Témata
Reklama

Efektivní identifikace nástrojů a přenos dat

Systémový dodavatel Kelch GmbH uvádí na trh řešení Kelch QR pro kompletní, procesně spolehlivou identifikaci nástrojů, která zároveň přenáší data nástrojů do obráběcího stroje. Kelch QR je koncipováno jako jednoduché ekonomické řešení, které umožňuje podnikům zavést bez velkých dodatečných nákladů standardy Smart Factory a Průmyslu 4.0. Následující text představuje běžné metody, jako jsou tištěné etikety, postprocesor a moderní systémy, například RFID čipy a systémy pro správu nástrojů, a porovnává je s Kelch QR jako s jednoduchou a ekonomickou alternativou.

„Pro Kelch QR není třeba připojovat k obráběcím strojům žádný nový systém ani instalovat nová softwarová řešení. Naše řešení lze snadno a během několika hodin integrovat do stávajícího prostředí. Přitom mohou být zachovány jak dosavadní struktury číslování nástrojů, tak i stávající řídicí systémy strojů,“ vysvětluje B.Eng. Viktor Grauer, člen představenstva a vedoucí managementu inovací ve společnosti Kelch. Cílem je nabídnout výrobním firmám kompletní, snadno konfigurovatelné řešení pro optimalizaci procesů a jejich přizpůsobení ve smyslu Smart Factory a Průmyslu 4.0.

Reklama
Reklama

Běžné metody pod lupou

Dnes existují rozmanité možnosti pro identifikaci nástrojů ve výrobním prostředí a pro procesně spolehlivý přenos nástrojových dat. Náš přehled představuje dnes nejběžnější metody identifikace nástrojů a přenosu dat a porovnává jejich procesní spolehlivost a náklady.

Kelch QR kód se načítá pomocí ručního skeneru.
Po načtení se plně automaticky spustí proces měření.

Tisk etiket

Tisk etiket slouží jak pro identifikaci nástroje, tak i pro přenos dat. Při přepisování korekcí z etikety do řízení stroje mohou ovšem vzniknout chyby způsobené operátorem při manuálním zadávání přes klávesnici. V případě hrubých chyb, například záměny čísel při zadávání do řídicího systému stroje, hrozí velké nebezpečí, že dojde ke kolizi a k poškození vřetena stroje.

Postprocesor

Postprocesor představuje metodu přenosu dat. To znamená, že se změřené nebo nastavené hodnoty nástroje přenášejí do stroje elektronicky prostřednictvím sítě. Samotný postprocesor však neposkytuje žádnou možnost identifikace fyzického nástroje.

Technologie RFID

Jako procesně spolehlivý nástroj pro identifikaci a přenos dat nástrojů se etablovala technologie RFID. U tohoto komplexního systému je každý nástroj vybaven pamětí v podobě RFID čipů. Tento identifikační čip obsahuje veškeré relevantní informace o nástroji, které lze kdykoliv načíst. Chyby obsluhy, překlepy nebo jiné chyby jsou téměř vyloučeny. Tato vysoká procesní spolehlivost má ovšem svou cenu, protože každý nástroj musí mít svůj čip a pro zápis a čtení dat z čipů je na všech místech potřebný příslušný hardware a software.

Systémy pro správu nástrojů

Systémy pro správu nástrojů se v minulosti vyvinuly z doplňkového systému pro snižování nákladů a zvyšování efektivity v rámci centrálních informačních systémů pro správu a plánování. Pro zavedení takového systému je ale většinou nutný velmi dlouhý a nákladný proces, který může trvat i několik let.

QR kód: efektivita na každé úrovni

Požadavky ve výrobě jsou vlastně velmi jednoduché. Jde přece o zvýšení procesní spolehlivosti, a ještě více o vyloučení nákladných řešení s dlouhou dobou integrace. Ne všichni zákazníci vyžadují možnost načítání životnosti nástrojů ze stroje, takže RFID systém v plném rozsahu je pak pro ně předimenzovaný. Při použití postprocesoru může být často limitujícím faktorem IT architektura. Přístup ke společné diskové jednotce, obavy ohledně IT bezpečnosti a zabezpečení proti výpadkům a především skutečnost, že každá obsluha stroje musí vědět, jak se takový datový soubor s korekcemi (nazývaný také offsetfile) do řídicího systému stroje správně načítá – to všechno jsou překážky pro rychlou bezproblémovou realizaci. Zavedení komplexního systému pro správu nástrojů není hlavně u menších firem vždy ekonomické a smysluplné.


Kelch QR kód obsahuje jednoznačné identifikační číslo kompletního nástroje.

Právě touto problematikou se firma Kelch GmbH intenzivně zabývala a nyní nabízí řešení, které výrazně zvyšuje jak procesní spolehlivost, tak i identifikaci nástrojů při minimálních investičních nákladech. U Kelch QR slouží QR kód jednak jako nástroj pro identifikaci nástrojů, jednak také jako nástroj pro procesně spolehlivý přenos dat – a to hned na více procesních úrovních.

Kelch QR v praxi

Použití Kelch QR je velmi jednoduché a lze jej rozdělit do tří postupných kroků.

Krok 1: Identifikace nástroje na seřizovacím přístroji
Jednoduchý QR kód umístěný na držáku nástroje obsahuje pouze jednoznačné identifikační číslo kompletního nástroje. Načítá se pomocí ručního skeneru a dokáže plně automaticky spustit proces měření.

Krok 2: Měření a vytvoření datového záznamu
Naměřené hodnoty nástroje a všechny informace relevantní pro řídicí systém stroje jsou zakódované do QR kódu a vytištěné na etiketě. Navíc jsou data nástroje na etiketě také napsaná, aby byla možná okamžitá identifikace i bez nutnosti použití skeneru.

Krok 3: Přenos dat do stroje
Etiketa s QR kódem se do řídicího systému stroje pohodlně načte pomocí ručního skeneru. Díky přídavnému mobilnímu modulu lze všechna data automaticky zadat do řídicího systému. Tím jsou vyloučeny chyby při zadávání. Tento způsob je zcela nezávislý na řídicím systému stroje, protože lze simulovat zadávání do každého řídicího systému a provádět ho pomocí přídavného modulu. Jediným předpokladem je volný USB port na řídicím systému stroje. Kromě toho ho lze flexibilně používat pro více strojů.


Kelch QR je flexibilní a data lze načítat do různých typů řídicích systémů.

Přednosti a možnosti nasazení

Výsledkem zavedení řešení Kelch QR je:

 • identifikace nástrojů v každém okamžiku i bez pomůcek;
 • vytvoření QR kódu pro identifikaci a přenos pomocí stávajících, cenově dostupných prostředků (tiskárny);
 • procesně spolehlivý přenos dat bez chyb při zadávání pomocí běžně dostupných skenerů;
 • zvýšení komfortu, například v podobě časové úspory (skenování místo ručního zadávání);
 • nezávislost na stroji a řídicím systému;
 • minimální náklady;
 • nejsou nutné nákladné úpravy nebo dovybavení u seřizovacího přístroje nebo ve stroji.

Kelch QR je vhodný pro všechny seřizovací přístroje se systémy Easy od verze 7 a kOne a je tedy nezávislý na typu přístroje. Díky tomu podporují tento systém i starší modely seřizovacích přístrojů. Technici firmy Kelch při zavádění systému pomáhají podnikům se správnou konfigurací a poskytují podporu při realizaci.

Ing. Oldřich Bosman s využitím podkladů společnosti Kelch

BTS Technik

oldrich.bosman@btstechnik.cz

www.btstechnik.cz

Reklama
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Z garáže až na vrchol v PVD technologii povlakování

Pavel Holubář je ředitelem průmyslové společnosti SHM. Tato zkratka značí Super Hard Materials, a to je přesně to, o co tu jde. Zjednodušeně řečeno jde principiálně o fyzikální metody nanášení tenkých vrstev na nástroje, kdy nanesená několikamikronová vrstva dává materiálu zcela jiné mechanické vlastnosti. Především podstatně prodlužuje jeho životnost. Jaká byla 25 let trvající cesta až na samotný vrchol, kdy technologie firmy SHM jsou v současné době rozesety ve 35 zemích světa? O tom – a nejen o tom – jsme si s Pavlem Holubářem povídali.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Příležitost pro české firmy v Lipsku

Již na začátku února 2019 mají české firmy opět možnost účastnit se za velmi výhodných podmínek na strojírenských veletrzích Intec a Z2019 v Lipsku, které se budou příští rok konat v termínu o měsíc dříve, než bývalo zvykem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit