Témata
Reklama

IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Inteligentní průmysl dokáže vyřešit všechny skutečné problémy, se kterými se výrobci setkávají. Výrobní procesy mohou zkrátit trvání cyklů, zlepšit kvalitu výrobků a implementovat efektivnost ve všech činnostech. Z globálního pohledu může zvýšit růst výroby vysoce customizovaných výrobků. Hlavním výsledkem inteligentního průmyslu je krok od „centralizovaného“ k „decentralizovanému“ systému výroby. Tehdy strojové zařízení zpracovávající výrobek též komunikuje na více úrovních a reaguje na výrobní potřeby v reálném čase. Hlavním cílem inteligentního průmyslu je také vytvoření vzájemně propojené sítě výrobního závodu, která bude spolupracovat v rámci dodavatelského řetězce.

Reklama
Reklama
Autor článku, Vladimír Levárský, založil v roce 1995 společnost OMS Lighting, která patří ke světovým lídrům ve své komoditě. Je i spoluzakladatelem společnosti OMS Intelligent solutions. Aktuálně se ve své inovační strategii věnuje problematice využití IoT v průmyslových procesech.Firma OMS je tvůrcem a producentem průmyslových a designových svítidel a komplexních světelných řešení. Disponuje vlastním výzkumným a vývojovým centrem a interním oddělením designu. Měsíčně se zde vyrobí na 260 000 ks svítidel v průměrné výrobní dávce 23 kusů. Klíčovými prvky strategie OMS jsou inovace, flexibilita, rychlá schopnost učení a rychlá realizace. (Zdroj: OMS Lighting, OMS Intelligent solutions)

Řešení pro inteligentní průmysl

Slovenská společnost OMS Intelligent solutions přichází na trh s inteligentním řešením WorkSys pro zvýšení kvality výroby. Tento systém vytváří fungující ekosystém, který odráží a podporuje úlohu modelu vzájemného partnerství v projektech inteligentního průmyslu. Jedná se o otevřený, spolupracující a udržitelný systém postavený na připravenosti řešení založeného na inteligentní samosprávě akceptující referenční IoT architekturu, normy interoperability a společné komponenty.
Řešení vychází ze současné reality firem – na jedné straně s nulovými zkušenostmi s IoT až po firmy disponující velkým objemem dat získaných z výroby. Proto WorkSys na integrační rozhraní používá části open-source řešení (včetně otevřenosti k standardům), aby si firmy samy a snadno realizovaly napojení a propojení systémů v čase.

Tento koncept vytváří možnost modelování a monitoringu komplexních firemních procesů cross-systémů napříč celou firmou i s možností využití údajů z existujících ERP a MRP systémů obohacených o reálně měřené údaje v čase a prostoru. Stejně tak lze WorkSys používat na kontrolu zavedených opatření (prostřednictvím nastavení tzv. KPIs), nebo naopak z důvodu nízkého stupně těchto opatření se zpětně vyhodnocuje jejich efektivita. Celý koncept WorkSys je významným krokem v procesu digitalizace samotné firmy s jasně nastaveným směřováním nejen k Průmyslu 4.0, ale především k vlastnímu pochopení sebe sama na bázi reálných dat (tvorba digitálního dvojčete).

Přes vlastní digitální pochopení si firmy ještě stále dokážou sáhnout na rezervy, které přes ERP systémy nemají šanci vidět, resp. rozpoznat, a díky kvalitně vysbíraným údajům si za určitý čas dokážou vytvářet vlastní simulace a predikce v širším kontextu.

Využití soustavy osvětlení

Základem IoT ekosystému WorkSys je koncept jednoduchého budování infrastruktury na základě existující soustavy osvětlení každého průmyslového subjektu. Hlavním důvodem je skutečnost, že svítidla se nacházejí ve všech důležitých částích továrny a jsou rovnoměrně rozložená. Každé existující svítidlo může být nahrazené vysoce výkonnou LED verzí s DALI řízením, je připravené na IoT aplikace a zároveň přináší infrastrukturu i reálné energetické úspory a návratnost majiteli.
Světelná soustava je ideálně rozdělená a rozmístěná, což znamená, že instalační výška poskytuje výhodu při osvětlení stejně jako při distribuci monitorování, sběru dat a také chrání světla před náhodným poškozením. To dále znamená lepší podmínky pro komunikaci prostřednictvím Powerline 2.0 a RF Bluetooth Mesh 5.0 komunikaci. V neposlední řadě je ideálním místem pro instalaci kamer, senzorů, radarů a dalších digitálních zařízení.

Není třeba budovat novou komunikační infrastrukturu a je možné využívat síť existujících elektrických rozvodů. Toto je významná výhoda celého systému, který tak nevstupuje do stávající infrastruktury. Pouze ji rozšiřuje a doplňuje, a to vše bez dodatečných investic, prací, engineeringu, stavebních a konstrukčních úprav.
Konstantní výkon a stálé napětí v soustavě, ve které systém WorkSys dokáže svítidla vypínat pouze digitálně, zaručuje permanentní napájení 230 V potřebné pro činnost většiny senzorů a zařízení v inteligentním průmyslu. Není tedy nutné stavět novou síť, ale je možné využít exitující elektrickou síť osvětlovacího systému.
Důvody využití „obyčejného“ osvětlení:

 • uniformita sítě a komplexní pokrytí celé továrny;
 • návratnost vstupní investice v rámci úspor energie;
 • síť lze vybudovat jednoduše pouze výměnou osvětlení se speciální výbavou;
 • k dispozici je trvalé napětí při 230 V;
 • ideální pozice – výška a homogenita celého prostoru;
 • jednotná správa a údržba osvětlení a také celého systému.
Pro IoT systém WorkSys není nutné budovat novou infrastrukturu. Je možné využít stávající energetickou síť osvětlovacího systému.(Zdroj: OMS Intelligent solutions)

WorkSys IOT Platforma

WorkSys je otevřená IoT platforma, která vytváří fungující ekosystém nových aplikácii s již existujícími. Velmi efektivně integruje více aplikací nebo jejich výstupní údaje a buduje společný datový základ pro smart industry.

WorkSys řešení vychází ze současné reality firem – na jedné straně s nulovými zkušenostmi s IoT až po firmy disponující velkým objemem dat získaných z výroby. Proto WorkSys na integrační rozhraní používá části open source řešení (včetně otevřenosti k standardům), aby si firmy samy a snadno realizovaly napojení a propojení systémů v čase. Pracuje jako centrum aplikací schopných přizpůsobit se a opětovně použít existující údaje, komponenty a vizualizaci. Zároveň poskytuje údaje, jež získává prostřednictvím BigData systémů. Platforma funguje jako poskytovatel služeb a informací, který používá otevřené API pro aplikace třetích stran nebo jiné integrované systémy.

Názorné grafické schéma WorkSys IoT architektury.(Zdroj: OMS Intelligent solutions)Tvorba IoT architektury WorkSys a platformy respektuje tyto klíčové pilíře:

 • WorkSys podporuje vytvoření datové infrastruktury přes elektrické rozvody pro osvětlení;
 • typická architektura IoT s efektivním přizpůsobením se potřebám firmy;
 • vytváří možnost modelování a monitoringu komplexních firemních procesů cross systémů napříč celou firmou i s možností využití údajů z existujících ERP a MRP systémů obohacených o reálně měřené údaje v čase a prostoru;
 • není potřebné měnit lokální IT infrastrukturu;
 • rozšiřitelnost – přizpůsobitelnost vícenásobného použití modulu/intergrace pro různé nasazení (integrace partnerů, nasazení modulu z ekosystému);
 • otevřenost v klíčových vrstvách – optimalizují se zdroje a náklady jednak díky využití existující infrastruktury a řešení, a dále díky vybudování platformy jako udržitelné, otevřené a veřejně akceptovatelné architektury, založené na standardech. Jako správné smart řešení disponuje schopnostmi integrovat/zaměnit komponenty na jakékoliv vrstvě;
 • systém je připraven na interdisciplinární scénáře (údaje, služb

Naše povídání o novém systému WorkSys v příštím vydání zakončíme představením nástroje FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

Vladimír Levársky

Reklama
Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

IoT na insfrastruktuře elektrických rozvodů

V minulém vydání jsme představili nový systém WorkSys, otevřenou IoT platformu pro tvorbu nových aplikací a jejich propojení s již existujícími. Dnes toto téma uzavřeme a představíme nástroj FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit