Témata
Reklama

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Dnešní výrobní technologie umožňují organizování poměrně velmi rozsáhlých sběrů dat od výrobních technologií a operátorů, kteří s těmito technologiemi pracují. Jaké budou na takový sběr požadavky? Bezpochyby to musí být pravdivost dat, k tomu asi není třeba komentáře, neboť následné výsledky a závěry uzavřené nad nepravdivými daty nebudou generovat nic jiného než nepravdivé výsledky.

Sběr dat by měl být opakovatelný – ve srovnatelných podmínkách tak, aby se kdykoli mohl transparentně zopakovat, a tak následně bylo možné porovnávat data získaná v různých časových obdobích. Data by měla mít odpovídající četnost a pravidelnost, aby jejich vyhodnocení mělo náležitou statistickou přesnost.

Reklama
Reklama
Reklama

Čas výrobní i nevýrobní

Připomeňme nyní hlavní výrobní data, která bývají předmětem sběru. Stroj (výrobní technologie) – směnnost, čistý výrobní čas, množství produkce (v měrných jednotkách dle typu výroby), množství neshodných výrobků. Dále nevýrobní čas, a hlavně důvody nevýrobního času: seřizovací čas, čekání na materiál, nenaplněnost kapacity atd. Samozřejmě také technologické parametry vlastního výrobního procesu – tlaky, teploty, otáčky atd., jednak pro analýzy řízení jakosti, ale v poslední době také jako doklad pro zákazníka, aby věděl, jak jsou dodržovány technologické podmínky výroby ve vztahu k předepsaným technologickým výrobním parametrům.

Samostatnou kapitolou je právě nevýrobní čas z důvodů poruchy výrobní technologie. Zde nastupuje celá další oblast tvorby datové základny a sběru dat pro následné analýzy a vyhodnocení: reakční doba od nahlášení poruchy do doby, kdy se na odstranění začíná pracovat, typ a druh poruchy a vlastní doba opravy, a dále – jaké jsou náklady na opravu (externí i interní), náklady na náhradní díly (nejen na konkrétní opravu, ale i sledování v čase) atd.

Data (byliny) rozličných druhů

Jen z tohoto nástinu možných oblastí sběrů dat a jejich typů je zřejmé, že to je oblast opravdu rozsáhlá. V žádném případě nelze tuto oblast zúžit na seznam „sbíraných“ výrobních dat (bylin), která jediná jsou ta správná. Zcela jiná data výrobních technologií (byliny) budou shromažďovat firmy a společnosti s opakovanou, sériovou a linkovou výrobou a zcela jiná data budou sbírat a vyhodnocovat firmy s výrobou zakázkového typu, tedy s nulovou nebo minimální opakovatelností. Rozhodná pro optimální strukturu dat, která budou sbírána, bude i branže, ve které konkrétní firma působí – strojírenství, elektrotechnický průmysl, chemický průmysl, zpracování plechů, nástrojárna atd.

Nedílnou součástí sběru dat, má-li být tato oblast uchopena opravdu komplexně, je i odvádění práce. A to operátory vlastních výrobních technologií. Opět s velmi odlišnými požadavky v sériových a zakázkových výrobách s malou opakovatelností výroby a konkrétní branže, jak bylo uvedeno výše.

Posbírali jsme zde (byliny) data, která jsou pro nás důležitá a která jsme schopni v daných reálných výrobních podmínkách získat. Další důležitou fází je propojení oblasti sběru dat od výrobních technologií a odvádění práce, údržby atd. Zcela zásadní v dalším pokračování je vytvoření správných vazeb mezi nasbíranými daty tak, abychom ve výsledku získali co možná nejpřesnější informace, kde se „ztrácí“ produktivita práce, kde je nízké využití kapacity stoje, pracoviště nebo výrobní linky, kde se produktivita ztrácí v neshodných výrobcích, kde se ztrácí ve špatných logistických procesech apod.

Každá konkrétní výrobní firma je propojený organismus, v němž jedna oblast doplňuje druhou a spolupracuje s ní. (Zdroj: NVSP)

Můžeme začít léčit

To nejdůležitější je ale teprve před námi – rozhodnout o změnách a opatřeních, jejichž cílem je zlepšení efektivity (léčba) výrobních procesů. V naprosté většině případů, kdy jsou analyzována data výrobních procesů, se ukazuje, že příčiny neefektivity, nekvality, ztrát a dalších problémů spočívají nejen ve vlastní výrobě, ale i v jiných oblastech: v technické přípravě výroby, v logistických procesech, a to jak v oblasti nákupu, tak vnitřních skladovacích a přepravních procesech, v obchodu atd. Pak už je nutno rozhodnout o dalších změnách (přimíchání dalších bylin). V praxi se stále častěji ukazuje, že zdánlivě úzká a uzavřená oblast sběru výrobních dat při analýze příčin neefektivity, ztrát a dalších komplikací začne poukazovat i na oblasti, které s vlastním sběrem dat od výrobních technologií zdánlivě souvisejí jen velmi málo nebo nesouvisejí vůbec.

Nad takto vytvořenou analytickou základnou následuje rozhodování o konkrétních krocích, změnách, úpravách (namíchání správných bylin) v příslušných oblastech a jejich uvedení do praxe. Tato fáze zpracování nasbíraných výrobních dat bývá nejkomplikovanější, neboť nemusí obsahovat jen relativně snadnější organizační změny a opatření, ale může sahat i do investičních oblastí a podobně. Poté následuje rozhodnutí o tom, které konkrétní oblasti budou změněny. Zde je třeba připomenout, že výběr konkrétních změn, opatření a zásahů by měl být, mimo jiných vlivů, organizován tak, aby bylo zřejmé, jak (negativně, pozitivně) se takový zásah projevil. Pokud v konkrétní věci bude provedeno více zásahů najednou, pak je v následném vyhodnocení sporné exaktně určit, jaký konkrétní vliv mělo to či ono opatření na vlastní výsledek.

Dnešní výrobní technologie umožňují organizování poměrně velmi rozsáhlých sběrů dat od výrobních technologií a operátorů, kteří s těmito technologiemi pracují. (Zdroj: NVSP)

Někdy dobře, jindy špatně

Je na místě připomenout, že každá konkrétní výrobní firma je propojený organismus, v němž jedna oblast doplňuje a spolupracuje s druhou. Při úvahách o změnách a zásazích do takového organismu je třeba mít tuto skutečnost na paměti. V praxi to znamená, že konkrétní zásah (podaná bylina) sice může zdánlivě jasně významně pomoci na jednom místě, ale tentýž zásah (bylina) způsobí komplikace, nebo i „kolaps“ v jiné části organismu výrobní firmy.

A teď jsme znovu na začátku – sběr dat (bylin) pokračuje, jejich vyhodnocení kontinuálně probíhá a management sleduje, jak se konkrétní kroky, změny a úpravy (směs bylin) pozitivně, nebo také negativně, projevily v dosahovaných skutečnostech a výsledcích.

Tam, kde se to podařilo, pokračujeme nastoupeným směrem (použité byliny zůstávají), a tam, kde se výsledky neprojevily nebo nejsou dostatečně progresivní, je třeba navrhnout změny (zvolit jiné byliny) tak, aby cíle byly splněny.

„Nekonečnost“ celého tohoto procesu (naznačená na obrázku) je nejen zřejmá, ale je podmínkou k tomu, aby „léčba“ byla ve svém výsledku opravdu účinná, efektivní a vedla k předpokládaným výsledkům.

Ing. Jiří Flídr

NVPS

Reklama
Vydání #11&12
Kód článku: 201110
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Informační technologie / Software
Autor:
Firmy
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Související články
E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cesta k inteligentní výrobě

Existuje pádný důvod, proč je vytvářen globální tlak na rozvoj inteligentní výroby – díky důslednému propojování výrobních podniků a zajištění zásadních výrobních informací přináší výrobcům téměř neomezené příležitosti ke zlepšování provozních operací či vytváření přidané hodnoty a usnadňuje odpovědi na otázky, jak řešit nedostatek pracovníků s odpovídajícími schopnostmi.

Jak se zrodil systém pro monitoring výroby

Jiří Rozvařil spoluzakládal v roce 1996 v Kolíně tiskárnu Colognia press, ze které se po 20 letech stala firma se 100 zaměstnanci a obratem kolem 300 mil. ročně. Její vývoj byl téměř čítankový od garážového podnikání přes pokusy a omyly až ke stavbě nové haly a koupi špičkově fungujících tiskových strojů, díky kterým patří dnes tiskárna etiket k lídrům na českém trhu.

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit