Témata

Efektivní identifikace nástrojů a přenos dat

Systémový dodavatel Kelch GmbH uvádí na trh řešení Kelch QR pro kompletní, procesně spolehlivou identifikaci nástrojů, která zároveň přenáší data nástrojů do obráběcího stroje. Kelch QR je koncipováno jako jednoduché ekonomické řešení, které umožňuje podnikům zavést bez velkých dodatečných nákladů standardy Smart Factory a Průmyslu 4.0. Následující text představuje běžné metody, jako jsou tištěné etikety, postprocesor a moderní systémy, například RFID čipy a systémy pro správu nástrojů, a porovnává je s Kelch QR jako s jednoduchou a ekonomickou alternativou.

„Pro Kelch QR není třeba připojovat k obráběcím strojům žádný nový systém ani instalovat nová softwarová řešení. Naše řešení lze snadno a během několika hodin integrovat do stávajícího prostředí. Přitom mohou být zachovány jak dosavadní struktury číslování nástrojů, tak i stávající řídicí systémy strojů,“ vysvětluje B.Eng. Viktor Grauer, člen představenstva a vedoucí managementu inovací ve společnosti Kelch. Cílem je nabídnout výrobním firmám kompletní, snadno konfigurovatelné řešení pro optimalizaci procesů a jejich přizpůsobení ve smyslu Smart Factory a Průmyslu 4.0.

Běžné metody pod lupou

Dnes existují rozmanité možnosti pro identifikaci nástrojů ve výrobním prostředí a pro procesně spolehlivý přenos nástrojových dat. Náš přehled představuje dnes nejběžnější metody identifikace nástrojů a přenosu dat a porovnává jejich procesní spolehlivost a náklady.

Kelch QR kód se načítá pomocí ručního skeneru.
Po načtení se plně automaticky spustí proces měření.

Tisk etiket

Tisk etiket slouží jak pro identifikaci nástroje, tak i pro přenos dat. Při přepisování korekcí z etikety do řízení stroje mohou ovšem vzniknout chyby způsobené operátorem při manuálním zadávání přes klávesnici. V případě hrubých chyb, například záměny čísel při zadávání do řídicího systému stroje, hrozí velké nebezpečí, že dojde ke kolizi a k poškození vřetena stroje.

Postprocesor

Postprocesor představuje metodu přenosu dat. To znamená, že se změřené nebo nastavené hodnoty nástroje přenášejí do stroje elektronicky prostřednictvím sítě. Samotný postprocesor však neposkytuje žádnou možnost identifikace fyzického nástroje.

Technologie RFID

Jako procesně spolehlivý nástroj pro identifikaci a přenos dat nástrojů se etablovala technologie RFID. U tohoto komplexního systému je každý nástroj vybaven pamětí v podobě RFID čipů. Tento identifikační čip obsahuje veškeré relevantní informace o nástroji, které lze kdykoliv načíst. Chyby obsluhy, překlepy nebo jiné chyby jsou téměř vyloučeny. Tato vysoká procesní spolehlivost má ovšem svou cenu, protože každý nástroj musí mít svůj čip a pro zápis a čtení dat z čipů je na všech místech potřebný příslušný hardware a software.

Systémy pro správu nástrojů

Systémy pro správu nástrojů se v minulosti vyvinuly z doplňkového systému pro snižování nákladů a zvyšování efektivity v rámci centrálních informačních systémů pro správu a plánování. Pro zavedení takového systému je ale většinou nutný velmi dlouhý a nákladný proces, který může trvat i několik let.

QR kód: efektivita na každé úrovni

Požadavky ve výrobě jsou vlastně velmi jednoduché. Jde přece o zvýšení procesní spolehlivosti, a ještě více o vyloučení nákladných řešení s dlouhou dobou integrace. Ne všichni zákazníci vyžadují možnost načítání životnosti nástrojů ze stroje, takže RFID systém v plném rozsahu je pak pro ně předimenzovaný. Při použití postprocesoru může být často limitujícím faktorem IT architektura. Přístup ke společné diskové jednotce, obavy ohledně IT bezpečnosti a zabezpečení proti výpadkům a především skutečnost, že každá obsluha stroje musí vědět, jak se takový datový soubor s korekcemi (nazývaný také offsetfile) do řídicího systému stroje správně načítá – to všechno jsou překážky pro rychlou bezproblémovou realizaci. Zavedení komplexního systému pro správu nástrojů není hlavně u menších firem vždy ekonomické a smysluplné.


Kelch QR kód obsahuje jednoznačné identifikační číslo kompletního nástroje.

Právě touto problematikou se firma Kelch GmbH intenzivně zabývala a nyní nabízí řešení, které výrazně zvyšuje jak procesní spolehlivost, tak i identifikaci nástrojů při minimálních investičních nákladech. U Kelch QR slouží QR kód jednak jako nástroj pro identifikaci nástrojů, jednak také jako nástroj pro procesně spolehlivý přenos dat – a to hned na více procesních úrovních.

Kelch QR v praxi

Použití Kelch QR je velmi jednoduché a lze jej rozdělit do tří postupných kroků.

Krok 1: Identifikace nástroje na seřizovacím přístroji
Jednoduchý QR kód umístěný na držáku nástroje obsahuje pouze jednoznačné identifikační číslo kompletního nástroje. Načítá se pomocí ručního skeneru a dokáže plně automaticky spustit proces měření.

Krok 2: Měření a vytvoření datového záznamu
Naměřené hodnoty nástroje a všechny informace relevantní pro řídicí systém stroje jsou zakódované do QR kódu a vytištěné na etiketě. Navíc jsou data nástroje na etiketě také napsaná, aby byla možná okamžitá identifikace i bez nutnosti použití skeneru.

Krok 3: Přenos dat do stroje
Etiketa s QR kódem se do řídicího systému stroje pohodlně načte pomocí ručního skeneru. Díky přídavnému mobilnímu modulu lze všechna data automaticky zadat do řídicího systému. Tím jsou vyloučeny chyby při zadávání. Tento způsob je zcela nezávislý na řídicím systému stroje, protože lze simulovat zadávání do každého řídicího systému a provádět ho pomocí přídavného modulu. Jediným předpokladem je volný USB port na řídicím systému stroje. Kromě toho ho lze flexibilně používat pro více strojů.


Kelch QR je flexibilní a data lze načítat do různých typů řídicích systémů.

Přednosti a možnosti nasazení

Výsledkem zavedení řešení Kelch QR je:

 • identifikace nástrojů v každém okamžiku i bez pomůcek;
 • vytvoření QR kódu pro identifikaci a přenos pomocí stávajících, cenově dostupných prostředků (tiskárny);
 • procesně spolehlivý přenos dat bez chyb při zadávání pomocí běžně dostupných skenerů;
 • zvýšení komfortu, například v podobě časové úspory (skenování místo ručního zadávání);
 • nezávislost na stroji a řídicím systému;
 • minimální náklady;
 • nejsou nutné nákladné úpravy nebo dovybavení u seřizovacího přístroje nebo ve stroji.

Kelch QR je vhodný pro všechny seřizovací přístroje se systémy Easy od verze 7 a kOne a je tedy nezávislý na typu přístroje. Díky tomu podporují tento systém i starší modely seřizovacích přístrojů. Technici firmy Kelch při zavádění systému pomáhají podnikům se správnou konfigurací a poskytují podporu při realizaci.

Ing. Oldřich Bosman s využitím podkladů společnosti Kelch

BTS Technik

oldrich.bosman@btstechnik.cz

www.btstechnik.cz

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit