzkvétající elektronický sektor, oživený letecký průmysl, trend k e-mobilitě, investice do životního prostředí a energetiky a prudký nárůst státních vojenských rozpočtů v důsledku ruské války na Ukrajině. Dá se navíc předpokládat, že se situace vyvolaná nedostatkem čipů bude postupně zlepšovat, a v důsledku toho vzroste i poptávka po výrobních technologiích v automobilovém průmyslu a průmyslu komponent. Pozorovatelé německého trhu očekávají, že hrubý domácí produkt v roce 2022 vzroste o 3,1 % a průmyslová výroba poroste o 3,4 %, a to i při pokračující nepříznivé situaci v dodavatelských řetězcích a vysokých cenách materiálů a energií. Což je sice dobrá zpráva i pro nás, nicméně nepochybně dojde k celkovému poklesu globální ekonomiky, a bude tedy třeba dál optimalizovat procesy výroby a současně je inovovat. A to nejen pro dosažení vyšší produktivity nebo spolehlivosti či pro vylepšení dalších standardních kritérií, ale je tu jeden nový významný parametr, a tím je udržitelnost.

Reklama
Reklama
Reklama
CELOS Machine & Manufacturing. (Zdroj: Sci-line)

Zavedení digitálních technologií nyní transformuje doménu obráběcích strojů. Vývoj ekologických obráběcích strojů, které minimalizují spotřebu energie, eliminují odpad a snižují znečištění životního prostředí, je zásadní pro trvalý udržitelný rozvoj výroby,“ říká Ralf Reines, inženýrský konzultant VDW (německé asociace výrobců obráběcích strojů).

Továrna budoucnosti

Hnací silou Průmyslu 4.0 a rozvoje IIoT je narůstající nasazení stále důmyslnějších senzorů v obráběcích centrech a samotných obráběcích strojích. Tyto senzory poskytují data a konektivitu, které jsou základem „továrny budoucnosti“. Díky sběru a analýze velkých dat poskytovaných obráběcími stroji lze optimalizovat celý životní cyklus nástroje, což umožňuje sledování (a nastavení) výrobního procesu v reálném čase, stejně jako prediktivní údržbu, která může zvýšit životnost nástroje. Dále umožňuje také vylepšování návrhu nástroje na evoluční bázi, čímž se v průběhu času minimalizuje využívání zdrojů a dopad na životní prostředí. Bezdrátové technologie přenosu dat pak zprostředkovávají snadné aplikace – přenos a zpracování dat bez náročné kabeláže.

Reklama

Využít všechny možnosti

Rostoucí počet senzorů zabudovaných do chytrých obráběcích strojů vyžaduje řešení jejich napájení a současné, byť spolehlivé, bateriové zdroje se stanou minulostí. Existují mnohem ekologičtější, levnější a uživatelsky přívětivější alternativy a energii je možno získávat z rotujících částí strojů, vibrací, teploty nebo proudění vzduchu. Navíc jsou do procesů stále více integrovány automatizované, vysoce přesné měřicí systémy a rychlé zpětnovazební smyčky. Umožňují měření obrobku ve stroji i během výroby, zachovávají původní nastavení a zabraňují přerušení výrobního procesu.

Online prezentace Technologické centrum Kuboušek. (Zdroj: Sci-line)

To šetří čas, energii a peníze. Výrobce měřicí techniky nabízí další řešení, která jsou navržena tak, aby detekovala a opravovala jakékoli problémy na strojích ve velmi rané fázi, čímž prodlužují životnost a zvyšují udržitelnost. To jsou jen některé příklady inovací, které můžete využít. Nepochybně se s dalšími možnostmi setkáte na odborných veletrzích u nás i v cizině. A pokud jste sami vystavovateli, nezapomínejte, že i originální stánek může jen tak asi za 40 % vašeho úspěchu, zbývajících 60 % ovlivňují činnosti, které jsou paradoxně mnohem levnější než expozice samotná, ale často právě ty chybí. Je potřeba co nejvíce využít všechny možnosti k prezentaci vašeho produktu a inovací, které nabízejí veletrh a média, a je důležité, aby se to dělo před, během i po veletrhu. Využijte tiskové zprávy, PR články, sociální sítě, reportáže z akce, fotografie a videa, animace, prodejní stránky... Inovujte i svou firemní komunikaci a prezentaci.

Vydání #9
Kód článku: 220936
Datum: 07. 09. 2022
Rubrika: Redakce / Inovace
Firmy
Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit